Esther 8

Studie

  

1 και-C εν-P αυτος- D--DSF ο- A--DSF ημερα-N1A-DSF ο- A--NSM βασιλευς-N3V-NSM *αρταξερξης-N1M-NSM δωρεομαι-VAI-AMI3S *εσθηρ-N---DSF οσος-A1--NPN υποαρχω-V1I-IAI3S *αμαν-N---DSM ο- A--DSM διαβολος-N2--DSM και-C *μαρδοχαιος-N2--NSM προςκαλεω-VCI-API3S υπο-P ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM υποδεικνυω-VAI-AAI3S γαρ-X *εσθηρ-N---NSF οτι-C ενοικειοομαι-V4--PMS3S αυτος- D--DSF

2 λαμβανω-VBI-AAI3S δε-X ο- A--NSM βασιλευς-N3V-NSM ο- A--ASM δακτυλιος-N2--ASM ος- --ASM αποαιρεω-VBI-AMI3S *αμαν-N---GSM και-C διδωμι-VAI-AAI3S αυτος- D--ASM *μαρδοχαιος-N2--DSM και-C καταιστημι-VAI-AAI3S *εσθηρ-N---NSF *μαρδοχαιος-N2--ASM επι-P πας-A3--GPN ο- A--GPN *αμαν-N---GSM

3 και-C προςτιθημι-VE--AAPNSF λαλεω-VAI-AAI3S προς-P ο- A--ASM βασιλευς-N3V-ASM και-C προςπιπτω-VAI-AAI3S προς-P ο- A--APM πους-N3D-APM αυτος- D--GSM και-C αξιοω-V4--IAI3S αποαιρεω-VB--AAN ο- A--ASF *αμαν-N---GSM κακια-N1A-ASF και-C οσος-A1--APN ποιεω-VAI-AAI3S ο- A--DPM *ιουδαιος-N2--DPM

4 εκτεινω-VAI-AAI3S δε-X ο- A--NSM βασιλευς-N3V-NSM *εσθηρ-N---DSF ο- A--ASF ραβδος-N2--ASF ο- A--ASF χρυσους-A1C-ASF εκεγειρω-VCI-API3S δε-X *εσθηρ-N---NSF παραιστημι-VXI-XAN ο- A--DSM βασιλευς-N3V-DSM

5 και-C ειπον-VBI-AAI3S *εσθηρ-N---NSF ει-C δοκεω-V2--PAI3S συ- P--DS και-C ευρισκω-VB--AAI1S χαρις-N3--ASF πεμπω-VV--APD3S αποστρεφω-VD--APN ο- A--APN γραμμα-N3M-APN ο- A--APN αποστελλω-VM--XMPAPN υπο-P *αμαν-N---GSM ο- A--APN γραφω-VD--APPAPN αποολλυω-VA--AMN ο- A--APM *ιουδαιος-N2--APM ος- --NPM ειμι-V9--PAI3P εν-P ο- A--DSF βασιλεια-N1A-DSF συ- P--GS

6 πως-D γαρ-X δυναμαι-VF--FMI1S οραω-VB--AAN ο- A--ASF κακωσις-N3I-ASF ο- A--GSM λαος-N2--GSM εγω- P--GS και-C πως-D δυναμαι-VF--FMI1S σωζω-VC--APN εν-P ο- A--DSF απωλεια-N1A-DSF ο- A--GSF πατρις-N3D-GSF εγω- P--GS

7 και-C ειπον-VBI-AAI3S ο- A--NSM βασιλευς-N3V-NSM προς-P *εσθηρ-N---ASF ει-C πας-A3--APN ο- A--APN υποαρχω-V1--PAPAPN *αμαν-N---GSM διδωμι-VAI-AAI1S και-C χαριζομαι-VAI-AMI1S συ- P--DS και-C αυτος- D--ASM κρεμαζω-VAI-AAI1S επι-P ξυλον-N2N-GSN οτι-C ο- A--APF χειρ-N3--APF επιφερω-VAI-AAI3S ο- A--DPM *ιουδαιος-N2--DPM τις- I--ASN ετι-D επιζητεω-V2--PAI2S

8 γραφω-VA--AAD2P και-D συ- P--NP εκ-P ο- A--GSN ονομα-N3M-GSN εγω- P--GS ως-C δοκεω-V2--PAI3S συ- P--DP και-C σφραγιζω-VA--AAD2P ο- A--DSM δακτυλιος-N2--DSM εγω- P--GS οσος-A1--APN γαρ-X γραφω-V1--PPI3S ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM επιτασσω-VA--AAPGSM και-C σφραγιζω-VC--APS3S ο- A--DSM δακτυλιος-N2--DSM εγω- P--GS ου-D ειμι-V9--PAI3S αυτος- D--DPM αντιειπον-VB--AAN

9 καλεω-VCI-API3P δε-X ο- A--NPM γραμματευς-N3V-NPM εν-P ο- A--DSM πρωτος-A1--DSMS μην-N3--DSM ος- --NSM ειμι-V9--PAI3S *νισα-N---NSF τριτος-A1--DSF και-C εικας-N3D-DSF ο- A--GSN αυτος- D--GSN ετος-N3E-GSN και-C γραφω-VDI-API3S ο- A--DPM *ιουδαιος-N2--DPM οσος-A1--NPN εντελλω-VAI-AMI3S ο- A--DPM οικονομος-N2--DPM και-C ο- A--DPM αρχων-N3--DPM ο- A--GPM σατραπης-N2--GPM απο-P ο- A--GSF *ινδικη-N1--GSF εως-P ο- A--GSF *αιθιοπια-N1A-GSF εκατον-M εικοσι-M επτα-M σατραπεια-N1A-DPF κατα-P χωρα-N1A-ASF και-C χωρα-N1A-ASF κατα-P ο- A--ASF εαυτου- D--GPM λεξις-N3I-ASF

10 γραφω-VDI-API3S δε-X δια-P ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM και-C σφραγιζω-VCI-API3S ο- A--DSM δακτυλιος-N2--DSM αυτος- D--GSM και-C εκ αποστελλω-VAI-AAI3P ο- A--APN γραμμα-N3M-APN δια-P βιβλιαφορος-N2--GPM

11 ως-C επιτασσω-VAI-AAI3S αυτος- D--DPM χραομαι-V3--PMN ο- A--DPM νομος-N2--DPM αυτος- D--GPM εν-P πας-A1S-DSF πολις-N3I-DSF βοηθεω-VA--AAN τε-X εαυτου- D--DPM και-C χραομαι-V3--PMN ο- A--DPM αντιδικος-N2--DPM αυτος- D--GPM και-C ο- A--DPM αντικειμαι-V5--PMPDPM αυτος- D--GPM ως-C βουλομαι-V1--PMI3P

12 εν-P ημερα-N1A-DSF εις-A1A-DSF εν-P πας-A1S-DSF ο- A--DSF βασιλεια-N1A-DSF *αρταξερξης-N1M-GSM ο- A--DSF τρισκαιδεκατος-A1--DSF ο- A--GSM δωδεκατος-A1--GSM μην-N3--GSM ος- --NSM ειμι-V9--PAI3S *αδαρ-N---NSM

13 ο- A--NPN δε-X αντιγραφον-N2N-NPN εκτιθημι-V7--PPD3P οφθαλμοφανως-D εν-P πας-A1S-DSF ο- A--DSF βασιλεια-N1A-DSF ετοιμος-A1--APM τε-X ειμι-V9--PAN πας-A3--APM ο- A--APM *ιουδαιος-N2--APM εις-P ουτος- D--ASF ο- A--ASF ημερα-N1A-ASF πολεμεω-VA--AAN αυτος- D--GPM ο- A--APM υπεναντιος-A1A-APM

14 ο- A--NPM μεν-X ουν-X ιππευς-N3V-NPM εκερχομαι-VBI-AAI3P σπευδω-V1--PAPNPM ο- A--APN υπο-P ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM λεγω-V1--PPPAPN επιτελεω-V2--PAN εκτιθημι-VCI-API3S δε-X ο- A--NSN προσταγμα-N3M-NSN και-D εν-P *σουσα-N---DPN

15 ο- A--NSM δε-X *μαρδοχαιος-N2--NSM εκερχομαι-VBI-AAI3S στολιζω-VM--XPPNSM ο- A--ASF βασιλικος-A1--ASF στολη-N1--ASF και-C στεφανος-N2--ASM εχω-V1--PAPNSM χρυσους-A1C-ASM και-C διαδημα-N3M-ASN βυσσινος-A1--ASN πορφυρεος-A1B-ASN οραω-VB--AAPNPM δε-X ο- A--NPM εν-P *σουσα-N---DPN χαιρω-VDI-API3P

16 ο- A--DPM δε-X *ιουδαιος-N2--DPM γιγνομαι-VBI-AMI3S φως-N3T-NSN και-C ευφροσυνη-N1--NSF

17 κατα-P πολις-N3I-ASF και-C χωρα-N1A-ASF ου-D αν-X εκτιθημι-VCI-API3S ο- A--NSN προσταγμα-N3M-NSN ου-D αν-X εκτιθημι-VCI-API3S ο- A--NSN εκθεμα-N3M-NSN χαρα-N1A-NSF και-C ευφροσυνη-N1--NSF ο- A--DPM *ιουδαιος-N2--DPM κωθων-N3W-NSM και-C ευφροσυνη-N1--NSF και-C πολυς-A1--NPM ο- A--GPN εθνος-N3E-GPN περιτεμνω-VBI-AMI3P και-C ιουδαιζω-VB--AAI3P δια-P ο- A--ASM φοβος-N2--ASM ο- A--GPM *ιουδαιος-N2--GPM