Zawsua 23

Studie

          |

1 Noh hluhpi tawhna chata ABEIPA ta Izarel sahlaozy cha ama chheipâh liata khakhaipa zydua tawhtapa thlalôhna a pie tawhna chata Zawsua chhao cha vaw machâ ta, vaw pawpi kaw ha ta,

2 Zawsua ta Izarel sahlao zydua ama machâ zy nata ama pawhrâhpa zy, ama ryureituhpa zy nata ama hyutuhpa zy cha pa-awsa ta ama hnohta, “Kei cha vaw machâpa ta ei pawpi haw;

3 ABEIPA nama Khazohpa ta nâmo vâta he pho zydua chô liata a taonazie he hmô eichi ta; ABEIPA nama Khazohpa ta ano tlaita a châ dyuhpa ei.

4 Pachâ teh u, he pho alaibâhpa zy he, he pho ei pahlei hawpa zydua râh zy chhao heta Zawdâh tawhta notlana lâ Tilaipi Rôhnahpa tlôna taihta nama chizy ryuto ta ei cha rao pa ei.

5 ABEIPA nama Khazohpa ta nama hmiakô liata papua aw ta, nama hmo pha leipa lâta to khai aw ta; chatanachata ABEIPA nama Khazohpa ta nama hnohta a rei hawpa hawhna khata ama râh cha nama hnei aw.

6 Chavâta Mawsi ryhpa châbu liata ropa zydua he chachâh lâ tlyma chavei lâ tlyma nama tleisai cha-chei lei nawpa ta riahpha ngaitapa ta a pyh ula, tao teh u,

7 he pho nama hry liata a ypa zy nata a pahlao pahli leipa ta, ama khazoh zy moh chhao pado leipa ta, ama moh reipa ta chhie sa leipa ta, chakao leipa ta, namâ naoh hra lei nawpa ta

8 atanoh taihta nama taopa hawhna heta, ABEIPA nama Khazohpa cha khâchâ patu teh u.

9 ABEIPA ta nama hmiakô liata chi rôhnah ngaitapa nata thatlô ngaitapa zy cha a papua khai haw hih; nama hmiakô liata atanoh taihta ahyhmah a duah theipa rai y vei.

10 Nama hry liata chyhsa pakha ta chyhsa sâh kha a chadai aw, nama hnohta a rei hawpa hawhta ABEIPA nama Khazohpa heta a châ dyuhpa tyh ei.

11 ABEIPA nama Khazohpa cha a kyh pachâ awpa ta a chado teh u.

12 Chata leipa ta cha a heisai pathleipa ta he phozy a ypa sahlao nama hry liata a pahrâpa zy he a zao khipa ta âmo nata nôpi nôvah ta a hneipa ta, âmo cha hneipa ta âmo chhaota ama cha hnei hra khiahtala,

13 ABEIPA nama Khazohpa ta he phozy he nama mohmô liana chata cha papuapa khao leipa aw ta. ABEIPA nama Khazohpa ta he râh pha ngaitapa a cha piepa tawhtapa he, nama leidia khai hlâ lei cha âmo cha nâmo châta khoheih nata aphy nata nama kâ châta tuna chôhchahrei nata nama mokhaoh châta ahloh tlao ama vaw châ aw tahpa a siapa ta pahno teh u.

14 Chatawhcha atahmâ he chyhsa zydua ryhpa hawhta ei sie ha hra aw, ABEIPA nama Khazohpa ta nâmo kyh liata a phana lâ a vaw rei hawpa zydua kha miakha hmah a patlô leipa y vei tahpa cha nama pathipalôh tlokhuh nata nama palôhrupa tlokhuh ta nama pahno: nama chô liata vaw tlô khai ta, miakha hmah a tlô leipa y vei.

15 Châhrasala ABEIPA nama Khazohpa ta hmo phapa nama hnohta a reipa zydua kha nama chô liata a vaw tlô khaipa hawhna hra heta, ABEIPA nama Khazohpa ta he râh pha ngaitapa a cha piepa tawhtapa he, a cha pahleipadia khai hlâ lei cha ABEIPA ta hmo pha leipa zy nama chô liata a vaw patlôsa hra aw,

16 ABEIPA nama Khazohpa biehrai a pyh awpa ta a cha piepa ei he, paraopa ta, khazoh hropa zy chakaopa ta, namâ naoh khiahtala, ABEIPA pathi nama chô liata ia aw ta, râh pha ngaitapa a cha piepa tawhtapa he thlai nama leidia aw,” tah ta.

Scroll to see more.