Genesis 11

Study

           

1 και-C ειμι-V9--IAI3S πας-A1S-NSF ο- A--NSF γη-N1--NSF χειλος-N3E-NSN εις-A3--NSN και-C φωνη-N1--NSF εις-A1A-NSF πας-A3--DPM

2 και-C γιγνομαι-VBI-AMI3S εν-P ο- A--DSN κινεω-VA--AAN αυτος- D--APM απο-P ανατολη-N1--GPF ευρισκω-VB--AAI3P πεδιον-N2N-ASN εν-P γη-N1--DSF *σεννααρ-N----S και-C καταοικεω-VAI-AAI3P εκει-D

3 και-C ειπον-VBI-AAI3S ανθρωπος-N2--NSM ο- A--DSM πλησιον-D δευτε-D πλινθευω-VA--AAS1P πλινθος-N2--APF και-C οπταω-VA--AAS1P αυτος- D--APF πυρ-N3--DSN και-C γιγνομαι-VBI-AMI3S αυτος- D--DPM ο- A--NSF πλινθος-N2--NSF εις-P λιθος-N2--ASM και-C ασφαλτος-N2--NSF ειμι-V9--IAI3S αυτος- D--DPM ο- A--NSM πηλος-N2--NSM

4 και-C ειπον-VAI-AAI3P δευτε-D οικοδομεω-VA--AAS1P εαυτου- D--DPM πολις-N3I-ASF και-C πυργος-N2--ASM ος- --GSM ο- A--NSF κεφαλη-N1--NSF ειμι-VF--FMI3S εως-P ο- A--GSM ουρανος-N2--GSM και-C ποιεω-VA--AAS1P εαυτου- D--DPM ονομα-N3M-ASN προ-P ο- A--GSN διασπειρω-VD--APN επι-P προσωπον-N2N-GSN πας-A1S-GSF ο- A--GSF γη-N1--GSF

5 και-C καταβαινω-VZI-AAI3S κυριος-N2--NSM οραω-VB--AAN ο- A--ASF πολις-N3I-ASF και-C ο- A--ASM πυργος-N2--ASM ος- --ASM οικοδομεω-VAI-AAI3P ο- A--NPM υιος-N2--NPM ο- A--GPM ανθρωπος-N2--GPM

6 και-C ειπον-VBI-AAI3S κυριος-N2--NSM ιδου-I γενος-N3E-NSN εις-A3--NSN και-C χειλος-N3E-NSN εις-A3--NSN πας-A3--GPM και-C ουτος- D--ASN αρχω-VAI-AMI3P ποιεω-VA--AAN και-C νυν-D ου-D εκλειπω-VF--FAI3S εκ-P αυτος- D--GPM πας-A3--APN οσος-A1--APN αν-X επιτιθημι-V7--PMS3P ποιεω-V2--PAN

7 δευτε-D και-C καταβαινω-VZ--AAPNPM συνχεω-V2--PAS1P εκει-D αυτος- D--GPM ο- A--ASF γλωσσα-N1S-ASF ινα-C μη-D ακουω-VA--AAS3P εκαστος-A1--NSM ο- A--ASF φωνη-N1--ASF ο- A--GSM πλησιον-D

8 και-C διασπειρω-VAI-AAI3S αυτος- D--APM κυριος-N2--NSM εκειθεν-D επι-P προσωπον-N2N-ASN πας-A1S-GSF ο- A--GSF γη-N1--GSF και-C παυω-VAI-AMI3P οικοδομεω-V2--PAPNPM ο- A--ASF πολις-N3I-ASF και-C ο- A--ASM πυργος-N2--ASM

9 δια-P ουτος- D--ASN καλεω-VCI-API3S ο- A--NSN ονομα-N3M-NSN αυτος- D--GSF *συγχυσις-N3I-NSF οτι-C εκει-D συνχεω-V2I-IAI3S κυριος-N2--NSM ο- A--APN χειλος-N3E-APN πας-A1S-GSF ο- A--GSF γη-N1--GSF και-C εκειθεν-D διασπειρω-VAI-AAI3S αυτος- D--APM κυριος-N2--NSM ο- A--NSM θεος-N2--NSM επι-P προσωπον-N2N-ASN πας-A1S-GSF ο- A--GSF γη-N1--GSF

10 και-C ουτος- D--NPF ο- A--NPF γενεσις-N3I-NPF *σημ-N---GSM *σημ-N---NSM υιος-N2--NSM εκατον-M ετος-N3E-GPN οτε-D γενναω-VAI-AAI3S ο- A--ASM *αρφαξαδ-N---ASM δευτερος-A1A-GSN ετος-N3E-GSN μετα-P ο- A--ASM κατακλυσμος-N2--ASM

11 και-C ζαω-VAI-AAI3S *σημ-N---NSM μετα-P ο- A--ASN γενναω-VA--AAN αυτος- D--ASM ο- A--ASM *αρφαξαδ-N---ASM πεντακοσιοι-A1A-APN ετος-N3E-APN και-C γενναω-VAI-AAI3S υιος-N2--APM και-C θυγατηρ-N3--APF και-C αποθνησκω-VBI-AAI3S

12 και-C ζαω-VAI-AAI3S *αρφαξαδ-N---NSM εκατον-M τριακοντα-M πεντε-M ετος-N3E-APN και-C γενναω-VAI-AAI3S ο- A--ASM *καιναν-N---ASM

13 και-C ζαω-VAI-AAI3S *αρφαξαδ-N---NSM μετα-P ο- A--ASN γενναω-VA--AAN αυτος- D--ASM ο- A--ASM *καιναν-N---ASM ετος-N3E-APN τετρακοσιοι-A1A-APN τριακοντα-M και-C γενναω-VAI-AAI3S υιος-N2--APM και-C θυγατηρ-N3--APF και-C αποθνησκω-VBI-AAI3S και-C ζαω-VAI-AAI3S *καιναν-N---NSM εκατον-M τριακοντα-M ετος-N3E-APN και-C γενναω-VAI-AAI3S ο- A--ASM *σαλα-N---ASM και-C ζαω-VAI-AAI3S *καιναν-N---NSM μετα-P ο- A--ASN γενναω-VA--AAN αυτος- D--ASM ο- A--ASM *σαλα-N---NSM ετος-N3E-APN τριακοσιοι-A1A-APN τριακοντα-M και-C γενναω-VAI-AAI3S υιος-N2--APM και-C θυγατηρ-N3--APF και-C αποθνησκω-VBI-AAI3S

14 και-C ζαω-VAI-AAI3S *σαλα-N---NSM εκατον-M τριακοντα-M ετος-N3E-APN και-C γενναω-VAI-AAI3S ο- A--ASM *εβερ-N---ASM

15 και-C ζαω-VAI-AAI3S *σαλα-N---NSM μετα-P ο- A--ASN γενναω-VA--AAN αυτος- D--ASM ο- A--ASM *εβερ-N---ASM τριακοσιοι-A1A-APN τριακοντα-M ετος-N3E-APN και-C γενναω-VAI-AAI3S υιος-N2--APM και-C θυγατηρ-N3--APF και-C αποθνησκω-VBI-AAI3S

16 και-C ζαω-VAI-AAI3S *εβερ-N---NSM εκατον-M τριακοντα-M τεσσαρες-A3--APN ετος-N3E-APN και-C γενναω-VAI-AAI3S ο- A--ASM *φαλεκ-N---ASM

17 και-C ζαω-VAI-AAI3S *εβερ-N---NSM μετα-P ο- A--ASN γενναω-VA--AAN αυτος- D--ASM ο- A--ASM *φαλεκ-N---ASM ετος-N3E-APN τριακοσιοι-A1A-APN εβδομηκοντα-M και-C γενναω-VAI-AAI3S υιος-N2--APM και-C θυγατηρ-N3--APF και-C αποθνησκω-VBI-AAI3S

18 και-C ζαω-VAI-AAI3S *φαλεκ-N---NSM εκατον-M τριακοντα-M ετος-N3E-APN και-C γενναω-VAI-AAI3S ο- A--ASM *ραγαυ-N---ASM

19 και-C ζαω-VAI-AAI3S *φαλεκ-N---NSM μετα-P ο- A--ASN γενναω-VA--AAN αυτος- D--ASM ο- A--ASM *ραγαυ-N---ASM διακοσιοι-A1A-APN εννεα-M ετος-N3E-APN και-C γενναω-VAI-AAI3S υιος-N2--APM και-C θυγατηρ-N3--APF και-C αποθνησκω-VBI-AAI3S

20 και-C ζαω-VAI-AAI3S *ραγαυ-N---NSM εκατον-M τριακοντα-M δυο-M ετος-N3E-APN και-C γενναω-VAI-AAI3S ο- A--ASM *σερουχ-N---ASM

21 και-C ζαω-VAI-AAI3S *ραγαυ-N---NSM μετα-P ο- A--ASN γενναω-VA--AAN αυτος- D--ASM ο- A--ASM *σερουχ-N---ASM διακοσιοι-A1A-APN επτα-M ετος-N3E-APN και-C γενναω-VAI-AAI3S υιος-N2--APM και-C θυγατηρ-N3--APF και-C αποθνησκω-VBI-AAI3S

22 και-C ζαω-VAI-AAI3S *σερουχ-N---NSM εκατον-M τριακοντα-M ετος-N3E-APN και-C γενναω-VAI-AAI3S ο- A--ASM *ναχωρ-N---ASM

23 και-C ζαω-VAI-AAI3S *σερουχ-N---NSM μετα-P ο- A--ASN γενναω-VA--AAN αυτος- D--ASM ο- A--ASM *ναχωρ-N---ASM ετος-N3E-APN διακοσιοι-A1A-APN και-C γενναω-VAI-AAI3S υιος-N2--APM και-C θυγατηρ-N3--APF και-C αποθνησκω-VBI-AAI3S

24 και-C ζαω-VAI-AAI3S *ναχωρ-N---NSM ετος-N3E-APN εβδομηκοντα-M εννεα-M και-C γενναω-VAI-AAI3S ο- A--ASM *θαρα-N---ASM

25 και-C ζαω-VAI-AAI3S *ναχωρ-N---NSM μετα-P ο- A--ASN γενναω-VA--AAN αυτος- D--ASM ο- A--ASM *θαρα-N---ASM ετος-N3E-APN εκατον-M εικοσι-M εννεα-M και-C γενναω-VAI-AAI3S υιος-N2--APM και-C θυγατηρ-N3--APF και-C αποθνησκω-VBI-AAI3S

26 και-C ζαω-VAI-AAI3S *θαρα-N---NSM εβδομηκοντα-M ετος-N3E-APN και-C γενναω-VAI-AAI3S ο- A--ASM *αβραμ-N---ASM και-C ο- A--ASM *ναχωρ-N---ASM και-C ο- A--ASM *αρραν-N---ASM

27 ουτος- D--NPF δε-X ο- A--NPF γενεσις-N3I-NPF *θαρα-N---GSM *θαρα-N---NSM γενναω-VAI-AAI3S ο- A--ASM *αβραμ-N---ASM και-C ο- A--ASM *ναχωρ-N---ASM και-C ο- A--ASM *αρραν-N---ASM και-C *αρραν-N---NSM γενναω-VAI-AAI3S ο- A--ASM *λωτ-N---ASM

28 και-C αποθνησκω-VBI-AAI3S *αρραν-N---NSM ενωπιον-P *θαρα-N---GSM ο- A--GSM πατηρ-N3--GSM αυτος- D--GSM εν-P ο- A--DSF γη-N1--DSF ος- --DSF γιγνομαι-VCI-API3S εν-P ο- A--DSF χωρα-N1A-DSF ο- A--GPM *χαλδαιος-N2--GPM

29 και-C λαμβανω-VBI-AAI3P *αβραμ-N---NSM και-C *ναχωρ-N---NSM εαυτου- D--DPM γυνη-N3K-APF ονομα-N3M-NSN ο- A--DSF γυνη-N3K-DSF *αβραμ-N---GSM *σαρα-N---NSF και-C ονομα-N3M-NSN ο- A--DSF γυνη-N3K-DSF *ναχωρ-N---GSM *μελχα-N---NSF θυγατηρ-N3--NSF *αρραν-N---GSM πατηρ-N3--NSM *μελχα-N---GSF και-C πατηρ-N3--NSM *ιεσχα-N---NSF

30 και-C ειμι-V9--IAI3S *σαρα-N---NSF στειρα-N1A-NSF και-C ου-D τεκνοποιεω-V2I-IAI3S

31 και-C λαμβανω-VBI-AAI3S *θαρα-N---NSM ο- A--ASM *αβραμ-N---ASM υιος-N2--ASM αυτος- D--GSM και-C ο- A--ASM *λωτ-N---ASM υιος-N2--ASM *αρραν-N---GSM υιος-N2--ASM ο- A--GSM υιος-N2--GSM αυτος- D--GSM και-C ο- A--ASF *σαρα-N---ASF ο- A--ASF νυμφη-N1--ASF αυτος- D--GSM γυνη-N3K-ASF *αβραμ-N---GSM ο- A--GSM υιος-N2--GSM αυτος- D--GSM και-C εκαγω-VBI-AAI3S αυτος- D--APM εκ-P ο- A--GSF χωρα-N1A-GSF ο- A--GPM *χαλδαιος-N2--GPM πορευομαι-VC--APN εις-P ο- A--ASF γη-N1--ASF *χανααν-N----S και-C ερχομαι-VBI-AAI3S εως-P *χαρραν-N---GS και-C καταοικεω-VAI-AAI3S εκει-D

32 και-C γιγνομαι-VBI-AMI3P ο- A--NPF ημερα-N1A-NPF *θαρα-N---GSM εν-P *χαρραν-N---DS διακοσιοι-A1A-APN πεντε-M ετος-N3E-APN και-C αποθνησκω-VBI-AAI3S *θαρα-N---NSM εν-P *χαρραν-N---DS

  

Exploring the Meaning of Genesis 11      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 1279. The subject treated of is the first Ancient Church, which was after the flood (verses 1 to 9).

AC 1280. Concerning its first state, that all had one doctrine (verse 1); its second state, that it began to decline (verse 2); its third, that the falsities of cupidities began to reign (verse 3); its fourth, that men began to exercise dominion by means of Divine worship (verse 4) and therefore the state of the church was changed (verses 5 and 6); so that none had the good of faith (verses 7 to 9).

AC 1281. The second Ancient Church is then treated of which was named from Eber--and its derivation and state, which finally ended in idolatry (verses 10 to 26).

AC 1282. The origin of a third Ancient Church is treated of, which from being idolatrous became representative (verses 27 to 32).

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: