Josvas 16:4

Studie

              |

4 Dette var den arv som Josefs barn, Manasse og Efra'im, fikk.