1 Thatihzy Rona 7

Studie

  

1 Iskara sawchapawpazy cha; Tôla zy, Puah zy, Zasu zy, Shimrôna zy châ ei ta, papalih ama châ.

2 Tôla sawchapawpazy cha: Uzi zy, Rephai zy, Zeriel zy, Zahmai zy, Ibasa zy, Shemuel zy châ ei ta, Tôla pathlazy liata chhôhkha pawhrâhpa ama châ, ama chhâ liata chyhsa thatlôpa riahphapa châ ei ta, Davi hro nota thy no nata sâh no nata za charu ama châ.

3 Uzi sawchapawpa cha: Izrahia châ ta, Izrahia sawchapawpazy cha: Makhael zy, Ôbadia zy, Tôle zy, Isiah zy châ ei ta, papangawh ama châ. ama zydua ta pawhrâhpa ama châ;

4 ama chhôhkha reina liata reipâpa zy pheisaih thy thôh nata sâh charu ama y hra, lahpinô nata sawchapawpa hluhpi a hneipa châ ei ta.

5 Iskara pho zydua reina liata reipâpa ama unawhpa zy cha chyhsa thatlôpa riahphapa thy charie nata sâh sari ama châ.

6 Benzami sawchapawpazy cha: Bela zy; Bekhera zy, Zediael zy châ ei ta, pathôh ama châ.

7 Bela sawchapawpazy cha: Ezbaw zy, Uzi zy, Uziael zy, Iri zy châ ei ta, papangawh ama châ, chhôhkha pawhrâhpa chyhsa thatlôpa riahphapa sai ama châ; pathlazy reina liata reipazy cha thy no nata sythôh nata papalih ama châ.

8 Bekhera sawchapawpazy cha: Zemira zy, Zôasha zy, Elieza zy, Eliônai zy, Ômri zy, Abia zy, Anathô zy, Aleme zy ama châ. Cha zydua cha Bekhera sawchapawpazy ama châ;

9 âmo cha pathlazy reina liata ronazie cha chhôhkha pawhrâhpa chyhsa thatlôpa riahphapa thy no nata za no ama châ.

10 Zediael sawchapawpa cha: Bilha châ ta, Bilha sawchapawpa zy cha: Zeusa zy, Benzami zy, Ehu zy, Kehanah zy, Zethana zy, Tasi zy, Ahisaha zy ama châ.

11 Zediael pathla zydua cha chhôhkha pawhrâhpa chyhsa thatlôpa riahphapa pheisaih thy kha nata sâh sari nata za no ama châ,

12 Ira sawchapawpa Supi nata Hupi zy, Aha sawchapawpa Husi zy chhaota.

13 Nathalai sawchapawpazy cha: Zahziel zy, Kuni zy, Zena zy, Shaluma zy châ ei ta, Bilha sawzy ama châ.

14 Manase sawchapawpazy cha: a nôtho Arama chyhsa ta Asriel sa ta, Kilia paw Makhia sa hra ta.

15 Makhia chata Hupi nata Supi mo lahpinô ta hnei ta. A sietanô moh cha Maaka a châ. A pazipa moh cha Zelôpheha a châ; Zelôpheha chata sawchanôzy hnei ta.

16 Chatawhcha Makhia lahpinô Maaka chata sawchapawpa sa ta, a moh Peresa bi ta, a unawhpa moh cha Sheresa châ ta, a sawchapawpazy cha Ula nata Raka ama châ.

17 Ula sawchapawpa cha: Beda a châ. Chazy cha Manase pathla Makhia sawchapawpa Kilia sawchapawpazy cha ama châ.

18 Chatawhcha a sietanô Hamôleke ta Isahô zy, Abieza zy, Mahla zy sa ta.

19 Shemida sawchapawpazy cha: Ahiana zy, Sekhe zy, Likhi zy, Ania zy ama châ.

20 Ephrai sawchapawpa cha: Suthelah châ ta, cha sawchapawpa cha Bereda châ ta, cha sawchapawpa cha Taha châ ta, cha sawchapawpa cha Eliada châ ta, cha sawchapawpa cha Taha châ ta,

21 cha sawchapawpa cha Zaba châ ta, cha sawchapawpa cha Suthelah châ ta, Eza nata Elia cha râh liata a pahrâpa Katha khih liata chyhsa zy, sahroh zaw chho amâ chhuahpa vâta ama vaw thie hawpa zy chhaota,

22 ama paw Ephrai chata noh hluhpi mâchhie sa ta, a unawhpa zy cha ano hnapangâ awpa ta vawh ei ta.

23 Ephrai ta a lahpinô y khei ta, saw phaoh ta, sawchapawpa sa ta; ama ochhôh vâchhiena ta a tlathlupa vâta a moh Beriah bi ta.

24 A sawchanônô cha Sherah châ ta, cha chata Behôrô mathi lâtahpa nata machhua lâ tahpa nata Uzesherah khih tao ta.

25 A sawchapawpa cha Repha châ ta, Resepha chhao, cha sawchapawpa cha Telah châ ta, cha sawchapawpa cha Tahana châ ta,

26 cha sawchapawpa cha Ladana châ ta, cha sawchapawpa cha Amihu châ ta, cha sawchapawpa cha Elisama châ ta,

27 cha sawchapawpa cha Nuna châ ta, cha sawchapawpa cha Zawsua a châ.

28 Ama tovyuh nata ama pahrânazy cha Bethel nata a khihchapeizy nochhi lâta Narana, notla lâta Keza a khichapeizy chhaota, Sekhe nata a khichapeizy chhaota, Kaza a khichapeizy taihta;

29 Manase pathlazy râhri lâna chata Besai nata a khichapeizy, Mekidô nata a khichapeizy, Daw nata a khichapeizy chhaota a châ. Chazy liana chata Izarel saw Zawsi pathlazy cha ama pahrâ.

30 Asera sawchapawpazy cha: Imanah zy, Isva zy, Isvi zy, ama sietanô Serah zy ama châ.

31 Beriah sawchapawpazy cha: Heba nata Bizai paw Malkhiel ama châ.

32 Heba chata Zaphale zy, Shôma zy, Hôtha zy, ama sietanô Shua zy sa ta.

33 Zaphela sawchapawpazy cha Pasaka zy, Bimaha zy, Asava zy ama châ. Chazy cha Zaphale pathlazy ama châ.

34 Shemera sawchapawpazy cha: Ahi zy, Rôka zy, Zehuba zy, Arama zy ama châ.

35 A unawhpa Helema sawchapawpazy cha Zôpha zy, Imana zy, Shelesa zy. Amala zy ama châ.

36 Zôphah sawchapawpazy cha: Suah zy, Hanepha zy, Shual zy, Beri zy, Imrah zy,

37 Beza, Hôda zy, Shama zy, Shisa zy, Ithara zy, Bera zy ama châ.

38 Zethe sawchapawpazy cha: Zephuna zy, Pispa zy, Ara zy ama châ.

39 Ula sawchapawpazy cha: Arah zy, Haniel zy, Rizia zy ama châ.

40 Cha zydua cha Asera pathla chhôhkha pawhrâhpa, chyhsa thatlôpa, riahphapa hyutuh chaipazy cha amachâ, ama pathlazy maluh reina liata adyuhpa chyhsa ta reipazy cha thy no nata sâh charu ama châ.