Judith 13

Studie

           |

1 ως-C δε-X οψια-N1A-NSF γιγνομαι-VBI-AMI3S σπουδαζω-VAI-AAI3P ο- A--NPM δουλος-N2--NPM αυτος- D--GSM αναλυω-V1--PAN και-C *βαγωας-N1T-NSM συνκλειω-VAI-AAI3S ο- A--ASF σκηνη-N1--ASF εξωθεν-D και-C αποκλειω-VAI-AAI3S ο- A--APM παραιστημι-VXI-XAPAPM εκ-P προσωπον-N2N-GSN ο- A--GSM κυριος-N2--GSM αυτος- D--GSM και-C αποοιχομαι-V1I-IMI3P εις-P ο- A--APF κοιτη-N1--APF αυτος- D--GPM ειμι-V9--IAI3P γαρ-X πας-A3--NPM κοποω-VM--XMPNPM δια-P ο- A--ASN επι-P πολυς-A3C-ASN γιγνομαι-VX--XAN ο- A--ASM ποτος-N2--ASM

2 υπολειπω-VVI-API3S δε-X *ιουδιθ-N---NSF μονος-A1--NSF εν-P ο- A--DSF σκηνη-N1--DSF και-C *ολοφερνης-N1M-NSM προπιπτω-VX--XAPNSM επι-P ο- A--ASF κλινη-N1--ASF αυτος- D--GSM ειμι-V9--IAI3S γαρ-X περιχεω-VM--XMPNSM αυτος- D--DSM ο- A--NSM οινος-N2--NSM

3 και-C ειπον-VBI-AAI3S *ιουδιθ-N---NSF ο- A--DSF δουλη-N1--DSF αυτος- D--GSF ιστημι-VH--AAN εξω-P ο- A--GSM κοιτων-N3W-GSM αυτος- D--GSF και-C επιτηρεω-V2--PAN ο- A--ASF εξοδος-N2--ASF αυτος- D--GSF καθαπερ-D κατα-P ημερα-N1A-ASF εκερχομαι-VF--FMN γαρ-X φημι-V6I-IAI3S επι-P ο- A--ASF προσευχη-N1--ASF αυτος- D--GSF και-C ο- A--DSM *βαγωας-N1T-DSM λαλεω-VAI-AAI3S κατα-P ο- A--APN ρημα-N3M-APN ουτος- D--APN

4 και-C αποερχομαι-VBI-AAI3P πας-A3--NPM εκ-P προσωπον-N2N-GSN και-C ουδεις-A3--NSM καταλειπω-VVI-API3S εν-P ο- A--DSM κοιτων-N3N-DSM απο-P μικρος-A1A-GSM εως-P μεγας-A1--GSM και-C ιστημι-VH--AAPNSF *ιουδιθ-N---NSF παρα-P ο- A--ASF κλινη-N1--ASF αυτος- D--GSM ειπον-VBI-AAI3S εν-P ο- A--DSF καρδια-N1A-DSF αυτος- D--GSF κυριος-N2--VSM ο- A--NSM θεος-N2--NSM πας-A1S-GSF δυναμις-N3I-GSF επιβλεπω-VA--AAD2S εν-P ο- A--DSF ωρα-N1A-DSF ουτος- D--DSF επι-P ο- A--APN εργον-N2N-APN ο- A--GPF χειρ-N3--GPF εγω- P--GS εις-P υψωμα-N3M-ASN *ιερουσαλημ-N---GSF

5 οτι-C νυν-D καιρος-N2--NSM αντιλαμβανω-VB--AMN ο- A--GSF κληρονομια-N1A-GSF συ- P--GS και-C ποιεω-VA--AAN ο- A--ASN επιτηδευμα-N3M-ASN εγω- P--GS εις-P θραυσμα-N3M-ASN εχθρος-A1A-GPM ος- --NPM επι αναιστημι-VHI-AAI3P εγω- P--DP

6 και-C προςερχομαι-VB--AAPNSF ο- A--DSM κανων-N3N-DSM ο- A--GSF κλινη-N1--GSF ος- --NSM ειμι-V9--IAI3S προς-P κεφαλη-N1--GSF *ολοφερνης-N1M-GSM κατααιρεω-VBI-AAI3S ο- A--ASM ακινακης-N1M-ASM αυτος- D--GSM απο-P αυτος- D--GSM

7 και-C εγγιζω-VA--AAPNSF ο- A--GSF κλινη-N1--GSF δρασσομαι-VAI-AMI3S ο- A--GSF κομη-N1--GSF ο- A--GSF κεφαλη-N1--GSF αυτος- D--GSM και-C ειπον-VBI-AAI3S κραταιοω-VA--AAD2S εγω- P--AS κυριος-N2--VSM ο- A--NSM θεος-N2--NSM *ισραηλ-N---GSM εν-P ο- A--DSF ημερα-N1A-DSF ουτος- D--DSF

8 και-C πατασσω-VAI-AAI3S εις-P ο- A--ASM τραχηλος-N2--ASM αυτος- D--GSM δις-D εν-P ο- A--DSF ισχυς-N3U-DSF αυτος- D--GSF και-C αποαιρεω-VBI-AAI3S ο- A--ASF κεφαλη-N1--ASF αυτος- D--GSM απο-P αυτος- D--GSM

9 και-C αποκυλιω-VAI-AAI3S ο- A--ASN σωμα-N3M-ASN αυτος- D--GSM απο-P ο- A--GSF στρωμνη-N1--GSF και-C αποαιρεω-VBI-AAI3S ο- A--ASN κωνωπιον-N2N-ASN απο-P ο- A--GPM στυλος-N2--GPM και-C μετα-P ολιγος-A1--ASN εκερχομαι-VBI-AAI3S και-C παραδιδωμι-VAI-AAI3S ο- A--DSF αβρα-N1A-DSF αυτος- D--GSF ο- A--ASF κεφαλη-N1--ASF *ολοφερνης-N1M-GSM

10 και-C ενβαλλω-VBI-AAI3S αυτος- D--ASF εις-P ο- A--ASF πηρα-N1A-ASF ο- A--GPN βρωμα-N3M-GPN αυτος- D--GSF και-C εκερχομαι-VBI-AAI3P ο- A--NPF δυο-M αμα-D κατα-P ο- A--ASM εθισμος-N2--ASM αυτος- D--GPF επι-P ο- A--ASF προσευχη-N1--ASF και-C διαερχομαι-VB--AAPNPF ο- A--ASF παρεμβολη-N1--ASF κυκλοω-VAI-AAI3P ο- A--ASF φαραγξ-N3G-ASF εκεινος- D--ASF και-C προσ αναβαινω-VZI-AAI3P ο- A--ASN ορος-N3E-ASN *βαιτυλουα-N---GSF και-C ερχομαι-VBI-AAI3P προς-P ο- A--APF πυλη-N1--APF αυτος- D--GSF

11 και-C ειπον-VBI-AAI3S *ιουδιθ-N---NSF μακροθεν-D ο- A--DPM φυλασσω-V1--PAPDPM επι-P ο- A--GPF πυλη-N1--GPF αναοιγω-VA--AAD2P αναοιγω-VA--AAD2P δη-X ο- A--ASF πυλη-N1--ASF μετα-P εγω- P--GP ο- A--NSM θεος-N2--NSM ο- A--NSM θεος-N2--NSM εγω- P--GP ποιεω-VA--AAN ετι-D ισχυς-N3--ASF εν-P *ισραηλ-N---DSM και-C κρατος-N3E-ASN κατα-P ο- A--GPM εχθρος-A1A-GPM καθα-D και-D σημερον-D ποιεω-VAI-AAI3S

12 και-C γιγνομαι-VBI-AMI3S ως-C ακουω-VAI-AAI3P ο- A--NPM ανηρ-N3--NPM ο- A--GSF πολις-N3I-GSF αυτος- D--GSF ο- A--ASF φωνη-N1--ASF αυτος- D--GSF σπουδαζω-VAI-AAI3P ο- A--GSN καταβαινω-VZ--AAN επι-P ο- A--ASF πυλη-N1--ASF ο- A--GSF πολις-N3I-GSF αυτος- D--GPM και-C συνκαλεω-VAI-AAI3P ο- A--APM πρεσβυτερος-A1A-APM ο- A--GSF πολις-N3I-GSF

13 και-C συντρεχω-VBI-AAI3P πας-A3--NPM απο-P μικρος-A1A-GSM εως-P μεγας-A1--GSM αυτος- D--GPM οτι-C παραδοξος-N2--ASM ειμι-V9--IAI3S αυτος- D--DPM ο- A--ASN ερχομαι-VB--AAN αυτος- D--ASF και-C αναοιγω-VAI-AAI3P ο- A--ASF πυλη-N1--ASF και-C υποδεχομαι-VAI-AMI3P αυτος- D--APF και-C απτω-VA--AAPNPM πυρ-N3--ASN εις-P φαυσις-N3I-ASF περικυκλοω-VAI-AAI3P αυτος- D--APF

14 ο- A--NSF δε-X ειπον-VBI-AAI3S προς-P αυτος- D--APM φωνη-N1--DSF μεγας-A1--DSF αινεω-V2--PAD2P ο- A--ASM θεος-N2--ASM αινεω-V2--PAD2P αινεω-V2--PAD2P ο- A--ASM θεος-N2--ASM ος- --NSM ου-D αποιστημι-VHI-AAI3S ο- A--ASN ελεος-N3E-ASN αυτος- D--GSM απο-P ο- A--GSM οικος-N2--GSM *ισραηλ-N---GSM αλλα-C θραυω-VAI-AAI3S ο- A--APM εχθρος-A1A-APM εγω- P--GP δια-P χειρ-N3--GSF εγω- P--GS εν-P ο- A--DSF νυξ-N3--DSF ουτος- D--DSF

15 και-C προαιρεω-VB--AAPNSF ο- A--ASF κεφαλη-N1--ASF εκ-P ο- A--GSF πηρα-N1A-GSF δεικνυω-VAI-AAI3S και-C ειπον-VBI-AAI3S αυτος- D--DPM ιδου-I ο- A--NSF κεφαλη-N1--NSF *ολοφερνης-N1M-GSM αρχιστρατηγος-N2--GSM δυναμις-N3I-GSF *ασσουρ-N---GSM και-C ιδου-I ο- A--NSN κωνωπιον-N2N-NSN εν-P ος- --DSN κατακειμαι-V5I-IMI3S εν-P ο- A--DPF μεθη- --DPF αυτος- D--GSM και-C πατασσω-VAI-AAI3S αυτος- D--ASM ο- A--NSM κυριος-N2--NSM εν-P χειρ-N3--DSF θηλυς-A3U-GSF

16 και-C ζαω-V3--PAS3S κυριος-N2--NSM ος- --NSM διαφυλασσω-VAI-AAI3S εγω- P--AS εν-P ο- A--DSF οδος-N2--DSF εγω- P--GS ος- --DSF πορευομαι-VCI-API1S οτι-C απαταω-VAI-AAI3S αυτος- D--ASM ο- A--NSN προσωπον-N2N-NSN εγω- P--GS εις-P απωλεια-N1A-ASF αυτος- D--GSM και-C ου-D ποιεω-VAI-AAI3S αμαρτημα-N3M-ASN μετα-P εγω- P--GS εις-P μιασμα-N3M-ASN και-C αισχυνη-N1--ASF

17 και-C εκιστημι-VHI-AAI3S πας-A3--NSM ο- A--NSM λαος-N2--NSM σφοδρα-D και-C κυπτω-VA--AAPNPM προςκυνεω-VAI-AAI3P ο- A--DSM θεος-N2--DSM και-C ειπον-VAI-AAI3P ομοθυμαδον-D ευλογητος-A1--NSM ειμι-V9--PAI2S ο- A--NSM θεος-N2--NSM εγω- P--GP ο- A--NSM εκουδενεω-VA--AAPNSM εν-P ο- A--DSF ημερα-N1A-DSF ο- A--DSF σημερον-D ο- A--APM εχθρος-A1A-APM ο- A--GSM λαος-N2--GSM συ- P--GS

18 και-C ειπον-VBI-AAI3S αυτος- D--DSF *οζιας-N---NSM ευλογητος-A1--NSF συ- P--NS θυγατηρ-N3 -VSF ο- A--DSM θεος-N2--DSM ο- A--DSM υψιστος-A1--DSM παρα-P πας-A1S-APF ο- A--APF γυνη-N3K-APF ο- A--APF επι-P ο- A--GSF γη-N1--GSF και-C ευλογεω-VM--XMPNSM κυριος-N2--NSM ο- A--NSM θεος-N2--NSM ος- --NSM κτιζω-VAI-AAI3S ο- A--APM ουρανος-N2--APM και-C ο- A--ASF γη-N1--ASF ος- --NSM καταευθυνω-V1--PAI3S συ- P--AS εις-P τραυμα-N3M-ASN κεφαλη-N1--GSF αρχων-N3--GSM εχθρος-A1A-GPM εγω- P--GP

19 οτι-C ου-D αποιστημι-VF--FMI3S ο- A--NSF ελπις-N3D-NSF συ- P--GS απο-P καρδια-N1A-GSF ανθρωπος-N2--GPM μνημονευω-V1--PAPGPM ισχυς-N3--ASF θεος-N2--GSM εως-P αιων-N3W-GSM

20 και-C ποιεω-VA--AAN συ- P--DS αυτος- D--APN ο- A--NSM θεος-N2--NSM εις-P υψος-N3E-ASN αιωνιος-A1B-ASN ο- A--GSN επισκεπτομαι-VA--AMN συ- P--AS εν-P αγαθος-A1--DPM αντι-P ος- --GPM ου-D φειδομαι-VAI-AMI2S ο- A--GSF ψυχη-N1--GSF συ- P--GS δια-P ο- A--ASF ταπεινωσις-N3I-ASF ο- A--GSN γενος-N3E-GSN εγω- P--GP αλλα-C επι εκερχομαι-VBI-AAI2S ο- A--DSN πτωμα-N3M-DSN εγω- P--GP επι-P ευθυς-A3U-ASF πορευομαι-VC--APPNSF ενωπιον-P ο- A--GSM θεος-N2--GSM εγω- P--GP και-C ειπον-VAI-AAI3P πας-A3--NSM ο- A--NSM λαος-N2--NSM γιγνομαι-VB--AMO3S γιγνομαι-VB--AMO3S