Judges 16

Study

           

1 και επορευθη σαμψων εις γαζαν και ειδεν εκει γυναικα πορνην και εισηλθεν προς αυτην

2 και ανηγγελη τοις γαζαιοις λεγοντες ηκει σαμψων ωδε και εκυκλωσαν και ενηδρευσαν επ' αυτον ολην την νυκτα εν τη πυλη της πολεως και εκωφευσαν ολην την νυκτα λεγοντες εως διαφαυση ο ορθρος και φονευσωμεν αυτον

3 και εκοιμηθη σαμψων εως μεσονυκτιου και ανεστη εν ημισει της νυκτος και επελαβετο των θυρων της πυλης της πολεως συν τοις δυσι σταθμοις και ανεβαστασεν αυτας συν τω μοχλω και εθηκεν επ' ωμων αυτου και ανεβη επι την κορυφην του ορους του επι προσωπου χεβρων και εθηκεν αυτα εκει

4 και εγενετο μετα τουτο και ηγαπησεν γυναικα εν αλσωρηχ και ονομα αυτη δαλιδα

5 και ανεβησαν προς αυτην οι αρχοντες των αλλοφυλων και ειπαν αυτη απατησον αυτον και ιδε εν τινι η ισχυς αυτου η μεγαλη και εν τινι δυνησομεθα αυτω και δησομεν αυτον του ταπεινωσαι αυτον και ημεις δωσομεν σοι ανηρ χιλιους και εκατον αργυριου

6 και ειπεν δαλιδα προς σαμψων απαγγειλον δη μοι εν τινι η ισχυς σου η μεγαλη και εν τινι δεθηση του ταπεινωθηναι σε

7 και ειπεν προς αυτην σαμψων εαν δησωσιν με εν επτα νευρεαις υγραις μη διεφθαρμεναις και ασθενησω και εσομαι ως εις των ανθρωπων

8 και ανηνεγκαν αυτη οι αρχοντες των αλλοφυλων επτα νευρας υγρας μη διεφθαρμενας και εδησεν αυτον εν αυταις

9 και το ενεδρον αυτη εκαθητο εν τω ταμιειω και ειπεν αυτω αλλοφυλοι επι σε σαμψων και διεσπασεν τας νευρεας ως ει τις αποσπασοι στρεμμα στιππυου εν τω οσφρανθηναι αυτο πυρος και ουκ εγνωσθη η ισχυς αυτου

10 και ειπεν δαλιδα προς σαμψων ιδου επλανησας με και ελαλησας προς με ψευδη νυν ουν αναγγειλον μοι εν τινι δεθηση

11 και ειπεν προς αυτην εαν δεσμευοντες δησωσιν με εν καλωδιοις καινοις οις ουκ εγενετο εν αυτοις εργον και ασθενησω και εσομαι ως εις των ανθρωπων

12 και ελαβεν δαλιδα καλωδια καινα και εδησεν αυτον εν αυτοις και τα ενεδρα εξηλθεν εκ του ταμιειου και ειπεν αλλοφυλοι επι σε σαμψων και διεσπασεν αυτα απο βραχιονων αυτου ως σπαρτιον

13 και ειπεν δαλιδα προς σαμψων ιδου επλανησας με και ελαλησας προς εμε ψευδη απαγγειλον δη μοι εν τινι δεθηση και ειπεν προς αυτην εαν υφανης τας επτα σειρας της κεφαλης μου συν τω διασματι και εγκρουσης τω πασσαλω εις τον τοιχον και εσομαι ως εις των ανθρωπων ασθενης

14 και εγενετο εν τω κοιμασθαι αυτον και ελαβεν δαλιδα τας επτα σειρας της κεφαλης αυτου και υφανεν εν τω διασματι και επηξεν τω πασσαλω εις τον τοιχον και ειπεν αλλοφυλοι επι σε σαμψων και εξυπνισθη εκ του υπνου αυτου και εξηρεν τον πασσαλον του υφασματος εκ του τοιχου

15 και ειπεν δαλιδα προς σαμψων πως λεγεις ηγαπηκα σε και ουκ εστιν η καρδια σου μετ' εμου τουτο τριτον επλανησας με και ουκ απηγγειλας μοι εν τινι η ισχυς σου η μεγαλη

16 και εγενετο οτε εξεθλιψεν αυτον εν λογοις αυτης πασας τας ημερας και εστενοχωρησεν αυτον και ωλιγοψυχησεν εως του αποθανειν

17 και ανηγγειλεν αυτη την πασαν καρδιαν αυτου και ειπεν αυτη σιδηρος ουκ ανεβη επι την κεφαλην μου οτι αγιος θεου εγω ειμι απο κοιλιας μητρος μου εαν ουν ξυρησωμαι αποστησεται απ' εμου η ισχυς μου και ασθενησω και εσομαι ως παντες οι ανθρωποι

18 και ειδεν δαλιδα οτι απηγγειλεν αυτη πασαν την καρδιαν αυτου και απεστειλεν και εκαλεσεν τους αρχοντας των αλλοφυλων λεγουσα αναβητε ετι το απαξ τουτο οτι απηγγειλεν μοι την πασαν καρδιαν αυτου και ανεβησαν προς αυτην οι αρχοντες των αλλοφυλων και ανηνεγκαν το αργυριον εν χερσιν αυτων

19 και εκοιμισεν δαλιδα τον σαμψων επι τα γονατα αυτης και εκαλεσεν ανδρα και εξυρησεν τας επτα σειρας της κεφαλης αυτου και ηρξατο ταπεινωσαι αυτον και απεστη η ισχυς αυτου απ' αυτου

20 και ειπεν δαλιδα αλλοφυλοι επι σε σαμψων και εξυπνισθη εκ του υπνου αυτου και ειπεν εξελευσομαι ως απαξ και απαξ και εκτιναχθησομαι και αυτος ουκ εγνω οτι απεστη ο κυριος απανωθεν αυτου

21 και εκρατησαν αυτον οι αλλοφυλοι και εξεκοψαν τους οφθαλμους αυτου και κατηνεγκαν αυτον εις γαζαν και επεδησαν αυτον εν πεδαις χαλκειαις και ην αληθων εν οικω του δεσμωτηριου

22 και ηρξατο θριξ της κεφαλης αυτου βλαστανειν καθως εξυρησατο

23 και οι αρχοντες των αλλοφυλων συνηχθησαν θυσαι θυσιασμα μεγα τω δαγων θεω αυτων και ευφρανθηναι και ειπαν εδωκεν ο θεος εν χειρι ημων τον σαμψων τον εχθρον ημων

24 και ειδαν αυτον ο λαος και υμνησαν τον θεον αυτων οτι παρεδωκεν ο θεος ημων τον εχθρον ημων εν χειρι ημων τον ερημουντα την γην ημων και ος επληθυνεν τους τραυματιας ημων

25 και οτε ηγαθυνθη η καρδια αυτων και ειπαν καλεσατε τον σαμψων εξ οικου φυλακης και παιξατω ενωπιον ημων και εκαλεσαν τον σαμψων απο οικου δεσμωτηριου και επαιζεν ενωπιον αυτων και ερραπιζον αυτον και εστησαν αυτον ανα μεσον των κιονων

26 και ειπεν σαμψων προς τον νεανιαν τον κρατουντα την χειρα αυτου αφες με και ψηλαφησω τους κιονας εφ' οις ο οικος στηκει επ' αυτους και επιστηριχθησομαι επ' αυτους

27 και ο οικος πληρης των ανδρων και των γυναικων και εκει παντες οι αρχοντες των αλλοφυλων και επι το δωμα ως επτακοσιοι ανδρες και γυναικες οι θεωρουντες εν παιγνιαις σαμψων

28 και εκλαυσεν σαμψων προς κυριον και ειπεν αδωναιε κυριε μνησθητι δη μου νυν και ενισχυσον με ετι το απαξ τουτο θεε και ανταποδωσω ανταποδοσιν μιαν περι των δυο οφθαλμων μου τοις αλλοφυλοις

29 και περιελαβεν σαμψων τους δυο κιονας του οικου εφ' ους ο οικος ειστηκει και επεστηριχθη επ' αυτους και εκρατησεν ενα τη δεξια αυτου και ενα τη αριστερα αυτου

30 και ειπεν σαμψων αποθανετω ψυχη μου μετα αλλοφυλων και εβασταξεν εν ισχυι και επεσεν ο οικος επι τους αρχοντας και επι παντα τον λαον τον εν αυτω και ησαν οι τεθνηκοτες ους εθανατωσεν σαμψων εν τω θανατω αυτου πλειους η ους εθανατωσεν εν τη ζωη αυτου

31 και κατεβησαν οι αδελφοι αυτου και ο οικος του πατρος αυτου και ελαβον αυτον και ανεβησαν και εθαψαν αυτον ανα μεσον σαραα και ανα μεσον εσθαολ εν τω ταφω μανωε του πατρος αυτου και αυτος εκρινεν τον ισραηλ εικοσι ετη

  

Exploring the Meaning of Judges 16      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Judges 16: Samson and Delilah; Samson dies with the Philistines.

In this final chapter about Samson, he becomes involved with two women, and both episodes lead him to fight for his life.

The first woman was a prostitute from Gaza, a Philistine town. When the men of Gaza heard that Samson was visiting this woman, they lay in wait for him all night, so that they could kill him in the morning. Samson foiled their plot by sneaking out at midnight. As he was leaving, he took the gates of the city and its two posts, put them upon his shoulders, and took them to the top of a hill facing Hebron, a town in Israel.

Some time later, Samson began to love an Israelite woman called Delilah, whose name means “lustful pining”. The lords of the Philistines bribed her to find out the source of Samson’s strength, so that they could take him prisoner. After deceiving her three times and evading her almost-daily questions, Samson finally admitted that his strength lay in his hair; if it were cut, he would be like any other man.

Delilah told this to the the lords of the Philistines, and they paid her the bribe. She lulled Samson to sleep, and had a man shave off all of Samson’s hair. She called out as she had the first three times: “The Philistines are upon you, Samson!” He awoke, but he was as weak as a normal man. The Philistines took him captive, gouged out his eyes, and forced him to work as a mill grinder in prison. However, while he was in prison, his hair began to grow back.

When the Philistines gathered to make a great sacrifice in the temple of their god, Dagon, to celebrate the capture of Samson, 3000 Philistine men and women were there, plus all of their kings. Samson was brought in as a spectacle to be mocked. He could feel his strength returning, and asked the boy leading him to let him lean against the two central columns of the temple. Samson prayed to the Lord, and pushed the columns until the temple collapsed, killing everyone there. That day, Samson brought about the death of more Philistines than he had in his life. His family took his body, and buried him between Zorah (“stricken”) and Eshtaol (“supplication”) in his father’s tomb.

*****

This chapter demonstrates the temptations and potential pitfalls of faith-alone spirituality, specifically through the women that Samson was involved with. Both of these episodes - the first with the prostitute from Gaza, and the second with Delilah - highlight Samson’s brazen passions and his apparent faults and weaknesses. Samson represents our determination to overcome the draw of faith alone, which the hells employ in order to ensnare us, and then rule us. The Lord’s teachings through the Word often precipitate a struggle within us between our lusts from the hells and our spiritual intentions (see Swedenborg’s work, Apocalypse Revealed 678[2] and Apocalypse Revealed 798[2]).

Seizing the gates and gateposts stands for changing the focus of our spiritual view. Gates represent the entry and exit points to our hearts and minds, through which we receive the Lord and the Word, but also the influences of hell (see Swedenborg’s work, Divine Providence 119). The top of the hill stands for a mind raised up toward God, and ‘facing Hebron’ is representative of a new focus on the unity between us and the Word, for Hebron means ‘joined, brotherhood, unity’.

After three failed attempts, Delilah discovered that Samson’s strength lay in his hair, which had never been cut. Hair stands for the power and beauty of the Word in its literal sense, and our faithfulness in abiding by its truths (see Swedenborg’s works, Arcana Caelestia 9836[2] and Doctrine of the Lord 15[8]).

Samson’s imprisonment and abuse by the Philistines symbolize a period of spiritual turmoil, during which we are misled by the hells. Blindness corresponds to our inability to see or recognize truths; ‘grinding grain at the mill’ is like molding truths from the Word to support our own purposes - in this case, faith alone spirituality (Arcana Caelestia 10303[5] and Arcana Caelestia 10303[6]). Yet all the while, our ability to follow the Lord will gradually restrengthen, represented by Samson’s hair growing back.

In the last moments of his life, Samson brought down the temple of Dagon, killing three thousand of the Philistines at once. The two supporting columns of the Philistine temple stand for what is evil and what is false; when evil and falsity are toppled, the whole system of belief collapses. In sacrificing his life, Samson demonstrated the highest of all divine and heavenly loves (see Arcana Caelestia 2077[2]).

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: