Ryhpachaneina 19

Studie

         |

1 ABEIPA nama Khazohpa ta ama râh a cha piepa pho ABEIPA ta pahleipadiapa ta nama topa, ama khih liata zy, ama o liata zy, nama pahrâ tita cha,

2 ABEIPA nama Khazohpa ta hnei awpa ta a cha piepa ei, nama râh liana chata nama châta khih miathôh nama rao awpa a châ.

3 Lianycheihpa maih ama râ nawpa ta ABEIPA ta a cha pahneisa awpa râh cha, su thôh ta pachhaih aw eichi ta, nama râhri zy tao aw eichi ta, lâpi zy namâ chhuahdy awpa a châ.

4 Chatawhcha lianycheihpa zy cha liata a râpa ta a boh theipa zy cha, hezy he ama châ. Chyhsa ta a vaih, cha hlâta a haona rai hnei hlei leipa ta a thie pathleipa maih,

5 chyhsa a vaih nahta tho thlu awpa ta lyurâhpa lâ siepa ta tho thlu awpa ta, ahrei hmâpa ta a hâ tlôpa ta a vaih cha a vawh sao hawpa zy hih, cha hry liata khih miakha liana chata a râ aw ta, â boh aw;

6 thisaih phu latuhpa chata a pathi-ia nota lianycheihtuhpa cha a chadaipa ta lâpi a pasihpa vâta phapa ta a tu sao pathlei aw na, cha hlâta a haonazy hnei hlei leipa ta a châpa vâta a thie awpa châ tlôh leipa ta.

7 Chavâta khih miathôh nama châta nama rao awpa a châ, tahpa ta bie ei cha pie ei.

8 Chatawhcha ABEIPA nama Khazohpa ta nama mahpaw zy hnohta chhiesa ta a vaw taihpa râh cha cha piepa ta.

9 ABEIPA nama Khazohpa cha kyhpachâ awpa nata a lâpi khâ a chhih awpa ta a biepiepa zydua, atahmâ ta bie ei cha piepa ei he a pyhpa ta nama râh cha a pakawh khiahtala he khih miathôh rei leipa ta nama châta khih miathôh a hropa baichha heih aw eichi ta,

10 ABEIPA ta hnei awpa ta a cha piepa ei, nama râh chhôh liana chata a siapa thisaih palopa ta y leipa ta, nama chô liata thisaih a y lei nawpa ta.

11 Anodeikuacha chyhsa ta a vaih a haopa ta, a byhpa ta, thyuhnaopa ta, thina taihta tyhpa ta, cha khih hry liata miakha liata â râ khiahtala,

12 ama khih machâzy ta chyhsa tuah ei sala, cha tawhtapa cha a vaw chhi ei sala, thie awpa ta thisaih phuh latuhpa ku liata hlâ mawh sy.

13 Nama ngiachhie awpa châ leipa ta, nama châta a pha nawpa ta Izarel râh tawhtapa siapa thisaih palona cha nama pahlei awpa a châ.

14 ABEIPA nama Khazohpa ta hnei awpa ta a cha piepa râh, nama hnei awpa rah liata cha hlâta ama vaw bô hawhpa nama vaih râhri cha nama pasie awpa châ vei.

15 “Chyhsa a hmo paraona tlyma, a moleina rai tlyma, pahnotuhpa pakha cha a daih aw vei; pahnotuhpa pano pakah tlyma, pahnotuhpa pathôh pakah tlyma bie ta pa-i awpa a châ.

16 Pahnotuhpa sia lei ngaitapa ta chyhsa hmo tao a do leipa ta a bai khiahtala,

17 amâ khona liata ama pano ta ABEIPA hmiakô liata cha daihti liata theihthaipa zy nata ryureituhpa zy hmiakô liana chata amâ duah awpa a châ;

18 ryureituhpa zy chata pakhâta ta pachâ aw ei ta, bie pahnotuhpa cha pahnotuhpa pakheipa châpa ta a unawhpa cha haipa ta a baipa a châ khiahtala,

19 a unawhpa chô liata tao a vaw chhuahpa hawhna chata a chô liata nama tao awpa a châ; cha hawhna chata nama hry liata hmo pha leipa cha nama pahlei awpa a châ.

20 A ypa sahlaozy chata thei aw ei ta, chi aw ei ta, atahmâ tawhta cha hawhpa hmo pha leipa cha nama hry liata tao khao aw veih ei.

21 Hrona vyuhpa ta hrona, mo vyuhpa ta mo, hâh vyuhpa ta hâh, ku vyuhpa ta ku, phei vyuhpa ta phei a châ aw.