ထွက်မြောက်ရာ 11:4

Studie

            |

4 ထိုအခါ မောရှေက၊ ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသ်ကား၊ သန်းခေါင်အချိန်၌ အဲဂုတ္တုပြအလယ်သို့ ငါထွက်သွားမ်။