4 Maccabees 17

Studie

           |

1 λεγω-V1I-IAI3P δε-X και-C ο- A--GPM δορυφορος-N2--GPM τις- I--NPM οτι-C ως-C μελλω-V1I-IAI3S συνλαμβανω-V1--PPN και-D αυτος- D--NSF προς-P θανατος-N2--ASM ινα-C μη-D ψαυω-VA--AAO3S τις- I--NSM ο- A--GSN σωμα-N3M-GSN αυτος- D--GSF εαυτου- D--ASF ριπτω-VAI-AAI3S κατα-P ο- A--GSF πυρα-N1A-GSF

2 ω-I μητηρ-N3--NSF συν-P επτα-M παις-N3D-DPM καταλυω-VA--AAPNSF ο- A--ASF ο- A--GSM τυραννος-N2--GSM βια-N1A-ASF και-C ακυροω-VA--AAPNSF ο- A--APF κακος-A1--APF επινοια-N1A-APF αυτος- D--GSM και-C δεικνυω-VA--AAPNSF ο- A--ASF ο- A--GSF πιστις-N3I-GSF γενναιοτης-N3T-ASF

3 καθαπερ-D γαρ-X συ- P--NS στεγη-N1--NSF επι-P ο- A--APM στυλος-N2--APM ο- A--GPM παις-N3D-GPM γενναιως-D ιδρυω-VM--XMPNSF ακλινης-A3H-NSF υποφερω-VAI-AAI2S ο- A--ASM δια-P ο- A--GPF βασανος-N2--GPF σεισμος-N2--ASM

4 θαρσεω-V2--PAD2S τοιγαρουν-X ω-I μητηρ-N3--NSF ιεροψυχος-A1B-VSF ο- A--ASF ελπις-N3D-ASF ο- A--GSF υπομονη-N1--GSF βεβαιος-A1A-ASF εχω-V1--PAPNSF προς-P ο- A--ASM θεος-N2--ASM

5 ου-D ουτως-D σεληνη-N1--NSF κατα-P ουρανος-N2--ASM συν-P αστρον-N2N-DPN σεμνος-A1--NSF καταιστημι-VXI-XAI3S ως-C συ- P--NS ο- A--APM ισαστερος-A1B-APM επτα-M παις-N3D-APM φωταγωγεω-VA--AAPNSF προς-P ο- A--ASF ευσεβεια-N1A-ASF εντιμος-A1B-NSF καταιστημι-VXI-XAI2S θεος-N2--DSM και-C στηριζω-VM--XPI2S συν-P αυτος- D--DPM εν-P ουρανος-N2--DSM

6 ειμι-V9--IAI3S γαρ-X ο- A--NSF παιδοποιια-N1A-NSF συ- P--GS απο-P *αβρααμ-N---GSM ο- A--GSM πατηρ-N3--GSM

7 ει-C δε-X εκειμι-V9--PAPNSN εγω- P--DP ειμι-V9--IAI3S ωσπερ-D επι-P τις- I--GSN ζωγραφεω-VA--AAN ο- A--ASF ο- A--GSF ευσεβεια-N1A-GSF συ- P--GS ιστορια-N1A-ASF ου-D αν-X φριττω-V1I-IAI3P ο- A--NPM θεωρεω-V2--PAPNPM οραω-V3--PAPNPM μητηρ-N3--ASF επτα-M τεκνον-N2N-GPN δια-P ευσεβεια-N1A-ASF ποικιλος-A1--APF βασανος-N2--APF μεχρι-P θανατος-N2--GSM υπομενω-VA--AAPASF

8 και-C γαρ-X αξιος-A1A-ASM ειμι-V9--IAI3S και-C επι-P αυτος- D--GSM ο- A--GSN επιταφιον-N2N-GSN αναγραφω-VA--AAN και-C ουτος- D--APN ο- A--DPM απο-P ο- A--GSN εθνος-N3E-GSN εις-P μνεια-N1A-ASF λεγω-V1--PMPAPN

9 ενταυθα-D γερων-N3--NSM ιερευς-N3V-NSM και-C γυνη-N3K-NSF γεραιος-A1A-NSF και-C επτα-M παις-N3D-NPM εγκηδευομαι-VM--XPI3P δια-P τυραννος-N2--GSM βια-N1A-ASF ο- A--ASF *εβραιος-N2--GPM πολιτεια-N1A-ASF καταλυω-VA--AAN θελω-V1--PAPGSM

10 ος- --NPM και-C εκδικεω-VAI-AAI3P ο- A--ASN γενος-N3E-ASN εις-P θεος-N2--ASM αποοραω-V3--PAPNPM και-C μεχρι-P θανατος-N2--GSM ο- A--APF βασανος-N2--APF υπομενω-VA--AAPNPM

11 αληθως-D γαρ-X ειμι-V9--IAI3S αγων-N3W-NSM θειος-A1A-NSM ο- A--NSM δια-P αυτος- D--GPM γιγνομαι-VM--XMPNSM

12 αθλοθετεω-V2I-IAI3S γαρ-X τοτε-D αρετη-N1--NSF δια-P υπομονη-N1--GSF δοκιμαζω-V1--PAPNSF ο- A--ASN νικος-N3E-ASN αφθαρσια-N1A-NSF εν-P ζωη-N1--DSF πολυχρονιος-A1B-DSF

13 *ελεαζαρος-N---NSM δε-X προαγωνιζομαι-V1I-IMI3S ο- A--NSF δε-X μητηρ-N3--NSF ο- A--GPM επτα-M παις-N3D-GPM εναθλεω-V2I-IAI3S ο- A--NPM δε-X αδελφος-N2--NPM αγωνιζομαι-V1I-IMI3P

14 ο- A--NSM τυραννος-N2--NSM αντιαγωνιζομαι-V1I-IMI3S ο- A--NSM δε-X κοσμος-N2--NSM και-C ο- A--NSM ο- A--GPM ανθρωπος-N2--GPM βιος-N2--NSM θεωρεω-V2I-IAI3S

15 θεοσεβεια-N1A-NSF δε-X νικαω-V3I-IAI3S ο- A--APM εαυτου- D--GSF αθλητης-N1M-APM στεφανοω-V4--PAPNSF

16 τις- I--NPM ου-D θαυμαζω-VAI-AAI3P ο- A--APM ο- A--GSF θειος-A1A-GSF νομοθεσια-N1A-GSF αθλητης-N1M-APM τις- I--NPM ου-D εκπλησσω-VDI-API3P

17 αυτος- D--NSM γε-X τοι-X ο- A--NSM τυραννος-N2--NSM και-C ολος-A1--ASN ο- A--ASN συμβουλιον-N2N-ASN θαυμαζω-VAI-AAI3P αυτος- D--GPM ο- A--ASF υπομονη-N1--ASF

18 δια-P ος- --ASF και-C ο- A--DSM θειος-A1A-DSM νυν-D παραιστημι-VXI-XAI3P θρονος-N2--DSM και-C ο- A--ASM μακαριος-A1A-ASM βιοω-V4--PAI3P αιων-N3W-ASM

19 και-C γαρ-X φημι-V6--PAI3S ο- A--NSM *μωυσης-N1M-NSM και-D πας-A3--NPM ο- A--NPM αγιαζω-VT--XMPNPM υπο-P ο- A--APF χειρ-N3--APF συ- P--GS

20 και-C ουτος- D--NPM ουν-X αγιαζω-VS--APPNPM δια-P θεος-N2--ASM τιμαω-VM--XPI3P ου-D μονον-D ουτος- D--DSF ο- A--DSF τιμη-N1--DSF αλλα-C και-D ο- A--DSM δια-P αυτος- D--APM ο- A--ASN εθνος-N3E-ASN εγω- P--GP ο- A--APM πολεμιος-A1A-APM μη-D επικρατεω-VA--AAN

21 και-C ο- A--ASM τυραννος-N2--ASM τιμωρεω-VC--APN και-C ο- A--ASF πατρις-N3D-ASF καθαριζω-VS--APN ωσπερ-D αντιψυχος-A1B-NSN γιγνομαι-VX--XAPAPM ο- A--GSF ο- A--GSN εθνος-N3E-GSN αμαρτια-N1A-GSF

22 και-C δια-P ο- A--GSN αιμα-N3M-GSN ο- A--GPM ευσεβης-A3H-GPM εκεινος- D--GPM και-C ο- A--GSN ιλαστηριον-N2--GSN ο- A--GSM θανατος-N2--GSM αυτος- D--GPM ο- A--NSF θειος-A1A-NSF προνοια-N1A-NSF ο- A--ASM *ισραηλ-N---ASM προκακοω-VC--APPASM διασωζω-VAI-AAI3S

23 προς-P γαρ-X ο- A--ASF ανδρειος-A1A-ASF αυτος- D--GPM ο- A--GSF αρετη-N1--GSF και-C ο- A--ASF επι-P ο- A--DPF βασανος-N2--DPF αυτος- D--GPM υπομονη-N1--ASF ο- A--NSM τυραννος-N2--NSM αποοραω-VB--AAPNSM ανακηρυσσω-VAI-AAI3S ο- A--NSM *αντιοχος-N---NSM ο- A--DPM στρατιωτης-N1M-DPM αυτος- D--GSM εις-P υποδειγμα-N3M-ASN ο- A--ASF εκεινος- D--GPM υπομονη-N1--ASF

24 εχω-VBI-AAI3S τε-X αυτος- D--APM γενναιος-A1A-APM και-C ανδρειος-A1A-APM εις-P πεζομαχια-N1A-ASF και-C πολιορκια-N1A-ASF και-C εκπορθεω-VA--AAPNSM νικαω-VAI-AAI3S πας-A3--APM ο- A--APM πολεμιος-A1A-APM