4 Maccabees 8

           

1 δια-P ουτος- D--ASN γε-X τοι-X και-C μειρακισκος-N2--NPM ο- A--DSM ο- A--GSF ευσεβεια-N1A-GSF λογισμος-N2--DSM φιλοσοφεω-V2--PAPNPM χαλεπος-A1--GPNC βασανιστηριον-N2N-GPN επικρατεω-VAI-AAI3P

2 επειδη-C γαρ-X κατα-P ο- A--ASF πρωτος-A1--ASFS πειραω-V3--PAN νικαω-VCI-API3S περιφανως-D ο- A--NSM τυραννος-N2--NSM μη-D δυναμαι-VC--APPNSM ανααγκαζω-VA--AAN γερων-N3--ASM μιαροφαγεω-VA--AAN τοτε-D δη-X σφοδρα-D περιπαθως-D κελευω-VAI-AAI3S αλλος- D--APM εκ-P ο- A--GSF λειος-A1A-GSF ο- A--GPM *εβραιος-N2--GPM αγω-VB--AAN και-C ει-C μεν-X μιαροφαγεω-VA--AAO3P απολυω-V1--PAN εσθιω-VB--AAPAPM ει-C δε-X αντιλεγω-V1--PAO3P πικρος-A1A-ASMC βασανιζω-V1--PAN

3 ουτος- D--APN διατασσω-VA--AMPGSM ο- A--GSM τυραννος-N2--GSM παραειμι-V9--IAI3P αγω-V1--PPPNPM μετα-P γεραιος-A1A-GSF μητηρ-N3--GSF επτα-M αδελφος-N2--NPM καλος-A1--NPM τε-X και-C αιδημων-A3N-NPM και-C γενναιος-A1A-NPM και-C εν-P πας-A3--DSM χαριεις-A3E-NPM

4 ος- --APM οραω-VB--AAPNSM ο- A--NSM τυραννος-N2--NSM καθαπερ-D εν-P χορος-N2--DSM μεσος-A1--ASF ο- A--ASF μητηρ-N3--ASF περιεχω-V1--PAPAPM ηδομαι-VA--AMI3S επι-P αυτος- D--DPM και-C ο- A--GSF ευπρεπεια-N1A-GSF εκπλησσω-VD--APPNSM και-C ο- A--GSF ευγενεια-N1A-GSF προςμειδιαω-VAI-AAI3S αυτος- D--DPM και-C πλησιον-D καλεω-VA--AAPNSM φημι-V6I-IAI3S

5 ω-I νεανιας-N1T-VPM φιλοφρονως-D εγω- P--NS κατα-P εις-A3--GSM εκαστος-A1--GSM συ- P--GP θαυμαζω-V1--PAI1S ο- A--ASN καλλος-N3E-ASN και-C ο- A--ASN πληθος-N3E-ASN τοσουτο-A1--GPM αδελφος-N2--GPM υπερτιμαω-V3--PAPNSM ου-D μονον-D συνβουλευω-V1--PAI1S μη-D μαινομαι-VD--APN ο- A--ASF αυτος- D--ASF ο- A--DSM προβασανιζω-VS--APPDSM γερων-N3--DSM μανια-N1A-ASF αλλα-C και-C παρακαλεω-V2--PAI1S συνεικω-VA--AAPASM εγω- P--DS ο- A--GSF εμος-A1--GSF απολαυω-V1--PAN φιλια-N1A-GSF

6 δυναμαι-V6--PMO1S δε-X αν-X ωσπερ-D κολαζω-V1--PAN ο- A--APM απειθεω-V2--PAPAPM εγω- P--GS ο- A--DPN επιταγμα-N3M-DPN ουτως-D και-C ευεργετεω-V2--PAN ο- A--APM ευπειθεω-V2--PAPAPM εγω- P--DS

7 πιστευω-VA--AAD2P ουν-X και-C αρχη-N1--APF επι-P ο- A--GPN εμος-A1--GPN πραγμα-N3M-GPN ηγεμονικος-A1--APF λαμβανω-VF--FMI2P αρνεομαι-VA--AMPNPM ο- A--ASM πατριος-A1A-ASM συ- P--GP ο- A--GSF πολιτεια-N1A-GSF θεσμος-N2--ASM

8 και-C μεταλαμβανω-VB--AAPNPM *ελληνικος-N2--GSM βιος-N2--GSM και-C μετα διααιτεω-VC--APPNPM εντρυφαω-VA--AAI2P ο- A--DPF νεοτης-N3T-DPF συ- P--GP

9 επει-C εαν-C οργιλως-D εγω- P--AS διατιθημι-VE--AMS2P δια-P ο- A--GSF απειθεια-N1A-GSF ανααγκαζω-VF--FAI2P εγω- P--AS επι-P δεινος-A1--DPF κολασις-N3I-DPF εις-A3--ASM εκαστος-A1--ASM συ- P--GP δια-P ο- A--GPF βασανος-N2--GPF αποολλυω-VA--AAN

10 καταελεεω-VA--AAD2P ουν-X εαυτου- D--APM ος- --APM και-C ο- A--NSM πολεμιος-A1A-NSM εγω- P+XNS και-C ο- A--GSF ηλικια-N1A-GSF και-C ο- A--GSF ευμορφια-N1A-GSF οικτειρω-V1--PMI1S

11 ου-D διαλογιζομαι-VF2-FMI2P ουτος- D--ASN οτι-C ουδεις-A3--ASN συ- P--DP απειθεω-VA--AAPDPM πλην-D ο- A--GSM μετα-P στρεβλη-N1--GPF αποθνησκω-VB--AAN αποκειμαι-V5--PMI3S

12 ουτος- D--APN δε-X λεγω-V1--PAPNSM κελευω-VAI-AAI3S εις-P ο- A--ASN εμπροσθεν-D τιθημι-V7--PAN ο- A--APN βασανιστηριον-N2N-APN οπως-C και-D δια-P ο- A--GSM φοβος-N2--GSM πειθω-VA--AAO3S αυτος- D--APM μιαροφαγεω-VA--AAN

13 ως-C δε-X τροχος-N2--APM τε-X και-C αρθρεμβολον-N2N-APN στρεβλωτηριον-N2N-APN τε-X και-C τροχαντηρ-N3--APM και-C καταπαλτης-N1M-APM και-C λεβης-N3T-APM τηγανον-N2N-APN τε-X και-C δακτυληθρα-N1A-APF και-C χειρ-N3--APF σιδηρους-A1C-APF και-C σφην-N3--APM και-C ο- A--APN ζωπυρον-N2N-APN ο- A--GSN πυρ-N3--GSN ο- A--NPM δορυφορος-N2--NPM προτιθημι-VEI-AAI3P υπολαμβανω-VB--AAPNSM ο- A--NSM τυραννος-N2--NSM φημι-V6I-IAI3S

14 μειρακιον-N2N-VPN φοβεω-VC--APD2P και-C ος- --ASF σεβομαι-V1--PMI2P δικη-N1--ASF ιλεως-A1B-NSM συ- P--DP ειμι-VF--FMI3S δια-P αναγκη-N1--ASF παρανομεω-VA--AAPDPM

15 ο- A--NPM δε-X ακουω-VA--AAPNPM επαγωγος-A1B-APN και-C οραω-V3--PAPNPM δεινος-A1--APN ου-D μονον-D ου-D φοβεω-VCI-API3P αλλα-C και-D αντιφιλοσοφεω-VAI-AAI3P ο- A--DSM τυραννος-N2--DSM και-C δια-P ο- A--GSF ευλογιστια-N1A-ASF ο- A--ASF τυραννις-N3D-ASF αυτος- D--GSM καταλυω-VAI-AAI3P

16 καιτοι-C λογιζομαι-VA--AMS1P ει-C δειλοψυχος-A1B-NPM τις- I--NPM ειμι-V9--IAI3P εν-P αυτος- D--DPM και-C ανανδρος-A1B-NPM ποιος-A1A-DPM αν-X χραω-VAI-AMI3P λογος-N2--DPM ου-D ουτος- D--DPM

17 ω-I ταλας-A3--NPM εγω- P--NP και-C λιαν-D ανοητος-A1B-NPM βασιλευς-N3V-GSM εγω- P--AP καλεω-V2--PAPGSM και-C επι-P ευεργεσια-N1A-DSF παρακαλεω-V2--PAPGSM ει-C πειθω-VS--APO1P αυτος- D--DSM

18 τις- I--ASN βουλημα-N3M-DPN κενος-A1--DPN εαυτου- D--APM ευφραινω-V1--PAI1P και-C θανατηφορος-A1B-ASF απειθεια-N1A-ASF τολμαω-V3--PAI1P

19 ου-D φοβεω-VC--FPI1P ανηρ-N3--VPM αδελφος-N2--VPM ο- A--APN βασανιστηριον-N2N-APN και-C λογιζομαι-VF2-FMI1P ο- A--APF ο- A--GPF βασανος-N2--GPF απειλη-N1--APF και-C φευγω-VF--FMI1P ο- A--ASF κενοδοξια-N1A-ASF ουτος- D--ASF και-C ολεθροφορος-A1B-ASF αλαζονεια-N1A-ASF

20 ελεεω-VA--AAS1P ο- A--APF εαυτου- D--GPM ηλικια-N1A-APF και-C καταοικτειρω-VA--AAS1P ο- A--ASN ο- A--GSF μητηρ-N3--GSF γηρας-N3--ASN

21 και-C ενθυμεομαι-VC--APS1P οτι-C απειθεω-V2--PAPNPM τεθνηκω-VF--FMI1P

22 συνγιγνωσκω-VF--FMI3S δε-X εγω- P--DP και-D ο- A--NSF θειος-A1A-NSF δικη-N1--NSF δια-P αναγκη-N1--ASF ο- A--ASM βασιλευς-N3V-ASM φοβεω-VC--APPDPM

23 τις- I--ASN εκαγω-V1--PAI1P εαυτου- D--APM ο- A--GSM ηδυς-A1B-GSMS βιος-N2--GSM και-C αποστερεω-V2--PAI1P εαυτου- D--APM ο- A--GSM γλυκυς-A3U-GSM κοσμος-N2--GSM

24 μη-D βιαζομαι-V1--PMS1P ο- A--ASF αναγκη-N1--ASF μηδε-C κενοδοξεω-VA--AAS1P επι-P ο- A--DSF εαυτου- D--GPM στρεβλη-N1--DSF

25 ουδε-C αυτος- D--NSM ο- A--NSM νομος-N2--NSM εκουσιως-D εγω- P--AP θανατοω-V4--PAS3S φοβεω-VC--APPAPM ο- A--APN βασανιστηριον-N2N-APN

26 ποθεν-D εγω- P--DP ο- A--NSF τοσουτος-A1--NSF εντηκω-VX--XAI3S φιλονεικια-N1A-NSF και-C ο- A--NSF θανατηφορος-A1B-NSF αρεσκω-V1--PAI3S καρτερια-N1A-NSF παραειμι-V9--PAPNSN μετα-P αταραξια-N1A-GSF ζαω-V3--PAN ο- A--DSM βασιλευς-N3V-DSM πειθω-VS--APPAPM

27 αλλα-C ουτος- D--GPM ουδεις-A3--ASN ειπον-VBI-AAI3P ο- A--NPM νεανιας-N1T-NPM βασανιζω-V1--PPN μελλω-V1--PAPNPM ουδε-C ενθυμεομαι-VCI-API3P

28 ειμι-V9--IAI3P γαρ-X περιφρονεω-V2--PAPNPM ο- A--GPN παθος-N3E-GPN και-C αυτοκρατωρ-N3 -NPM ο- A--GPF αλγηδων-N3N-GPF

29 ωστε-C αμα-D ο- A--DSN παυω-VA--AMN ο- A--ASM τυραννος-N2--ASM συνβουλευω-V1--PAPASM αυτος- D--DPM μιαροφαγεω-VA--AAN πας-A3--NPM δια-P εις-A1A-GSF φωνη-N1--GSF ομου-A1--GSF ωσπερ-D απο-P ο- A--GSF αυτος- D--GSF ψυχη-N1--GSF ειπον-VBI-AAI3P

  


Přeložit: