Judges 21

Study

           

1 και οι υιοι ισραηλ ωμοσαν εν μασσηφα λεγοντες ανηρ εξ ημων ου δωσει θυγατερα αυτου τω βενιαμιν εις γυναικα

2 και ηλθεν ο λαος εις βαιθηλ και εκαθισαν εκει εως εσπερας ενωπιον του θεου και ηραν φωνην αυτων και εκλαυσαν κλαυθμον μεγαν

3 και ειπαν εις τι κυριε θεε ισραηλ εγενηθη αυτη του επισκεπηναι σημερον απο ισραηλ φυλην μιαν

4 και εγενετο τη επαυριον και ωρθρισεν ο λαος και ωκοδομησαν εκει θυσιαστηριον και ανηνεγκαν ολοκαυτωσεις και τελειας

5 και ειπον οι υιοι ισραηλ τις ουκ ανεβη εν τη εκκλησια απο πασων φυλων ισραηλ προς κυριον οτι ο ορκος μεγας ην τοις ουκ αναβεβηκοσιν προς κυριον εις μασσηφα λεγοντες θανατω θανατωθησεται

6 και παρεκληθησαν οι υιοι ισραηλ προς βενιαμιν αδελφον αυτων και ειπαν εξεκοπη σημερον φυλη μια απο ισραηλ

7 τι ποιησωμεν αυτοις τοις περισσοις τοις υπολειφθεισιν εις γυναικας και ημεις ωμοσαμεν εν κυριω του μη δουναι αυτοις απο των θυγατερων ημων εις γυναικας

8 και ειπαν τις εις απο φυλων ισραηλ ος ουκ ανεβη προς κυριον εις μασσηφα και ιδου ουκ ηλθεν ανηρ εις την παρεμβολην απο ιαβις γαλααδ εις την εκκλησιαν

9 και επεσκεπη ο λαος και ουκ ην εκει ανηρ απο οικουντων ιαβις γαλααδ

10 και απεστειλεν εκει η συναγωγη δωδεκα χιλιαδας ανδρων απο υιων της δυναμεως και ενετειλαντο αυτοις λεγοντες πορευεσθε και παταξατε τους οικουντας ιαβις γαλααδ εν στοματι ρομφαιας

11 και τουτο ποιησετε παν αρσεν και πασαν γυναικα ειδυιαν κοιτην αρσενος αναθεματιειτε τας δε παρθενους περιποιησεσθε και εποιησαν ουτως

12 και ευρον απο οικουντων ιαβις γαλααδ τετρακοσιας νεανιδας παρθενους αιτινες ουκ εγνωσαν ανδρα εις κοιτην αρσενος και ηνεγκαν αυτας εις την παρεμβολην εις σηλων την εν γη χανααν

13 και απεστειλεν πασα η συναγωγη και ελαλησαν προς τους υιους βενιαμιν εν τη πετρα ρεμμων και εκαλεσαν αυτους εις ειρηνην

14 και επεστρεψεν βενιαμιν προς τους υιους ισραηλ εν τω καιρω εκεινω και εδωκαν αυτοις οι υιοι ισραηλ τας γυναικας ας εζωοποιησαν απο των θυγατερων ιαβις γαλααδ και ηρεσεν αυτοις ουτως

15 και ο λαος παρεκληθη επι τω βενιαμιν οτι εποιησεν κυριος διακοπην εν ταις φυλαις ισραηλ

16 και ειπον οι πρεσβυτεροι της συναγωγης τι ποιησωμεν τοις περισσοις εις γυναικας οτι ηφανισθη απο βενιαμιν γυνη

17 και ειπαν κληρονομια διασωζομενων τω βενιαμιν και ουκ εξαλειφθησεται φυλη απο ισραηλ

18 οτι ημεις ου δυνησομεθα δουναι αυτοις γυναικας απο των θυγατερων ημων οτι ωμοσαμεν εν υιοις ισραηλ λεγοντες επικαταρατος ο διδους γυναικα τω βενιαμιν

19 και ειπαν ιδου δη εορτη κυριου εν σηλων αφ' ημερων εις ημερας η εστιν απο βορρα της βαιθηλ κατ' ανατολας ηλιου επι της οδου της αναβαινουσης απο βαιθηλ εις συχεμ και απο νοτου της λεβωνα

20 και ενετειλαντο τοις υιοις βενιαμιν λεγοντες πορευεσθε ενεδρευσατε εν τοις αμπελωσιν

21 και οψεσθε και ιδου εαν εξελθωσιν αι θυγατερες των οικουντων σηλων χορευειν εν τοις χοροις και εξελευσεσθε εκ των αμπελωνων και αρπασατε εαυτοις ανηρ γυναικα απο των θυγατερων σηλων και πορευεσθε εις γην βενιαμιν

22 και εσται οταν ελθωσιν οι πατερες αυτων η οι αδελφοι αυτων κρινεσθαι προς υμας και ερουμεν αυτοις ελεος ποιησατε ημιν αυτας οτι ουκ ελαβομεν ανηρ γυναικα αυτου εν τη παραταξει οτι ουχ υμεις εδωκατε αυτοις ως καιρος πλημμελησατε

23 και εποιησαν ουτως οι υιοι βενιαμιν και ελαβον γυναικας εις αριθμον αυτων απο των χορευουσων ων ηρπασαν και επορευθησαν και υπεστρεψαν εις την κληρονομιαν αυτων και ωκοδομησαν τας πολεις και εκαθισαν εν αυταις

24 και περιεπατησαν εκειθεν οι υιοι ισραηλ εν τω καιρω εκεινω ανηρ εις φυλην αυτου και εις συγγενειαν αυτου και εξηλθον εκειθεν ανηρ εις κληρονομιαν αυτου

25 εν δε ταις ημεραις εκειναις ουκ ην βασιλευς εν ισραηλ ανηρ το ευθες ενωπιον αυτου εποιει

  

Exploring the Meaning of Judges 21      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Wives Provided for the Men of Benjamin

This final chapter of the book of Judges deals with the wish of Israel to provide the remaining men of Benjamin with wives so that the tribe would not die out, since it was one of the twelve tribes of Israel. Yet the men of Israel had made a vow at Mizpah not to give their daughters to any men of Benjamin.

Providing wives means to add either truth or good to a situation. “In the Word, when ‘husband’ is mentioned, then ‘wife’ stands for truth. But when the husband is called ‘the man’, then ‘wife’ stands for good. This is the way it gets continually used in the Word.” (Arcana Caelestia 1468) In this chapter the men are called ‘the men of Benjamin’ or the Benjamites, so wives stand for good being joined to truth.

The men of Israel wondered who had not come to the gathering at Mizpah and recalled that no one from Jabesh Gilead had come. This meant that they were not under the obligation of the vow. The men of Israel told men to go and kill every man in that city and also any woman who was not a virgin. They found four hundred young virgins and brought them up to the camp at Shiloh.

The name Jabesh-Gilead means ‘arid’ and its spiritual meaning is in this city’s non-participation in dealing with the problem of the tribe of Benjamin. It stands for our refusal and disinclination to act to progress the spiritual life of the Word and our obedience to it.
But in it are four hundred young virgins who are not part of this non-participation and they can be taken to be wives for the men of Benjamin, to provide a future and an offspring.

“Virgins stand for the Lord’s kingdom, for everyone who is a kingdom of the Lord or a ‘church’, those who love the Lord, those who are in the affection for good, in charity to their neighbour, and those who love what is true. All of this is from the conjugial love which is there in chaste virgins.” (Arcana Caelestia 3081)

But even so, this is not enough to provide sufficient wives for the men of Benjamin. They recall that there is a yearly feast at Shiloh at which the young daughters of Shiloh dance. They tell the men of Benjamin to go there at the time of the feast and when the daughters of Shiloh come out to dance, to each seize a girl and take her away to Benjamin. And if anyone complains about breaking the vow made at Mizpah, it will be told them that this does not apply to the men of Benjamin and to be kind to this taking of wives.

The spiritual meaning of this is that it is essential that the tribe of Benjamin who stand for the link or connection between internal and external states, should have a full complement of wives so that truth and good can be together in producing and preserving this connection for our spiritual wholeness and its life. (Arcana Caelestia 5411)

The final verse of the book of Judges, “In those days there was no king in Israel; everyone did what was right in their own eyes”, very much describes the sequence of the stories in Judges to the point where good and truth, love for the Lord and obedience to the Word, are marginalised, and replaced by one wrong action after another, through to the very end.

The spiritual meaning in these wrong doings can be seen to show their purpose in terms of our spiritual life and regeneration. This is the purpose of them being included in the Word, and while the text is at times harrowing, it contains the basis for giving us the truths which lead to eternal life and the Lord.

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: