2 Maccabees 8:14

Study

                 |

14 ο- A--NPM δε-X ο- A--APN περιλειπω-VP--XMPAPN πας-A3--APN πωλεω-V2I-IAI3P ομου-D δε-X ο- A--ASM κυριος-N2--ASM αξιοω-V4I-IAI3P ρυομαι-VA--AMN ο- A--APM υπο-P ο- A--GSM δυσσεβης-A3H-GSM *νικανωρ-N3 -GSM πριν-D συντυγχανω-VB--AAN πιπρασκω-VM--XMPAPM