Zawba 2

Studie

         |

1 Khazohpa sawchapawpa zy ABEIPA hmiakô liata amâ luahna noh y heih ta, Sâtâ chhao ABEIPA hmiakô liata âmo hryta a vy hra ta."

2 ABEIPA chata Sâtâ hnohta, “Khataih tawhta e nâ vy?” tah ta. Sâtâ chata ABEIPA a chhy ta, “Aleilô liata a khiekhâna tawhta nata a khypa nata a zupa ei châ,” tah ta.

3 ABEIPA chata Sâtâ hnohta, “Ei chakaotuhpa Zawba cha na pachâ beih ma? Aleilô liana cha ano hawhpa rai y veih ei; chyhsa sia ngaitapa nata a dopa, Khazohpa a chi khohpa hmo moleina a cha-uapa chyhsa a châ; a chhâpa y leipa ta eina paraosana chô chi chhao khata a dona kyh liata a ualua ta a y,” tah ta.

4 Sâtâ chata ABEIPA a chhy ta, “Savo vyuhpa ta savo a châ! Chyhsa cha a hneina zydua a hrona châta a pie pasaih aw na.

5 Chârasala atahmâ he na ku ta hria la, a sapa nata a rupa cha hria teh, na hmia chhypa tlaita chhie a cha sapa thlyu aw,” tah ta.

6 ABEIPA chata Sâtâ hnohta, “Pachâ teh, ano cha na ku liata y ta; ano hrona deikua cha pahlôh teh,” tah ta.

7 Chatanachata Sâtâ cha ABEIPA hmiakô tawhta vaw pua ta, Zawba cha kheihluh ru ngaitapa ta pathlasa ta, a pheipazah tawhta a laki taih tlaita.

8 A haona awpa ta beikaopa la ta, buchâh hry liana cha a tyuh ta.

9 Chatanachata a lahpinô chata a hnohta, “Na ngâchhihna kyh cha atahmâ taih chhao cha na patu lymâ khoh thlâh ha aw mâ? Khazohpa cha chhie sapa la, thi thlâh ha teh,” tah ta.

10 Ano deikua chata a hnohta, “Ahrupa chanô biereipa hawhta na reih thlâh haw. Khazia Khazohpa tawhtapa hmophapa hmô pi ta, hmopha leipa chhao eima hmô awpa châ hra vei mâ?” tah ta. He hmo zydua liana heta Zawba chata a hmao ta moleina hmo rai reih vei.

11 Zawba viasa pathôh chata ano chô liata hmopha leipa zydua a vaw tlathlupa ama theipa vâta, âmo chata ama yna su chyu tawhtapa a vy ei ta, Temani chyhsa Elipha nata Shuhi chyhsa Bilda nata Naama chyhsa Zôpha zy, ahmaohpakhyna hneipa ta ano châta pachârôhkheipa ta, ano palôh ama patlâhsana awpa ta bie amâ paraoh haw.

12 Lâhla tawhta ama vaw mo nahta, pahno leipa ei ta; ama ao papuapa ta cha ei ta; ama pohzy hriepa ta ama luh chô liata buchâh ama hie.

13 Cha hawhna chata alei liata ano hnohta a vaw tyuh ei ta, noh sari chhôh pakha hmahta khâpa bie chhao reih veih ei, a pachârôhna a ru ngâsâpa vâta.