Esther 2

Studie

  

1 και-C μετα-P ο- A--APM λογος-N2--APM ουτος- D--APM κοπαζω-VAI-AAI3S ο- A--NSM βασιλευς-N3V-NSM ο- A--GSM θυμος-N2--GSM και-C ουκετι-D μιμνησκω-VSI-API3S ο- A--GSF *αστιν-N---GSF μνημονευω-V1--PAPNSM οιος-A1A-APN λαλεω-VAI-AAI3S και-C ως-C κατακρινω-VAI-AAI3S αυτος- D--ASF

2 και-C ειπον-VAI-AAI3P ο- A--NPM διακονος-N2--NPM ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM ζητεω-VA--APD3S ο- A--DSM βασιλευς-N3V-DSM κορασιον-N2N-APN αφθορος-A1B-APN καλος-A1--APN ο- A--DSN ειδος-N3E-DSN

3 και-C καταιστημι-VF--FAI3S ο- A--NSM βασιλευς-N3V-NSM κωμαρχης-N1M-APM εν-P πας-A1S-DPF ο- A--DPF χωρα-N1A-DPF ο- A--GSF βασιλεια-N1A-GSF αυτος- D--GSM και-C επιλεγω-VA--AAD3P κορασιον-N2N-APN παρθενικος-A1--APN καλος-A1--APN ο- A--DSN ειδος-N3E-DSN εις-P *σουσαν-N---AS ο- A--ASF πολις-N3I-ASF εις-P ο- A--ASM γυναικων-N3W-ASM και-C παραδιδωμι-VC--APD3P ο- A--DSM ευνουχος-N2--DSM ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM ο- A--DSM φυλαξ-N3K-DSM ο- A--GPF γυνη-N3K-GPF και-C διδωμι-VC--APD3S σμηγμα-N3M-NSN και-C ο- A--NSF λοιπος-A1--NSF επιμελεια-N1A-NSF

4 και-C ο- A--NSF γυνη-N3K-NSF ος- --NSF αν-X αρεσκω-VA--AAS3S ο- A--DSM βασιλευς-N3V-DSM βασιλευω-VF--FAI3S αντι-P *αστιν-N---GSF και-C αρεσκω-VAI-AAI3S ο- A--DSM βασιλευς-N3V-DSM ο- A--NSN πραγμα-N3M-NSN και-C ποιεω-VAI-AAI3S ουτως-D

5 και-C ανθρωπος-N2--NSM ειμι-V9--IAI3S *ιουδαιος-N2--NSM εν-P *σουσα-N---DPN ο- A--DSF πολις-N3I-DSF και-C ονομα-N3M-NSN αυτος- D--DSM *μαρδοχαιος-N2--NSM ο- A--NSM ο- A--GSM *ιαιρος-N2--GSM ο- A--GSM *σεμειας-N---GSM ο- A--GSM *κισαιας-N---GSM εκ-P φυλη-N1--GSF *βενιαμιν-N---GSM

6 ος- --NSM ειμι-V9--IAI3S αιχμαλωτος-A1B-NSM εκ-P *ιερουσαλημ-N---GSF ος- --ASF αιχμαλωτευω-VAI-AAI3S *ναβουχοδονοσορ-N---NSM βασιλευς-N3V-NSM *βαβυλων-N3W-GSM

7 και-C ειμι-V9--IAI3S ουτος- D--DSM παις-N3D-NSN θρεπτη-N1--NSF θυγατηρ-N3 -NSF *αμιναδαβ-N---GSM αδελφος-N2--GSM πατηρ-N3--GSM αυτος- D--GSM και-C ονομα-N3M-NSN αυτος- D--DSF *εσθηρ-N---NSF εν-P δε-X ο- A--DSN μετααλλασσω-VA--AAN αυτος- D--GSF ο- A--APM γονευς-N3V-APM παιδευω-VAI-AAI3S αυτος- D--ASF εαυτου- D--DSM εις-P γυνη-N3K-ASF και-C ειμι-V9--IAI3S ο- A--NSN κορασιον-N2N-NSN καλος-A1--NSN ο- A--DSN ειδος-N3E-DSN

8 και-C οτε-D ακουω-VA--API3S ο- A--NSN ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM προσταγμα-N3M-NSN συναγω-VQI-API3P κορασιον-N2N-NPN πολυς-A1--NPN εις-P *σουσαν-N---AS ο- A--ASF πολις-N3I-ASF υπο-P χειρ-N3--ASF *γαι-N---GSM και-C αγω-VCI-API3S *εσθηρ-N---NSF προς-P *γαι-N---ASM ο- A--ASM φυλαξ-N3K-ASM ο- A--GPF γυνη-N3K-GPF

9 και-C αρεσκω-VAI-AAI3S αυτος- D--DSM ο- A--NSN κορασιον-N2N-NSN και-C ευρισκω-VB--AAI3S χαρις-N3--ASF ενωπιον-P αυτος- D--GSM και-C σπευδω-VAI-AAI3S αυτος- D--DSF διδωμι-VO--AAN ο- A--ASN σμηγμα-N3M-ASN και-C ο- A--ASF μερις-N3D-ASF και-C ο- A--APN επτα-M κορασιον-N2N-APN ο- A--APN αποδεικνυω-VK--XMPAPN αυτος- D--DSF εκ-P βασιλικος-A1--GSN και-C χραω-VAI-AMI3S αυτος- D--DSF καλως-D και-C ο- A--DPF αβρα-N1A-DPF αυτος- D--GSF εν-P ο- A--DSM γυναικων-N3W-DSM

10 και-C ου-D υποδεικνυω-VAI-AAI3S *εσθηρ-N---NSF ο- A--ASN γενος-N3E-ASN αυτος- D--GSF ουδε-C ο- A--ASF πατρις-N3D-ASF ο- A--NSM γαρ-X *μαρδοχαιος-N2--NSM εντελλω-VAI-AMI3S αυτος- D--DSF μη-D αποαγγελλω-VA--AAN

11 κατα-P εκαστος-A1--ASF δε-X ημερα-N1A-ASF ο- A--NSM *μαρδοχαιος-N2--NSM περιπατεω-V2I-IAI3S κατα-P ο- A--ASF αυλη-N1--ASF ο- A--ASF γυναικειος-A1A-ASF επισκοπεω-V2--PAPNSM τις- I--NSN *εσθηρ-N---DSF συνβαινω-VF--FMI3S

12 ουτος- D--NSM δε-X ειμι-V9--IAI3S καιρος-N2--NSM κορασιον-N2N-GSN ειςερχομαι-VB--AAN προς-P ο- A--ASM βασιλευς-N3V-ASM οταν-D αναπληροω-VA--AAS3S μην-N3--APM δεκα-M δυο-M ουτως-D γαρ-X αναπληροω-V4--PMI3P ο- A--NPF ημερα-N1A-NPF ο- A--GSF θεραπεια-N1A-GSF μην-N3--APM εξ-M αλειφω-V1--PMPNPF εν-P σμυρνινος-A1--DSN ελαιον-N2N-DSN και-C μην-N3--APM εξ-M εν-P ο- A--DPN αρωμα-N3M-DPN και-C εν-P ο- A--DPN σμηγμα-N3M-DPN ο- A--GPF γυνη-N3K-GPF

13 και-C τοτε-D ειςπορευομαι-V1--PMI3S προς-P ο- A--ASM βασιλευς-N3V-ASM και-C ος- --ASN εαν-C λεγω-VB--AAS3S παραδιδωμι-VF--FAI3S αυτος- D--DSF συν ειςερχομαι-V1--PMN αυτος- D--DSF απο-P ο- A--GSM γυναικων-N3W-GSM εως-P ο- A--GPM βασιλειον-N2N-GPN

14 δειλη-N1--GSF ειςπορευομαι-V1--PMI3S και-C προς-P ημερα-N1A-ASF αποτρεχω-V1--PAI3S εις-P ο- A--ASM γυναικων-N3W-ASM ο- A--ASM δευτερος-A1A-ASM ου-D *γαι-N---NSM ο- A--NSM ευνουχος-N2--NSM ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM ο- A--NSM φυλαξ-N3K-NSM ο- A--GPF γυνη-N3K-GPF και-C ουκετι-D ειςπορευομαι-V1--PMI3S προς-P ο- A--ASM βασιλευς-N3V-ASM εαν-C μη-D καλεω-VC--APS3S ονομα-N3M-DSN

15 εν-P δε-X ο- A--DSN αναπληροω-V4--PMN ο- A--ASM χρονος-N2--ASM *εσθηρ-N---GSF ο- A--GSF θυγατηρ-N3--GSF *αμιναδαβ-N---GSM αδελφος-N2--GSM πατηρ-N3--GSM *μαρδοχαιος-N2--GSM ειςερχομαι-VB--AAN προς-P ο- A--ASM βασιλευς-N3V-ASM ουδεις-A3--ASN αθετεω-VAI-AAI3S ος- --GPN αυτος- D--DSF εντελλω-VAI-AMI3S ο- A--NSM ευνουχος-N2--NSM ο- A--NSM φυλαξ-N3K-NSM ο- A--GPF γυνη-N3K-GPF ειμι-V9--IAI3S γαρ-X *εσθηρ-N---NSF ευρισκω-V1--PAPNSF χαρις-N3--ASF παρα-P πας-A3--GPM ο- A--GPM βλεπω-V1--PAPGPM αυτος- D--ASF

16 και-C ειςερχομαι-VBI-AAI3S *εσθηρ-N---NSF προς-P *αρταξερξης-N1M-ASM ο- A--ASM βασιλευς-N3V-ASM ο- A--DSM δωδεκατος-A1--DSM μην-N3--DSM ος- --NSM ειμι-V9--PAI3S *αδαρ-N---NSM ο- A--DSN εβδομος-A1--DSN ετος-N3E-DSN ο- A--GSF βασιλεια-N1A-GSF αυτος- D--GSM

17 και-C εραω-VSI-API3S ο- A--NSM βασιλευς-N3V-NSM *εσθηρ-N---GSF και-C ευρισκω-VB--AAI3S χαρις-N3--ASF παρα-P πας-A1S-APF ο- A--APF παρθενος-N2--APF και-C επιτιθημι-VAI-AAI3S αυτος- D--DSF ο- A--ASN διαδημα-N3M-ASN ο- A--ASN γυναικειος-A1A-ASN

18 και-C ποιεω-VAI-AAI3S ο- A--NSM βασιλευς-N3V-NSM ποτος-N2--ASM πας-A3--DPM ο- A--DPM φιλος-A1--DPM αυτος- D--GSM και-C ο- A--DPF δυναμις-N3I-DPF επι-P ημερα-N1A-APF επτα-M και-C υψοω-VAI-AAI3S ο- A--APM γαμος-N2--APM *εσθηρ-N---GSF και-C αφεσις-N3I-ASF ποιεω-VAI-AAI3S ο- A--DPM υπο-P ο- A--ASF βασιλεια-N1A-ASF αυτος- D--GSM

19 ο- A--NSM δε-X *μαρδοχαιος-N2--NSM θεραπευω-V1I-IAI3S εν-P ο- A--DSF αυλη-N1--DSF

20 ο- A--NSF δε-X *εσθηρ-N---NSF ου-D υποδεικνυω-VAI-AAI3S ο- A--ASF πατρις-N3D-ASF αυτος- D--GSF ουτως-D γαρ-X εντελλω-VAI-AMI3S αυτος- D--DSF *μαρδοχαιος-N2--NSM φοβεω-V2--PMN ο- A--ASM θεος-N2--ASM και-C ποιεω-V2--PAN ο- A--APN προσταγμα-N3M-APN αυτος- D--GSM καθως-D ειμι-V9--IAI3S μετα-P αυτος- D--GSM και-C *εσθηρ-N---NSF ου-D μετααλλασσω-VAI-AAI3S ο- A--ASF αγωγη-N1--ASF αυτος- D--GSF

21 και-C λυπεω-VCI-API3P ο- A--NPM δυο-M ευνουχος-N2--NPM ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM ο- A--NPM αρχισωματοφυλαξ-N3K-NPM οτι-C προαγω-VQI-API3S *μαρδοχαιος-N2--NSM και-C ζητεω-V2I-IAI3P αποκτεινω-VA--AAN *αρταξερξης-N1M-ASM ο- A--ASM βασιλευς-N3V-ASM

22 και-C δηλοω-VCI-API3S *μαρδοχαιος-N2--DSM ο- A--NSM λογος-N2--NSM και-C σημαινω-VAI-AAI3S *εσθηρ-N---DSF και-C αυτος- D--NSF ενφανιζω-VAI-AAI3S ο- A--DSM βασιλευς-N3V-DSM ο- A--APN ο- A--GSF επιβουλη-N1--GSF

23 ο- A--NSM δε-X βασιλευς-N3V-NSM εταζω-VAI-AAI3S ο- A--APM δυο-M ευνουχος-N2--APM και-C κρεμαζω-VAI-AAI3S αυτος- D--APM και-C προςτασσω-VAI-AAI3S ο- A--NSM βασιλευς-N3V-NSM καταχωριζω-VA--AAN εις-P μνημοσυνον-N2N-ASN εν-P ο- A--DSF βασιλικος-A1--DSF βιβλιοθηκη-N1--DSF υπερ-P ο- A--GSF ευνοια-N1A-GSF *μαρδοχαιος-N2--GSM εν-P εγκωμιον-N2--DSN