Zawsua 4:18

Studie

       

18 Chatawhcha theihthaipa sahlao ABEIPA Biehrai Byh a sytuhpa zy cha Zawdâh lialiah tawhtapa puapa ta, theihthaipa sahlao phei zy chata alei hipa a tly pata nahta Zawdâh tizy cha a loh tyhpa hawhta vaw loh ha heih ta, hmialâ tahpa hawhna khata a kao zydua cha khô ngâ kaw ta.