Nahum 1

Studovat vnitřní smysl

       

1 ဧလကောရှရွာသား နာဟုံခံရ၍၊ နိနေဝေမြို့နှင့် ဆိုင်သော ဗျာဒိတ်တော်အချက်ဟူမူကား၊

2 အပြစ်ရှိသည်ဟု ထာဝရဘုရားသည် ယုံလွယ်၍ ဒဏ်ပေးသော ဘုရားဖြစ်တော်မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည် ဒဏ်ပေး၍ အမျက်ပြင်းထန်တော်မူ၏။ ထာဝရဘုရား သည် ရန်ဘက်ပြုသောသူတို့ကို ဒဏ်ပေး၍၊ ရန်သူတို့ကို အငြိုးထားတော်မူ၏။

3 ထာဝရဘုရားသည် စိတ်ရှည်တော်မူ၏။ တန်ခိုး လည်း ကြီးတော်မူ၏။ သို့ရာတွင်၊ အပြစ်တည်သော သူ တို့ကို အပြစ်မှ လွှတ်တော်မမူ။ ထာဝရဘုရားသည် လေ ဘွေ၌၎င်း၊ မိုဃ်းသက်မုန်တိုင်း၌၎င်း ကြွတော်မူ၍၊ မိုဃ်း တိမ်တို့သည် စက်တော်အောက်၌ မြေမှုန့်ကဲ့သို့ ဖြစ်ကြ၏။

4 ပင်လယ်ကို ဆုံးမ၍ ခန်းခြောက်စေတော်မူ၏။ ခပ်သိမ်းသော မြစ်ရေကိုလည်း ကုန်စေတော်မူ၏။ ဗာရှန် တောင်နှင့် ကရမေလတောင်တို့သည် ညှိုးနွမ်းကြ၏။ လေဗနုန်အပွင့်လည်း ညှိုးနွမ်း၏။

5 ကိုယ်တော်ကြောင့် တောင်တို့သည် တုန်လှုပ် လျက်၊ ကုန်းတို့သည် အရည်ကျိုလျက်၊ ရှေ့တော်၌ မြေကြီး နှင့် လောကဓာတ်မှစ၍ လောကသားအပေါင်းတို့သည် ရွေ့လျက်ရှိကြ၏။

6 အမျက်တော်ရှေ့မှာ အဘယ်သူရပ်နိုင်သနည်း အမျက်တော်အရှိန်ကို အဘယ်သူ ဆီးတားနိုင်သနည်း မီးလောင်သကဲ့သို့ အမျက်ထွက်၍၊ ကျောက်တို့ကို ဖြိုချ တော်မူ၏

7 ထာဝရဘုရားသည် ကောင်းတော်မူ၏။ အမှု ရောက်သောအခါ ရဲတိုက်ဖြစ်တော်မူ၏။ ခိုလှုံသောသူတို့ ကို သိမှတ်တော်မူ၏။

8 ရန်သူနေရာကို လွှမ်းမိုးသော မြစ်ရေနှင့် ဆုံးရှုံး စေတော်မူသဖြင့်၊ ရန်သူတို့ကို မှောင်မိုက်လိုက်လိမ့်မည်။

9 ာဝရဘုရားတဘက်၌ အဘယ်သို့ ကြံစည်ကြ သနည်း။ အပြီးဆုံးရှုံးစေတော်မူမည်။ တဖန် နှိပ်နင်းစရာ အကြောင်းမရှိရ။

10 သူတို့သည် ဆူးပင်ကဲ့သို့ အချင်းချင်း ညိတွယ် လျက်၊ စပျစ်ရည်နှင့် ယစ်မူးသကဲ့သို့ဖြစ်လျက်၊ သွေ့ ခြောက်သောအမှိုက်ကဲ့သို့ မီးလောင်ခြင်းကို ခံရကြလိမ့် မည်။

11 ထာဝရဘုရားတဘက်၌ မကောင်းသော အကြံ ကို ကြံစည်သောအဓမ္မတိုင်ပင်အမတ်သည် သင့်အထဲက ပေါ်လာပြီ။

12 ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ သူတို့သည် စုံလင်၍ အရေအတွက်အားဖြင့် များပြားသော်လည်း၊ ဆုံးရှုံး၍ ကွယ်ပျောက်ရကြလိမ့်မည်။ သင့်ကို ငါညှဉ်းဆဲ ဘူးသော်လည်း နောက်တဖန် မညှဉ်းဆဲ။

13 ယခုမှာ သင်၌ သူတင်သော ထမ်းဘိုးကို ငါချိုး ပယ်၍၊ ချည်နှောင်သော ကြိုးတို့ကိုလည်း ဖြတ်မည်။

14 သင်၏အမှု၌ ထာဝရဘုရားစီရင်တော်မူသည် ကား၊ သင်၏အမျိုးမဆက်မနွှယ်ရ။ ထုသော ရုပ်တုနှင့် သွန်းသော ရုပ်တုတို့ကို သင်၏ဘုရားကျောင်းမှ ငါပယ် ရှင်းမည်။ သင်သည် ယုတ်မာသောကြောင့် သင်၏ သင်္ချိုင်းကို ငါလုပ်မည်။

15 ငြိမ်သက်ြင်း၏ ဝမ်းမြောက်စရာသိတင်း စကားကို ကြားပြောသော သူ၏ခြေတို့ကို တောင်ပေါ်မှာ ကြည့်ကြလော့။ အိုယုဒအမျိုး၊ သင်၏ဓမ္မပွဲကို ံလော့။ သစ္စာဂတိထားသည်အတိုင်း သစ္စာဝတ်ကို ဖြေလော့။ အဓမ္မလူသည် ရှင်းရှင်းပယ်ဖြတ်ြင်းကို ံရသောကြောင့် နောက်တဖန်သင့်ကို မကျော်မနင်းရ။Exploring the Meaning of Nahum 1      

Napsal(a) Rev. Ian Arnold and Joe David

What's the Book of Nahum about?

We can never really satisfactorily find our way into a book of the Bible, especially a book of the Old Testament, unless we take on board that it's a mirror to us of the inner challenges and experiences we face. Its message, for us, is not about the world outside of us, but about the world inside of us. Beneath the surface, these Bible books focus on this inner world of our thoughts and feelings, burdens and challenges, successes and failures, achievements and disappointments, as we make our journey towards being a more spiritual person.

Most people readily see this "inner meaning" when it comes to the story of Moses leading the ancient people of Israel out of slavery in Egypt to, eventually, the Promised Land. It's movement forward, and movement backward, a longing for what we dream was the past, and more. It speaks to us all.

All of ancient Israel’s enemies symbolize things that attack, plunder, weaken, marginalise and imprison what is from the Lord in our lives. We try to stand up for what's right and decent in a given situation, but in no time, a voice is whispering to us ‘Why bother?’, ‘Who cares?’

Some of those enemies of ancient Israel were fearsome, like the Assyrians and the Babylonians. They were ruthless, rich, powerful and had massive armies.

So think for a moment: what might be amongst the most intimidating ‘enemies’ of our spiritual well-being? What are those things likely to do the most damage?

Babylon has long been recognized as a symbol of power and self-aggrandizement. But what about the Assyrians, who are the antagonists here in the Book of Nahum?

The Assyrians were menacing the ancient Israelites for more than a century, first sweeping away the northern kingdom of Israel in 721 BC, and then hanging around in the area for decades afterwards, a considerable threat to the remaining, southern, kingdom of Judea. How feared and despised they were is so evident in this prophecy of Nahum.

So, in us, what might the Assyrians symbolize? Outside the fortified and walled city of Jerusalem, on one famous occasion they showed themselves to be adept talkers and persuaders. (See the story, in 2 Kings 18).

Hold to this for a moment – “talkers and persuaders”. The thing is that there are those forces and influences that become active within us, trying to talk and persuade us that, for example, sin is fine if it remains undiscovered, or that the Ten Commandments don’t have a place in this day and age, or that 'my lapses are nothing by comparison with what goes on in the world generally'.

If we can see this for what it is, it is pretty fearsome stuff, capable of inflicting great damage to us spiritually.

So, read the Book of Nahum - just 3 chapters of prophecy - with this in mind. It is not people, or tribes, that the Lord pits Himself against - but those very things which hold the potential to devastate us spiritually.

In Chapter 1, “Nineveh” represents a state of life in which we're bringing bad things on ourselves because we aren't basing our lives on spiritual truths from the Lord's Word.

In Nahum 1:2-6, it's saying that Jehovah appears as an enemy to people who are wanting to stay in evil ways. In the spiritual world, all pretences of innocence or any good thing are stripped away, and our true selfish motives are seen.

In Nahum 1:7, there's a hopeful note; people who turn to the Lord and walk with Him are helped.

But, next there's a warning... in Nahum 1:8-11, that people who stick with their false ideas and evils will perish. It's worth noting that, in New Christian thought, there's the concept that God doesn't condemn us; we end up living in a society that fits our own values. If we're essentially selfish, we'll find a spiritual home in a society of essentially selfish people, and... it's probably pretty grim. It's a form of "perishing".

In Nahum 1:12-14, it's talking about people who are in evil because they don't know any better -- it's evil from ignorance. They can be helped if they listen and repent, and allow their false ideas to be removed (as was described in Jonah 3. That's what is meant by this: “…for I will break his, (Belial’s) brace from off thee and pull apart thy bonds.”

Finally, in Nahum 1:15, there's the beginning of a new theme, which leads into Nahum 2.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Nahum 1      

Napsal(a) Rev. Ian Arnold and Joe David

What's the Book of Nahum about?

We can never really satisfactorily find our way into a book of the Bible, especially a book of the Old Testament, unless we take on board that it's a mirror to us of the inner challenges and experiences we face. Its message, for us, is not about the world outside of us, but about the world inside of us. Beneath the surface, these Bible books focus on this inner world of our thoughts and feelings, burdens and challenges, successes and failures, achievements and disappointments, as we make our journey towards being a more spiritual person.

Most people readily see this "inner meaning" when it comes to the story of Moses leading the ancient people of Israel out of slavery in Egypt to, eventually, the Promised Land. It's movement forward, and movement backward, a longing for what we dream was the past, and more. It speaks to us all.

All of ancient Israel’s enemies symbolize things that attack, plunder, weaken, marginalise and imprison what is from the Lord in our lives. We try to stand up for what's right and decent in a given situation, but in no time, a voice is whispering to us ‘Why bother?’, ‘Who cares?’

Some of those enemies of ancient Israel were fearsome, like the Assyrians and the Babylonians. They were ruthless, rich, powerful and had massive armies.

So think for a moment: what might be amongst the most intimidating ‘enemies’ of our spiritual well-being? What are those things likely to do the most damage?

Babylon has long been recognized as a symbol of power and self-aggrandizement. But what about the Assyrians, who are the antagonists here in the Book of Nahum?

The Assyrians were menacing the ancient Israelites for more than a century, first sweeping away the northern kingdom of Israel in 721 BC, and then hanging around in the area for decades afterwards, a considerable threat to the remaining, southern, kingdom of Judea. How feared and despised they were is so evident in this prophecy of Nahum.

So, in us, what might the Assyrians symbolize? Outside the fortified and walled city of Jerusalem, on one famous occasion they showed themselves to be adept talkers and persuaders. (See the story, in 2 Kings 18).

Hold to this for a moment – “talkers and persuaders”. The thing is that there are those forces and influences that become active within us, trying to talk and persuade us that, for example, sin is fine if it remains undiscovered, or that the Ten Commandments don’t have a place in this day and age, or that 'my lapses are nothing by comparison with what goes on in the world generally'.

If we can see this for what it is, it is pretty fearsome stuff, capable of inflicting great damage to us spiritually.

So, read the Book of Nahum - just 3 chapters of prophecy - with this in mind. It is not people, or tribes, that the Lord pits Himself against - but those very things which hold the potential to devastate us spiritually.

In Chapter 1, “Nineveh” represents a state of life in which we're bringing bad things on ourselves because we aren't basing our lives on spiritual truths from the Lord's Word.

In Nahum 1:2-6, it's saying that Jehovah appears as an enemy to people who are wanting to stay in evil ways. In the spiritual world, all pretences of innocence or any good thing are stripped away, and our true selfish motives are seen.

In Nahum 1:7, there's a hopeful note; people who turn to the Lord and walk with Him are helped.

But, next there's a warning... in Nahum 1:8-11, that people who stick with their false ideas and evils will perish. It's worth noting that, in New Christian thought, there's the concept that God doesn't condemn us; we end up living in a society that fits our own values. If we're essentially selfish, we'll find a spiritual home in a society of essentially selfish people, and... it's probably pretty grim. It's a form of "perishing".

In Nahum 1:12-14, it's talking about people who are in evil because they don't know any better -- it's evil from ignorance. They can be helped if they listen and repent, and allow their false ideas to be removed (as was described in Jonah 3. That's what is meant by this: “…for I will break his, (Belial’s) brace from off thee and pull apart thy bonds.”

Finally, in Nahum 1:15, there's the beginning of a new theme, which leads into Nahum 2.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 222


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 2162, 2606, 6435, 7093, 9406, 9553, 10325

Apocalypse Revealed 331, 336, 343, 350, 409, 478, 551

Doctrine of the Sacred Scripture 51


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 36, 69, 400, 405, 411, 414, 419, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 34, 58

Scriptural Confirmations 4, 9, 58, 76

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

ကမ္ဘာ ဦး 10:11

ထွက်မြောက်ရာ 15:7, 34:6, 7, 14

ဝတ်ပြုရာကျမ်း 26:13

တောလည်ရာ 25:11

တရားဟောရာကျမ်း 4:24, 7:10, 32:35

တရားသူကြီးမှတ်စာ 5:5

၁ ဓမ္မရာဇဝင် 2:9

၃ ဓမ္မရာဇဝင် 19:11

၄ ဓမ္မရာဇဝင် 36

၂ ရာချုပ် 13:18

ယောဘ 9:4, 5, 26:11, 38:1

ဆာလံ 1:6, 9:10, 18:8, 16, 46:2, 76:8, 94:1, 100:5, 104:32, 106:9

ဟေရှာယ 10:5, 13:13, 28:18, 33:9, 14, 37:36, 47:14, 50:2, 10

ယေရမိ 4:24, 10:10, 28:8, 50:15

မြည်တမ်းစကား 2:3, 4

ယေဇကျေလ 38:20

ဒံယေလ 5:27

အာမုတ် 9:5

Nahum 3:11

ဇေဖနိ 2:13

၂ တိမောသေ 19

ဗျာဒိတ်ကျမ်း 6:17

Významy biblických slov

နိနေဝေမြို့
'Nineveh' signifies the falsities of doctrinal matters, also the Gentiles, or the falsities originating in the fallacies of the senses, in the obscurity of an...

ဘုရား
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ရန်သူ
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

တိမ်
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

ပင်လယ်
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

မြစ်
'Rivers' signify truths in abundance serving the rational self, and so, the understanding, for the purpose of doctrine and life. 'Rivers' or 'floods' signify temptations....

ကရမေလ
Carmel (Isa. 16:10) signifies the good of the church. Carmel also signifies the celestial church. (Isa. 35:2.)

တောင်
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

တုန်လှုပ်
'To tremble,' as in Jeremiah 10:10, relates to the church when falsities are believed and called truths.

လှုပ်
'To tremble,' as in Jeremiah 10:10, relates to the church when falsities are believed and called truths.

မြေ
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

ရှေ့မှာ
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

ရပ်
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...


Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

မီး
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

အမျက်ထွက်
Anger is an emotion so common to people that it requires no definition. However a couple of points of interest can be raised. 1) The...


It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

သိ.
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

သိ
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

နေရာ
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

ကို
'To pursue,' as in Genesis 14:16, signifies a state of purification, because 'to pursue enemies' is the expulsion of evils and falsities which were with...

မှောင်မိုက်
"Darkness" is a state without light. "Light" is truth from the Lord, so "darkness" represents a state where truth is lacking. Here's a cogent passage...

အမှိုက်
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

ချိုး
To “break” something creates an image that is much different from “attacking,” “destroying,” or “shattering.” It is less emotional, less violent in its intent; it...

က
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

သင်္ချိုင်း
A grave, as in Psalm 88:5, signifies hell. ‘To come forth out of the grave,’ as in John 5:29, signifies to come forth out of...


To fare sumptuously every day, as in Luke 16:19, 20, signifies the satisfaction and delight which the Jewish people had in reading and possessing the...

ကြား
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

ခြေ
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

တောင်ပေါ်မှာ
'Hills' signify the good of charity.

ပေ
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

ယုဒ
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


Why Is God So Angry in the Bible? - Swedenborg & Life Live

The Bible gives us mixed messages about God: all-loving, yet angry. We offer a new perspective on this seeming contradiction.

Nahum 1:2-3 >> 14:28
Nahum 1:6-7 >> 14:28

Přeložit: