Ezekiel 34:10

Study

             |

10 He tana heta Abeipa KHAZOHPA ta a tah: Pachâ teh u, mietahkuvaihtuhpazy cha ei dyuh na; ama kuzy tawhtapa ei mietahkupazy chhu aw na ta, ei mietahkupazy ama mohôna pachhâsa aw na ta; mietahkuvaihtuhpazy chhao âmosasy ta a pasa khao hra aw veih ei. Ama kalachhôh tawhta ei mietahkupazy la khai aw na ta, ama châta niepa a châ khao lei nawpa ta,” tahpa ta.