ဇေဖနိ 2

Studovat vnitřní smysl

       

1 အရှက်မရှိသော အမျိုးသားတို့၊ ကိုယ်ကို စစ် ကြောကြလော့။

2 အမိန့်တော်အတိုင်း မီရင်၊ သင်တို့ အချိန်သည် ဖွဲကဲ့သို့မလွန်၊ ထာဝရဘုရား၏ပြင်းွာသော အမျက် တော်သည် သင်တို့အပေါ်သို့မရောက်၊ ထာဝရဘုရား၏ အမျက်တော်နေ့သည် သင်တို့အပေါ်သို့ မရောက်မီ ကိုယ် ကို ်ကြောကြလော့။

3 တရားတော်အတိုင်း ကျင့်၍ စိတ်နှိမ့်ချသော ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့၊ ထာဝရဘုရားကို ရှာကြ လော့။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် စိတ်နှိမ့်ချခြင်းကိုလည်း ရှာကြလော့။ ထာဝရဘုရား အမျက်ထွက်တော်မူသောနေ့ ၌ သင်တို့သည် ပုန်းရှောင်ရာကို တွေ့ကောင်းတွေ့ကြ လိမ့်မည်။

4 အကယ်စင်စစ် ဂါဇမြို့သည် စွန့်ပစ်ရာ၊ အာရှ ကေလုန်မြို့သည် သုတ်သင်ပယ်ရှင်းရာ ဖြစ်လိမ့်မည်။ အာဇုတ်မြို့သားတို့ကို မွန်းတည့်အချိန်၌ နှင်ထုတ်၍၊ ဧကြုန်မြို့ကိုလည်း ဖြိုဖျက်ကြလိမ့်မည်။

5 အို ပင်လယ်ကမ်းနားမှာ နေသော ခေရသိ အမျိုးသားတို့၊ သင်တို့ တဘက်၌ ထာဝရဘုရား၏ နှုတ် ကပတ်တော်ရှိ၏။ အို ဖိလိတ္တိလူနေရာ ခါနာန်ပြည်၊ သင်၌ အဘယ်သူမျှ မနေစေခြင်းငှါ ငါသုတ်သင်မည်။

6 ပင်လယ်ကမ်းနား အရပ်သည် ကျက်စားရာ၊ သိုးထိန်းမှီခိုရာ၊ သိုးခြံလုပ်စရာဘို့ ဖြစ်လိမ့်မည်။

7 ပင်လယ်ကမ်းသည်လည်း ကျန်ကြွင်းသော ယုဒ အမျိုးသားတို့အဘို့ဖြစ်၍၊ သူတို့သည် ထိုအရပ်၌ ကျက်စားကြလိမ့်မည်။ ညအချိန်၌လည်း အာရှကေလုန် မြို့ရာအိမ်တို့၌ အိပ်ကြလိမ့်မည်။ သူတို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် သူတို့ကို အကြည့်အရှုကြွလာ၍၊ သိမ်း သွားခြင်းဘေးကို ပယ်ရှင်းတော်မူလိမ့်မည်။

8 မောဘအမျိုးသားနှင့် အမ္မုန်အမျိုးသားတို့သည် ငါ၏လူမျိုးကို ကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်၍၊ ငါ၏လူနေရာတဘက်၌ ဝါကြွားသော စကားကို ငါကြားပြီ။

9 သို့ဖြစ်၍၊ ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင်၊ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေ အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည် ကား၊ မောဘပြည်နှင့် အမ္မုန်ပြည်သည်၊ သောဒုံမြို့နှင့် ဂေါမောရမြို့ကဲ့သို့ ဆူးပင်ပေါက်သောအရပ်၊ ဆားချက်ဘို့ မြေတူးရာအရပ်၊ အစဉ်အမြဲပျက်စီးရာ အရပ်ဖြစ်၍၊ ကျန်ကြွင်းသော ငါ၏လူ၊ ငါ၏အမျိုးသားတို့သည် လုယူ သိမ်းစားကြလိမ့်မည်။

10 ထိုသူတို့သည် မာနကြီးသော သူဖြစ်၍၊ ကဲ့ရဲ့ လျက်၊ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရား၏ လူမျိုး တဘက်၌ ဝါကြွားသောကြောင့် ထိုသို့သော အပြစ်ကို ခံရကြလိမ့်မည်။

11 ထာဝရဘုရားသည် သူတို့တဘက်၌ ကြောက် မက်ဘွယ်ဖြစ်၍၊ လောကီဘုရားရှိသမျှတို့ကို အငတ်ထား တော်မူလိမ့်မည်။ တပါးအမျိုးသားနေရာ ကျွန်းရှိသမျှတို့ သည် အသီးအသီး မိမိတို့အရပ်၌ ရှိခိုးကြလိမ့်မည်။

12 အို ကုရှပြည်သားတို့၊ သင်တို့သည်လည်း ငါ့ထား ဖြင့် အသေခံရကြလိမ့်မည်။

13 မြောက်မျက်နှာကိုလည်း တိုက်၍ အာရှုရိပြည် ကို ဖျက်ဆီးတော်မူမည်။ နိနေဝေမြို့ကို လူဆိတ်ညံရာ အရပ်၊ လွင်ပြင်ကဲ့သို့ သွေ့ခြောက်သော အရပ်ဖြစ်စေ တော်မူမည်။

14 မြို့အလယ်၌ သိုးစုများနှင့် တပါးအမျိုးသားရဲ အပေါင်းတို့သည် အိပ်ကြလိမ့်မည်။ ဝံပိုနှင့်ဖြူတို့သည် တံခါးထုပ်၌ နေရာကျ၍ ပြတင်းပေါက်၌ မြည်ကြလိမ့် မည်။ တံခါးခုံတို့သည် လူဆိတ်ညံလျက်၊ အာရဇ်သစ်သား ၌ အပြော်ပယ်ရှင်းလျက် ရှိလိမ့်မည်။

15 ထိုမြို့က၊ ငါရှိ၏။ ငါမှတပါး အဘယ်သူမျှ မရှိ ဟု ဆိုလျက် သောကနှင့် ကင်းလွတ်၍ ဝမ်းမြောက်လျက် နေဘူးသော မြို့ဖြစ်ပါသည်တကား။ ယခုမှာ သုတ်သင် ပယ်ရှင်းရာ၊ သားရဲအိပ်ရာ သူအပေါင်းတို့သည် ကဲ့ရဲ့သံ ကို ပြု၍ လက်ဖျားခါကြလိမ့်မည်။Exploring the Meaning of ဇေဖနိ 2      

Napsal(a) Joe David

In Zephaniah 2:1-3, the people Zephaniah is talking to (that includes us!), need to change their ways and trust in the Lord and His Word.

In Zephaniah 2:4-7, there's a prophecy that the cities of the Philistines will come to grief and the whole area of the Mediterranean seacoast will be populated only by shepherds and their flocks, and these shepherds will be remnants from the kingdom of Judah. Here, the Philistines represent people who do evil.

In Zephaniah 2:8-10, the peoples who live around the land of Canaan, but not in it (the Moabites and Ammonites), stand for attitudes and evils that can cause temptations to good loves and true ideas. They are compared to Sodom and Gomorrah.

In Zephaniah 2:11... In the minds of people who wish to serve the Lord, those bad attitudes and evils must be destroyed, and with the Lord's help, they can be.

In Zephaniah 2:12-15, there are references to Ethiopia, Assyria, and Ninevah. When Ethiopia is referred to in a negative sense, it refers to people who use knowledges from the Word to confirm false ideas. Similarly, Assyria means reasoning from any knowledge which in this context leads to bad conclusions. And then there's Ninevah. This city means false doctrine, and these verses tell of her fate when judgement comes. Before that its people are proud of its learning, but after the Judgement, it is abandoned and empty.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Zephaniah 2      

Napsal(a) Joe David

In Zephaniah 2:1-3, the people Zephaniah is talking to (that includes us!), need to change their ways and trust in the Lord and His Word.

In Zephaniah 2:4-7, there's a prophecy that the cities of the Philistines will come to grief and the whole area of the Mediterranean seacoast will be populated only by shepherds and their flocks, and these shepherds will be remnants from the kingdom of Judah. Here, the Philistines represent people who do evil.

In Zephaniah 2:8-10, the peoples who live around the land of Canaan, but not in it (the Moabites and Ammonites), stand for attitudes and evils that can cause temptations to good loves and true ideas. They are compared to Sodom and Gomorrah.

In Zephaniah 2:11... In the minds of people who wish to serve the Lord, those bad attitudes and evils must be destroyed, and with the Lord's help, they can be.

In Zephaniah 2:12-15, there are references to Ethiopia, Assyria, and Ninevah. When Ethiopia is referred to in a negative sense, it refers to people who use knowledges from the Word to confirm false ideas. Similarly, Assyria means reasoning from any knowledge which in this context leads to bad conclusions. And then there's Ninevah. This city means false doctrine, and these verses tell of her fate when judgement comes. Before that its people are proud of its learning, but after the Judgement, it is abandoned and empty.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 229


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 655, 908, 1158, 1186, 1188, 1197, 1259, ...

Apocalypse Revealed 34, 340, 483, 502, 567, 704

Doctrine of the Lord 4, 39

Doctrine of the Sacred Scripture 86

True Christian Religion 93, 251


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 50, 331, 388, 406, 413, 650, 653

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 58

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

ကမ္ဘာ ဦး 19:25, 37, 38

တရားဟောရာကျမ်း 29:22

ယောရှုသည် 13:2

၁ ဓမ္မရာဇဝင် 30:14

၁ ရာဇဝင်ချုပ် 16:21

ဆာလံ 2:12, 22:28

ဟေရှာယ 2:18, 20, 10:5, 11:14, 13:21, 22, 15:1, 20:3, 5, 24:15, 25:10, 34:11, 47:8, 10

ယေရမိ 12:14, 25:20, 30:3, 47:1, 48:1, 49:1, 50:13

ယေဇကျေလ 13:5, 25:1, 5, 8, 15, 30:4, 5, 35:12

ဒံယေလ 4:27

ဟောရှေ 6:11, 13:3

အာမုတ် 1:6, 13, 2:1, 5:4, 14, 9:14

adi ဗဒိ 1:11

ယောန 3:9

Nahum 1:1

ဟဗက္ကုတ် 7

ဇေဖနိ 3:20

ဇာခရိ 2:13, 9:5

မာလခိ 1:11

Významy biblických slov


To beget or to be begotten is very similar in meaning to birth: It represents one spiritual state leading to the next spiritual state. "Beget,"...

ဖွဲ
Chaff is mentioned in Matthew 3:12 signifies falsity of every kind, derived from an in­fernal origin.

ဘုရား
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

နေ့
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

ပြည်
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

ရှာ
The meaning of "to seek" in the Bible is pretty straightforward, but there is a bit of nuance: Swedenborg tells us that in most cases...

ဖြောင့်မတ်
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

အမျက်ထွက်
'Wrath,' as in Genesis 49:7, signifies aversion from truth. 'Great wrath,' as in Revelation 12:12, signifies hatred against the new church.

အာဇ
Gaza (or Azzah) signifies things revealed concerning charity.

ပင်လယ်ကမ်း
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

ပင်လယ်
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

နေ
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

ဖိလိတ္တိ
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

ဖိလိတ္တိလူ
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

ခါနာန်
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

သိုး
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

သိုးခြံ
'Sheepfolds' signify knowledges and scientific ideas in the natural self.

ယုဒ
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

အိမ်
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ဘုရားသခ
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

မောဘ
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

သား
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

အမ္မုန်
The children of Ammon ('Jeremiah 49:1'), signify those who falsify the truths of the Word, and of the church.

ကြား
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

ဣသရေလအမျိုး၏
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

ထာဝရ
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

သောဒုံမြို့
"Sodom" in the Bible represents the love of self and the love of ruling or dominating others springing from the love of self. This is...

ဆူး
'Nettles' signify vastation of good. An abandoned place of nettles,' as in Zephaniah 2:9, signifies the rage or burning of the life of a person...

အစဉ်အမြဲ
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

မာန
'Pride' signifies the love of self.

ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်
A host and an army come from the same Hebrew word and mean the same thing in Bible; when the Children of Israel were numbered...

တပါးအမျိုးသား
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

နေရာ
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

ကျွန်း
An island,' in an abstract sense, signifies the truth of faith.

နိနေဝေမြို့
'Nineveh' signifies the falsities of doctrinal matters, also the Gentiles, or the falsities originating in the fallacies of the senses, in the obscurity of an...

အလယ်
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

ပြတင်းပေါက်
'Window' signifies truth in the light.

မြို့
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

လက်
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


Why Is God So Angry in the Bible? - Swedenborg & Life Live

The Bible gives us mixed messages about God: all-loving, yet angry. We offer a new perspective on this seeming contradiction.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 For Reflection: Mixed Up Priorities
The Lord is the one and only great "I AM". But how easy it is for each of us to think "I am it"! Using quotations from the Word, reflect on giving glory to the Lord, and not to ourselves.
Activity | Ages over 15


Přeložit: