Leviticus 6:7

Study

              

7 ουτος- D--NSM ο- A--NSM νομος-N2--NSM ο- A--GSF θυσια-N1A-GSF ος- --ASF προςαγω-VF--FAI3P αυτος- D--ASF ο- A--NPM υιος-N2--NPM *ααρων-N---GSM εναντι-P κυριος-N2--GSM απεναντι-P ο- A--GSN θυσιαστηριον-N2N-GSN


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 14. Also these are the laws of order as to the worship of the Lord from celestial love in the spiritual degree, or as to worship from charity: it proceeds from Divine Truths derived from Divine Good; and it is spiritual worship.    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: