Psalms 72

Study

              |

1 ψαλμος-N2--NSM ο- A--DSM *ασαφ-N---DSM ως-C αγαθος-A1--NSM ο- A--DSM *ισραηλ-N---DSM ο- A--NSM θεος-N2--NSM ο- A--DPM ευθυς-A3U-DPM ο- A--DSF καρδια-N1A-DSF

2 εγω- P--GS δε-X παρα-P μικρος-A1A-ASM σαλευω-VCI-API3P ο- A--NPM πους-N3D-NPM παρα-P ολιγος-A1--ASM εκχεω-VCI-API3S ο- A--NPN διαβημα-N3M-NPN εγω- P--GS

3 οτι-C ζηλοω-VAI-AAI1S επι-P ο- A--DPM ανομος-A1B-DPM ειρηνη-N1--ASF αμαρτωλος-A1B-GPM θεωρεω-V2--PAPNSM

4 οτι-C ου-D ειμι-V9--PAI3S ανανευσις-N3I-NSF ο- A--DSM θανατος-N2--DSM αυτος- D--GPM και-C στερεωμα-N3M-NSN εν-P ο- A--DSF μαστιξ-N3G-DSF αυτος- D--GPM

5 εν-P κοπος-N2--DPM ανθρωπος-N2--GPM ου-D ειμι-V9--PAI3P και-C μετα-P ανθρωπος-N2--GPM ου-D μαστιγοω-VC--FPI3P

6 δια-P ουτος- D--ASN κρατεω-VAI-AAI3S αυτος- D--APM ο- A--NSF υπερηφανια-N1A-NSF περιβαλλω-VBI-AMI3P αδικια-N1A-ASF και-C ασεβεια-N1A-ASF αυτος- D--GPM

7 εκερχομαι-VF--FMI3S ως-C εκ-P στεαρ-N3T-GSN ο- A--NSF αδικια-N1A-NSF αυτος- D--GPM διαερχομαι-VBI-AAI3P εις-P διαθεσις-N3I-ASF καρδια-N1A-GSF

8 διανοεομαι-VCI-API3P και-C λαλεω-VAI-AAI3P εν-P πονηρια-N1A-DSF αδικια-N1A-ASF εις-P ο- A--ASN υψος-N3E-ASN λαλεω-VAI-AAI3P

9 τιθημι-VEI-AMI3P εις-P ουρανος-N2--ASM ο- A--ASN στομα-N3M-ASN αυτος- D--GPM και-C ο- A--NSF γλωσσα-N1S-NSF αυτος- D--GPM διαερχομαι-VBI-AAI3S επι-P ο- A--GSF γη-N1--GSF

10 δια-P ουτος- D--ASN επιστρεφω-VF--FAI3S ο- A--NSM λαος-N2--NSM εγω- P--GS ενταυθα-D και-C ημερα-N1A-NPF πληρης-A3H-NPM ευρισκω-VC--FPI3P αυτος- D--DPM

11 και-C ειπον-VAI-AAI3P πως-D γιγνωσκω-VZI-AAI3S ο- A--NSM θεος-N2--NSM και-C ει-C ειμι-V9--PAI3S γνωσις-N3I-NSF εν-P ο- A--DSM υψιστος-A1--DSM

12 ιδου-I ουτος- D--NPM αμαρτωλος-A1B-NPM και-C ευθηνεω-V2--PMI3P εις-P ο- A--ASM αιων-N3W-ASM καταεχω-VBI-AAI3P πλουτος-N2--GSM

13 και-C ειπον-VAI-AAI1S αρα-X ματαιως-D δικαιοω-VAI-AAI1S ο- A--ASF καρδια-N1A-ASF εγω- P--GS και-C νιπτω-VAI-AMI1S εν-P αθωος-A1--DPM ο- A--APF χειρ-N3--APF εγω- P--GS

14 και-C γιγνομαι-VBI-AMI1S μαστιγοω-VM--XPPNSM ολος-A1--ASF ο- A--ASF ημερα-N1A-ASF και-C ο- A--NSM ελεγχος-N2--NSM εγω- P--GS εις-P ο- A--APF πρωια-N1A-APF

15 ει-C λεγω-V1I-IAI1S διαηγεομαι-VF--FMI1S ουτως-D ιδου-I ο- A--DSF γενεα-N1A-DSF ο- A--GPM υιος-N2--GPM συ- P--GS ασυνθετεω-VX--XAI1S

16 και-C υπολαμβανω-VBI-AAI1S ο- A--GSN γιγνωσκω-VZ--AAN ουτος- D--ASN κοπος-N2--NSM ειμι-V9--PAI3S εναντιον-P εγω- P--GS

17 εως-P ειςερχομαι-VB--AAS1S εις-P ο- A--ASN αγιαστηριον-N2N-ASN ο- A--GSM θεος-N2--GSM και-C συνιημι-VH--AAS1S εις-P ο- A--APN εσχατος-A1--APN αυτος- D--GPM

18 πλην-D δια-P ο- A--APF δολιοτης-N3T-APF τιθημι-VEI-AMI2S αυτος- D--DPM καταβαλλω-VBI-AAI2S αυτος- D--APM εν-P ο- A--DSN επιαιρω-VC--APN

19 πως-D γιγνομαι-VBI-AMI3P εις-P ερημωσις-N3I-DSF εξαπινα-D εκλειπω-VBI-AAI3P αποολλυω-VBI-AMI3P δια-P ο- A--ASF ανομια-N1A-ASF αυτος- D--GPM

20 ωσει-C ενυπνιον-N2N-NSN εκεγειρω-V1--PMPGSM κυριος-N2--VSM εν-P ο- A--DSF πολις-N3I-DSF συ- P--GS ο- A--ASF εικων-N3N-ASF αυτος- D--GPM εκουδενοω-VF--FAI2S

21 οτι-C εκκαιω-VCI-API3S ο- A--NSF καρδια-N1A-NSF εγω- P--GS και-C ο- A--NPM νεφρος-N2--NPM εγω- P--GS αλλοιοω-VCI-API3P

22 και-C εγω- P--NS εκουδενοω-VM--XPPNSM και-C ου-D γιγνωσκω-VZI-AAI1S κτηνωδης-A3H-NSM γιγνομαι-VBI-AMI1S παρα-P συ- P--DS

23 και-C εγω- P--NS δια-P πας-A3--GSM μετα-P συ- P--GS κρατεω-VAI-AAI2S ο- A--GSF χειρ-N3--GSF ο- A--GSF δεξιος-A1A-GSF εγω- P--GS

24 εν-P ο- A--DSF βουλη-N1--DSF συ- P--GS οδηγεω-VAI-AAI2S εγω- P--AS και-C μετα-P δοξα-N1S-GSF προςλαμβανω-VBI-AMI2S εγω- P--AS

25 τις- I--ASN γαρ-X εγω- P--DS υποαρχω-V1--PAI3S εν-P ο- A--DSM ουρανος-N2--DSM και-C παρα-P συ- P--GS τις- I--ASN θελω-VAI-AAI1S επι-P ο- A--GSF γη-N1--GSF

26 εκλειπω-VBI-AAI3S ο- A--NSF καρδια-N1A-NSF εγω- P--GS και-C ο- A--NSF σαρξ-N3K-NSF εγω- P--GS ο- A--NSM θεος-N2--NSM ο- A--GSF καρδια-N1A-GSF εγω- P--GS και-C ο- A--NSF μερις-N3D-NSF εγω- P--GS ο- A--NSM θεος-N2--NSM εις-P ο- A--ASM αιων-N3W-ASM

27 οτι-C ιδου-I ο- A--NPM μακρυνω-V1--PAPNPM εαυτου- D--APM απο-P συ- P--GS αποολλυω-VF2-FMI3P εκολεθρευω-VAI-AAI2S πας-A3--ASM ο- A--ASM πορνευω-V1--PAPASM απο-P συ- P--GS

28 εγω- P--DS δε-X ο- A--ASN προςκολλαω-V3--PMN ο- A--DSM θεος-N2--DSM αγαθος-A1--NSN ειμι-V9--PAI3S τιθημι-V7--PMN εν-P ο- A--DSM κυριος-N2--DSM ο- A--ASF ελπις-N3D-ASF εγω- P--GS ο- A--GSN εκαγγελλω-VA--AAN πας-A1S-APF ο- A--APF αινεσις-N3I-APF συ- P--GS εν-P ο- A--DPF πυλη-N1--DPF ο- A--GSF θυγατηρ-N3--GSF *σιων-N---GSF