Hlazy 7

Studie

  

1 Hy ABEIPA ei Khazopa, nâma liata ei ngâna ei pahnieh; nâ chadaituhpa zydua tawhtapa na pachha la, na pabohsa mah y,

2 chata leipa ta la chakeibarôhneipa hawhta na chaphie khai ei ta, pachhatuhpa hnei leipa ta eina taochhie aw ei.

3 Hy ABEIPA ei Khazohpa, he hawhta hmo vaw tao haw sala, ei kuzy liata a do leina a y khiahtala,

4 ei viasa moleina ta viarithôpa châ sala, a chhâpa y leipa ta nâ dyuhtuhpa hrao aw sala,

5 nâ dyuhtuhpa chata nâ chadaipa ta na pha ha sala, ei hrona he alei liata chari-chamypa châ sala, ei rôhnahna he dolei hry liata soh thlâh ha mawh sy. Selah

6 Hy ABEIPA, na hiehâhpa ta thyu la, nâ dyuhtuhpa zy hiehâhna adyuhpa ta thyu la; ei châta a hra la, pachiana cha na raopa haw tlôh chi.

7 Phozy apakhypa zy ta cha chadô mawh sy; chatanachata ama chô liata na susâhpa lâna cha kuapa ta.

8 ABEIPA chata chyhsa to pachia ta; hy ABEIPA, ei siana yzie lymâ hawhta na pachia la, ei palôhrupa phana lymâ hawhna tlai chata.

9 Hmoparaopa zy moleina cha chhâ sala, chyhsa siapa deikua cha pa-isa mah y, Khazohpa siapa, palôhrupa nata palôh pasiapa châ tlôh chi.

10 Ei vyhphao cha Khazohpa ota a y, palôhrupa dopa pachhatuhpa cha.

11 Khazohpa cha pachiatuh dopa châ ta, noh tato moleipazy chôta palôh châ leina a hneipa Khazohpa a châ.

12 Chyhsa ta a moleina a ro vei khiah cha. Khazohpa ta zaozi a patiah aw; a libaw a kei ta, a ma aw;

13 thina chaihrai zy a chhuahdy ta, a lizy cha ia theipa ta a tao haw.

14 Hmoparaopa chyhsa chata moleina phaoh ta, moleina phao ta, haipa bie sa haw ta.

15 Khaotlôpa chao ta, a thuh ngaitapa ta a chao, ano chaopa khaoh liana chata a tla.

16 A hmoparaona cha ano luh chô liata vaw kua heih ta, nôchhie ngaitapa ta a hmotaopa cha ano luh chôta a tla aw.

17 ABEIPA cha a siana vâta a chôta alyna bie reih aw na ta.ABEIPA Chônôchaipa moh reithaipa ta hla ei sa aw.

Scroll to see more.