Daniel 5:6

Study

             |

6 Cha chata abei cha a hmia panano ta, a palôhrupazy cha atymâ khai ha ta; a kyu ru a pazaonazy thazei khaipa ta y ta, a pakhuzy a chakhy ngâ ta.