Malureina 12

Studie

          |

1 Miria nata Arawna chata Mawsi ta Kusa chanô lahpinô ta a hneipa vâta reipachhie ei ta, Kusa chanô cha hnei tlai tlôh ta.

2 âmo chata, “Mawsi hnohta deita he ma ABEIPA ta bie a reih? Keimo hnohna chhao heta reih hra vei mâ?” tah ei ta. Cha cha ABEIPA ta vaw pahno ta.

3 Mawsi cha alei chô liata chyhsapa zydua liata nônai ngaitapa châ ta.

4 Mawsi nata Arawna nata Miria hnohta ABEIPA ta, “Nama pathôh ta vaw pua ula, ahmaohpakhyna poh-o lâta a vy teh u,” tah ta. Ama pathôh ta vawh ei ta.

5 ABEIPA cha ameih liata vaw chô ta, poh-o chhikao liata a vaw duah ta, Arawna nata Miria cha aw ta; ama pano ta vaw pua ei ta.

6 Ano chata, “Ei bie he nahthlie teh u: Nama hry liana heta hrohsopa a y khiahtala, ano cha, kei ABEIPA he aluana ta, a pahnosa aw na ta, mâ lâta bie ei chho aw.

7 Ei chakaotuhpa Mawsi hela, cha hawhta châ vei; ei chhôhkha kyh zydua liana chata ngâchhihpa a châ.

8 Ano nata la reikah ta, nyupa y leipa ta, a siapa ta bie a chho aw pi ta; ABEIPA chânazie chhao a hmô chhao a hmô aw. Chavâta ei chakaotuhpa Mawsi he kheihtazie ta a reipachhie ngâhpa e nama châ?” vaw tah ta.

9 ABEIPA pathi cha ama chô liata ia ta, siesai haw ta.

10 chatawhcha poh-o chô liata ameih cha a pai nah ta, Miria cha dâhaw hawh tlaita vaw phawh haw ta. Arawna cha ta Miria cha moh ta, phawhpa vaw châ thlâh ha ta.

11 Arawna ta Mawsi hnohta, “Hy ei beipa y, eima chô liata moleina pahnieh cheita kha y, hru ngaitapa ta tao pi ta, eima vaw molei ha na.

12 Miria cha chyhsa a nô chhi tawhta a vaw pua tua no tawhta a thi chiehpa haw rô ta y cheita kha se,” tah ta.

13 Chatanachata Mawsi ta, “Hy Khazohpa y, patlâh heih mah y, ei cha haw chaimâh,” tahpa ta ABEIPA cha pado ta.

14 ABEIPA ta Mawsi hnohta, “A paw ta a hmia a pachih a pachhaopa dei chhaota noh sari cha a noza aw vei mâ? Ariena su khôtho lâ noh sari â nano ta khawhlôh sala, cha khai tawhta pangia heihpa châ mawh sy,” tah ta.

15 Chatanachata Miria pangia heihpa ta a y hlâta cha zawpizy cha a pasie leipa ei ta.

16 Cha khai tawhna chata zawpizy cha Hazero tawhtapa pua ei ta, Paran râhpathohpa liata ariena su tao ei ta.