1 Samuel 12

Studie

  

1 Samuel chata Izarel mo zydua hnohta, “Ei hnohta bie nama reipa zydua cha a pyh na ta, abei awpa cha cha taopa ei na ta.

2 Atahmâ he abei chata cha chhihtha ei ta; kei cha machâpa ta ei luh zy chhao pawh haw ta, ei sawchapawpa zy cha nama hnohta y ei ta; ei thyudyu tawhta atahmâ taihta cha chhihtha ei na ta.

3 He liana heta y na ta; ABEIPA hmiakô nata a sathaw thupa hmiakô liana heta na reipasipasua teh u. Ahy viahchao tôhpa ma ei chhu beih tly? Ahy alâ e ei chhu tly? Ahy e ei dô haw tly? Ahy e ei taola tly? Ei mo pachao awpa ta ahy tawhta e ryruna hmo ei la beih tly? Ei cha thô khai aw ei,” tah ta.

4 Âmo chata, “Maniah dô beih leipa chi ta, maniah taola beih hra va chi, ahy ku tawhta hmahta â do leipa ta la beih va chi,” tah ei ta.

5 Ano chata ama hnohta, “Ei ku liana heta khâpa hmahta â do leipa hmô veih eichi, tahpa atanoh he ABEIPA cha nâmo liata a pahnotuhpa a châ, a sathaw thupa chhao cha a pahnotuhpa a châ,” tah ta. Âmo chata, “Ano cha a pahnotuhpa a châ,” tah ei ta.

6 Samuel chata zawpi hnohta, “Mawsi nata Arawna a raotuhpa nata Izi râh tawhtapa nama mahpaw a chhihthatuhpa ABEIPA cha a châ mâ tâh.

7 Chavâta a duah ula, ABEIPA hmiakô liana heta ABEIPA ta nama chô liata nata nama mahpaw zy chô liata a siapa ta hmo a tao tyhna zie ei châ laichadaikhei tua aw ei.

8 Izi râh liata Zakaw â ngia hnôh lâna khata nama mahpaw zy chata ABEIPA cha pado ei ta, ABEIPA ta Mawsi nata Arawna tuah ta, âmo chata nama mahpaw zy cha Izi râh tawhta chhihtha ei ta, he su liana heta pahrâsa haw ei ta.

9 Châhrasala ABEIPA ama Khazohpa cha my ei ta; ano chata Hazaw pheisaih hyutuhpa Sisera ku liata nata Philistina mozy ku liata nata Môaba beipa ku liata zuah ta; âmo chata adyuh ei ta.

10 Chatawhcha ABEIPA cha pado ei ta, ‘ABEIPA cha a heisai pi ta, Baal zy nata Astarô zy eima chakaopa vâta eima molei ha na; châhrasala eima khakhaipa zy ku tawhtapa he maniah pachha la, eima cha chakao aw na,’ tah ei ta.

11 ABEIPA ta Zerubaal zy, Beda zy, Zephatha zy, Samuel zy tuah ta, nama khakhaipa hiakha lâ ta chyhsa ku tawtapa cha pachha ei ta; a bohpata ta y eichi ta.

12 Chatawhcha Amawna pathlazy abei Nahasa cha nâmo adyuh awpa ta a vy tahpa nama pahno pata nahta ei hnohta. “Châ vei, abeipa ta ryu maniah reih mawh sy,” tah eichi ta, ABEIPA Khazohpa cha nama beipa châ thlâh ha tlôh ta.

13 He he nama abei a tlyhpa nata hiapa cha a châ, ABEIPA chata abei a cha taopa haw ei hih.

14 ABEIPA cha chipa ta, chakaopa ta, a ao nahthliepa ta, ABEIPA biepiepa atysai leipa ta nâmo nata nama chô liata ryureituhpa abei chhaota, ABEIPA nama Khazohpa a zipa nama châ khiahtala pha aw ta.

15 anodeikuacha ABEIPA ao nahthlie leipa ta, ABEIPA biepiepa namâ tysai khiahtala nama mahpaw zy ta ABEIPA ku ta pasa ama taopa hawhta nâmo chhaota nama tao aw.

16 A duah ula, ABEIPA ta nâmo mohmô liata hmo rôhnah ngaitapa a tao awpa he moh teh u.

17 Atanoh he uit sâh hria veih ei ma? Tôkalôpa pathuasa awpa nata avâ pasuasa awpa ta ABEIPA cha pado aw na ta; chatanachata abei nama hiana kyh liana heta ABEIPA mohmô liata hmo nama paraopa he a runazie pahnopa ta nama hmô aw,” tah ta.

18 Chatanachata Samuel ta ABEIPA cha pado ta, ABEIPA chata cha noh liana chata tôkalôpa pathuasa ta, avâ pasuasa ta; zawpi chata ABEIPA nata Samuel cha chi ngaita ei ta.

19 Zawpi zydua chata Samuel hnohta, “Eima thi lei nawpa ta ABEIPA na Khazohpa lâta na chakaotuhpa zy he thlah maniah chhâpa teh; he hmo pha lei ngaitapa abei eima hiapa he, eima molei zydua baichhatuhpa a châ haw hih,” tah ei ta.

20 Samuel chata zawpi zy hnohta, “Chi kha u; he hmo pha lei ngaitapa he, tao taraw eichi ta, châhrasala ABEIPA nama zipa cha tleisai hlei leipa ula, nama pathipalôh tlokhuh ta ABEIPA cha tlao chakao teh u.

21 khâpahmah ta a phahnai lei awpa nata cha pachha thei lei awpa zipa ta tleisai kha u, khâpahrao leipa châ tlôh ei ta.

22 A moh rôhnah ngaitapa vâna heta ABEIPA chata a chyhsa zy cha a heisai tlôh leipa aw ta, a chyhsa zy chata a cha taopa ei cha ABEIPA lyna zie châ tlôh ta.

23 Cha dei leipa ta, nama châta thlahchhâ bâhsaipa ta, ABEIPA chô liata moleipa cha keima châta a hnia chachei vei; lâpi phapa nata lâpi dopa tlao ei cha pahmô lymâ aw ei.

24 ABEIPA cha chi ula, nama pathipalôh tlokhu ta, hmeihseihpa ta chakao ula, nama châta hmo a taopa rôhnah zie he pachâ teh u.

25 Anodeikuacha molei ngaitapa ta hmo nama tao ngâthlâh khiahtala nama leidia aw, nâmo nata nama beipa chhao ta,” tah ta.