4 Maccabees 16:5

              

5 και-C γαρ-X ουτος- D--ASN επιλογιζομαι-VA--AMD2P οτι-C δειλοψυχος-A1B-NSF ει-C ειμι-V9--IAI3S ο- A--NSF γυνη-N3K-NSF καιπερ-C μητηρ-N3--NSF ειμι-V9--PAPNSF ολοφυρομαι-V1I-IMI3S αν-X επι-P αυτος- D--DPM και-C ισως-D αν-X ουτος- D--APN ειπον-VBI-AAI3SPřeložit: