Genesis 15

Study

           

1 μετα-P δε-X ο- A--APN ρημα-N3M-APN ουτος- D--APN γιγνομαι-VCI-API3S ρημα-N3M-NSN κυριος-N2--GSM προς-P *αβραμ-N---ASM εν-P οραμα-N3M-DSN λεγω-V1--PAPNSM μη-D φοβεω-V2--PMD2S *αβραμ-N---VSM εγω- P--NS υπερασπιζω-V1--PAI1S συ- P--GS ο- A--NSM μισθος-N2--NSM συ- P--GS πολυς-A1P-NSM ειμι-VF--FMI3S σφοδρα-D

2 λεγω-V1--PAI3S δε-X *αβραμ-N---NSM δεσποτης-N1M-VSM τις- I--ASN εγω- P--DS διδωμι-VF--FAI2S εγω- P--NS δε-X απολυω-V1--PMI1S ατεκνος-A1B-NSM ο- A--NSM δε-X υιος-N2--NSM *μασεκ-N---GSF ο- A--GSF οικογενης-A3H-GSF εγω- P--GS ουτος- D--NSM *δαμασκος-N2--NS *ελιεζερ-N---NSM

3 και-C ειπον-VBI-AAI3S *αβραμ-N---NSM επειδη-C εγω- P--DS ου-D διδωμι-VAI-AAI2S σπερμα-N3M-ASN ο- A--NSM δε-X οικογενης-A3H-NSM εγω- P--GS κληρονομεω-VF--FAI3S εγω- P--AS

4 και-C ευθυς-D φωνη-N1--NSF κυριος-N2--GSM γιγνομαι-VBI-AMI3S προς-P αυτος- D--ASM λεγω-V1--PAPNSM ου-D κληρονομεω-VF--FAI3S συ- P--AS ουτος- D--NSM αλλα-C ος- --NSM εκερχομαι-VF--FMI3S εκ-P συ- P--GS ουτος- D--NSM κληρονομεω-VF--FAI3S συ- P--AS

5 εκαγω-VBI-AAI3S δε-X αυτος- D--ASM εξω-D και-C ειπον-VBI-AAI3S αυτος- D--DSM αναβλεπω-VA--AAD2S δη-X εις-P ο- A--ASM ουρανος-N2--ASM και-C αριθμεω-VA--AAD2S ο- A--APM αστηρ-N3--APM ει-C δυναμαι-VF--FMI2S εκαριθμεω-VA--AAN αυτος- D--APM και-C ειπον-VBI-AAI3S ουτως-D ειμι-VF--FMI3S ο- A--NSN σπερμα-N3M-NSN συ- P--GS

6 και-C πιστευω-VAI-AAI3S *αβραμ-N---NSM ο- A--DSM θεος-N2--DSM και-C λογιζομαι-VSI-API3S αυτος- D--DSM εις-P δικαιοσυνη-N1--ASF

7 ειπον-VBI-AAI3S δε-X προς-P αυτος- D--ASM εγω- P--NS ο- A--NSM θεος-N2--NSM ο- A--NSM εκαγω-VB--AAPNSM συ- P--AS εκ-P χωρα-N1A-GSF *χαλδαιος-N2--GPM ωστε-C διδωμι-VO--AAN συ- P--DS ο- A--ASF γη-N1--ASF ουτος- D--ASF κληρονομεω-VA--AAN

8 ειπον-VBI-AAI3S δε-X δεσποτης-N1M-VSM κυριος-N2--VSM κατα-P τις- I--ASN γιγνωσκω-VF--FMI1S οτι-C κληρονομεω-VF--FAI1S αυτος- D--ASF

9 ειπον-VBI-AAI3S δε-X αυτος- D--DSM λαμβανω-VB--AAD2S εγω- P--DS δαμαλις-N3I-ASF τριετιζω-V1--PAPASF και-C αιξ-N3G-ASF τριετιζω-V1--PAPASF και-C κριος-N2--ASM τριετιζω-V1--PAPASM και-C τρυγων-N3N-ASF και-C περιστερα-N1A-ASF

10 λαμβανω-VBI-AAI3S δε-X αυτος- D--DSM πας-A3--APN ουτος- D--APN και-C διααιρεω-VBI-AAI3S αυτος- D--APN μεσος-A1--APN και-C τιθημι-VAI-AAI3S αυτος- D--APN αντιπροσωπος-A1B-APN αλληλω- D--DPM ο- A--APN δε-X ορνεον-N2N-APN ου-D διααιρεω-VBI-AAI3S

11 καταβαινω-VZI-AAI3S δε-X ορνεον-N2N-NPN επι-P ο- A--APN σωμα-N3M-APN ο- A--APN διχοτομημα-N3M-APN αυτος- D--GPM και-C συν καταιζω-VAI-AAI3S αυτος- D--DPM *αβραμ-N---NSM

12 περι-P δε-X ηλιος-N2--GSM δυσμη-N1--APF εκστασις-N3I-NSF επιπιπτω-VBI-AAI3S ο- A--DSM *αβραμ-N---DSM και-C ιδου-I φοβος-N2--NSM σκοτεινος-A1--NSM μεγας-A1P-NSM επιπιπτω-V1--PAI3S αυτος- D--DSM

13 και-C ειρω-VCI-API3S προς-P *αβραμ-N---ASM γιγνωσκω-V1--PAPNSM γιγνωσκω-VF--FMI2S οτι-C παροικος-A1B-NSN ειμι-VF--FMI3S ο- A--NSN σπερμα-N3M-NSN συ- P--GS εν-P γη-N1--DSF ου-D ιδιος-A1A-DSF και-C δουλοω-VF--FAI3P αυτος- D--APM και-C κακοω-VF--FAI3P αυτος- D--APM και-C ταπεινοω-VF--FAI3P αυτος- D--APM τετρακοσιοι-A1A-APN ετος-N3E-APN

14 ο- A--ASN δε-X εθνος-N3E-ASN ος- --DSN εαν-C δουλευω-VA--AAS3P κρινω-VF2-FAI1S εγω- P--NS μετα-P δε-X ουτος- D--APN εκερχομαι-VF--FMI3P ωδε-D μετα-P αποσκευη-N1--GSF πολυς-A1--GSF

15 συ- P--NS δε-X αποερχομαι-VF--FMI2S προς-P ο- A--APM πατηρ-N3--APM συ- P--GS μετα-P ειρηνη-N1--GSF θαπτω-VA--APPNSM εν-P γηρας-N3--DSN καλος-A1--DSN

16 τεταρτος-A1--NSF δε-X γενεα-N1A-NSF αποστρεφω-VD--FPI3P ωδε-D ουπω-D γαρ-X αναπληροω-VX--XMI3P ο- A--NPF αμαρτια-N1A-NPF ο- A--GPM *αμορραιος-N2--GPM εως-P ο- A--GSN νυν-D

17 επει-C δε-X γιγνομαι-V1I-IMI3S ο- A--NSM ηλιος-N2--NSM προς-P δυσμη-N1--DPF φλοξ-N3G-NSF γιγνομαι-VBI-AMI3S και-C ιδου-I κλιβανος-N2--NSM καπνιζω-V1--PMPNSM και-C λαμπας-N3D-NPF πυρ-N3--GSN ος- --NPF διαερχομαι-VBI-AAI3P ανα-P μεσος-A1--ASM ο- A--GPN διχοτομημα-N3M-GPN ουτος- D--GPM

18 εν-P ο- A--DSF ημερα-N1A-DSF εκεινος- D--DSF διατιθημι-VEI-AMI3S κυριος-N2--NSM ο- A--DSM *αβραμ-N---DSM διαθηκη-N1--ASF λεγω-V1--PAPNSM ο- A--DSN σπερμα-N3M-DSN συ- P--GS διδωμι-VF--FAI1S ο- A--ASF γη-N1--ASF ουτος- D--ASF απο-P ο- A--GSM ποταμος-N2--GSM *αιγυπτος-N2--GSF εως-P ο- A--GSM ποταμος-N2--GSM ο- A--GSM μεγας-A1--GSM ποταμος-N2--GSM *ευφρατης-N1M-GSM

19 ο- A--APM *καιναιος-N2--APM και-C ο- A--APM *κενεζαιος-N2--APM και-C ο- A--APM *κεδμωναιος-N2--APM

20 και-C ο- A--APM *χετταιος-N2--APM και-C ο- A--APM *φερεζαιος-N2--APM και-C ο- A--APM *ραφαιν-N---APM

21 και-C ο- A--APM *αμορραιος-N2--APM και-C ο- A--APM *χαναναιος-N2--APM και-C ο- A--APM *ευαιος-N2--APM και-C ο- A--APM *γεργεσαιος-N2--APM και-C ο- A--APM *ιεβουσαιος-N2--APM

  

Exploring the Meaning of Genesis 15      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 1778. Here in the internal sense are continued the things concerning the Lord after He had endured in childhood the most severe combats of temptations, which were directed against the love which He cherished toward the whole human race, and in particular toward the church; and therefore being anxious concerning their future state a promise was made Him but it was shown at the same time what the state of the church would become toward its end when it would begin to expire; but that still a new church should revive, which would take the place of the former, and the heavenly kingdom would be immensely increased.

AC 1779. The Lord‘s consolation after the combats of temptations described (verse 1).

AC 1780. The Lord’s complaint respecting the church, that it was in externals only (verses 2, 3). A promise concerning an internal church (verse 4). Concerning its multiplication (verse 5). That the Lord is righteousness (verse 6). And unto Him alone belongs the kingdom in the heavens and on earth (verse 7).

AC 1781. And as He desired to be assured that the human race would be saved (verse 8), it was shown Him how the case is with the church, in general, specifically, and in particular (verses 9 to 17).

AC 1782. The "heifer," "she-goat," and "ram," are the representatives of the celestial things of the church; the "turtledove" and the "young pigeon" are the representatives of its spiritual things (verse 9). The church was on one side, and the Lord on the other (verse 10). The Lord would dissipate evils and falsities (verse 11). But the falsities would still infest it (verses 12, 13). From these there should be deliverance (verse 14). Thus the Lord received consolation (verse 15). But that evils would take possession (verse 16). And at last nothing hut falsities and cupidities would reign (verse 17). Then would come the Lord‘s kingdom, and a new church, the extension of which is described (verse 18). The falsities and evils to be expelled from it are the nations named (verses 19 to 21).

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: