Genesis 18

Studie

              |

1 οραω-VVI-API3S δε-X αυτος- D--DSM ο- A--NSM θεος-N2--NSM προς-P ο- A--DSF δρυς-N3U-DSF ο- A--DSF *μαμβρη-N---DSF καταημαι-V5--PMPGSM αυτος- D--GSM επι-P ο- A--GSF θυρα-N1A-GSF ο- A--GSF σκηνη-N1--GSF αυτος- D--GSM μεσημβρια-N1A-GSF

2 αναβλεπω-VA--AAPNSM δε-X ο- A--DPM οφθαλμος-N2--DPM αυτος- D--GSM οραω-VBI-AAI3S και-C ιδου-I τρεις-A3--NPM ανηρ-N3--NPM ιστημι-VXI-YAI3P επανω-P αυτος- D--GSM και-C οραω-VB--AAPNSM προςτρεχω-VBI-AAI3S εις-P συναντησις-N3I-ASF αυτος- D--DPM απο-P ο- A--GSF θυρα-N1A-GSF ο- A--GSF σκηνη-N1--GSF αυτος- D--GSM και-C προςκυνεω-VAI-AAI3S επι-P ο- A--ASF γη-N1--ASF

3 και-C ειπον-VBI-AAI3S κυριος-N2--VSM ει-C αρα-X ευρισκω-VB--AAI1S χαρις-N3--ASF εναντιον-P συ- P--GS μη-D παραερχομαι-VB--AAS2S ο- A--ASM παις-N3D-ASM συ- P--GS

4 λαμβανω-VV--APD3S δη-X υδωρ-N3--NSN και-C νιπτω-VA--AAD3P ο- A--APM πους-N3D-APM συ- P--GP και-C καταψυχω-VA--AAD2P υπο-P ο- A--ASN δενδρον-N2N-ASN

5 και-C λαμβανω-VF--FMI1S αρτος-N2--ASM και-C εσθιω-VA--AMD2P και-C μετα-P ουτος- D--ASN παραερχομαι-VF--FMI2P εις-P ο- A--ASF οδος-N2--ASF συ- P--GP ος- --GSM εινεκεν-P εκκλινω-VAI-AAI2P προς-P ο- A--ASM παις-N3D-ASM συ- P--GP και-C ειπον-VAI-AAI3P ουτως-D ποιεω-VA--AAD2S καθως-D ειπον-VX--XAI2S

6 και-C σπευδω-VAI-AAI3S *αβρααμ-N---NSM επι-P ο- A--ASF σκηνη-N1--ASF προς-P *σαρρα-N---ASF και-C ειπον-VBI-AAI3S αυτος- D--DSF σπευδω-VA--AAD2S και-C φυραω-VA--AAD2S τρεις-A3--APN μετρον-N2N-APN σεμιδαλις-N3I-GSF και-C ποιεω-VA--AAD2S εγκρυφιας-N1T-APM

7 και-C εις-P ο- A--APF βους-N3--APF τρεχω-VBI-AAI3S *αβρααμ-N---NSM και-C λαμβανω-VBI-AAI3S μοσχαριον-N2N-ASN απαλος-A1--ASN και-C καλος-A1--ASN και-C διδωμι-VAI-AAI3S ο- A--DSM παις-N3D-DSM και-C ταχυνω-VAI-AAI3S ο- A--GSN ποιεω-VA--AAN αυτος- D--ASN

8 λαμβανω-VBI-AAI3S δε-X βουτυρον-N2N-ASN και-C γαλα-N3--ASN και-C ο- A--ASN μοσχαριον-N2N-ASN ος- --ASN ποιεω-VAI-AAI3S και-C παρατιθημι-VAI-AAI3S αυτος- D--DPM και-C εσθιω-VBI-AAI3P αυτος- D--NSM δε-X παραιστημι-VXI-YAI3S αυτος- D--DPM υπο-P ο- A--ASN δενδρον-N2N-ASN

9 ειπον-VBI-AAI3S δε-X προς-P αυτος- D--ASM που-D *σαρρα-N---NSF ο- A--NSF γυνη-N3K-NSF συ- P--GS ο- A--NSM δε-X αποκρινω-VC--APPNSM ειπον-VBI-AAI3S ιδου-I εν-P ο- A--DSF σκηνη-N1--DSF

10 ειπον-VBI-AAI3S δε-X επι αναστρεφω-V1--PAPNSM ηκω-VF--FAI1S προς-P συ- P--AS κατα-P ο- A--ASM καιρος-N2--ASM ουτος- D--ASM εις-P ωρα-N1A-APF και-C εχω-VF--FAI3S υιος-N2--ASM *σαρρα-N---NSF ο- A--NSF γυνη-N3K-NSF συ- P--GS *σαρρα-N---NSF δε-X ακουω-VAI-AAI3S προς-P ο- A--DSF θυρα-N1A-DSF ο- A--GSF σκηνη-N1--GSF ειμι-V9--PAPNSF οπισθε-D αυτος- D--GSM

11 *αβρααμ-N---NSM δε-X και-C *σαρρα-N---NSF πρεσβυτερος-A1A-NPMC προβαινω-VX--XAPNPM ημερα-N1A-GPF εκλειπω-VBI-AAI3S δε-X *σαρρα-N---NSF γιγνομαι-V1--PMN ο- A--APN γυναικειος-A1A-APN

12 γελαω-VAI-AAI3S δε-X *σαρρα-N---NSF εν-P εαυτου- D--DSF λεγω-V1--PAPNSF ουπω-D μεν-X εγω- P--DS γιγνομαι-VX--XAI3S εως-P ο- A--GSN νυν-D ο- A--NSM δε-X κυριος-N2--NSM εγω- P--GS πρεσβυτερος-A1A-NSMC

13 και-C ειπον-VBI-AAI3S κυριος-N2--NSM προς-P *αβρααμ-N---ASM τις- I--ASN οτι-C γελαω-VAI-AAI3S *σαρρα-N---NSF εν-P εαυτου- D--DSF λεγω-V1--PAPNSF αρα-X γε-X αληθως-D τικτω-VF--FMI1S εγω- P--NS δε-X γηρασκω-VX--XAI1S

14 μη-D αδυνατεω-V2--PAI3S παρα-P ο- A--DSM θεος-N2--DSM ρημα-N3M-NSN εις-P ο- A--ASM καιρος-N2--ASM ουτος- D--ASM αναστρεφω-VF--FAI1S προς-P συ- P--AS εις-P ωρα-N1A-APF και-C ειμι-VF--FMI3S ο- A--DSF *σαρρα-N---DSF υιος-N2--NSM

15 αρνεομαι-VAI-AMI3S δε-X *σαρρα-N---NSF λεγω-V1--PAPNSF ου-D γελαω-VAI-AAI1S φοβεω-VCI-API3S γαρ-X και-C ειπον-VBI-AAI3S ου-D αλλα-C γελαω-VAI-AAI2S

16 εκ αναιστημι-VH--AAPNPM δε-X εκειθεν-D ο- A--NPM ανηρ-N3--NPM καταβλεπω-VAI-AAI3P επι-P προσωπον-N2N-ASN *σοδομα-N1--GS και-C *γομορρα-N---GS *αβρααμ-N---NSM δε-X συνπορευομαι-V1I-IMI3S μετα-P αυτος- D--GPM συν προπεμπω-V1--PAPNSM αυτος- D--APM

17 ο- A--NSM δε-X κυριος-N2--NSM ειπον-VBI-AAI3S μη-D κρυπτω-VF--FAI1S εγω- P--NS απο-P *αβρααμ-N---GSM ο- A--GSM παις-N3D-GSM εγω- P--GS ος- --APN εγω- P--NS ποιεω-V2--PAI1S

18 *αβρααμ-N---NSM δε-X γιγνομαι-V1--PMPNSM ειμι-VF--FMI3S εις-P εθνος-N3E-ASN μεγας-A1P-ASN και-C πολυς-A1P-ASN και-C ενευλογεω-VC--FPI3P εν-P αυτος- D--DSM πας-A3--NPN ο- A--NPN εθνος-N3E-NPN ο- A--GSF γη-N1--GSF

19 οιδα-VXI-YAI3S γαρ-X οτι-C συντασσω-VF--FAI3S ο- A--DPM υιος-N2--DPM αυτος- D--GSM και-C ο- A--DSM οικος-N2--DSM αυτος- D--GSM μετα-P αυτος- D--ASM και-C φυλασσω-VF--FAI3P ο- A--APF οδος-N2--APF κυριος-N2--GSM ποιεω-V2--PAN δικαιοσυνη-N1--ASF και-C κρισις-N3I-ASF οπως-C αν-X επιαγω-VB--AAS3S κυριος-N2--NSM επι-P *αβρααμ-N---ASM πας-A3--APN οσος-A1--APN λαλεω-VAI-AAI3S προς-P αυτος- D--ASM

20 ειπον-VBI-AAI3S δε-X κυριος-N2--NSM κραυγη-N1--NSF *σοδομα-N1--GS και-C *γομορρα-N---GS πληθυνω-VM--XMI3S και-C ο- A--NPF αμαρτια-N1A-NPF αυτος- D--GPM μεγας-A1--NPF σφοδρα-D

21 καταβαινω-VZ--AAPNSM ουν-X οραω-VF--FMI1S ει-C κατα-P ο- A--ASF κραυγη-N1--ASF αυτος- D--GPM ο- A--ASF ερχομαι-V1--PMPASF προς-P εγω- P--AS συντελεω-V2--PMI3P ει-C δε-X μη-D ινα-C γιγνωσκω-VZ--AAS1S

22 και-C αποστρεφω-VA--AAPNPM εκειθεν-D ο- A--NPM ανηρ-N3--NPM ερχομαι-VBI-AAI3P εις-P *σοδομα-N1--AS *αβρααμ-N---NSM δε-X ειμι-V9--IAI3S ιστημι-VXI-XAPNSM εναντιον-P κυριος-N2--GSM

23 και-C εγγιζω-VA--AAPNSM *αβρααμ-N---NSM ειπον-VBI-AAI3S μη-D συν αποολλυω-VA--AAS2S δικαιος-A1A-ASM μετα-P ασεβης-A3H-GSM και-C ειμι-VF--FMI3S ο- A--NSM δικαιος-A1A-NSM ως-C ο- A--NSM ασεβης-A3H-NSM

24 εαν-C ειμι-V9--PAS3P πεντηκοντα-M δικαιος-A1A-NPM εν-P ο- A--DSF πολις-N3I-DSF αποολλυω-VF2-FAI2S αυτος- D--APM ου-D αναιημι-VF--FAI2S πας-A3--ASM ο- A--ASM τοπος-N2--ASM ενεκεν-P ο- A--GPM πεντηκοντα-M δικαιος-A1A-GPM εαν-C ειμι-V9--PAS3P εν-P αυτος- D--DSF

25 μηδαμως-D συ- P--NS ποιεω-VF--FAI2S ως-C ο- A--ASN ρημα-N3M-ASN ουτος- D--ASN ο- A--GSN αποκτεινω-VA--AAN δικαιος-A1A-ASM μετα-P ασεβης-A3H-GSM και-C ειμι-VF--FMI3S ο- A--NSM δικαιος-A1A-NSM ως-C ο- A--NSM ασεβης-A3H-NSM μηδαμως-D ο- A--NSM κρινω-V1--PAPNSM πας-A1S-ASF ο- A--ASF γη-N1--ASF ου-D ποιεω-VF--FAI2S κρισις-N3I-ASF

26 ειπον-VBI-AAI3S δε-X κυριος-N2--NSM εαν-C ευρισκω-VB--AAS1S εν-P *σοδομα-N1--DS πεντηκοντα-M δικαιος-A1A-APM εν-P ο- A--DSF πολις-N3I-DSF αποιημι-VF--FAI1S πας-A3--ASM ο- A--ASM τοπος-N2--ASM δια-P αυτος- D--APM

27 και-C αποκρινω-VC--APPNSM *αβρααμ-N---NSM ειπον-VBI-AAI3S νυν-D αρχω-VAI-AMI1S λαλεω-VA--AAN προς-P ο- A--ASM κυριος-N2--ASM εγω- P--NS δε-X ειμι-V9--PAI1S γη-N1--NSF και-C σποδος-N2--NSM

28 εαν-C δε-X ελαττονοω-VC--APS3P ο- A--NPM πεντηκοντα-M δικαιος-A1A-NPM πεντε-M αποολλυω-VF2-FAI2S ενεκεν-P ο- A--GPM πεντε-M πας-A1S-ASF ο- A--ASF πολις-N3I-ASF και-C ειπον-VBI-AAI3S ου-D μη-D αποολλυω-VA--AAS1S εαν-C ευρισκω-VB--AAS1S εκει-D τεσσαρακοντα-M πεντε-M

29 και-C προςτιθημι-VAI-AAI3S ετι-D λαλεω-VA--AAN προς-P αυτος- D--ASM και-C ειπον-VBI-AAI3S εαν-C δε-X ευρισκω-VC--APS3P εκει-D τεσσαρακοντα-M και-C ειπον-VBI-AAI3S ου-D μη-D αποολλυω-VA--AAS1S ενεκεν-P ο- A--GPM τεσσαρακοντα-M

30 και-C ειπον-VBI-AAI3S μη-D τις- I--NSN κυριος-N2--VSM εαν-C λαλεω-VA--AAS1S εαν-C δε-X ευρισκω-VC--APS3P εκει-D τριακοντα-M και-C ειπον-VBI-AAI3S ου-D μη-D αποολλυω-VA--AAS1S εαν-C ευρισκω-VB--AAS1S εκει-D τριακοντα-M

31 και-C ειπον-VBI-AAI3S επειδη-C εχω-V1--PAI1S λαλεω-VA--AAN προς-P ο- A--ASM κυριος-N2--ASM εαν-C δε-X ευρισκω-VC--APS3P εκει-D εικοσι-M και-C ειπον-VBI-AAI3S ου-D μη-D αποολλυω-VA--AAS1S ενεκεν-P ο- A--GPM εικοσι-M

32 και-C ειπον-VBI-AAI3S μη-D τις- I--ASN κυριος-N2--VSM εαν-C λαλεω-VA--AAS1S ετι-D απαξ-D εαν-C δε-X ευρισκω-VC--APS3P εκει-D δεκα-M και-C ειπον-VBI-AAI3S ου-D μη-D αποολλυω-VA--AAS1S ενεκεν-P ο- A--GPM δεκα-M

33 αποερχομαι-VBI-AAI3S δε-X κυριος-N2--NSM ως-C παυω-VAI-AMI3S λαλεω-V2--PAPNSM ο- A--DSM *αβρααμ-N---DSM και-C *αβρααμ-N---NSM αποστρεφω-VAI-AAI3S εις-P ο- A--ASM τοπος-N2--ASM αυτος- D--GSM

  
Scroll to see more.