Ezekiel 34:20

Study

             |

20 “Chavâta âmo hnohta he tana heta Abeipa KHAZOHPA ta a tah: Pachâ teh u, kei, keima tlai heta, sahroh thawpazy nata sahroh zaohpazy likawh ta ei pachia aw.