၁ ဓမ္မရာဇဝင် 8

Studovat vnitřní smysl
← ၁ ဓမ္မရာဇဝင် 7   ၁ ဓမ္မရာဇဝင် 9 →     

1 ရှမွေလသည် အသက်ကြီးသောအခါ၊ မိမိသားတို့ကို ဣသရေလအမျိုး၌ အုပ်စိုးရသော အခွင့်နှင့် ခန့်ထား၏။

2 သားဦးအမည်ကား ယောလ၊ ဒုတိယသားအမည်ကား အဘိရတည်း။ ထိုသူတို့သည် ဗေရရှေဗမြို့၌ တရားသူကြီးလုပ်ကြ၏။

3 သို့ရာတွင် အဘလမ်းသို့မလိုက်။ ငွေကို တပ်မက်သော စိတ်နှင့် လွဲသွား၍ တံစိုးစားလျက် တရားကို ဖျက်ကြ၏။

4 ထိုအခါ ဣသရေလအမျိုး အသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့သည် စည်းဝေး၍၊ ရှမွေလရှိရာ အရပ် ရာမမြို့သို့လာပြီးလျှင်၊

5 ကိုယ်တော်သည် အသက်ကြီးပါ၏။ ကိုယ်တော်၏သားတို့သည် ကိုယ်တော်လမ်းသို့ မလိုက်ကြပါ။ လူမျိုးအပေါင်းတို့၏ ထုံးစံရှိသည်အတိုင်း အကျွန်ုပ်တို့ကို အုပ်စိုးရသော ရှင်ဘုရင်ကို ချီးမြှောက်ပါ လော့ဟု လျှောက်ကြ၏။

6 ထိုသို့ အကျွန်ုပ်တို့ကို အုပ်စိုးရသော ရှင်ဘုရင်ကို ပေးပါလော့ဟု လျှောက်သောအမှုကို ရှမွေလသည် မနှစ်သက်သောကြောင့် ထာဝရဘုရားအား ဆုတောင်းလေ၏။

7 ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သင့်အား လူများတို့ ပြောဆိုသမျှသော စကားကို နားထောင်လော့။ သူတို့ သည် သင့်ကိုသာမပယ်၊ ငါသည် သူတို့ကို မအုပ်စိုးစေခြင်းငှါ ငါ့ကိုလည်းပယ်ကြပြီ။

8 သူတို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်မှ ငါဆောင်ခဲ့သောနေ့မှစ၍ ယနေ့တိုင်အောင် ငါ့ကိုစွန့်၍ အခြားတပါးသော ဘုရားတို့ကို ဝတ်ပြုသဖြင့် ကျင့်မိသမျှသော အကျင့်အတိုင်း သင်၌လည်း ပြုကြ၏။

9 ယခုမှာ သူတို့စကားကို နားထောင်လော့။ သို့ရာတွင် သတိပေး၍ သူတို့ကို အုပ်စိုးသော ရှင်ဘုရင် ၏ ထုံးစံကို ပြလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။

10 ရှမွေလသည်လည်း၊ ရှင်ဘုရင်ကို တောင်းသောသူတို့အား ထာဝရဘုရား အမိန့်တော်ရှိသမျှကို ပြန်ပြော၍၊-

11 သင်တို့ကို အုပ်စိုးသော ရှင်ဘုရင်၏ ထုံးစံဟူမူကား၊ သင်တို့သားများကိုယူ၍ မိမိရထားထိန်း၊ မြင်း ထိန်းအရာ၌ ခန့်ထား၍၊ အချို့တို့သည်လည်း သူ၏ရထားရှေ့မှာ ပြေးရကြမည်။

12 လူတထောင်အုပ်၊ တရာအုပ်၊ ငါးဆယ်အုပ်၊ တဆယ်အုပ်အရာ၌ ခန့်ထား၍၊ လယ်လုပ်ခြင်း၊ စပါး ရိတ်ခြင်း၊ စစ်တိုက်တန်ဆာ၊ ရထားတန်ဆာကိုလုပ်ခြင်း အမှုများကို ဝေဖန်လိမ့်မည်။

13 သင်တို့သမီးများကိုလည်း ယူ၍၊ ခဲဘွယ်စားဘွယ်တို့ကို ပြင်ဆင်စေခြင်းငှါ၎င်း၊ စားတော်ကဲ၊ မုန့်သည် ဖြစ်စေခြင်းငှါ၎င်း ခန့်ထားလိမ့်မည်။

14 သင်တို့လယ်ကွက်၊ စပျစ်ဥယျာဉ်သံလွင်ဥယျာဉ် အကောင်းဆုံးတို့ကို ယူ၍ မိမိကျွန်တို့အား ပေးလိမ့် မည်။

15 သင်တို့မျိုးစေ့ စပျစ်သီးဆယ်ဘို့တဘို့ကို ယူ၍ သူ၏အရာရှိ အမှုထမ်းတို့အား ပေးလိမ့်မည်။

16 သင်တို့ကျွန်ကျွန်မ၊ အကောင်းဆုံးသော လုလင်၊ မြည်းများကို ယူ၍ သူ၏ အမှုကို လုပ်ကိုင်စေ လိမ့်မည်။

17 သင်တို့သိုးစုဆယ်ဘို့ တဘို့ကိုလည်းယူ၍ သင်တို့သည် သူ၏ ကျွန်ခံရကြမည်။

18 သင်တို့ ရွေးယူသော ရှင်ဘုရင်ကြောင့်၊ ထိုနေ့၌ သင်တို့ အော်ဟစ်သော်လည်း၊ ထာဝရဘုရားသည် နားထောင်တော်မမူဟု သတိပေးလေ၏။

19 သို့သော်လည်း လူများတို့က၊ မဟုတ်ပါ။ အုပ်စိုးသော ရှင်ဘုရင်ကို လိုချင်ပါ၏။

20 အကျွန်ုပ်တို့သည် တပါးအမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့် တူမည်အကြောင်း အကျွန်ုပ်တို့ကို အုပ်စိုးသော ရှင်ဘုရင်ရှိရမည်။ အကျွန်ုပ်တို့ရှေ့မှာ ထွက်ကြွ၍ စစ်တိုက်ရမည်ဟု ရှမွေလ၏ စကားကို နားမထောင် ဘဲ ဆိုကြ၏။

21 ထိုသူတို့၏ စကားများကို ရှမွေလသည် ကြားလျှင်၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ လျှောက်လေ၏။

22 ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သူတို့စကားကို နားထောင်၍ သူတို့အဘို့ ရှင်ဘုရင်ကို ချီးမြှောက်လော့ဟု မိန့်တော်မူသဖြင့်၊ ရှမွေလက၊ သင်တို့အသီးအသီး နေရာ မြို့ရွာသို့ ပြန်သွားကြလော့ဟု ဣသရေလ လူတို့အား ပြောဆိုလေ၏။

← ၁ ဓမ္မရာဇဝင် 7   ၁ ဓမ္မရာဇဝင် 9 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of 1_Samuel 8      

This chapter marks a historic turning point for the Children of Israel. Since their escape from Egypt some four hundred years earlier, the Lord Jehovah, through Moses, and Joshua, and then a series of judges, had directly ruled the people. Now, though, the people pleaded that they might instead have a king. In a sense, they wanted to be led by human nature, not by the God's law and prophets.

The corruption of Samuel’s sons, as judges over Israel, was what spurred this movement. Samuel had grown old, and his sons, Joel and Abiah, had become judges over Israel. However, they began to act immorally, taking bribes and “perverting judgement.” This is similar to the corruption of the High Priest Eli’s sons, described in 1 Samuel 2, and not unlike the misbehavior of two of Aaron's sons, Nadab and Abihu, as in Leviticus 10.

Samuel prayed to the Lord, asking what he should do about the people’s demand for a king. The Lord assured him that the request came not because he, Samuel, had been rejected. Instead, it was the Lord Himself who the people of Israel had rejected. The Lord sent a warning through Samuel to the people, and Samuel told them of the personal and financial cost that would come with having a king. The king would use a substantial portion of the land’s resources, and take the best for himself. Having a king would also mean that they were rejecting the Lord’s direct leadership, and because of this they would be unable to call on His help in the way that they had in the past. The people heard the warning, but did not change their minds.

There are two united ways in which the Lord wants to judge us. One way is through love or goodness. The other is through truth. In other words, our lives can be judged according to the type of love that exists in our hearts, and therefore the love we exhibit toward others. We will make mistakes, but it is our intent that matters most. Judgment according to truth, by comparison, is somewhat cold. We either adhere to the law or we don’t. The two, love and truth, should exist together. Intentions should be considered together with what we actually do. From this time in Israelite history, the role of priest, representing judgment from goodness or love, was separated from the role of king, representing judgment by truth. They denied themselves the opportunity to be ruled by love and left themselves to be ruled by the cold letter of the law (see Arcana Coelestia 6148).

Swedenborg also discusses this concept in Arcana Coelestia 1672. He writes that there is a different meaning of a “people,” meaning truths, and a “nation,” meaning goods. Kings, he writes, are associated with a people, not a nation. Thus before the Children of Israel were ruled by a king, they represented “a good, or that which is celestial,” but while they had a king they represented “truth or that which is spiritual” (Arcana Coelestia 1672). This further supports the idea that they began to separate the judgement by truth and judgement by love, choosing only truth, or the law as represented by a king.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1672, 2015, 2567, 2723, 6148, 8301, 8770


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 638, 654, 919

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

ကမ္ဘာ ဦး 46:1

ထွက်မြောက်ရာ 16:8, 23:6, 8

တရားဟောရာကျမ်း 16:18, 17:14

တရားသူကြီးမှတ်စာ 8:22

၁ ဓမ္မရာဇဝင် 1:19, 8:5, 7, 20, 22, 10:19, 25, 12:1, 2, 12, 17, 19, 23, 14:52, 15:11, 17:8, 22:7

၂ ဓမ္မရာဇဝင် 15:1

၃ ဓမ္မရာဇဝင် 12:4

၄ ဓမ္မရာဇဝင် 19:14, 21:9

၁ ရာဇဝင်ချုပ် 6:13, 27:1

ယောဘ 8

ဆာလံ 78:8, 81:12

သုတ္တံကျမ်း 1:25, 28

ဟေရှာယ 23, 59:1

ယေရမိ 22:17, 44:16

ယေဇကျေလ 8:18

ဟောရှေ 13:10

မိက္ခာ 3:4, 11

မMatthewဲ 20:25

တမန်တော်ဝတ္ထု 13:21

Významy biblických slov

ရှမွေလသည်
'Samuel' signifies the Word.

သား
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

တရားသူကြီး
It’s easy to see the connection between judging and truth. In a court of law, the judge’s whole purpose is to find the truth. In...

လမ်း
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

ကြီး
Elders are mentioned in the Bible mainly in two ways: First the elders of Israel: and second the 24 elders seated about the throne of...

ရာမ
'Ramah' denotes things that pertain to spiritual truth derived from celestial truth.

လာ
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

လာပြီ
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

ပေး
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

ဘုရား
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

နားထောင်
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

နေ့
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

ထုံးစံ
'Ordinances' in the prophets, signify changes relative to spiritual and celestial things, both in general and particular, which are also compared to the changes of...

ပြ
'Shew' signifies instruction to the life.

သားများ
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

ရှေ့မှာ
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

တထောင်
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

ငါးဆယ်
God rested on the seventh day of creation. That represents a state of holiness and tranquility that was preserved in the form of the sabbath....

ရိတ်
'To reap' signifies executing judgment. 'Reaping' denotes the reception of truth in good.

စစ်
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...

သမီး
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

စပျစ်ဥယျာဉ်
'A vine' signifies spiritual good and truth. 'A vine' or 'vineyard' signifies the church where the Word, and the Lord in it, is known, or...

သံလွင်
'An olive,' as in Isaiah 17:6, signifies celestial remains. 'An olive' signifies love and charity, because 'the olive tree' signifies the celestial church, and so...

ကျွန်
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

အရာရှိ
'Officer' denotes doctrines or principles of interpretation.

မြည်း
Donkeys signify the things relating to the self-intelligence of the sensual man; and camels, the things of self-intelligence in the natural man (Isa 30:6, 7.)

သိုး
It’s pretty easy for most people to read the Bible and get a sense for what “sheep” means without any help. They are simple, peaceful,...

သိုးစု
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

အော်ဟစ်
As with most common verbs, the spiritual meaning of “crying” or “crying out” (meaning a shout or wail, not weeping) is highly dependent on context....

တပါးအမျိုးသား
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

စစ်တိုက်
'Wars,' in the Word, signify spiritual war, which consists of challenging truth, and are conducted by rationalizations from falsities. This is why the ministry of...

ကြား
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

မြို့
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

လူ
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Asking for a King
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Asking for a King (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Asking for a King (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Asking for a King (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Saul Anointed by Samuel, Reigns as King
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10


Přeložit: