Ezekiel 34:21

Study

             |

21 A chiehleipazy cha kâ lâta nata ngiatlâh ta chakho eichi ta, nama kizy ta daih eichi ta, papai eichi ta.