Ezekiel 21:24

Study

             |

24 “Chavâta Abeipa KHAZOHPA chata he tana heta a tah: Nama hmoparaona a thei thlâh ha nawpa ta nama tao hawpa vâta nama taopasinazy a vaw lâ ta, chatanachata nama hmotaopa zydua liata nama moleinazy a lâ thlâh ha ta, pahnopa nama châ hawpa vâta ku ta patupa nama châ aw.