Ruth 3

Studie

           |

1 ειπον-VBI-AAI3S δε-X αυτος- D--DSF *νωεμιν-N---NSF ο- A--NSF πενθερα-N1A-NSF αυτος- D--GSF θυγατηρ-N3--VSF ου-D μη-D ζητεω-VA--AAS1S συ- P--DSF αναπαυσις-N3I-ASF ινα-C ευ-D γιγνομαι-VB--AMS3S συ- P--DSF

2 και-C νυν-D ου-D *βοος-N---NSM γνωριμος-A1B-NSM εγω- P--GPF ος- --GSM ειμι-V9--IAI2S μετα-P ο- A--GPN κορασιον-N2N-GPN αυτος- D--GSM ιδου-I αυτος- D--NSM λικμαω-V3--PAI3S ο- A--ASM αλων-N3W-ASM ο- A--GPF κριθη-N1--GPF ουτος- D--DSF ο- A--DSF νυξ-N3--DSF

3 συ- P--NSF δε-X λουω-VF--FMI2S και-C αλειφω-VF--FMI2S και-C περιτιθημι-VF--FAI2S ο- A--ASM ιματισμος-N2--ASM συ- P--GSF επι-P σεαυτου- D--DSF και-C αναβαινω-VF--FMI2S επι-P ο- A--ASM αλων-N3--ASM μη-D γνωριζω-VS--APS2S ο- A--DSM ανηρ-N3--DSM εως-C ος- --GSM συντελεω-VA--AAN αυτος- D--ASM πινω-VB--AAN και-C εσθιω-VB--AAN

4 και-C ειμι-VF--FMI3S εν-P ο- A--DSN κοιμαω-VC--APN αυτος- D--ASM και-C γιγνωσκω-VF--FMI2S ο- A--ASM τοπος-N2--ASM οπου-D κοιμαω-V3--PMI3S εκει-D και-C ερχομαι-VF--FMI2S και-C αποκαλυπτω-VF--FAI2S ο- A--APN προς-P πους-N3D-GPM αυτος- D--GSM και-C κοιμαω-VC--FPI2S και-C αυτος- D--NSM αποαγγελλω-VF2-FAI3S συ- P--DSF ος- --APN ποιεω-VF--FAI2S

5 ειπον-VBI-AAI3S δε-X *ρουθ-N---NSF προς-P αυτος- D--ASF πας-A---APN οσος-A1--APN εαν-C ειπον-VB--AAS2S ποιεω-VF--FAI1S

6 και-C καταβαινω-VZI-AAI3S εις-P ο- A--ASM αλων-N3--ASM και-C ποιεω-VAI-AAI3S κατα-P πας-A3--APN οσος-A1--APN εντελλω-VBI-AMI3S αυτος- D--DSF ο- A--NSF πενθερα-N1A-NSF αυτος- D--GSF

7 και-C εσθιω-VBI-AAI3S *βοος-N---NSM και-C αγαθυνω-VCI-API3S ο- A--NSF καρδια-N1A-NSF αυτος- D--GSM και-C ερχομαι-VBI-AAI3S κοιμαω-VC--APN εν-P μερις-N3D-DSF ο- A--GSF στοιβη-N1--GSF ο- A--NSF δε-X ερχομαι-VBI-AAI3S κρυφη-D και-C αποκαλυπτω-VAI-AAI3S ο- A--APN προς-P πους-N3D-GPM αυτος- D--GSM

8 γιγνομαι-VBI-AMI3S δε-X εν-P ο- A--DSN μεσονυκτιον-N2N-DSN και-C εκιστημι-VHI-AAI3S ο- A--NSM ανηρ-N3--NSM και-C ταρασσω-VQI-API3S και-C ιδου-I γυνη-N3K-NSF κοιμαω-V3--PMI3S προς-P πους-N3D-GPM αυτος- D--GSM

9 ειπον-VBI-AAI3S δε-X τις- I--NSF ειμι-V9--PAI2S συ- P--NSF ο- A--NSF δε-X ειπον-VBI-AAI3S εγω- P--NSF ειμι-V9--PAI1S *ρουθ-N---NSF ο- A--NSF δουλη-N1--NSF συ- P--GSM και-C περιβαλλω-VF--FAI2S ο- A--ASN πτερυγιον-N2N-ASN συ- P--GSM επι-P ο- A--ASF δουλη-N1--ASF συ- P--GSM οτι-C αγχιστευς-N3U-NSM ειμι-V9--PAI2S συ- P--NSM

10 και-C ειπον-VBI-AAI3S *βοος-N---NSM ευλογεω-VM--XPPNSF συ- P--NSF ο- A--DSM κυριος-N2--DSM θεος-N2--DSM θυγατηρ-N3--VSF οτι-C αγαθυνω-VAI-AAI2S ο- A--ASN ελεος-N3E-ASN συ- P--GSF ο- A--ASN εσχατος-A1--ASN υπερ-P ο- A--ASN πρωτος-A---ASN ο- A--ASN μη-D πορευομαι-VC--APN συ- P--ASF οπισω-P νεανιας-N1T-GPM ειτοι-C πτωχος-A1--NSM ειτοι-C πλουσιος-A1A-NSM

11 και-C νυν-D θυγατηρ-N3--VSF μη-D φοβεω-V2--PMD2S πας-A3--APN οσος-A1--APN εαν-C ειπον-VB--AAS2S ποιεω-VF--FAI1S συ- P--DSF οιδα-VX--XAI3S γαρ-X πας-A1S-NSF φυλη-N1--NSF λαος-N2--GSM εγω- P--GSM οτι-C γυνη-N3K-NSF δυναμις-N3I-GSF ειμι-V9--PAI2S συ- P--NSF

12 και-C οτι-C αληθως-D αγχιστευς-N3U-NSM εγω- P--NSM ειμι-V9--PAI1S και-C γε-X ειμι-V9--PAI3S αγχιστευς-N3U-NSM εγγυς-A3--NSMC υπερ-P εγω- P--ASM

13 αυλιζω-VS--APD2S ο- A--ASF νυξ-N3--ASF και-C ειμι-VF--FMI3S ο- A--NSN πρωι-D εαν-C αγχιστευω-VA--AAS3S συ- P--ASF αγαθος-A1--D αγχιστευω-V1--PAD3S εαν-C δε-X μη-D βουλομαι-V1--PAS3S αγχιστευω-VA--AAN συ- P--ASF αγχιστευω-VF--FAI1S συ- P--ASF εγω- P--NSM ζαω-V3--PAI3S κυριος-N2--NSM κοιμαω-VC--APD2S εως-C πρωι-D

14 και-C κοιμαω-VCI-API3S προς-P πους-N3D-GPM αυτος- D--GSM εως-C πρωι-D ο- A--NSF δε-X αναιστημι-VHI-AAI3S προ-P ο- A--GSN επιγιγνωσκω-VZ--AAN ανηρ-N3--ASM ο- A--ASM πλησιον-D αυτος- D--GSM και-C ειπον-VBI-AAI3S *βοος-N---NSM μη-D γιγνωσκω-VS--APD3S οτι-C ερχομαι-VBI-AAI3S γυνη-N3K-NSF εις-P ο- A--ASM αλων-N3W-ASM

15 και-C ειπον-VBI-AAI3S αυτος- D--DSF φερω-V1--PAD2S ο- A--ASN περιζωμα-N3M-ASN ο- A--ASN επανω-D---P συ- P--GSF και-C κρατεω-VAI-AAI3S αυτος- D--ASN και-C μετρεω-VAI-AAI3S εξ-M κριθη-N1--GPF και-C επιτιθημι-VEI-AAI3S επι-P αυτος- D--ASF και-C ειςερχομαι-VBI-AAI3S εις-P ο- A--ASF πολις-N3I-ASF

16 και-C *ρουθ-N---NSF ειςερχομαι-VBI-AAI3S προς-P ο- A--ASF πενθερα-N1A-ASF αυτος- D--GSF ο- A--NSF δε-X ειπον-VBI-AAI3S τις- I--NSF ειμι-V9--PAI2S θυγατηρ-N3--VSF και-C ειπον-VBI-AAI3S αυτος- D--DSF πας-A3--APN οσος-A1--APN ποιεω-VAI-AAI3S αυτος- D--DSF ο- A--NSM ανηρ-N3--NSM

17 και-C ειπον-VBI-AAI3S αυτος- D--DSF ο- A--APN εξ-M ο- A--GPF κριθη-N1--GPF ουτος- D--APN διδωμι-VAI-AAI3S εγω- P--DSF οτι-C ειπον-VBI-AAI3S προς-P εγω- P--ASF μη-D ειςερχομαι-VB--AAS2S κενος-A1--NSF προς-P ο- A--ASF πενθερα-N1A-ASF συ- P--GSF

18 ο- A--NSF δε-X ειπον-VBI-AAI3S καταημαι-V1--PMD2S θυγατηρ-N3--VSF εως-C ο- A--GSN επιγιγνωσκω-VZ--AAN συ- P--ASF πως-D ου-D πιπτω-VF2-FMI3S ρημα-N3M-NSN ου-D γαρ-X μη-D ησυχαζω-VA--AAS3S ο- A--NSM ανηρ-N3--NSM εως-C αν-X τελεω-VA--AAS3S ο- A--NSN ρημα-N3M-NSN σημερον-D