Nehemia 3

Studie

         |

1 Chatanachata theihthaipa Eliashi cha a unawhpa theihthaipa zy nata thyu ei ta, Mietahkupa Chhikao tao ei ta, pathaisa ei ta. A ochhizy tao ei ta, O sâhpa Zakha taihta pathaisa ei ta, Hananel O sâhpa taih châ ta.

2 A pazipa ta Zerikô mozy ta tao ei ta. Âmo a pazipa ta Imri sawchapawpa Zaku ta tao ta.

3 Nga Chhikao cha Hasenah sawchapawpa zy ta tao ei ta; a chhaichhizy soh ei ta, a ochhizy paryh ei ta, a hraina zy nata a hreipakhâhpa zy paryh ei ta.

4 Âmo a pazipa ta Hakôza saw, Uriah sawchapawpa Meremô ta tao pathi ta. Âmo a pazipa ta Meshezabel saw, Berekiah sawchapawpa Mesula ta tao pathi ta, a pazipa cha Baana Zadôka sawchapawpa ta tao pathi heih ta.

5 Âmo a pazipa ta Tekôa sahlao ta tao pathi ei ta; châhrasala ama molaipa zy chata ama hyutuhpa rai hriana liana chata a chahrao khoh veih ei.

6 Chhikao Parohpa cha Pasiah sawchapawpa Zehôiada nata Besôdei sawchapawpa Mesula ta tao pathi ei ta; a chhaichhizy soh ei ta, a ochhi paryh ei ta, a hraina zy nata a hreipakhâhpa zy paryh ei ta.

7 Âmo pazipa ta Kibia chyhsa Melatia nata Merônôthi chyhsa Zadô ta Chavah Haosâ râh avaotuhpa bie ry liata a ypa Kibia chyhsa nata Mizpah mozy chhaota tao pathi ei ta.

8 A pazipa ta ngôh a daihtuhpa hry liatahpa Harhaiah sawchapawpa Uziel ta tao pathi ta. A pazi heipa ta rohpahâhpa ataotuhpa hry liatahpa Hananiah ta tao pathi ta; Kuh Chhapa taihta Zerusale cha tao pathi ei ta.

9 Âmo a pazipa ta Zerusale bia khophie hyutuhpa Hura sawchapawpa Rephai ta tao pathi ta.

10 Âmo a pazipa ta Haruma sawchapawpa Zadaiah ta a o dady tao pathi ta; a pazipa ta Hasabnia sawchapawpa Hatata ta tao pathi ta.

11 Hari sawchapawpa Melkiah nata Pahamôaba sawchapawpa Hasahu zy chata su hropa nata meihô patina o sâhpa tao pathi ei ta.

12 A pazipa ta Zerusale bia khophie hyutuhpa Halôhe sawchapawpa Shaluma ta a sawchanô zy chhaota tao pathi ei ta.

13 Saikao Chhikao cha Hanu nata Zanôa sahlao zy ta tao pathi ei ta; a ochhizy paryh ei ta, tao ei ta, a hraina zy nata a hreipakhâhpa zy paryh ei ta, Hnaihny Chhikao taihta kuh dy sâh kha tao hra ei ta.

14 Hnaihny Chhikao deikua cha Behakere hyutuhpa Rekabi sawchapawpa Malkiah ta tao pathi ta; a ochhizy paryh ta tao ta, a hraina zy nata a hreipakhâhpa zy paryh ta.

15 Mizpah bia hyutuhpa Kôlhôzeh sawchapawpa Shaluma ta Tikhao Chhikao cha tao pathi ta; a ochhizy paryh ta tao ta, khu ta, a hraina zy nata a hreipakhâhpa zy paryh ta; chatawhcha abei sahdô kiapâh ta Shelah Tipo dôhna cha, Davi khih tawhta a chôpa hleidy taihta tao pathi hra ta.

16 A pazipa ta Azbu, Zebu bia khophie hyutuhpa sawchapawpa Nehemia chata Davi thlâ dady nata tipo pa-opa nata chyhsa riahphapa zy o taihta tao pathi ta.

17 A pazipa ta Livai sahlao ta tao pathi ei ta; Bani sawchapawpa Rehu sahlao ta; a pazipa ta Keilah bia khophie hyutuhpa Hasabiah chata ano bia mo ta tao pathi ta.

18 A pazipa ta a unawhpa zy ta tao pathi ei ta. Keilah bia khophie hyutuhpa Henada sawchapawpa Bavai sahlao ta;

19 a pazipa ta Mizpah hyutuhpa Zesua sawchapawpa Eza chata su hropa kuh Pakopa liata chariah chhaichhi sona kaw pangaina dady tao pathi ta.

20 A pazipa ta Zabai sawchapawpa Baruka chata phahnai khoh ngaitapa ta su hropa kuh Pakopa tawhta theihthaipa bei Eliashi o ochhi taihta tao pathi ta.

21 A pazipa ta Hakôza saw Uriah sawchapawpa Meremô ta su hropa. Eliashi a ochhi tawhta Eliasi o chhâna taihta tao pathi ta.

22 A pazipa ta a chheipâh liata theihthaipa sahlao ta tao pathi ei ta.

23 Amo a pazipa ta Benzami nata Hesu ta ama o dady cha tao pathi ei ta. Amo a pazipa ta Ananih saw Maasei sawchapawpa Azariah ta a o kiapâh tao pathi ta.

24 A pazipa ta Henada sawchapawpa Binui ta su hropa Azariah o tawhta kuh Pakopa a ki taihta tao pathi ta.

25 Uzai sawchapawpa Pala chata kuh Pakopa dady nata atâhna o kiapâh ta abei o a chô viapa tawhta a sei patluapa o sâhpa dady tao pathi ta. A pazipa ta Parô sawchapawpa Pedai ta tao pathi ta.

26 Achhyna-o chakaotuhpa sahlao cha nochhi lâchhâh Ti Ochhi dady taih nata o sâhpa seih patluapa taihta Ôphel liata y ei ta.

27 A pazipa ta Tekô sahlao ta su hropa o sâhpa laipapi seih patluapa dady nata Ôphel kuh taihta tao pathi ei ta.

28 Ara Chhikao chôlâ cha theihthaipa sahlao ta ama o dady chyuta tao pathi ei ta.

29 Âmo a pazipa ta Ima sawchapawpa Zadôka ta a o dady ta tao pathi ta. A pazipa ta nochhi lâ chhikao a vaihtuhpa Sekaniah sawchapawpa Shemiah ta tao pathi ta.

30 A pazipa ta Shelemiah sawchapawpa Hananiah nata Zala sawchapawpa pacharuna Hanu zy chata su hropa tao pathi ei ta. A pazipa ta Berekiah sawchapawpa Mesula ta a yna dady ta tao pathi ta.

31 A pazipa ta ngôh a daihtuhpa hry liatahpa Malkiah chata Hamiphaka ochhi dady achhyna-o chakaotuhpa sahlao o nata sôhdaopa sahlao o taihta nata a ki kaw pangaina taihta tao pathi ta.

32 Chatawhcha a ki kaw pangaina nata Mietahkupa Chhikao likawh cha ngôh a daihtuhpa nata sôhdaopa zy ta tao pathi ei ta.