Genesis 15

Studie

           |

1 μετα-P δε-X ο- A--APN ρημα-N3M-APN ουτος- D--APN γιγνομαι-VCI-API3S ρημα-N3M-NSN κυριος-N2--GSM προς-P *αβραμ-N---ASM εν-P οραμα-N3M-DSN λεγω-V1--PAPNSM μη-D φοβεω-V2--PMD2S *αβραμ-N---VSM εγω- P--NS υπερασπιζω-V1--PAI1S συ- P--GS ο- A--NSM μισθος-N2--NSM συ- P--GS πολυς-A1P-NSM ειμι-VF--FMI3S σφοδρα-D

2 λεγω-V1--PAI3S δε-X *αβραμ-N---NSM δεσποτης-N1M-VSM τις- I--ASN εγω- P--DS διδωμι-VF--FAI2S εγω- P--NS δε-X απολυω-V1--PMI1S ατεκνος-A1B-NSM ο- A--NSM δε-X υιος-N2--NSM *μασεκ-N---GSF ο- A--GSF οικογενης-A3H-GSF εγω- P--GS ουτος- D--NSM *δαμασκος-N2--NS *ελιεζερ-N---NSM

3 και-C ειπον-VBI-AAI3S *αβραμ-N---NSM επειδη-C εγω- P--DS ου-D διδωμι-VAI-AAI2S σπερμα-N3M-ASN ο- A--NSM δε-X οικογενης-A3H-NSM εγω- P--GS κληρονομεω-VF--FAI3S εγω- P--AS

4 και-C ευθυς-D φωνη-N1--NSF κυριος-N2--GSM γιγνομαι-VBI-AMI3S προς-P αυτος- D--ASM λεγω-V1--PAPNSM ου-D κληρονομεω-VF--FAI3S συ- P--AS ουτος- D--NSM αλλα-C ος- --NSM εκερχομαι-VF--FMI3S εκ-P συ- P--GS ουτος- D--NSM κληρονομεω-VF--FAI3S συ- P--AS

5 εκαγω-VBI-AAI3S δε-X αυτος- D--ASM εξω-D και-C ειπον-VBI-AAI3S αυτος- D--DSM αναβλεπω-VA--AAD2S δη-X εις-P ο- A--ASM ουρανος-N2--ASM και-C αριθμεω-VA--AAD2S ο- A--APM αστηρ-N3--APM ει-C δυναμαι-VF--FMI2S εκαριθμεω-VA--AAN αυτος- D--APM και-C ειπον-VBI-AAI3S ουτως-D ειμι-VF--FMI3S ο- A--NSN σπερμα-N3M-NSN συ- P--GS

6 και-C πιστευω-VAI-AAI3S *αβραμ-N---NSM ο- A--DSM θεος-N2--DSM και-C λογιζομαι-VSI-API3S αυτος- D--DSM εις-P δικαιοσυνη-N1--ASF

7 ειπον-VBI-AAI3S δε-X προς-P αυτος- D--ASM εγω- P--NS ο- A--NSM θεος-N2--NSM ο- A--NSM εκαγω-VB--AAPNSM συ- P--AS εκ-P χωρα-N1A-GSF *χαλδαιος-N2--GPM ωστε-C διδωμι-VO--AAN συ- P--DS ο- A--ASF γη-N1--ASF ουτος- D--ASF κληρονομεω-VA--AAN

8 ειπον-VBI-AAI3S δε-X δεσποτης-N1M-VSM κυριος-N2--VSM κατα-P τις- I--ASN γιγνωσκω-VF--FMI1S οτι-C κληρονομεω-VF--FAI1S αυτος- D--ASF

9 ειπον-VBI-AAI3S δε-X αυτος- D--DSM λαμβανω-VB--AAD2S εγω- P--DS δαμαλις-N3I-ASF τριετιζω-V1--PAPASF και-C αιξ-N3G-ASF τριετιζω-V1--PAPASF και-C κριος-N2--ASM τριετιζω-V1--PAPASM και-C τρυγων-N3N-ASF και-C περιστερα-N1A-ASF

10 λαμβανω-VBI-AAI3S δε-X αυτος- D--DSM πας-A3--APN ουτος- D--APN και-C διααιρεω-VBI-AAI3S αυτος- D--APN μεσος-A1--APN και-C τιθημι-VAI-AAI3S αυτος- D--APN αντιπροσωπος-A1B-APN αλληλω- D--DPM ο- A--APN δε-X ορνεον-N2N-APN ου-D διααιρεω-VBI-AAI3S

11 καταβαινω-VZI-AAI3S δε-X ορνεον-N2N-NPN επι-P ο- A--APN σωμα-N3M-APN ο- A--APN διχοτομημα-N3M-APN αυτος- D--GPM και-C συν καταιζω-VAI-AAI3S αυτος- D--DPM *αβραμ-N---NSM

12 περι-P δε-X ηλιος-N2--GSM δυσμη-N1--APF εκστασις-N3I-NSF επιπιπτω-VBI-AAI3S ο- A--DSM *αβραμ-N---DSM και-C ιδου-I φοβος-N2--NSM σκοτεινος-A1--NSM μεγας-A1P-NSM επιπιπτω-V1--PAI3S αυτος- D--DSM

13 και-C ειρω-VCI-API3S προς-P *αβραμ-N---ASM γιγνωσκω-V1--PAPNSM γιγνωσκω-VF--FMI2S οτι-C παροικος-A1B-NSN ειμι-VF--FMI3S ο- A--NSN σπερμα-N3M-NSN συ- P--GS εν-P γη-N1--DSF ου-D ιδιος-A1A-DSF και-C δουλοω-VF--FAI3P αυτος- D--APM και-C κακοω-VF--FAI3P αυτος- D--APM και-C ταπεινοω-VF--FAI3P αυτος- D--APM τετρακοσιοι-A1A-APN ετος-N3E-APN

14 ο- A--ASN δε-X εθνος-N3E-ASN ος- --DSN εαν-C δουλευω-VA--AAS3P κρινω-VF2-FAI1S εγω- P--NS μετα-P δε-X ουτος- D--APN εκερχομαι-VF--FMI3P ωδε-D μετα-P αποσκευη-N1--GSF πολυς-A1--GSF

15 συ- P--NS δε-X αποερχομαι-VF--FMI2S προς-P ο- A--APM πατηρ-N3--APM συ- P--GS μετα-P ειρηνη-N1--GSF θαπτω-VA--APPNSM εν-P γηρας-N3--DSN καλος-A1--DSN

16 τεταρτος-A1--NSF δε-X γενεα-N1A-NSF αποστρεφω-VD--FPI3P ωδε-D ουπω-D γαρ-X αναπληροω-VX--XMI3P ο- A--NPF αμαρτια-N1A-NPF ο- A--GPM *αμορραιος-N2--GPM εως-P ο- A--GSN νυν-D

17 επει-C δε-X γιγνομαι-V1I-IMI3S ο- A--NSM ηλιος-N2--NSM προς-P δυσμη-N1--DPF φλοξ-N3G-NSF γιγνομαι-VBI-AMI3S και-C ιδου-I κλιβανος-N2--NSM καπνιζω-V1--PMPNSM και-C λαμπας-N3D-NPF πυρ-N3--GSN ος- --NPF διαερχομαι-VBI-AAI3P ανα-P μεσος-A1--ASM ο- A--GPN διχοτομημα-N3M-GPN ουτος- D--GPM

18 εν-P ο- A--DSF ημερα-N1A-DSF εκεινος- D--DSF διατιθημι-VEI-AMI3S κυριος-N2--NSM ο- A--DSM *αβραμ-N---DSM διαθηκη-N1--ASF λεγω-V1--PAPNSM ο- A--DSN σπερμα-N3M-DSN συ- P--GS διδωμι-VF--FAI1S ο- A--ASF γη-N1--ASF ουτος- D--ASF απο-P ο- A--GSM ποταμος-N2--GSM *αιγυπτος-N2--GSF εως-P ο- A--GSM ποταμος-N2--GSM ο- A--GSM μεγας-A1--GSM ποταμος-N2--GSM *ευφρατης-N1M-GSM

19 ο- A--APM *καιναιος-N2--APM και-C ο- A--APM *κενεζαιος-N2--APM και-C ο- A--APM *κεδμωναιος-N2--APM

20 και-C ο- A--APM *χετταιος-N2--APM και-C ο- A--APM *φερεζαιος-N2--APM και-C ο- A--APM *ραφαιν-N---APM

21 και-C ο- A--APM *αμορραιος-N2--APM και-C ο- A--APM *χαναναιος-N2--APM και-C ο- A--APM *ευαιος-N2--APM και-C ο- A--APM *γεργεσαιος-N2--APM και-C ο- A--APM *ιεβουσαιος-N2--APM

  
Scroll to see more.