Habaku 3:19

Study

          |

19 Abeipa, KHAZOHPA ei thatlôna; ei phei a tao, sakhi phei hawhta, ei su sâhpa lia na chareisa aw.