ယောရှုသည် 20

Studovat vnitřní smysl
← ယောရှုသည် 19   ယောရှုသည် 21 →     

1 တဖန် ထာဝရဘုရားသည် ယောရှုကို ခေါ် တော်မူ၍၊

2 သင်သည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ဆင့်ဆိုရမည်မှာ၊ ငါသည် မောရှေအားဖြင့် မှာထားသည် အတိုင်း၊

3 လူအသက်ကို သတ်မည်ဟု အကြံမရှိဘဲ အမှတ် တမဲ့သတ်မိသောသူသည် ပြေး၍ မှီခိုရာမြို့တို့ကို ရွေး ထားကြလော့။ သေစားသေစေသောသူလက်နှင့် လွတ်၍ မှီခိုရာမြို့ ဖြစ်ရသတည်း။

4 ထိုမြို့ တစုံတမြို့သို့ ပြေးသောသူသည် မြို့တံခါး ဝ၌ရပ်၍၊ ထိုမြို့၌ အသက်ကြီးသူတို့အား မိမိအမှုကို ကြား ပြောသောအခါ၊ သူတို့သည် မြို့ထဲသို့ခေါ်၍ သူတို့ထံမှာ နေရာချရကြမည်။

5 သေစားသေစေသောသူသည် လိုက်လာလျှင်၊ သူ့လက်သို့ သတ်မိသောသူကို မအပ်ရ။ အကြောင်းမူ ကား၊ ထိုသူသည် မိမိအဘော်ကို အငြိုးမထားဘဲ အမှတ် တမဲ့သတ်မိ၏။

6 ထိုသူသည် ပရိသတ်ရှေ့သို့ရောက်၍ တရား စီရင်ခြင်းကို မခံမှီသော်၎င်း၊ ထိုကာလ ယဇ်ပုရောဟိတ် မင်း မသေမှီသော်၎င်း ထိုမြို့နေရမည်။ ထိုနောက်မှ ပြန်လာ၍ အထက်ပြေးရသောမြို့၊ မိမိနေရင်းအိမ်နေရသောအခွင့် ရှိရမည်ဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊

7 သူတို့သည် ဂါလိလဲပြည်၊ နဿလိတောင်ပေါ် မှာ ကေဒေရှမြို့၊ ဧဖရိမ်တောင်ပေါ်မှာ ရှေခင်မြို့ယုဒ တောင်ပေါ်မှာ ဟေဗြုန်မြို့တည်းဟူသော ကိရယသာဘ မြို့တို့ကို၎င်း၊

8 ယော်ဒန်မြစ်ဘက်ယေရိခေါမြို့အရှေ့မှာ ရုဗင်ခရိုင်၊ တောလွင်ပြင်၌ ဗေဇာမြို့၊ ဂဒ်ခရိုင်၊ ဂိလဒ် ပြည်၌ ရာမုတ်မြို့၊ မနာရှေခရိုင်၊ ဗာရှန်ပြည်၌ ဂေါလန် မြို့တို့ကို၎င်း ရွေးထားကြ၏။

9 မြို့တို့ကား၊ ဣသရေလအမျိုးသားဖြစ်စေ၊ သူတို့တွင် တည်းခိုသော တပါးအမျိုးသားဖြစ်စေ၊ အမှတ် တမဲ့ လူအသက်ကို သတ်မိသောသူသည် သေစားသေစေ သောသူလက်နှင့်လွတ်၍ ပရိသတ်ရှေ့သို့ မရောက်မှီတိုင် အောင် ပြေးရသောအခွင့် ရှိစေခြင်းငှါ ရွေးထားသောမြို့ ဖြစ်သတည်း။

← ယောရှုသည် 19   ယောရှုသည် 21 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Joshua 20      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Joshua 20: The six cities of refuge.

Once all twelve tribes of Israel had received their inheritance, the Lord commanded Joshua and the Israelites to designate six cities of refuge, which were spread throughout the land on both sides of the Jordan. These cities would serve as safe havens, so that anyone who accidentally killed another person could flee to safety there. At the gate of the city, the refugee would declare his case to the city elders, and they would shelter him there until the high priest died. Then, the refugee could go back to his own city.

The six cities of refuge were evenly spaced throughout the land. In the north, Kedesh; in the center, Shechem; in the south, Kirjath Arba. Across the Jordan: Bezer, in Reuben; Ramoth, in Gad; and Golan in Manasseh. The three cities in Canaan are all said to be ‘on the mountains’, while the three cities across the Jordan are said to be ‘in the wilderness’ or ‘on the plain’.

There is a humanitarian purpose in granting safety when someone is accused of murder, a crime punishable by death. The spiritual meaning of this provision partly lies in the difference between justice and mercy. Justice has to do with the penalty of the law, while mercy recognizes that there could be more to the picture than just the intention to harm.

The Word acknowledges the place of both justice and mercy. Truth condemns, but love forgives. Ultimately, it is not we who know the real intentions of human hearts. This is something known only to the Lord, who will treat us justly, but also feel tender mercy and compassion towards us “for our low estate” (see Psalm 136:23 and Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 6180).

In his work, True Christian Religion, Swedenborg writes: “We acquire justice the more we practice it. We practice justice the more our interaction with our neighbour is motivated by a love for justice and truth. Justice dwells in the goodness itself or the useful functions themselves that we do. The Lord says that every tree is recognized by its fruit. Surely we get to know other people well through paying attention not only to what they do but also to what outcome they want, what they are intending and why. All angels pay attention to these things, as do all wise people in our world” (see True Christian Religion 96[2]).

Innocence is the wish not to harm, and it is one of the cornerstones of heaven. We can easily begin to feel guilt when we cause harm to someone without intending to. They suffer and we suffer also. Reconciliation is needed for everyone in that kind of situation. Spiritually, these cities of refuge mean giving others and ourselves the time and space to let go of harmful feelings – which hell often plays on – and after finding refuge, allowing the Lord to bring us healing (Arcana Caelestia 9011).

There are six cities of refuge because the number ‘six’ represents all the labors of regeneration and spiritual temptation. ‘Seven’ follows after ‘six’ and refers to the Sabbath, the day of the Lord’s rest, when He has brought us through hardships into a new peace (Arcana Caelestia 8975).

The fact that the six cities of refuge were spread on both sides of the Jordan also holds a valuable spiritual meaning. Being in Canaan means that we are consciously living with a sense of the Lord’s guidance in our thinking and actions. This gives us a higher level of understanding, rather like seeing life from up on the mountain. Being across the Jordan means that we are more acutely experiencing the uncertainties of life, although we still try to do what is good because of our faith and trust in the Lord. No matter what situation we face, we need our personal cities of refuge where we meet the ‘elders’ of the city – the leading truths in the Word – who bring us in, and offer us sanctuary with the Lord (Arcana Caelestia 8578).

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1441, 1616, 2909

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

ထွက်မြောက်ရာ 21:13

တောလည်ရာ 35:6, 9, 11

တရားဟောရာကျမ်း 4:43, 19:1

ယောရှုသည် 15:13, 19:35, 36, 37, 21:21, 27, 36, 38, 24:1

တရားသူကြီးမှတ်စာ 9:1

၃ ဓမ္မရာဇဝင် 12:1

၄ ဓမ္မရာဇဝင် 8:28

Významy biblických slov

ဘုရား
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ယောရှု
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

ရှ
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

သား
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

မြို့
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

ရပ်
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

ကြီး
Elders are mentioned in the Bible mainly in two ways: First the elders of Israel: and second the 24 elders seated about the throne of...

နေရာ
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

နေ
'Inhabit' refers to good.

လက်
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

ကို
'To pursue,' as in Genesis 14:16, signifies a state of purification, because 'to pursue enemies' is the expulsion of evils and falsities which were with...

ပြန်.
There are many instances in the Bible which describe people turning back, looking back or going back. In most cases it is a negative, sometimes...

စီရင်
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

ယဇ်ပုရောဟိတ်
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

ပြန်လာ
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

လာ
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

အိမ်
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

နဿလိ
'Naphtali' in a supreme sense, signifies the proper power of the Lord’s divine human. In a spiritual sense, he signifies temptation and victory and a...

တောင်
'Hills' signify the good of charity.

ဖရိမ်
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

တောင်ပေါ်မှာ
'Hills' signify the good of charity.

ရှေခင်
In Genesis 12:6, 'Abram’s passing through the land unto the place Shechem' signifies a new state of the Lord when the celestial aspects of love...

ရှေခင်မြို့
In Genesis 12:6, 'Abram’s passing through the land unto the place Shechem' signifies a new state of the Lord when the celestial aspects of love...

ယုဒ
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

ဟေဗြုန်
'Hebron' represents the Lord's spiritual church in the land of Canaan. 'Hebron' represents the church as to good.

ဟေဗြုန်မြို့
'Hebron' represents the Lord's spiritual church in the land of Canaan. 'Hebron' represents the church as to good.

ယော်ဒန်မြစ်
The river Jordan separates the land of Canaan from the lands to the east. This separation represents the division of the human mind into an internal...

ဘက်
'Side' signifies good or spiritual love.

ယေရိခေါမြို့
Jericho' signifies instruction and also the good of life because no one can be instructed in the truths of doctrine but he who is in...

ယေရိခေါ
Jericho' signifies instruction and also the good of life because no one can be instructed in the truths of doctrine but he who is in...

ရုဗင်
'Reuben,' in the highest sense, signifies omniscience. In a spiritual sense, he signifies wisdom, intelligence, science, and faith. In a natural sense, he signifies sight....

ဂဒ်
Gad, in a supreme sense, signifies omnipotence; in a spiritual sense, the good of life, or use; and in a natural sense, works. Gad, in...

မနာရှေ
'Manasseh' signifies the will of the spiritual church.

တည်းခို
'To stay with,' as in Genesis 32:4, relates to the life of truth when accompanied by good, and in this instance, it means to take...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Map of the Cities of Refuge
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Cities of Refuge
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: