Mika 1:2

Study

             |

2 Nâmo chizy saih u, nama zydua ta thei ula, aleilô nata a chhôh liata a ypa zydua saih u, Abeipa KHAZOHPA, Abeipa cha a achhyna-o pathaihpa tawhta, nâmo chakhiapa ta, nâmo kyh liata a pahnosatuhpa châ mawh sy.