Johannes 16:20

Study

                 |

20 Sannelig, Sannelig sier jeg eder: I skal gråte og jamre eder, men verden skal glede sig; I skal ha sorg, men eders sorg skal bli til glede.