Ezra 22

Studie

           |

1 και-C ουτος- D--NPM ο- A--NPM ιερευς-N3V-NPM και-C ο- A--NPM *λευιτης-N1M-NPM ο- A--NPM αναβαινω-VZ--PAPNPM μετα-P *ζοροβαβελ-N---GSM υιος-N2--GSM *σαλαθιηλ-N---GSM και-C *ιησους-N---GSM *σαραια-N---NSM *ιερμια-N---NSM *εσδρα-N---NSM

2 *αμαρια-N---NSM *μαλουχ-N---NSM

3 *σεχενια-N---NSM

7 ουτος- D--NPM αρχων-N3--NPM ο- A--GPM ιερευς-N3V-GPM και-C αδελφος-N2--NPM αυτος- D--GPM εν-P ημερα-N1A-DPF *ιησους-N---GSM

8 και-C ο- A--NPM *λευιτης-N1M-NPM *ιησου-N---NSM *βανουι-N---NSM *καδμιηλ-N---NSM *σαραβια-N---NSM *ιουδα-N---NSM *μαχανια-N---NSM επι-P ο- A--GPF χειρ-N3--GPF αυτος- D--NSM και-C ο- A--NPM αδελφος-N2--NPM αυτος- D--GSM

9 εις-P ο- A--APF εφημερια-N1--APF

10 και-C *ιησους-N---NSM γενναω-VAI-AAI3S ο- A--ASM *ιωακιμ-N---ASM και-C *ιωακιμ-N---NSM γενναω-VAI-AAI3S ο- A--ASM *ελιασιβ-N---ASM και-C *ελιασιβ-N---NSM ο- A--ASM *ιωδαε-N---ASM

11 και-C *ιωδαε-N---NSM γενναω-VAI-AAI3S ο- A--ASM *ιωναθαν-N---ASM και-C *ιωναθαν-N---NSM γενναω-VAI-AAI3S ο- A--ASM *ιαδου-N---ASM

12 και-C εν-P ημερα-N1A-DPF *ιωακιμ-N---GSM αδελφος-N2--NPM αυτος- D--GSM ο- A--NPM ιερευς-N3V-NPM και-C ο- A--NPM αρχων-N3--NPM ο- A--GPM πατρια-N1A-GPF ο- A--DSM *σαραια-N---DSM *μαραια-N---NSM ο- A--DSM *ιερμια-N---DSM *ανανια-N---NSM

13 ο- A--DSM *εσδρα-N---DSM *μεσουλαμ-N---NSM ο- A--DSM *αμαρια-N---DSM *ιωαναν-N---NSM

14 ο- A--DSM *μαλουχ-N---DSM *ιωναθαν-N---NSM ο- A--DSM *σεχενια-N---DSM *ιωσηφ-N---NSM

15 ο- A--DSM *αρεμ-N---DSM *αδνας-N---NSM ο- A--DSM *μαριωθ-N---DSM *ελκαι-N---NSM

16 ο- A--DSM *αδδαι-N---DSM *ζαχαριας-N1--NSM ο- A--DSM *γαναθων-N---DSM *μοσολλαμ-N---NSM

17 ο- A--DSM *αβια-N---DSM *ζεχρι-N---NSM ο- A--DSM *βενιαμιν-N---DSM εν-P καιρος-N2--DPM ο- A--DSM *φελητι-N---DSM

18 ο- A--DSM *βαλγα-N---DSM *σαμουε-N---NSM ο- A--DSM *σεμεια-N---DSM *ιωναθαν-N---NSM

19 ο- A--DSM *ιωιαριβ-N---DSM *μαθθαναι-N---NSM ο- A--DSM *ιδια-N---DSM *οζι-N---NSM

20 ο- A--DSM *σαλλαι-N---DSM *καλλαι-N---NSM ο- A--DSM *αμουκ-N---DSM *αβεδ-N---NSM

21 ο- A--DSM *ελκια-N---DSM *ασαβιας-N---NSM ο- A--DSM *ιεδειου-N---DSM *ναθαναηλ-N---NSM

22 ο- A--NPM *λευιτης-N1M-NPM εν-P ημερα-N1A-DPF *ελιασιβ-N---GSM *ιωαδα-N---GSM και-C *ιωαναν-N---GSM και-C *ιδουα-N---GSM γραφω-VP--XPPNPM αρχων-N3--NPM πατρια-N1A-GPF και-C ο- A--NPM ιερευς-N3V-NPM εν-P βασιλεια-N1A-DSF *δαρειος-N2--GSM ο- A--GSM *περσης-N1M-GSM

23 υιος-N2--NPM *λευι-N---GSM αρχων-N3--NPM ο- A--GPM πατρια-N1A-GPF γραφω-VP--XMPNPM επι-P βιβλιον-N2N-DSN λογος-N2--GPM ο- A--GPF ημερα-N1A-GPF και-C εως-P ημερα-N1A-GPF *ιωαναν-N---GSM υιος-N2--GSM *ελισουβ-N---GSM

24 και-C αρχων-N3--NPM ο- A--GPM *λευιτης-N1M-GPM *ασαβια-N---NSM και-C *σαραβια-N---NSM και-C *ιησου-N---NSM και-C υιος-N2--NPM *καδμιηλ-N---GSM και-C ο- A--NPM αδελφος-N2--NPM αυτος- D--GPM κατεναντιον-P αυτος- D--GPM εις-P υμνεω-V2--PAN και-C αινεω-V2--PAN εν-P εντολη-N1--DSF *δαυιδ-N---GSM ανθρωπος-N2--GSM ο- A--GSM θεος-N2--GSM εφημερια-N1A-NSF προς-P εφημερια-N1A-ASF

25 εν-P ο- A--DSN συναγω-VB--AAN εγω- P--AS ο- A--APM πυλωρος-N2--APM

26 εν-P ημερα-N1A-DPF *ιωακιμ-N---GSM υιος-N2--GSM *ιησους-N---GSM υιος-N2--GSM *ιωσεδεκ-N---GSM και-C εν-P ημερα-N1A-DPF *νεεμια-N---GSM και-C *εσδρας-N---GSM ο- A--NSM ιερευς-N3V-NSM ο- A--NSM γραμματευς-N3V-NSM

27 και-C εν-P εγκαινιοις-N2N-DPN τειχος-N3E-GSN *ιερουσαλημ-N---DSF ζητεω-VAI-AAI3P ο- A--APM *λευιτης-N1M-APM εν-P ο- A--DPM τοπος-N2--DPM αυτος- D--GPM ο- A--GSN φερω-VAI-AAN αυτος- D--APM εις-P *ιερουσαλημ-N---ASF ποιεω-VA--AAN εγκαινια-N2N-APN και-C ευφροσυνη-N1--ASF εν-P θωδαθα-N---DSM και-C εν-P ωδη-N1--DPF κυμβαλιζω-V1--PAPNPM και-C ψαλτηριον-N2N-NPN και-C κινυρα-N1A-NPF

28 και-C συναγω-VQI-API3P ο- A--NPM υιος-N2--NPM ο- A--GPM αδω-V1--PAPGPM και-C απο-P ο- A--GSF περιχωρος-A1B-GSF κυκλοθεν-P εις-P *ιερουσαλημ-N---ASF και-C απο-P επαυλις-N3I-GPF

29 και-C απο-P αγρος-N2--GPM οτι-C επαυλις-N3I-APF οικοδομεω-VAI-AAI3P εαυτου- D--DPM ο- A--NPM αδω-V1--PAPNPM εν-P *ιερουσαλημ-N---DSF

30 και-C καθαριζω-VSI-API3P ο- A--NPM ιερευς-N3V-NPM και-C ο- A--NPM *λευιτης-N1M-NPM και-C καθαριζω-VAI-AAI3P ο- A--ASM λαος-N2--ASM και-C ο- A--APM πυλωρος-N2--APM και-C ο- A--ASN τειχος-N3E-ASN

31 και-C αναφερω-VAI-AAI1S ο- A--APM αρχων-N3--APM *ιουδα-N---GSM επανω-P ο- A--GSN τειχος-N3E-GSN και-C ιστημι-VAI-AAI1S δυο-M---NDM περι-P αινεσις-N3I-GSF μεγας-A1--APM και-C διαερχομαι-VBI-AAI3P εκ-P δεξιος-A1A-GPM επανω-P ο- A--GSN τειχος-N3E-GSN ο- A--GSF κοπρια-N1A-GSF

32 και-C πορευομαι-VCI-API3S οπισω-D αυτος- D--GPM *ωσαια-N---NSM και-C ημισυς-A3U-ASN αρχων-N3--GPM *ιουδα-N---GSM

33 και-C *αζαριας-N---NSM *εσδρας-N---NSM και-C *μεσουλαμ-N---NSM

34 *ιουδα-N---NSM και-C *βενιαμιν-N---NSM και-C *σαμαια-N---NSM και-C *ιερμια-N---NSM

35 και-C απο-P υιος-N2--GPM ο- A--GPM ιερευς-N3V-GPM εν-P σαλπιγξ-N3G-DPF *ζαχαριας-N1--NSM υιος-N2--NSM *ιωναθαν-N---GSM υιος-N2--NSM *σαμαια-N---GSM υιος-N2--NSM *μαθανια-N---GSM υιος-N2--NSM *μιχαια-N---GSM υιος-N2--NSM *ζακχουρ-N---GSM υιος-N2--NSM *ασαφ-N---GSM

36 και-C αδελφος-N2--NPM αυτος- D--GSM *σαμαια-N---NSM και-C *οζιηλ-N---NSM αινεω-V2--PAN εν-P ωδη-N1--DPF *δαυιδ-N---GSM ανθρωπος-N2--GSM ο- A--GSM θεος-N2--GSM και-C *εσδρας-N---NSM ο- A--NSM γραμματευς-N3V-NSM εμπροσθεν-P αυτος- D--GPM

37 επι-P πυλη-N1--GSF ο- A--GSM αιν-N---GSM κατεναντι-P αυτος- D--GPM αναβαινω-VZI-AAI3P επι-P κλιμαξ-N3K-APF πολις-N3I-GSF *δαυιδ-N---GSM εν-P αναβασις-N3I-DSF ο- A--GSN τειχος-N3E-GSN επανωθεν-P ο- A--GSM οικος-N2--GSM *δαυιδ-N---GSM και-C εως-P πυλη-N1--GSF ο- A--GSN υδωρ-N3T-GSN κατα-P ανατολη-N1--APF

38 και-C περι-P αινεσις-N3I-GSF ο- A--NSF δευτερος-A1A-NSF πορευομαι-V1I-IMI3S συνανταω-V3--PAPNSF αυτος- D--DPM και-C εγω- P--NS οπισω-P αυτος- D--GSF και-C ο- A--ASN ημισυς-A3U-ASN ο- A--GSM λαος-N2--GSM ωπανω-P ο- A--GSN τειχος-N3E-GSN υπερανω-P ο- A--GSM πυργος-N2--GSM ο- A--GPM θεννουριμ-N---GSM και-C εως-P ο- A--GSN τειχος-N3E-GSN ο- A--GSM πλατυς-A3U-GSM

39 και-C υπερανω-P ο- A--GSF πυλη-N1--GSF *εφραιμ-N---GSM και-C επι-P πυλη-N1--ASF ο- A--GSF ισανα-N---GSF και-C επι-P πυλη-N1--ASF ο- A--ASF ιχθυηρος-A1A-ASF και-C πυργος-N2--DSM *ανανεηλ-N---GSM και-C εως-P πυλη-N1--GSF ο- A--GSF προβατικος-A1--GSF και-C ιστημι-VAI-AAI3P εν-P πυλη-N1--DSF ο- A--GSF φυλακη-N1--GSF

40 και-C ιστημι-VAI-AAI3P ο- A--NPF δυο-M---NDM ο- A--GSF αινεσις-N3I-GSF εν-P οικος-N2--DSM ο- A--GSM θεος-N2--GSM και-C εγω- P--NS και-C ο- A--ASN ημισυς-A3U-ASN ο- A--GPM στρατηγος-N2--GPM μετα-P εγω- P--GS

41 και-C ο- A--NPM ιερευς-N3V-NPM *ελιακιμ-N---NSM *μαασιας-N---NSM *βενιαμιν-N---NSM *μιχαιας-N---NSM *ελιωηναι-N---NSM *ζαχαριας-N1--NSM *ανανιας-N---NSM εν-P σαλπιγξ-N3G-DPF

42 και-C *μαασιας-N---NSM και-C *σεμειας-N---NSM και-C *ελεαζαρ-N---NSM και-C *οζι-N---NSM και-C *ιωαναν-N---NSM και-C *μελχιας-N---NSM και-C *αιλαμ-N---NSM και-C *εζουρ-N---NSM και-C ακουω-VCI-AAI3P ο- A--NPM αδω-V1--PAPNPM και-C επισκεπτω-VVI-API3P

43 και-C θυω-VAI-AAI3P εν-P ο- A--DSF ημερα-N1A-DSF εκεινος- D--DSF θυσιασμα-N3M-APN μεγας-A1--APN και-C ευφραινω-VCI-API3P οτι-C ο- A--NSM θεος-N2--NSM ευφραινω-VAI-AAI3S αυτος- D--APM μεγαλως-D και-C ο- A--NPF γυνη-N3K-NPF αυτος- D--GPM και-C ο- A--NPN τεκνον-N2N-NPN αυτος- D--GPM ευφραινω-VZI-API3P και-C ακουω-VCI-API3S ο- A--NSF ευφροσυνη-N1--NSF εν-P *ιερουσαλημ-N---DSF απο-P μακροθεν-D

44 και-C καταιστημι-VHI-AAI3P εν-P ο- A--DSF ημερα-N1A-DSF εκεινος- D--DSF ανηρ-N3--APM επι-P ο- A--GPN γαζοφυλακιον-N2N-GPN ο- A--DPM θησαυρος-N2--DPM ο- A--DPF απαρχη-N1--DPF και-C ο- A--DPF δεκατος-A1--DPF και-C ο- A--DPM συναγω-VK--XMPDPM εν-P αυτος- D--DPM αρχων-N3--DPM ο- A--GPF πολις-N3I-GPF μερις-N3D-APF ο- A--DPM ιερευς-N3V-DPM και-C ο- A--DPM *λευιτης-N1M-DPM οτι-C ευφροσυνη-N1--NSF ειμι-V9--IAI3S εν-P *ιουδα-N---DSM επι-P ο- A--APM ιερευς-N3V-APM και-C επι-P ο- A--APM *λευιτης-N1M-APM ο- A--APM ιστημι-VXI-XAPAPM

45 και-C φυλασσω-VAI-AAI3P φυλακη-N1--APF θεος-N2--GSM αυτος- D--GPM και-C φυλακη-N1--APF ο- A--GSM καθαρισμος-N2--GSM και-C ο- A--APM αδω-V1--PAPAPM και-C ο- A--APM πυλωρος-N2--APM ως-C εντολη-N1--NPF *δαυιδ-N---GSM και-C *σαλωμων-N---GSM υιος-N2--GSM αυτος- D--GSM

46 οτι-C εν-P ημερα-N1A-DPF *δαυιδ-N---GSM *ασαφ-N---GSM απο-P αρχη-N1--GSF πρωτος-A1--NSMS ο- A--GPM αδω-V1--PAPGPM και-C υμνος-N2--ASM και-C αινεσις-N3I-ASF ο- A--DSM θεος-N2--DSM

47 και-C πας-A3--NSM *ισραηλ-N---NSM εν-P ημερα-N1A-DPF *ζοροβαβελ-N---GSM διδωμι-V8--PAPNPM μερις-N3D-APF ο- A--GPM αδω-V1--PAPGPM και-C ο- A--GPM πυλωρος-N2--GPM λογος-N2--ASM ημερα-N1A-GSF εν-P ημερα-N1A-DSF αυτος- D--GSM και-C αγιαζω-V1--PAPNPM ο- A--DPM *λευιτης-N1M-DPM και-C ο- A--NPM *λευιτης-N1M-NPM αγιαζω-V1--PAPNPM ο- A--DPM υιος-N2--DPM *ααρων-N---GSM