Genesis 43

Studie

           |

1 ο- A--NSM δε-X λιμος-N2--NSM ενισχυω-VAI-AAI3S επι-P ο- A--GSF γη-N1--GSF

2 γιγνομαι-VBI-AMI3S δε-X ηνικα-D συντελεω-VAI-AAI3P καταεσθιω-VB--AAN ο- A--ASM σιτος-N2--ASM ος- --ASM φερω-VAI-AAI3P εκ-P *αιγυπτος-N2--GSF και-C ειπον-VBI-AAI3S αυτος- D--DPM ο- A--NSM πατηρ-N3--NSM αυτος- D--GPM παλιν-D πορευομαι-VC--APPNPM πριαμαι-VH--AMD2P εγω- P--DP μικρος-A1A-APN βρωμα-N3M-APN

3 ειπον-VBI-AAI3S δε-X αυτος- D--DSM *ιουδας-N---NSM λεγω-V1--PAPNSM διαμαρτυρια-N1A-ASF διαμαρτυρεω-VM--XMI3S εγω- P--DP ο- A--NSM ανθρωπος-N2--NSM λεγω-V1--PAPNSM ου-D οραω-VF--FMI2P ο- A--ASN προσωπον-N2N-ASN εγω- P--GS εαν-C μη-D ο- A--NSM αδελφος-N2--NSM συ- P--GP ο- A--NSM νεος-A1A-NSMC μετα-P συ- P--GP ειμι-V9--PAS3S

4 ει-C μεν-X ουν-X αποστελλω-V1--PAI2S ο- A--ASM αδελφος-N2--ASM εγω- P--GP μετα-P εγω- P--GP καταβαινω-VF--FMI1P και-C αγοραζω-VA--AAS1P συ- P--DS βρωμα-N3M-APN

5 ει-C δε-X μη-D αποστελλω-V1--PAI2S ο- A--ASM αδελφος-N2--ASM εγω- P--GP μετα-P εγω- P--GP ου-D πορευομαι-VF--FMI1P ο- A--NSM γαρ-X ανθρωπος-N2--NSM ειπον-VBI-AAI3S εγω- P--DP λεγω-V1--PAPNSM ου-D οραω-VF--FMI2P εγω- P--GS ο- A--ASN προσωπον-N2N-ASN εαν-C μη-D ο- A--NSM αδελφος-N2--NSM συ- P--GP ο- A--NSM νεος-A1A-NSMC μετα-P συ- P--GP ειμι-V9--PAS3S

6 ειπον-VBI-AAI3S δε-X *ισραηλ-N---NSM τις- I--ASN κακοποιεω-VAI-AAI2P εγω- P--AS ανααγγελλω-VA--AAPNPM ο- A--DSM ανθρωπος-N2--DSM ει-C ειμι-V9--PAI3S συ- P--DP αδελφος-N2--NSM

7 ο- A--NPM δε-X ειπον-VAI-AAI3P ερωταω-V3--PAPNSM επιερωταω-VAI-AAI3S εγω- P--AP ο- A--NSM ανθρωπος-N2--NSM και-C ο- A--ASF γενεα-N1A-ASF εγω- P--GP λεγω-V1--PAPNSM ει-C ετι-D ο- A--NSM πατηρ-N3--NSM συ- P--GP ζαω-V3--PAI3S ει-C ειμι-V9--PAI3S συ- P--DP αδελφος-N2--NSM και-C αποαγγελλω-VAI-AAI1P αυτος- D--DSM κατα-P ο- A--ASF επερωτησις-N3--ASF ουτος- D--ASF μη-D οιδα-VXI-YAI1P ει-C ειπον-VF2-FAI3S εγω- P--DP αγω-VB--AAD2P ο- A--ASM αδελφος-N2--ASM συ- P--GP

8 ειπον-VBI-AAI3S δε-X *ιουδας-N---NSM προς-P *ισραηλ-N---ASM ο- A--ASM πατηρ-N3--ASM αυτος- D--GSM αποστελλω-VA--AAD2S ο- A--ASN παιδαριον-N2N-ASN μετα-P εγω- P--GS και-C αναιστημι-VH--AAPNPM πορευομαι-VF--FMI1P ινα-C ζαω-V3--PAI1P και-C μη-D αποθνησκω-VB--AAS1P και-C εγω- P--NP και-C συ- P--NS και-C ο- A--NSF αποσκευη-N1--NSF εγω- P--GP

9 εγω- P--NS δε-X εκδεχομαι-V1--PMI1S αυτος- D--ASM εκ-P χειρ-N3--GSF εγω- P--GS ζητεω-VA--AAD2S αυτος- D--ASM εαν-C μη-D αγω-VB--AAS1S αυτος- D--ASM προς-P συ- P--AS και-C ιστημι-VA--AAS1S αυτος- D--ASM εναντιον-P συ- P--GS αμαρτανω-VX--XAPNSM ειμι-VF--FMI1S προς-P συ- P--AS πας-A1S-APF ο- A--APF ημερα-N1A-APF

10 ει-C μη-D γαρ-X βραδυνω-VAI-AAI1P ηδη-D αν-X υποστρεφω-VAI-AAI1P δις-D

11 ειπον-VBI-AAI3S δε-X αυτος- D--DPM *ισραηλ-N---NSM ο- A--NSM πατηρ-N3--NSM αυτος- D--GPM ει-C ουτως-D ειμι-V9--PAI3S ουτος- D--ASN ποιεω-VA--AAD2P λαμβανω-VB--AAD2P απο-P ο- A--GPM καρπος-N2--GPM ο- A--GSF γη-N1--GSF εν-P ο- A--DPN αγγειον-N2N-DPN συ- P--GP και-C κατααγω-VB--AAD2P ο- A--DSM ανθρωπος-N2--DSM δωρον-N2N-APN ο- A--GSF ρητινη-N1--GSF και-C ο- A--GSN μελι-N3T-GSN θυμιαμα-N3M-ASN και-C στακτη-N1--ASF και-C τερεβινθος-N2--ASF και-C καρυον-N2N-APN

12 και-C ο- A--ASN αργυριον-N2N-ASN δισσος-A1--ASN λαμβανω-VB--AAD2P εν-P ο- A--DPF χειρ-N3--DPF συ- P--GP ο- A--ASN αργυριον-N2N-ASN ο- A--ASN αποστρεφω-VD--APPASN εν-P ο- A--DPM μαρσιππος-N2--DPM συ- P--GP αποστρεφω-VA--AAD2P μετα-P συ- P--GP μηποτε-D αγνοημα-N3M-NSN ειμι-V9--PAI3S

13 και-C ο- A--ASM αδελφος-N2--ASM συ- P--GP λαμβανω-VB--AAD2P και-C αναιστημι-VH--AAPNPM καταβαινω-VZ--AAD2P προς-P ο- A--ASM ανθρωπος-N2--ASM

14 ο- A--NSM δε-X θεος-N2--NSM εγω- P--GS διδωμι-VO--AAO3S συ- P--DP χαρις-N3--ASF εναντιον-P ο- A--GSM ανθρωπος-N2--GSM και-C αποστελλω-VA--AMD2S ο- A--ASM αδελφος-N2--ASM συ- P--GP ο- A--ASM εις-A3--ASM και-C ο- A--ASM *βενιαμιν-N---ASM εγω- P--NS μεν-X γαρ-X καθα-D ατεκνοω-VM--XMI1S ατεκνοω-VM--XMI1S

15 λαμβανω-VB--AAPNPM δε-X ο- A--NPM ανηρ-N3--NPM ο- A--APN δωρον-N2N-APN ουτος- D--APN και-C ο- A--ASN αργυριον-N2N-ASN διπλους-A1C-ASN λαμβανω-VBI-AAI3P εν-P ο- A--DPF χειρ-N3--DPF αυτος- D--GPM και-C ο- A--ASM *βενιαμιν-N---ASM και-C αναιστημι-VH--AAPNPM καταβαινω-VZI-AAI3P εις-P *αιγυπτος-N2--ASF και-C ιστημι-VAI-AAI3P εναντιον-P *ιωσηφ-N---GSM

16 οραω-VBI-AAI3S δε-X *ιωσηφ-N---ASM αυτος- D--APM και-C ο- A--ASM *βενιαμιν-N---ASM ο- A--ASM αδελφος-N2--ASM αυτος- D--GSM ο- A--ASM ομομητριος-A1A-ASM και-C ειπον-VBI-AAI3S ο- A--DSM επι-P ο- A--GSF οικια-N1A-GSF αυτος- D--GSM ειςαγω-VB--AAD2S ο- A--APM ανθρωπος-N2--APM εις-P ο- A--ASF οικια-N1A-ASF και-C σφαζω-VA--AAD2S θυμα-N3M-APN και-C ετοιμαζω-VA--AAD2S μετα-P εγω- P--GS γαρ-X εσθιω-VF--FMI3P ο- A--NPM ανθρωπος-N2--NPM αρτος-N2--APM ο- A--ASF μεσημβρια-N1A-ASF

17 ποιεω-VAI-AAI3S δε-X ο- A--NSM ανθρωπος-N2--NSM καθα-D ειπον-VBI-AAI3S *ιωσηφ-N---NSM και-C ειςαγω-VBI-AAI3S ο- A--APM ανθρωπος-N2--APM εις-P ο- A--ASM οικος-N2--ASM *ιωσηφ-N---GSM

18 οραω-VB--AAPNPM δε-X ο- A--NPM ανθρωπος-N2--NPM οτι-C ειςαγω-VQI-API3P εις-P ο- A--ASM οικος-N2--ASM *ιωσηφ-N---GSM ειπον-VAI-AAI3P δια-P ο- A--ASN αργυριον-N2N-ASN ο- A--ASN αποστρεφω-VD--APPASN εν-P ο- A--DPM μαρσιππος-N2--DPM εγω- P--GP ο- A--ASF αρχη-N1--ASF εγω- P--NP ειςαγω-V1--PMI1P ο- A--GSN συκοφαντεω-VA--AAN εγω- P--AP και-C επιτιθημι-VE--AMN εγω- P--DP ο- A--GSN λαμβανω-VB--AAN εγω- P--AP εις-P παις-N3D-APM και-C ο- A--APM ονος-N2--APM εγω- P--GP

19 προςερχομαι-VB--AAPNPM δε-X προς-P ο- A--ASM ανθρωπος-N2--ASM ο- A--ASM επι-P ο- A--GSM οικος-N2--GSM *ιωσηφ-N---GSM λαλεω-VAI-AAI3P αυτος- D--DSM εν-P ο- A--DSM πυλων-N3W-DSM ο- A--GSM οικος-N2--GSM

20 λεγω-V1--PAPNPM δεομαι-V1--PMI1P κυριος-N2--VSM καταβαινω-VZI-AAI1P ο- A--ASF αρχη-N1--ASF πριαμαι-VH--AMN βρωμα-N3M-APN

21 γιγνομαι-VBI-AMI3S δε-X ηνικα-D ερχομαι-VBI-AAI1P εις-P ο- A--ASN καταλυω-VA--AAN και-C αναοιγω-VAI-AAI1P ο- A--APM μαρσιππος-N2--APM εγω- P--GP και-C οδε- D--NSN ο- A--NSN αργυριον-N2N-NSN εκαστος-A1--GSM εν-P ο- A--DSM μαρσιππος-N2--DSM αυτος- D--GSM ο- A--ASN αργυριον-N2N-ASN εγω- P--GP εν-P σταθμος-N2--DSM αποστρεφω-VAI-AAI1P νυν-D εν-P ο- A--DPF χειρ-N3--DPF εγω- P--GP

22 και-C αργυριον-N2N-ASN ετερος-A1A-ASN φερω-VAI-AAI1P μετα-P εαυτου- D--GPM αγοραζω-VA--AAN βρωμα-N3M-APN ου-D οιδα-VX--XAI1P τις- I--NSM ενβαλλω-VBI-AAI3S ο- A--ASN αργυριον-N2N-ASN εις-P ο- A--APM μαρσιππος-N2--APM εγω- P--GP

23 ειπον-VBI-AAI3S δε-X αυτος- D--DPM ιλεως-A3--NSM συ- P--DP μη-D φοβεω-V2--PMI2P ο- A--NSM θεος-N2--NSM συ- P--GP και-C ο- A--NSM θεος-N2--NSM ο- A--GPM πατηρ-N3--GPM συ- P--GP διδωμι-VAI-AAI3S συ- P--DP θησαυρος-N2--APM εν-P ο- A--DPM μαρσιππος-N2--DPM συ- P--GP ο- A--ASN δε-X αργυριον-N2N-ASN συ- P--GP ευδοκιμεω-V2--PAPASN αποεχω-V1--PAI1S και-C εκαγω-VBI-AAI3S προς-P αυτος- D--APM ο- A--ASM *συμεων-N---ASM

24 και-C φερω-VAI-AAI3S υδωρ-N3--ASN νιπτω-VA--AAN ο- A--APM πους-N3D-APM αυτος- D--GPM και-C διδωμι-VAI-AAI3S χορτασμα-N3M-APN ο- A--DPM ονος-N2--DPM αυτος- D--GPM

25 ετοιμαζω-VAI-AAI3P δε-X ο- A--APN δωρον-N2N-APN εως-P ο- A--GSN ερχομαι-VB--AAN *ιωσηφ-N---ASM μεσημβρια-N1A-GSF ακουω-VAI-AAI3P γαρ-X οτι-C εκει-D μελλω-V1--PAI3S αρισταω-V3--PAN

26 ειςερχομαι-VBI-AAI3S δε-X *ιωσηφ-N---NSM εις-P ο- A--ASF οικια-N1A-ASF και-C προςφερω-VAI-AAI3P αυτος- D--DSM ο- A--APN δωρον-N2N-APN ος- --APN εχω-V1I-IAI3P εν-P ο- A--DPF χειρ-N3--DPF αυτος- D--GPM εις-P ο- A--ASM οικος-N2--ASM και-C προςκυνεω-VAI-AAI3P αυτος- D--DSM επι-P προσωπον-N2N-ASN επι-P ο- A--ASF γη-N1--ASF

27 ερωταω-VAI-AAI3S δε-X αυτος- D--APM πως-D εχω-V1--PAI2P και-C ειπον-VBI-AAI3S αυτος- D--DPM ει-C υγιαινω-V1--PAI3S ο- A--NSM πατηρ-N3--NSM συ- P--GP ο- A--NSM πρεσβυτερος-A1A-NSMC ος- --ASM ειπον-VAI-AAI2P ετι-D ζαω-V3--PAI3S

28 ο- A--NPM δε-X ειπον-VAI-AAI3P υγιαινω-V1--PAI3S ο- A--NSM παις-N3D-NSM συ- P--GS ο- A--NSM πατηρ-N3--NSM εγω- P--GP ετι-D ζαω-V3--PAI3S και-C ειπον-VBI-AAI3S ευλογητος-A1--NSM ο- A--NSM ανθρωπος-N2--NSM εκεινος- D--NSM ο- A--DSM θεος-N2--DSM και-C κυπτω-VA--AAPNPM προςκυνεω-VAI-AAI3P αυτος- D--DSM

29 αναβλεπω-VA--AAPNSM δε-X ο- A--DPM οφθαλμος-N2--DPM *ιωσηφ-N---NSM οραω-VBI-AAI3S *βενιαμιν-N---ASM ο- A--ASM αδελφος-N2--ASM αυτος- D--GSM ο- A--ASM ομομητριος-A1A-ASM και-C ειπον-VBI-AAI3S ουτος- D--NSM ο- A--NSM αδελφος-N2--NSM συ- P--GP ο- A--NSM νεος-A1A-NSMC ος- --ASM ειπον-VAI-AAI2P προς-P εγω- P--AS αγω-VB--AAN και-C ειπον-VBI-AAI3S ο- A--NSM θεος-N2--NSM ελεεω-VA--AAO3S συ- P--AS τεκνον-N2N-VSN

30 ταρασσω-VQI-API3S δε-X *ιωσηφ-N---NSM συνστρεφω-V1I-IMI3S γαρ-X ο- A--NPN εντερον-N2N-NPN αυτος- D--GSM επι-P ο- A--DSM αδελφος-N2--DSM αυτος- D--GSM και-C ζητεω-V2I-IAI3S κλαιω-VA--AAN ειςερχομαι-VB--AAPNSM δε-X εις-P ο- A--ASN ταμιειον-N2N-ASN κλαιω-VAI-AAI3S εκει-D

31 και-C νιπτω-VA--AMPNSM ο- A--ASN προσωπον-N2N-ASN εκερχομαι-VB--AAPNSM ενκρατευομαι-VAI-AMI3S και-C ειπον-VBI-AAI3S παρατιθημι-VE--AAD2P αρτος-N2--APM

32 και-C παρατιθημι-VAI-AAI3P αυτος- D--DSM μονος-A1--DSM και-C αυτος- D--DPM κατα-P εαυτου- D--APM και-C ο- A--DPM *αιγυπτιος-N2--DPM ο- A--DPM συνδειπνεω-V2--PAPDPM μετα-P αυτος- D--GSM κατα-P εαυτου- D--APM ου-D γαρ-X δυναμαι-V6I-IMI3P ο- A--NPM *αιγυπτιος-N2--NPM συνεσθιω-V1--PAN μετα-P ο- A--GPM *εβραιος-N2--GPM αρτος-N2--APM βδελυγμα-N3M-NSN γαρ-X ειμι-V9--PAI3S ο- A--DPM *αιγυπτιος-N2--DPM

33 καταιζω-VAI-AAI3P δε-X εναντιον-P αυτος- D--GSM ο- A--NSM πρωτοτοκος-A1B-NSM κατα-P ο- A--APN πρεσβειον-N2N-APN αυτος- D--GSM και-C ο- A--NSM νεος-A1A-NSMC κατα-P ο- A--ASF νεοτης-N3T-ASF αυτος- D--GSM εκιστημι-V6--IMI3P δε-X ο- A--NPM ανθρωπος-N2--NPM εκαστος-A1--NSM προς-P ο- A--ASM αδελφος-N2--ASM αυτος- D--GSM

34 αιρω-VAI-AAI3P δε-X μερις-N3D-APF παρα-P αυτος- D--GSM προς-P αυτος- D--APM μεγαλυνω-VCI-API3S δε-X ο- A--NSF μερις-N3D-NSF *βενιαμιν-N---GSM παρα-P ο- A--APF μερις-N3D-APF πας-A3--GPM πενταπλασιως-D προς-P ο- A--APF εκεινος- D--GPM πινω-VBI-AAI3P δε-X και-C μεθυω-VSI-API3P μετα-P αυτος- D--GSM

  
Scroll to see more.