Ezra 20

Studie

  

1 και-C εν-P πας-A3--DPM ουτος- D--DPM εγω- P--NP διατιθημι-V7--PMI1P πιστις-N3I-ASF και-C γραφω-V1--PAI1P και-C επισφραγιζω-V1--PAI3P πας-A3--NPM αρχων-N3--NPM εγω- P--GP *λευιτης-N1M-NPM εγω- P--GP ιερευς-N3V-NPM εγω- P--GP

2 και-C επι-P ο- A--GPM σφραγιζω-V1--PAPGPM *νεεμιας-N---NSM υιος-N2--NSM *αχαλια-N---NSM και-C *σεδεκιας-N---NSM

3 υιος-N2--NSM *σαραια-N---NSM και-C *αζαρια-N---NSM και-C *ιερμια-N---NSM

4 *φασουρ-N---NSM *αμαρια-N---NSM *μελχια-N---NSM

5 *ατους-N---NSM *σεβανι-N---NSM *μαλουχ-N---NSM

6 *ιραμ-N---NSM *μεραμωθ-N---NSM *αβδια-N---NSM

7 *δανιηλ-N---NSM *γαναθων-N---NSM *βαρουχ-N---NSM

8 *μεσουλαμ-N---NSM *αβια-N---NSM *μιαμιν-N---NSM

9 *μααζια-N---NSM *βελγαι-N---NSM *σαμαια-N---NSM ουτος- D--NPM ιερευς-N3V-NPM

10 και-C ο- A--NPM *λευιτης-N1M-NPM *ιησους-N---NSM υιος-N2--NSM *αζανια-N---GSM *βαναιου-N---NSM απο-P υιος-N2--GPM *ηναδαδ-N---NSM *καδμιηλ-N---NSM

11 και-C ο- A--NPM αδελφος-N2--NPM αυτος- D--GSM *σαβανια-N---NSM *ωδουια-N---NSM *καλιτα-N---NSM *φελεια-N---NSM *αναν-N---NSM

12 *μιχα-N---NSM *ροωβ-N---NSM *εσεβιας-N---NSM

13 *ζαχωρ-N---NSM *σαραβια-N---NSM *σεβανια-N---NSM

14 *ωδουια-N---NSM υιος-N2--NPM *βανουναι-N---GSM

15 αρχων-N3--NPM ο- A--GSM λαος-N2--GSM *φορος-N---NSM *φααθμωαβ-N---NSM *ηλαμ-N---NSM *ζαθουια-N---NSM υιος-N2--NPM

16 *βανι-N---NSM *ασγαδ-N---NSM *βηβαι-N---NSM

17 *εδανια-N---NSM *βαγοι-N---NSM *ηδιν-N---NSM

18 *ατηρ-N---NSM *εζεκια-N---NSM *αζουρ-N---NSM

19 *οδουια-N---NSM *ησαμ-N---NSM *βησι-N---NSM

20 *αριφ-N---NSM *αναθωθ-N---NSM *νωβαι-N---NSM

21 *μαγαφης-N---NSM *μεσουλαμ-N---NSM *ηζιρ-N---NSM

22 *μεσωζεβηλ-N---NSM *σαδδουκ-N---NSM *ιεδδουα-N---NSM

23 *φαλτια-N---NSM *αναν-N---NSM *αναια-N---NSM

24 *ωσηε-N---NSM *ανανια-N---NSM *ασουβ-N---NSM

25 *αλωης-N---NSM *φαλαι-N---NSM *σωβηκ-N---NSM

26 *ραουμ-N---NSM *εσαβανα-N---NSM *μαασαια-N---NSM

27 και-C *αια-N---NSM *αιναν-N---NSM *ηναν-N---NSM

28 *μαλουχ-N---NSM *ηραμ-N---NSM *βαανα-N---NSM

29 και-C ο- A--NPM καταλοιπος-A1B-NPM ο- A--GSM λαος-N2--GSM ο- A--NPM ιερευς-N3V-NPM ο- A--NPM *λευιτης-N1M-NPM ο- A--NPM πυλωρος-N2--NPM ο- A--NPM αδω-V1--PAPNPM ο- A--NPM ναθινιμ-N---NPM και-C πας-A3--NSM ο- A--NSM προςπορευομαι-V1--PMPNSM απο-P λαος-N2--GPM ο- A--GSF γη-N1--GSF προς-P νομος-N2--ASM ο- A--GSM θεος-N2--GSM γυνη-N3K-NPF αυτος- D--GPM υιος-N2--NPM αυτος- D--GPM θυγατηρ-N3--NPF αυτος- D--GPM πας-A3--NSM ο- A--NSM ειδω-VX--XAPNSM και-C συνεημι-V9--PAPNSM

30 ενισχυω-V1--PAPASN επι-P ο- A--APM αδελφος-N2--APM αυτος- D--GPM κατααραομαι-VAI-AMI3P αυτος- D--APM και-C ειςερχομαι-VBI-AAI3P εν-P αρα-N1A-DSF και-C εν-P ορκος-N2--DSM ο- A--GSN πορευομαι-V1--PMN εν-P νομος-N2--DSM ο- A--GSM θεος-N2--GSM ος- --NSM διδωμι-VCI-API3S εν-P χειρ-N3--DSF *μωυσης-N1M-GSM δουλος-N2--GSM ο- A--GSM θεος-N2--GSM και-C φυλασσω-V1--PMN και-C ποιεω-V2--PAN πας-A1S-APF ο- A--APF εντολη-N1--APF κυριος-N2--GSM εγω- P--GP και-C κριμα-N3M-APN αυτος- D--GSM

31 και-C ο- A--GSN μη-D διδωμι-VO--AAN θυγατηρ-N3--APF εγω- P--GP ο- A--DPM λαος-N2--DPM ο- A--GSF γη-N1--GSF και-C ο- A--APF θυγατηρ-N3--APF αυτος- D--GPM ου-D λαμβανω-VF--FMI1P ο- A--DPM υιος-N2--DPM εγω- P--GP

32 και-C λαος-N2--NPM ο- A--GSF γη-N1--GSF ο- A--NPM φερω-V1--PAPNPM ο- A--APM αγορασμος-N2--APM και-C πας-A1S-ASF πρασις-N3I-ASF εν-P ημερα-N1A-DSF ο- A--GSN σαββατον-N2N-GSN αποδιδωμι-VO--AMN ου-D αγοραζω-VF2-FAI1P παρα-P αυτος- D--GPM εν-P σαββατον-N2N-DSN και-C εν-P ημερα-N1A-DSF αγιος-A1A-DSF και-C αναιημι-VF--FAI1P ο- A--ASN ετος-N3E-ASN ο- A--ASN εβδομος-A1--ASN και-C απαιτησις-N3I-ASF πας-A1S-GSF χειρ-N3--GSF

33 και-C ιστημι-VF--FAI1P επι-P εγω- P--AP εντολη-N1--APF διδωμι-VO--AAN επι-P εγω- P--AP τριτος-A1--ASM ο- A--GSN διδραγμον-N2N-GSN κατα-P ενιαυτος-N2--ASM εις-P δουλεια-N1A-ASF οικος-N2--GSM θεος-N2--GSM εγω- P--GP

34 εις-P αρτος-N2--APM ο- A--GSN προσωπον-N2N-GSN και-C θυσια-N1A-ASF ο- A--GSM ενδελεχισμος-N2--GSM και-C εις-P ολοκαυτωμα-N3M-ASN ο- A--GSM ενδελεχισμος-N2--GSM ο- A--GPN σαββατον-N2N-GPN ο- A--GPF νουμηνια-N1A-GPF εις-P ο- A--APF εορτη-N1--APF και-C εις-P ο- A--APN αγιος-A1A-APN και-C ο- A--APN περι-P αμαρτια-N1A-APF εκιλασκομαι-VA--AMN περι-P *ισραηλ-N---ASM και-C εις-P εργον-N2N-APN οικος-N2--GSM θεος-N2--GSM εγω- P--GP

35 και-C κληρος-N2--APM βαλλω-VBI-AAI1P περι-P κληρος-N2--GSM ξυλοφορια-N1A-GSF ο- A--NPM ιερευς-N3V-NPM και-C ο- A--NPM *λευιτης-N1M-NPM και-C ο- A--NSM λαος-N2--NSM φερω-VAI-AAN εις-P οικος-N2--ASM θεος-N2--GSM εγω- P--GP εις-P οικος-N2--ASM πατρια-N1A-GPF εγω- P--GP εις-P καιρος-N2--APM απο-P χρονος-N2--GPM ενιαυτος-N2--ASM κατα-P ενιαυτος-N2--ASM εκκαιω-VA--AAN επι-P ο- A--ASN θυσιαστηριον-N2N-ASN κυριος-N2--GSM θεος-N2--GSM εγω- P--GP ως-C γραφω-VP--XMI3S εν-P ο- A--DSM νομος-N2--DSM

36 και-C φερω-VAI-AAN ο- A--APN πρωτογενημα-N3M-APN ο- A--GSF γη-N1--GSF εγω- P--GP και-C πρωτογενημα-N3M-APN καρπος-N2--GSM πας-A3--GSN ξυλον-N2N-GSN ενιαυτος-N2--ASM κατα-P ενιαυτος-N2--ASM εις-P οικος-N2--ASM κυριος-N2--GSM

37 και-C ο- A--APN πρωτοτοκος-A1B-APN υιος-N2--GPM εγω- P--GP και-C κτηνος-N3E-GPN εγω- P--GP ως-C γραφω-VP--XMI3S εν-P ο- A--DSM νομος-N2--DSM και-C ο- A--APN πρωτοτοκος-A1B-APN βους-N3--GPM εγω- P--GP και-C ποιμνιον-N2N-GPN εγω- P--GP φερω-VAI-AAN εις-P οικος-N2--ASM θεος-N2--GSM εγω- P--GP ο- A--DPM ιερευς-N3V-DPM ο- A--DPM λειτουργεω-V2--PAPDPM εν-P οικος-N2--DSM θεος-N2--GSM εγω- P--GP

38 και-C ο- A--ASF απαρχη-N1--ASF σιτος-N2--GPN εγω- P--GP και-C ο- A--ASM καρπος-N2--ASM πας-A3--GSN ξυλον-N2N-GSN οινος-N2--GSM και-C ελαιον-N2N-GSN φερω-VF--FAI1P ο- A--DPM ιερευς-N3V-DPM εις-P γαζοφυλακιον-N2N-ASN οικος-N2--GSM ο- A--GSM θεος-N2--GSM και-C δεκατος-A1--ASF γη-N1--GSF εγω- P--GP ο- A--DPM *λευιτης-N1M-DPM και-C αυτος- D--NPM ο- A--NPM *λευιτης-N1M-NPM δεκατοω-V4--PAPNPM εν-P πας-A1S-DPF πολις-N3I-DPF δουλεια-N1A-GSF εγω- P--GP

39 και-C ειμι-VF--FMI3S ο- A--NSM ιερευς-N3V-NSM υιος-N2--NSM *ααρων-N---GSM μετα-P ο- A--GSM *λευιτης-N1M-GSM εν-P ο- A--DSF δεκατος-A1--DSF ο- A--GSM *λευιτης-N1M-GSM και-C ο- A--NPM *λευιτης-N1M-NPM αναφερω-VF--FAI3P ο- A--ASF δεκατος-A1--ASF ο- A--GSF δεκατος-A1--GSF εις-P οικος-N2--ASM θεος-N2--GSM εγω- P--GP εις-P ο- A--APN γαζοφυλακιον-N2N-APN εις-P οικος-N2--ASM ο- A--GSM θεος-N2--GSM

40 οτι-C εις-P ο- A--APM θησαυρος-N2--APM ειςφερω-VF--FAI3P ο- A--NPM υιος-N2--NPM *ισραηλ-N---GSM και-C ο- A--NPM υιος-N2--NPM ο- A--GSM *λευι-N---GSM ο- A--APF απαρχη-N1--APF ο- A--GSM σιτος-N2--GSM και-C ο- A--GSM οινος-N2--GSM και-C ο- A--GSN ελαιον-N2N-GSN και-C εκει-D σκευος-N3E-NPN ο- A--NPN αγιος-A1A-NPN και-C ο- A--NPM ιερευς-N3V-NPM ο- A--NPM λειτουργος-N2--NPM και-C ο- A--NPM πυλωρος-N2--NPM και-C ο- A--NPM αδω-V1--PAPNPM και-C ου-D εν καταλειπω-VF--FAI1P ο- A--ASM οικος-N2--ASM ο- A--GSM θεος-N2--GSM εγω- P--GP