Zawba 23

Studie

  

1 Chatawhcha Zawba chata a chhy ta;

2 Kha a thata ei paphôh ngâthlâh ha aw, ei hrona chôta a ku cha â hri.

3 Aw, ano ei hmô thei nawpa ta pahno tlai sala, a tyuna su lâna cha ei sie awpa tlai!

4 Ei bie cha a hmiakô lia tlôkhei aw na ta, ei pakah cha bie eina zy ta a bie aw.

5 Einâ chhyna biezy pahno aw na ta, ei hnohta a rei awpa cha ei pahno thai aw.

6 A hmotaotheina rôhnahpa chata eina khoh aw ma? Châ bao va, tlao eina pachâ aw.

7 Chyhsa siapa cha a hnohta a chhohia thei aw ta, na pachiatuhpa tawhtapa cha chhâzaw ta ei huah ha aw.

8 “Hmia lâta pangai na ta, cha liana cha y tlôh leipa ta; hnôh lâta a sy na ta, ano cha hmô thei hlei va na;

9 a chavei lâna cha tlua na ta, hmô hlei leipa na ta, chachâh lâchhâh tlua na ta, hmô hlei hra va na.

10 Anodeikuacha ei lâpi a chhihpa cha pahno ta, eina pasia ti deikua cha ngôh hawhta a hnohta ei pua aw.

11 Ei pheipazah ta a hniehnôh tlai tly lymâ ta; a lâpi a chhih na ta, tlei va na.

12 A biepiepa cha tlei sai leipa na ta; a biezy cha liahsa ei vao aw na.

13 Ano cha a nano thei leituhpa châ ta, ahy e, panano thei aw? A kho viapa cha a tao thlâh haw.

14 Ei châta a raopa cha tao patlô ta; cha hawhpa hmo cha ano liata a hluhpi a y;

15 Chavâta a hmiakô liata patypamâpa ta y na ta; ei pachâ nahta ano ei chi.

16 Khazohpa ta ei pathipalôh cha tha pachhâsa ta; Atotaotheipa chata na patypamâ ta;

17 zohna kyh chata na chadô ta, zohna chhakalupa chata ei hmia a khu.