Exodus 18

Study

           

1 ακουω-VAI-AAI3S δε-X *ιοθορ-N---NSM ο- A--NSM ιερευς-N3V-NSM *μαδιαμ-N---GS ο- A--NSM γαμβρος-N2--NSM *μωυσης-N1M-GSM πας-A3--APN οσος-A1--APN ποιεω-VAI-AAI3S κυριος-N2--NSM *ισραηλ-N---DSM ο- A--DSM εαυτου- D--GSM λαος-N2--DSM εκαγω-VBI-AAI3S γαρ-X κυριος-N2--NSM ο- A--ASM *ισραηλ-N---ASM εκ-P *αιγυπτος-N2--GSF

2 λαμβανω-VBI-AAI3S δε-X *ιοθορ-N---NSM ο- A--NSM γαμβρος-N2--NSM *μωυσης-N1M-GSM *σεπφωρα-N1A-ASF ο- A--ASF γυνη-N3K-ASF *μωυσης-N1M-GSM μετα-P ο- A--ASF αφεσις-N3I-ASF αυτος- D--GSF

3 και-C ο- A--APM δυο-M υιος-N2--APM αυτος- D--GSM ονομα-N3M-ASN ο- A--DSM εις-A3--DSM αυτος- D--GPM *γηρσαμ-N---ASM λεγω-V1--PAPNSM παροικος-A1B-NSM ειμι-V9--IMI1S εν-P γη-N1--DSF αλλοτριος-A1A-DSF

4 και-C ο- A--ASN ονομα-N3M-ASN ο- A--GSM δευτερος-A1A-GSM *ελιεζερ-N---ASM λεγω-V1--PAPNSM ο- A--NSM γαρ-X θεος-N2--NSM ο- A--GSM πατηρ-N3--GSM εγω- P--GS βοηθος-N2--NSM εγω- P--GS και-C εκαιρεω-VAI-AMI3S εγω- P--AS εκ-P χειρ-N3--GSF *φαραω-N---GSM

5 και-C εκερχομαι-VBI-AAI3S *ιοθορ-N---NSM ο- A--NSM γαμβρος-N2--NSM *μωυσης-N1M-GSM και-C ο- A--NPM υιος-N2--NPM και-C ο- A--NSF γυνη-N3K-NSF προς-P *μωυσης-N1M-ASM εις-P ο- A--ASF ερημος-N2--ASF ου-D παρα ενβαλλω-VBI-AAI3S επι-P ορος-N3E-GSN ο- A--GSM θεος-N2--GSM

6 ανααγγελλω-VDI-API3S δε-X *μωυσης-N1M-DSM λεγω-V1--PAPNPM ιδου-I ο- A--NSM γαμβρος-N2--NSM συ- P--GS *ιοθορ-N---NSM παραγιγνομαι-V1--PMI3S προς-P συ- P--AS και-C ο- A--NSF γυνη-N3K-NSF και-C ο- A--NPM δυο-M υιος-N2--NPM συ- P--GS μετα-P αυτος- D--GSM

7 εκερχομαι-VBI-AAI3S δε-X *μωυσης-N1M-NSM εις-P συναντησις-N3I-ASF ο- A--DSM γαμβρος-N2--DSM αυτος- D--GSM και-C προςκυνεω-VAI-AAI3S αυτος- D--DSM και-C φιλεω-VAI-AAI3S αυτος- D--ASM και-C ασπαζομαι-VAI-AMI3P αλληλω- D--APM και-C ειςαγω-VBI-AAI3S αυτος- D--ASM εις-P ο- A--ASF σκηνη-N1--ASF

8 και-C διαηγεομαι-VAI-AMI3S *μωυσης-N1M-NSM ο- A--DSM γαμβρος-N2--DSM πας-A3--APN οσος-A1--APN ποιεω-VAI-AAI3S κυριος-N2--NSM ο- A--DSM *φαραω-N---DSM και-C ο- A--DPM *αιγυπτιος-N2--DPM ενεκεν-P ο- A--GSM *ισραηλ-N---GSM και-C πας-A3--ASM ο- A--ASM μοχθος-N2--ASM ο- A--ASM γιγνομαι-VB--AMPASM αυτος- D--DPM εν-P ο- A--DSF οδος-N2--DSF και-C οτι-C εκαιρεω-VAI-AMI3S αυτος- D--APM κυριος-N2--NSM εκ-P χειρ-N3--GSF *φαραω-N---GSM και-C εκ-P χειρ-N3--GSF ο- A--GPM *αιγυπτιος-N2--GPM

9 εκιστημι-VHI-AAI3S δε-X *ιοθορ-N---NSM επι-P πας-A3--DPN ο- A--DPN αγαθος-A1--DPN ος- --DPN ποιεω-VAI-AAI3S αυτος- D--DPM κυριος-N2--NSM οτι-C εκαιρεω-VAI-AMI3S αυτος- D--APM εκ-P χειρ-N3--GSF *αιγυπτιος-N2--GPM και-C εκ-P χειρ-N3--GSF *φαραω-N---GSM

10 και-C ειπον-VBI-AAI3S *ιοθορ-N---NSM ευλογητος-A1--NSM κυριος-N2--NSM οτι-C εκαιρεω-VAI-AMI3S ο- A--ASM λαος-N2--ASM αυτος- D--GSM εκ-P χειρ-N3--GSF *αιγυπτιος-N2--GPM και-C εκ-P χειρ-N3--GSF *φαραω-N---GSM

11 νυν-D γιγνωσκω-VZI-AAI1S οτι-C μεγας-A1P-NSM κυριος-N2--NSM παρα-P πας-A3--APM ο- A--APM θεος-N2--APM ενεκεν-P ουτος- D--GSN οτι-C επιτιθημι-VEI-AMI3P αυτος- D--DPM

12 και-C λαμβανω-VBI-AAI3S *ιοθορ-N---NSM ο- A--NSM γαμβρος-N2--NSM *μωυσης-N1M-GSM ολοκαυτωμα-N3M-APN και-C θυσια-N1A-APF ο- A--DSM θεος-N2--DSM παραγιγνομαι-VBI-AMI3S δε-X *ααρων-N---NSM και-C πας-A3--NPM ο- A--NPM πρεσβυτερος-N2--NPM *ισραηλ-N---GSM συνεσθιω-VB--AAN αρτος-N2--ASM μετα-P ο- A--GSM γαμβρος-N2--GSM *μωυσης-N1M-GSM εναντιον-P ο- A--GSM θεος-N2--GSM

13 και-C γιγνομαι-VBI-AMI3S μετα-P ο- A--ASF επαυριον-D συν καταιζω-VAI-AAI3S *μωυσης-N1M-NSM κρινω-V1--PAN ο- A--ASM λαος-N2--ASM παραιστημι-VXI-YAI3S δε-X πας-A3--NSM ο- A--NSM λαος-N2--NSM *μωυσης-N1M-DSM απο-P πρωιθεν-D εως-P εσπερα-N1A-GSF

14 και-C οραω-VB--AAPNSM *ιοθορ-N---NSM πας-A3--APN οσος-A1--APN ποιεω-V2I-IAI3S ο- A--DSM λαος-N2--DSM λεγω-V1--PAI3S τις- I--NSN ουτος- D--NSN ος- --NSN συ- P--NS ποιεω-V2--PAI2S ο- A--DSM λαος-N2--DSM δια-P τις- I--ASN συ- P--NS καταημαι-V5--PMI2S μονος-A1--NSM πας-A3--NSM δε-X ο- A--NSM λαος-N2--NSM παραιστημι-VXI-XAI3S συ- P--DS απο-P πρωιθεν-D εως-P δειλος-A1--GSF

15 και-C λεγω-V1--PAI3S *μωυσης-N1M-NSM ο- A--DSM γαμβρος-N2--DSM οτι-C παραγιγνομαι-V1--PMI3S προς-P εγω- P--AS ο- A--NSM λαος-N2--NSM εκζητεω-VA--AAN κρισις-N3I-ASF παρα-P ο- A--GSM θεος-N2--GSM

16 οταν-D γαρ-X γιγνομαι-VB--AMS3S αυτος- D--DPM αντιλογια-N1A-NSF και-C ερχομαι-VB--AAS3P προς-P εγω- P--AS διακρινω-VA--PAI1S εκαστος-A1--ASM και-C συνβιβαζω-V1--PAI1S αυτος- D--APM ο- A--APN προσταγμα-N3M-APN ο- A--GSM θεος-N2--GSM και-C ο- A--ASM νομος-N2--ASM αυτος- D--GSM

17 ειπον-VBI-AAI3S δε-X ο- A--NSM γαμβρος-N2--NSM *μωυσης-N1M-GSM προς-P αυτος- D--ASM ου-D ορθως-D συ- P--NS ποιεω-V2--PAI2S ο- A--ASN ρημα-N3M-ASN ουτος- D--ASN

18 φθορα-N1A-DSF καταφθειρω-VD--FPI2S ανυπομονητος-A1B-DSF και-C συ- P--NS και-C πας-A3--NSM ο- A--NSM λαος-N2--NSM ουτος- D--NSM ος- --NSM ειμι-V9--PAI3S μετα-P συ- P--GS βαρυς-A3U-NSN συ- P--DS ο- A--NSN ρημα-N3M-NSN ουτος- D--NSN ου-D δυναμαι-VF--FMI2S ποιεω-V2--PAN μονος-A1--NSM

19 νυν-D ουν-X ακουω-VA--AAD2S εγω- P--GS και-C συνβουλευω-VF--FAI1S συ- P--DS και-C ειμι-VF--FMI3S ο- A--NSM θεος-N2--NSM μετα-P συ- P--GS γιγνομαι-V1--PMD2S συ- P--NS ο- A--DSM λαος-N2--DSM ο- A--APN προς-P ο- A--ASM θεος-N2--ASM και-C αναφερω-VF--FAI2S ο- A--APM λογος-N2--APM αυτος- D--GPM προς-P ο- A--ASM θεος-N2--ASM

20 και-C διαμαρτυρομαι-VF2-FMI2S αυτος- D--DPM ο- A--APN προσταγμα-N3M-APN ο- A--GSM θεος-N2--GSM και-C ο- A--ASM νομος-N2--ASM αυτος- D--GSM και-C σημαινω-VF2-FAI2S αυτος- D--DPM ο- A--APF οδος-N2--APF εν-P ος- --DPF πορευομαι-VF--FMI3P εν-P αυτος- D--DPF και-C ο- A--APN εργον-N2N-APN ος- --APN ποιεω-VF--FAI3P

21 και-C συ- P--NS σεαυτου- D--DSM σκεπτομαι-VA--AMD2S απο-P πας-A3--GSM ο- A--GSM λαος-N2--GSM ανηρ-N3--APM δυνατος-A1--APM θεοσεβης-A3H-APM ανηρ-N3--APM δικαιος-A1A-APM μισεω-V2--PAPAPM υπερηφανια-N1A-ASF και-C καταιστημι-VF--FAI2S αυτος- D--APM επι-P αυτος- D--GPM χιλιαρχος-N2--APM και-C εκατονταρχος-N2--APM και-C πεντηκονταρχος-N2--APM και-C δεκαδαρχος-N2--APM

22 και-C κρινω-VF2-FAI3P ο- A--ASM λαος-N2--ASM πας-A1S-ASF ωρα-N1A-ASF ο- A--ASN δε-X ρημα-N3M-ASN ο- A--ASN υπερογκος-A1B-ASN αναφερω-VF--FAI3P επι-P συ- P--AS ο- A--APN δε-X βραχυς-A3U-APN ο- A--GPN κριμα-N3M-GPN κρινω-VF2-FAI3P αυτος- D--NPM και-C κουφιζω-VF2-FAI3P απο-P συ- P--GS και-C συν αντιλαμβανω-VF--FMI3P συ- P--DS

23 εαν-C ο- A--ASN ρημα-N3M-ASN ουτος- D--ASN ποιεω-VA--AAS2S καταισχυω-VF--FAI3S συ- P--AS ο- A--NSM θεος-N2--NSM και-C δυναμαι-VF--FMI2S παραιστημι-VH--AAN και-C πας-A3--NSM ο- A--NSM λαος-N2--NSM ουτος- D--NSM εις-P ο- A--ASM εαυτου- D--GSM τοπος-N2--ASM μετα-P ειρηνη-N1--GSF ηκω-VF--FAI3S

24 ακουω-VAI-AAI3S δε-X *μωυσης-N1M-NSM ο- A--GSF φωνη-N1--GSF ο- A--GSM γαμβρος-N2--GSM και-C ποιεω-VAI-AAI3S οσος-A1--APN αυτος- D--DSM ειπον-VBI-AAI3S

25 και-C επιλεγω-VAI-AAI3S *μωυσης-N1M-NSM ανηρ-N3--APM δυνατος-A1--APM απο-P πας-A3--GSM *ισραηλ-N---GSM και-C ποιεω-VAI-AAI3S αυτος- D--APM επι-P αυτος- D--GPM χιλιαρχος-N2--APM και-C εκατονταρχος-N2--APM και-C πεντηκονταρχος-N2--APM και-C δεκαδαρχος-N2--APM

26 και-C κρινω-VAI-AAI3P ο- A--ASM λαος-N2--ASM πας-A1S-ASF ωρα-N1A-ASF πας-A3--ASN δε-X ρημα-N3M-ASN υπερογκος-A1B-ASN αναφερω-VBI-AAI3P επι-P *μωυσης-N1M-ASM πας-A3--ASN δε-X ρημα-N3M-ASN ελαφρος-A1A-ASN κρινω-VAI-AAI3P αυτος- D--NPM

27 εκ αποστελλω-VAI-AAI3S δε-X *μωυσης-N1M-NSM ο- A--ASM εαυτου- D--GSM γαμβρος-N2--ASM και-C αποερχομαι-VBI-AAI3S εις-P ο- A--ASF γη-N1--ASF αυτος- D--GSM

  

Exploring the Meaning of Exodus 18      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 8641. The subject treated of in the internal sense in this chapter is truths in successive order from the First to the last, and that they are set in order by good Divine. Truth in the first degree is represented by Moses; the truths derived therefrom in successive order are represented by the princes of thousands, of hundreds, of fifties, and of tens. And good Divine, by which the setting in order is effected, is represented by Jethro, Moses‘ father-in-law.

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: