Judges 5

Study

           

1 και ησαν δεββωρα και βαρακ υιος αβινεεμ εν τη ημερα εκεινη λεγοντες

2 απεκαλυφθη αποκαλυμμα εν ισραηλ εν τω εκουσιασθηναι λαον ευλογειτε κυριον

3 ακουσατε βασιλεις και ενωτισασθε σατραπαι εγω ειμι τω κυριω εγω ειμι ασομαι ψαλω τω κυριω τω θεω ισραηλ

4 κυριε εν τη εξοδω σου εν σηιρ εν τω απαιρειν σε εξ αγρου εδωμ γη εσεισθη και ο ουρανος εσταξεν δροσους και αι νεφελαι εσταξαν υδωρ

5 ορη εσαλευθησαν απο προσωπου κυριου ελωι τουτο σινα απο προσωπου κυριου θεου ισραηλ

6 εν ημεραις σαμεγαρ υιου αναθ εν ημεραις ιαηλ εξελιπον οδους και επορευθησαν ατραπους επορευθησαν οδους διεστραμμενας

7 εξελιπον δυνατοι εν ισραηλ εξελιπον εως ου αναστη δεββωρα εως ου αναστη μητηρ εν ισραηλ

8 εξελεξαντο θεους καινους τοτε επολεμησαν πολεις αρχοντων θυρεος εαν οφθη και λογχη εν τεσσαρακοντα χιλιασιν εν ισραηλ

9 η καρδια μου εις τα διατεταγμενα τω ισραηλ οι εκουσιαζομενοι εν λαω ευλογειτε κυριον

10 επιβεβηκοτες επι ονου θηλειας μεσημβριας καθημενοι επι κριτηριου και πορευομενοι επι οδους συνεδρων εφ' οδω

11 διηγεισθε απο φωνης ανακρουομενων ανα μεσον υδρευομενων εκει δωσουσιν δικαιοσυνας κυριω δικαιοσυνας αυξησον εν ισραηλ τοτε κατεβη εις τας πολεις λαος κυριου

12 εξεγειρου εξεγειρου δεββωρα εξεγειρου εξεγειρου λαλησον ωδην αναστα βαρακ και αιχμαλωτισον αιχμαλωσιαν σου υιος αβινεεμ

13 τοτε κατεβη καταλειμμα τοις ισχυροις λαος κυριου κατεβη αυτω εν τοις κραταιοις

14 εξ εμου εφραιμ εξερριζωσεν αυτους εν τω αμαληκ οπισω σου βενιαμιν εν τοις λαοις σου εν εμοι μαχιρ κατεβησαν εξερευνωντες και απο ζαβουλων ελκοντες εν ραβδω διηγησεως γραμματεως

15 και αρχηγοι εν ισσαχαρ μετα δεββωρας και βαρακ ουτως βαρακ εν κοιλασιν απεστειλεν εν ποσιν αυτου εις τας μεριδας ρουβην μεγαλοι εξικνουμενοι καρδιαν

16 εις τι εκαθισαν ανα μεσον της διγομιας του ακουσαι συρισμου αγγελων εις διαιρεσεις ρουβην μεγαλοι εξετασμοι καρδιας

17 γαλααδ εν τω περαν του ιορδανου εσκηνωσεν και δαν εις τι παροικει πλοιοις ασηρ εκαθισεν παραλιαν θαλασσων και επι διεξοδοις αυτου σκηνωσει

18 ζαβουλων λαος ωνειδισεν ψυχην αυτου εις θανατον και νεφθαλι επι υψη αγρου

19 ηλθον αυτων βασιλεις παρεταξαντο τοτε επολεμησαν βασιλεις χανααν εν θανααχ επι υδατι μεγεδδω δωρον αργυριου ουκ ελαβον

20 εξ ουρανου παρεταξαντο οι αστερες εκ τριβων αυτων παρεταξαντο μετα σισαρα

21 χειμαρρους κισων εξεσυρεν αυτους χειμαρρους αρχαιων χειμαρρους κισων καταπατησει αυτον ψυχη μου δυνατη

22 τοτε ενεποδισθησαν πτερναι ιππου σπουδη εσπευσαν ισχυροι αυτου

23 καταρασθε μηρωζ ειπεν αγγελος κυριου καταρασθε επικαταρατος πας ο κατοικων αυτην οτι ουκ ηλθοσαν εις βοηθειαν κυριου εις βοηθειαν εν δυνατοις

24 ευλογηθειη εν γυναιξιν ιαηλ γυνη χαβερ του κιναιου απο γυναικων εν σκηναις ευλογηθειη

25 υδωρ ητησεν γαλα εδωκεν εν λεκανη υπερεχοντων προσηνεγκεν βουτυρον

26 χειρα αυτης αριστεραν εις πασσαλον εξετεινεν και δεξιαν αυτης εις σφυραν κοπιωντων και εσφυροκοπησεν σισαρα διηλωσεν κεφαλην αυτου και επαταξεν διηλωσεν κροταφον αυτου

27 ανα μεσον των ποδων αυτης κατεκυλισθη επεσεν και εκοιμηθη ανα μεσον των ποδων αυτης κατακλιθεις επεσεν καθως κατεκλιθη εκει επεσεν εξοδευθεις

28 δια της θυριδος παρεκυψεν μητηρ σισαρα εκτος του τοξικου διοτι ησχυνθη αρμα αυτου διοτι εχρονισαν ποδες αρματων αυτου

29 αι σοφαι αρχουσαι αυτης απεκριθησαν προς αυτην και αυτη απεστρεψεν λογους αυτης εαυτη

30 ουχ ευρησουσιν αυτον διαμεριζοντα σκυλα οικτιρμων οικτιρησει εις κεφαλην ανδρος σκυλα βαμματων τω σισαρα σκυλα βαμματων ποικιλιας βαμματα ποικιλτων αυτα τω τραχηλω αυτου σκυλα

31 ουτως απολοιντο παντες οι εχθροι σου κυριε και οι αγαπωντες αυτον ως εξοδος ηλιου εν δυναμει αυτου και ησυχασεν η γη τεσσαρακοντα ετη

  

Exploring the Meaning of Judges 5      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Judges 5: The Song of Deborah.

This chapter is a song of victory, describing the events of Judges 4 in poetic and exuberant language. Throughout, there is a sense of exhorting the people to turn to the Lord and praise Him for the victory. Singing this kind of song was a customary way for Israel to rejoice after a major victory.

The spiritual meaning of singing has to do with our overall joy and affection for spiritual things: joy for what is true, for the Word, and for everything about the Lord. Affection is not merely knowing spiritual truths; it is our heart’s response to them, which goes far beyond words.

This is why the lyrics of sacred songs such as Judges Chapter 5 are very eloquent and passionate. They are not simply an account of what took place, but more an outburst of praise and gratitude in recounting the story. We experience the same inner ‘music’ when our heart feels a deep spiritual affection, and is stirred up with praise to the Lord. Just as Deborah and Barak sang after a battle, our songs of gratitude will generally be felt after the Lord delivers us from a period of temptation during regeneration (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 8265).

The song itself frequently acknowledges the Lord’s part in Israel’s victory:

In verse 4: “Lord, when you went out from Seir, when you marched from the field of Edom.”

In verse 11: “There they shall recount the righteous acts of the Lord for his villagers in Israel.”

And in verse 13: “Then the Lord came down for me against the mighty.”

These references serve to remind us that everything is the Lord’s doing. We must do what is good as though our actions make the difference, but we are to affirm that the Lord brings about all that is good. This acknowledgement allows us to act from free will, while still understanding the spiritual truth that all goodness comes from the Lord (Arcana Caelestia 9193).

This is emphasized through the song whenever Deborah praises her own actions, as well as those of Barak and Jael. For example:

In verse 7: “Village life ceased in Israel until I, Deborah, arose, a mother in Israel.”

In verse 12: “Awake, awake, Deborah! Awake, awake, sing a song! Arise, Barak, and lead your captives away, O son of Abinoam!”

And in verses 24-27, when Jael receives full praise for her actions.

Another theme in the song is a lament over those tribes which did not come to the aid of Israel, although only Issachar and Zebulun were called to battle. A town called Meroz is roundly cursed for failing to help. The name ‘Meroz’ comes from a verb meaning “to withdraw” or “to hide” (see Swedenborg’s work, Heaven and Hell 18). This lament reminds us that our intentions to serve the Lord and to fight our spiritual battles can be hindered by our own divided wills.

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: