Mika 1:5

Study

             |

5 He zydua he Zakaw sahlao paraona vâta nata Izarel chhôhkhazy moleina vâta a châ. Zakaw sahlao paraona cha khâpa a châ? Samari châ vei ma? Zudah sahlao moleina o cha khataih liata e? Zerusale châ vei ma?