Deuteronomy 8

Studie

           |

1 πας-A1S-APF ο- A--APF εντολη-N1A-APF ος- --APF εγω- P--NS εντελλομαι-V1--PMI1S συ- P--DP σημερον-D φυλασσω-VF--FMI2P ποιεω-V2--PAN ινα-C ζαω-V3--PAS2P και-C πολυπλασιαζω-VS--APS2P και-C ειςερχομαι-VB--AAS2P και-C κληρονομεω-VA--AAS2P ο- A--ASF γη-N1--ASF ος- --ASF κυριος-N2--NSM ο- A--NSM θεος-N2--NSM συ- P--GP ομνυμι-VAI-AAI3S ο- A--DPM πατηρ-N3--DPM συ- P--GP

2 και-C μιμνησκω-VS--FPI2S πας-A1S-ASF ο- A--ASF οδος-N2--ASF ος- --ASF αγω-VBI-AAI3S συ- P--AS κυριος-N2--NSM ο- A--NSM θεος-N2--NSM συ- P--GS εν-P ο- A--DSF ερημος-N2--DSF οπως-C αν-X κακοω-VA--AAS3S συ- P--AS και-C εκπειραζω-VA--AAS3S συ- P--AS και-C διαγιγνωσκω-VS--APS3S ο- A--APN εν-P ο- A--DSF καρδια-N1A-DSF συ- P--GS ει-C φυλασσω-VF--FMI2S ο- A--APF εντολη-N1A-APF αυτος- D--GSM η-C ου-D

3 και-C κακοω-VAI-AAI3S συ- P--AS και-C λιμαγχονεω-VAI-AAI3S συ- P--AS και-C ψωμιζω-VAI-AAI3S συ- P--AS ο- A--ASN μαννα-N---ASN ος- --ASN ου-D οραω-VAI-AAI3P ο- A--NPM πατηρ-N3--NPM συ- P--GS ινα-C ανααγγελλω-VA--AAS3S συ- P--DS οτι-C ου-D επι-P αρτος-N2--DSM μονος-A1--DSM ζαω-VF--FMI3S ο- A--NSM ανθρωπος-N2--NSM αλλα-C επι-P πας-A3--DSN ρημα-N3M-DSN ο- A--DSN εκπορευομαι-V1--PMPDSN δια-P στομα-N3M-GSN θεος-N2--GSM ζαω-VF--FMI3S ο- A--NSM ανθρωπος-N2--NSM

4 ο- A--NPN ιματιον-N2N-NPN συ- P--GS ου-D κατατριβω-VDI-API3S απο-P συ- P--GS ο- A--NPM πους-N3D-NPM συ- P--GS ου-D τυλοω-VCI-API3P ιδου-I τεσσαρακοντα-M ετος-N3E-APN

5 και-C γιγνωσκω-VF--FMI2S ο- A--DSF καρδια-N1A-DSF συ- P--GS οτι-C ως-C ει-C τις- I--NSM παιδευω-VA--AAO3S ανθρωπος-N2--NSM ο- A--ASM υιος-N2--ASM αυτος- D--GSM ουτως-D κυριος-N2--NSM ο- A--NSM θεος-N2--NSM συ- P--GS παιδευω-VF--FAI3S συ- P--AS

6 και-C φυλασσω-VF--FMI2S ο- A--APF εντολη-N1A-APF κυριος-N2--GSM ο- A--GSM θεος-N2--GSM συ- P--GS πορευομαι-V1--PMN εν-P ο- A--DPF οδος-N2--DPF αυτος- D--GSM και-C φοβεω-V2--PMN αυτος- D--ASM

7 ο- A--NSM γαρ-X κυριος-N2--NSM ο- A--NSM θεος-N2--NSM συ- P--GS ειςαγω-V1--PAI3S συ- P--AS εις-P γη-N1--ASF αγαθος-A1--ASF και-C πολυς-A1--ASF ου-D χειμαρρους-N2--NPM υδωρ-N3T-GPN και-C πηγη-N1--NPF αβυσσος-N2--GPM εκπορευομαι-V1--PMPNPF δια-P ο- A--GPN πεδιον-N2N-GPN και-C δια-P ο- A--GPN ορος-N3E-GPN

8 γη-N1--NSF πυρος-N2--GSM και-C κριθη-N1--GSF αμπελος-N2--NPF συκη-N1--NPF ροα-N1--NPF γη-N1--NSF ελαια-N1A-GSF ελαιον-N2N-GSN και-C μελι-N3T-GSN

9 γη-N1--NSF επι-P ος- --GSF ου-D μετα-P πτωχεια-N1A-GSF εσθιω-VF--FMI2S ο- A--ASM αρτος-N2--ASM συ- P--GS και-C ου-D ενδεω-VC--FPI2S ουδεις-A3--NSN επι-P αυτος- D--GSF γη-N1--NSF ος- --GSF ο- A--NPM λιθος-N2--NPM σιδηρος-N2--NSM και-C εκ-P ο- A--GPN ορος-N3E-GPN αυτος- D--GSF μεταλλευω-VF--FAI2S χαλκος-N2--ASM

10 και-C εσθιω-VF--FMI2S και-C ενπιμπλημι-VS--FPI2S και-C ευλογεω-VF--FAI2S κυριος-N2--ASM ο- A--ASM θεος-N2--ASM συ- P--GS επι-P ο- A--GSF γη-N1--GSF ο- A--GSF αγαθος-A1--GSF ος- --GSF διδωμι-VAI-AAI3S συ- P--DS

11 προςεχω-V1--PAD2S σεαυτου- D--DSM μη-D επιλανθανω-VB--AMS2S κυριος-N2--GSM ο- A--GSM θεος-N2--GSM συ- P--GS ο- A--GSN μη-D φυλασσω-VA--AAN ο- A--APF εντολη-N1A-APF αυτος- D--GSM και-C ο- A--APN κριμα-N3M-APN και-C ο- A--APN δικαιωμα-N3M-APN αυτος- D--GSM οσος-A1--APN εγω- P--NS εντελλομαι-V1--PMI1S συ- P--DS σημερον-D

12 μη-D εσθιω-VB--AAPNSM και-C ενπιμπλημι-VS--APPNSM και-C οικια-N1A-APF καλος-A1--APF οικοδομεω-VA--AAPNSM και-C καταοικεω-VA--AAPNSM εν-P αυτος- D--DPF

13 και-C ο- A--GPM βους-N3--GPM συ- P--GS και-C ο- A--GPN προβατον-N2N-GPN συ- P--GS πληθυνω-VC--APPGPN συ- P--DS αργυριον-N2N-GSN και-C χρυσιον-N2N-GSN πληθυνω-VC--APPGSN συ- P--DS και-C πας-A3--GPN οσος-A1--GPN συ- P--DS ειμι-VF--FMI3S πληθυνω-VC--APPGPN συ- P--DS

14 υψοω-VC--APS2S ο- A--DSF καρδια-N1A-DSF και-C επιλανθανω-VB--AMS2S κυριος-N2--GSM ο- A--GSM θεος-N2--GSM συ- P--GS ο- A--GSM εκαγω-VB--AAPGSM συ- P--AS εκ-P γη-N1--GSF *αιγυπτος-N2--GSF εκ-P οικος-N2--GSM δουλεια-N1A-GSF

15 ο- A--GSM αγω-VB--AAPGSM συ- P--AS δια-P ο- A--GSF ερημος-N2--GSF ο- A--GSF μεγας-A1--GSF και-C ο- A--GSF φοβερος-A1A-GSF εκεινος- D--GSF ου-D οφις-N3I-NSM δακνω-V1--PAPNSM και-C σκορπιος-N2--NSM και-C διψα-N1S-NSF ου-D ου-D ειμι-V9--IAI3S υδωρ-N3--NSN ο- A--GSM εκαγω-VB--AAPGSM συ- P--DS εκ-P πετρα-N1A-GSF ακροτομος-A1B-GSF πηγη-N1--ASF υδωρ-N3T-GSN

16 ο- A--GSM ψωμιζω-VA--AAPGSM συ- P--AS ο- A--ASN μαννα-N---ASN εν-P ο- A--DSF ερημος-N2--DSF ος- --ASN ου-D οραω-VAI-AAI3P ο- A--NPM πατηρ-N3--NPM συ- P--GS ινα-C κακοω-VA--AAS3S συ- P--AS και-C εκπειραζω-VA--AAS3S συ- P--AS και-C ευ-D συ- P--AS ποιεω-VA--AAS3S επι-P εσχατο-A1--GPF ο- A--GPF ημερα-N1A-GPF συ- P--GS

17 μη-D ειπον-VB--AAS2S εν-P ο- A--DSF καρδια-N1A-DSF συ- P--GS ο- A--NSF ισχυς-N3U-NSF εγω- P--GS και-C ο- A--NSN κρατος-N3E-NSN ο- A--GSF χειρ-N3--GSF εγω- P--GS ποιεω-VAI-AAI3S εγω- P--DS ο- A--ASF δυναμις-N3I-ASF ο- A--ASF μεγας-A1--ASF ουτος- D--ASF

18 και-C μιμνησκω-VS--FPI2S κυριος-N2--GSM ο- A--GSM θεος-N2--GSM συ- P--GS οτι-C αυτος- D--NSM συ- P--DS διδωμι-V8--PAI3S ισχυς-N3U-ASF ο- A--GSN ποιεω-VA--AAN δυναμις-N3I-ASF και-C ινα-C ιστημι-VA--AAS3S ο- A--ASF διαθηκη-N1--ASF αυτος- D--GSM ος- --ASF ομνυμι-VAI-AAI3S κυριος-N2--NSM ο- A--DPM πατηρ-N3--DPM συ- P--GS ως-C σημερον-D

19 και-C ειμι-VF--FMI3S εαν-C ληθη-N1--DSF επιλανθανω-VB--AMS2S κυριος-N2--GSM ο- A--GSM θεος-N2--GSM συ- P--GS και-C πορευομαι-VC--APS2S οπισω-P θεος-N2--GPM ετερος-A1A-GPM και-C λατρευω-VA--AAS2S αυτος- D--DPM και-C προςκυνεω-VA--AAS2S αυτος- D--DPM διαμαρτυρομαι-V1--PMI1S συ- P--DP σημερον-D ο- A--ASM τε-X ουρανος-N2--ASM και-C ο- A--ASF γη-N1--ASF οτι-C απωλεια-N1A-DSF αποολλυω-VF2-FMI2P

20 καθα-D και-D ο- A--NPN λοιπος-A1--NPN εθνος-N3E-NPN οσος-A1--APN κυριος-N2--NSM αποολλυω-V5--PAI3S προ-P προσωπον-N2N-GSN συ- P--GP ουτως-D αποολλυω-VF2-FMI2P αντι-P ος- --GPN ου-D ακουω-VAI-AAI2P ο- A--GSF φωνη-N1--GSF κυριος-N2--GSM ο- A--GSM θεος-N2--GSM συ- P--GP