ယောဘ 30:17

Studie

     

17 ဉ့်အခါ ငါ့အရိုးတို့သ် အလွန်ကိုက်ခဲ၍၊ ငါ့အကြောတို့သ် သက်သာခြင်းမရှိရကြ။