1 Maccabees 2

           

1 εν-P ο- A--DPF ημερα-N1A-DPF εκεινος- D--DPF αναιστημι-VHI-AAI3S *ματταθιας-N1T-NSM υιος-N2--NSM *ιωαννης-N1S-GSM ο- A--GSM *συμεων-N---GSM ιερευς-N3V-NSM ο- A--GPM υιος-N2--GPM *ιωαριβ-N---GSM απο-P *ιερουσαλημ-N---GSF και-C καταιζω-VAI-AAI3S εν-P *μωδειν-N---DSF

2 και-C αυτος- D--DSM υιος-N2--NPM πεντε-M *ιωαννης-N1S-NSM ο- A--NSM επικαλεω-V2--PMPNSM *γαδδι-N---NSM

3 *σιμων-N3N-NSM ο- A--NSM καλεω-V2--PMPNSM *θασσι-N---NSM

4 *ιουδας-N1T-NSM ο- A--NSM καλεω-V2--PMPNSM *μακκαβαιος-N2--NSM

5 *ελεαζαρ-N---NSM ο- A--NSM καλεω-V2--PMPNSM *αυαραν-N---NSM *ιωναθης-N1M-NSM ο- A--NSM καλεω-V2--PMPNSM *απφους-N---NSM

6 και-C οραω-VBI-AAI3S ο- A--APF βλασφημια-N1A-APF ο- A--APF γιγνομαι-V1--PMPAPF εν-P *ιουδα-N---DSM και-C εν-P *ιερουσαλημ-N---DSF

7 και-C ειπον-VBI-AAI3S οιμμοι-I ινα-C τις- I--ASN ουτος- D--ASN γενναω-VCI-API1S οραω-VB--AAN ο- A--ASN συντριμμα-N3M-ASN ο- A--GSM λαος-N2--GSM εγω- P--GS και-C ο- A--ASN συντριμμα-N3M-ASN ο- A--GSF αγιος-A1A-GSF πολις-N3I-GSF και-C καταιζω-VA--AAN εκει-D εν-P ο- A--DSN διδωμι-VC--APN αυτος- D--ASF εν-P χειρ-N3--DSF εχθρος-A1A-GPM ο- A--ASN αγιασμα-N3M-ASN εν-P χειρ-N3--DSF αλλοτριος-A1A-GPM

8 γιγνομαι-VBI-AMI3S ο- A--NSM ναος-N2--NSM αυτος- D--GSF ως-C ανηρ-N3--NSM αδοξος-A1B-NSM

9 ο- A--NPN σκευη-N1--NPN ο- A--GSF δοξα-N1S-GSF αυτος- D--GSF αιχμαλωτος-A1B-APN αποαγω-VQI-API3S αποκτεινω-VCI-API3S ο- A--NPN νηπιος-A1A-NPN αυτος- D--GSF εν-P ο- A--DPF πλατυς-A3U-DPF αυτος- D--GSF ο- A--NPM νεανισκος-N2--NPM αυτος- D--GSF εν-P ρομφαια-N1A-DSF εχθρος-A1A-GSM

10 ποιος-A1A-NSN εθνος-N3E-NSN ου-D κληρονομεω-VAI-AAI3S βασιλειον-N2N-NPN και-C ου-D κρατεω-VAI-AAI3S ο- A--GPN σκυλον-N2N-GPN αυτος- D--GSF

11 πας-A3--NSM ο- A--NSM κοσμος-N2--NSM αυτος- D--GSF αποαιρεω-VCI-API3S αντι-P ελευθερος-A1A-GSF γιγνομαι-VBI-AMI3S εις-P δουλη-N1--ASF

12 και-C ιδου-I ο- A--NPN αγιος-A1A-NPN εγω- P--GP και-C ο- A--NSF καλλονη-N1--NSF εγω- P--GP και-C ο- A--NSF δοξα-N1S-NSF εγω- P--GP ερημοω-VCI-API3S και-C βεβηλοω-VAI-AAI3P αυτος- D--APN ο- A--NPN εθνος-N3E-NPN

13 ινα-C τις- I--ASN εγω- P--DP ετι-D ζωη-N1--NSF

14 και-C διαρηγνυμι-VAI-AAI3S *ματταθιας-N1T-NSM και-C ο- A--NPM υιος-N2--NPM αυτος- D--GSM ο- A--APN ιματιον-N2N-APN αυτος- D--GPM και-C περιβαλλω-VBI-AMI3P σακκος-N2--APM και-C πενθεω-VAI-AAI3P σφοδρα-D

15 και-C ερχομαι-VBI-AAI3P ο- A--NPM παρα-P ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM ο- A--NPM κατα ανααγκαζω-V1--PAPNPM ο- A--ASF αποστασια-N1A-ASF εις-P *μωδειν-N---ASF ο- A--ASF πολις-N3I-ASF ινα-C θυσιαζω-VA--AAS3P

16 και-C πολυς-A1--NPM απο-P *ισραηλ-N---GSM προς-P αυτος- D--APM προςερχομαι-VBI-AAI3P και-C *ματταθιας-N1T-NSM και-C ο- A--NPM υιος-N2--NPM αυτος- D--GSM συναγω-VQI-API3P

17 και-C αποκρινω-VCI-API3P ο- A--NPM παρα-P ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM και-C ειπον-VBI-AAI3P ο- A--DSM *ματταθιας-N1T-DSM λεγω-V1--PAPNPM αρχων-N3--NSM και-C ενδοξος-A1B-NSM και-C μεγας-A1P-NSM ειμι-V9--PAI2S εν-P ο- A--DSF πολις-N3I-DSF ουτος- D--DSF και-C στηριζω-VX--XMPNSM υιος-N2--DPM και-C αδελφος-N2--DPM

18 νυν-D προςερχομαι-VB--AAD2S πρωτος-A1--NSMS και-C ποιεω-VA--AAD2S ο- A--ASN προσταγμα-N3M-ASN ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM ως-C ποιεω-VAI-AAI3P πας-A3--NPN ο- A--NPN εθνος-N3E-NPN και-C ο- A--NPM ανηρ-N3--NPM *ιουδα-N---GSM και-C ο- A--NPM καταλειπω-VV--APPNPM εν-P *ιερουσαλημ-N---DSF και-C ειμι-VF--FMI2S συ- P--NS και-C ο- A--NPM υιος-N2--NPM συ- P--GS ο- A--GPM φιλος-A1--GPM ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM και-C συ- P--NS και-C ο- A--NPM υιος-N2--NPM συ- P--GS δοξαζω-VS--FPI2P αργυριον-N2N-DSN και-C χρυσιον-N2N-DSN και-C αποστολη-N1--DPF πολυς-A1--DPF

19 και-C αποκρινω-VCI-API3S *ματταθιας-N1T-NSM και-C ειπον-VBI-AAI3S φωνη-N1--DSF μεγας-A1--DSF ει-C πας-A3--NPN ο- A--NPN εθνος-N3E-NPN ο- A--NPN εν-P οικος-N2--DSM ο- A--GSF βασιλεια-N1A-GSF ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM ακουω-V1--PAI3P αυτος- D--GSM αποιστημι-VH--AAN εκαστος-A1--NSM απο-P λατρεια-N1A-GSF πατηρ-N3--GPM αυτος- D--GSM και-C αιρετιζω-VAI-AMI3P εν-P ο- A--DPF εντολη-N1A-DPF αυτος- D--GSM

20 καιεγω-C+ PNS και-C ο- A--NPM υιος-N2--NPM εγω- P--GS και-C ο- A--NPM αδελφος-N2--NPM εγω- P--GS πορευομαι-VF--FMI1P εν-P διαθηκη-N1--DSF πατηρ-N3--GPM εγω- P--GP

21 ιλεως-D εγω- P--DP καταλειπω-VB--AAN νομος-N2--ASM και-C δικαιωμα-N3M-APN

22 ο- A--GPM λογος-N2--GPM ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM ου-D ακουω-VF--FMI1P παραερχομαι-VB--AAN ο- A--ASF λατρεια-N1A-ASF εγω- P--GP δεξιος-A1A-ASF η-C αριστερος-A1A-ASF

23 και-C ως-C παυω-VAI-AMI3S λαλεω-V2--PAPNSM ο- A--APM λογος-N2--APM ουτος- D--APM προςερχομαι-VBI-AAI3S ανηρ-N3--NSM *ιουδαιος-A1--NSM εν-P οφθαλμος-N2--DPM πας-A3--GPM θυσιαζω-VA--AAN επι-P ο- A--GSM βωμος-N2--GSM εν-P *μωδειν-N---DSF κατα-P ο- A--ASN προσταγμα-N3M-ASN ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM

24 και-C οραω-VBI-AAI3S *ματταθιας-N1T-NSM και-C ζηλοω-VAI-AAI3S και-C τρομεω-VAI-AAI3S ο- A--NPM νεφρος-N2--NPM αυτος- D--GSM και-C αναφερω-VAI-AAI3S θυμος-N2--ASM κατα-P ο- A--ASN κριμα-N3M-ASN και-C τρεχω-VB--AAPNSM σφαζω-VAI-AAI3S αυτος- D--ASM επι-P ο- A--ASM βωμος-N2--ASM

25 και-C ο- A--ASM ανηρ-N3--ASM ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM ο- A--ASM ανααγκαζω-V1--PAPASM θυω-V1--PAN αποκτεινω-VAI-AAI3S εν-P ο- A--DSM καιρος-N2--DSM εκεινος- D--DSM και-C ο- A--ASM βωμος-N2--ASM κατααιρεω-VBI-AAI3S

26 και-C ζηλοω-VAI-AAI3S ο- A--DSM νομος-N2--DSM καθως-D ποιεω-VAI-AAI3S *φινεες-N---NSM ο- A--DSM *ζαμβρι-N---DSM υιος-N2--DSM *σαλωμ-N---GSM

27 και-C ανακραζω-VAI-AAI3S *ματταθιας-N1T-NSM εν-P ο- A--DSF πολις-N3I-DSF φωνη-N1--DSF μεγας-A1--DSF λεγω-V1--PAPNSM πας-A3T-NSM ο- A--NSM ζηλοω-V4--PAPNSM ο- A--DSM νομος-N2--DSM και-C ιστος-N2--GPM διαθηκη-N1--ASF εκερχομαι-VB--AAD3S οπισω-D εγω- P--GS

28 και-C φευγω-VBI-AAI3S αυτος- D--NSM και-C ο- A--NPM υιος-N2--NPM αυτος- D--GSM εις-P ο- A--APN ορος-N3E-APN και-C εν καταλειπω-VBI-AAI3P οσος-A1--APN εχω-V1I-IAI3P εν-P ο- A--DSF πολις-N3I-DSF

29 τοτε-D καταβαινω-VZI-AAI3P πολυς-A1--NPM ζητεω-V2--PAPNPM δικαιοσυνη-N1--ASF και-C κριμα-N3M-ASN εις-P ο- A--ASF ερημος-N2--ASF καταιζω-VA--AAN εκει-D

30 αυτος- D--NPM και-C ο- A--NPM υιος-N2--NPM αυτος- D--GPM και-C ο- A--NPF γυνη-N3K-NPF αυτος- D--GPM και-C ο- A--NPN κτηνος-N3E-NPN αυτος- D--GPM οτι-C σκληρυνω-VCI-API3S επι-P αυτος- D--APM ο- A--NPN κακος-A1--NPN

31 και-C ανααγγελλω-VDI-API3S ο- A--DPM ανηρ-N3--DPM ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM και-C ο- A--DPF δυναμις-N3I-DPF ος- --NPF ειμι-V9--IAI3P εν-P *ιερουσαλημ-N---DSF πολις-N3I-DSF *δαυιδ-N---GSM οτι-C καταβαινω-VZI-AAI3P ανηρ-N3--NPM οστις- X--NPM διασκεδαζω-VAI-AAI3P ο- A--ASF εντολη-N1--ASF ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM εις-P ο- A--APM κρυφος-N2--APM εν-P ο- A--DSF ερημος-N2--DSF

32 και-C τρεχω-VBI-AAI3P οπισω-D αυτος- D--GPM πολυς-A1--NPM και-C καταλαμβανω-VBI-AMI3P αυτος- D--APM και-C παρα ενβαλλω-VBI-AAI3P επι-P αυτος- D--APM και-C συνιστημι-VAI-AMI3P προς-P αυτος- D--APM πολεμος-N2--ASM εν-P ο- A--DSF ημερα-N1A-DSF ο- A--GPN σαββατον-N2N-GPN

33 και-C ειπον-VBI-AAI3P προς-P αυτος- D--APM εως-D ο- A--GSM νυν-D εκερχομαι-VB--AAPNPM ποιεω-VA--AAD2P κατα-P ο- A--ASM λογος-N2--ASM ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM και-C ζαω-VF--FMI2P

34 και-C ειπον-VBI-AAI3P ου-D εκερχομαι-VF--FMI1P ουδε-C ποιεω-VF--FAI1P ο- A--ASM λογος-N2--ASM ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM βεβηλοω-VA--AAN ο- A--ASF ημερα-N1A-ASF ο- A--GPN σαββατον-N2N-GPN

35 και-C ταχυνω-VAI-AAI3P επι-P αυτος- D--APM πολεμος-N2--ASM

36 και-C ου-D αποκρινω-VCI-API3P αυτος- D--DPM ουδε-C λιθος-N2--ASM εντινασσω-VAI-AAI3P αυτος- D--DPM ουδε-C ενφρασσω-VAI-AAI3P ο- A--APM κρυφος-N2--APM

37 λεγω-V1--PAPNPM αποθνησκω-VAI-AAS1P πας-A3--NPM εν-P ο- A--DSF απλοτης-N3--DSF εγω- P--GP μαρτυρεω-V2--PAI3S επι-P εγω- P--AP ο- A--NSM ουρανος-N2--NSM και-C ο- A--NSF γη-N1--NSF οτι-C ακριτως-D αποολλυω-V5--PAI2P εγω- P--AP

38 και-C αναιστημι-VHI-AAI3P επι-P αυτος- D--APM εν-P πολεμος-N2--DSM ο- A--DPN σαββατα-N---DPN και-C αποθνησκω-VBI-AAI3P αυτος- D--NPM και-C ο- A--NPF γυνη-N3K-NPF αυτος- D--GPM και-C ο- A--NPN τεκνον-N2N-NPN αυτος- D--GPM και-C ο- A--NPN κτηνος-N3E-NPN αυτος- D--GPM εως-D χιλιοι-A1A-GPF ψυχη-N1--GPF ανθρωπος-N2--GPM

39 και-C γιγνωσκω-VZI-AAI3S *ματταθιας-N1T-NSM και-C ο- A--NPM φιλος-A1--NPM αυτος- D--GSM και-C πενθεω-VAI-AAI3P επι-P αυτος- D--APM σφοδρα-D

40 και-C ειπον-VBI-AAI3S ανηρ-N3--NSM ο- A--DSM πλησιον-D αυτος- D--GSM εαν-D πας-A3--NPM ποιεω-VA--AAS1P ως-C ο- A--NPM αδελφος-N2--NPM εγω- P--GP ποιεω-VAI-AAI3P και-C μη-D πολεμεω-VA--AAS1P προς-P ο- A--APN εθνος-N3E-APN υπερ-P ο- A--GSF ψυχη-N1--GSF εγω- P--GP και-C ο- A--GPN δικαιωμα-N3M-GPN εγω- P--GP νυν-D ταχιον-D ολεθρευω-VF--FAI3P εγω- P--AP απο-P ο- A--GSF γη-N1--GSF

41 και-C βουλευω-VAI-AMI3P ο- A--DSF ημερα-N1A-DSF εκεινος- D--DSF λεγω-V1--PAPNPM πας-A3T-NSM ανθρωπος-N2--NSM ος- --NSM εαν-C ερχομαι-VB--AAS3S επι-P εγω- P--AP εις-P πολεμος-N2--ASM ο- A--DSF ημερα-N1A-DSF ο- A--GPN σαββατον-N2N-GPN πολεμεω-VA--AAS1P κατεναντι-D αυτος- D--GSM και-C ου-D μη-D αποθνησκω-VB--AAS1P πας-A3--NPM καθως-D αποθνησκω-VBI-AAI3P ο- A--NPM αδελφος-N2--NPM εγω- P--GP εν-P ο- A--DPM κρυφος-N2--DPM

42 τοτε-D συναγω-VQI-API3P προς-P αυτος- D--APM συναγωγη-N1--NSF *ασιδαιος-A1--GPM ισχυρος-A1A-NPM δυναμις-N3I-DSF απο-P *ισραηλ-N---GSM πας-A3--NSM ο- A--NSM εκουσιαζομαι-V1--PMPNSM ο- A--DSM νομος-N2--DSM

43 και-C πας-A3--NPM ο- A--NPM φυγαδευω-V1--PAPNPM απο-P ο- A--GPN κακος-A1--GPN προςτιθημι-VCI-API3P αυτος- D--DPM και-C γιγνομαι-VBI-AMI3P αυτος- D--DPM εις-P στηριγμα-N3T-ASN

44 και-C συνιστημι-VAI-AMI3P δυναμις-N3I-ASF και-C πατασσω-VAI-AAI3P αμαρτωλος-A1B-APM εν-P οργη-N1--DSF αυτος- D--GPM και-C ανηρ-N3--APM ανομος-A1B-APM εν-P θυμος-N2--DSM αυτος- D--GPM και-C ο- A--NPM λοιπος-A1--NPM φευγω-VBI-AAI3P εις-P ο- A--APN εθνος-N3E-APN σωζω-VC--APN

45 και-C κυκλοω-VAI-AAI3S *ματταθιας-N1T-NSM και-C ο- A--NPM φιλος-A1--NPM αυτος- D--GSM και-C κατααιρεω-VBI-AAI3P ο- A--APM βωμος-N2--APM

46 και-C περιτεμνω-VBI-AAI3P ο- A--APN παιδαριον-N2N-APN ο- A--APN απεριτμητος-A1B-APN οσος-A1--APN ευρισκω-VB--AAI3P εν-P οριον-N2N-DPN *ισραηλ-N---GSM εν-P ισχυς-N3U-DSF

47 και-C διωκω-VAI-AAI3P ο- A--APM υιος-N2--APM ο- A--GSF υπερηφανια-N1A-GSF και-C καταευοδοω-VC--API3S ο- A--NSN εργον-N2N-NSN εν-P χειρ-N3--DSF αυτος- D--GPM

48 και-C αντιλαμβανω-VBI-AMI3P ο- A--GSM νομος-N2--GSM εκ-P χειρ-N3--GSF ο- A--GPN εθνος-N3E-GPN και-C ο- A--GPM βασιλευς-N3V-GPM και-C ου-D διδωμι-VAI-AAI3P κερας-N3T-NSN ο- A--DSM αμαρτωλος-A1B-DSM

49 και-C εγγιζω-VAI-AAI3P ο- A--NPF ημερα-N1A-NPF *ματταθιας-N1T-GSM αποθνησκω-VB--AAN και-C ειπον-VBI-AAI3S ο- A--DPM υιος-N2--DPM αυτος- D--GSM νυν-D στηριζω-VCI-API3S υπερηφανια-N1A-NSF και-C ελεγμος-N2--NSM και-C καιρος-N2--NSM καταστροφη-N1--GSF και-C οργη-N1--NSF θυμος-N2--GSM

50 νυν-D τεκνον-N2N-VPN ζηλοω-VA--AAD2P ο- A--DSM νομος-N2--DSM και-C διδωμι-VO--AAD2P ο- A--APF ψυχη-N1--APF συ- P--GP υπερ-P διαθηκη-N1--GSF πατηρ-N3--GPM εγω- P--GP

51 και-C μιμνησκω-VS--APS2P ο- A--APN εργον-N2N-APN ο- A--GPM πατηρ-N3--GPM ος- --APN ποιεω-VAI-AAI3P εν-P ο- A--DPF γενεα-N1A-DPF αυτος- D--GPM και-C δεχομαι-VD--AAD2P δοξα-N1S-ASF μεγας-A1--ASF και-C ονομα-N3M-ASN αιωνιος-A1B-ASN

52 *αβρααμ-N---NSM ου-D εν-P πειρασμος-N2--DSM ευρισκω-VC--API3S πιστος-A1--NSM και-C λογιζομαι-VSI-API3S αυτος- D--DSM εις-P δικαιοσυνη-N1--ASF

53 *ιωσηφ-N---NSM εν-P καιρος-N2--DSM στενοχωρια-N1A-GSF αυτος- D--GSM φυλασσω-VAI-AAI3S εντολη-N1--ASF και-C γιγνομαι-VBI-AMI3S κυριος-N2--NSM *αιγυπτος-N2--GSF

54 *φινεες-N---NSM ο- A--NSM πατηρ-N3--NSM εγω- P--GP εν-P ο- A--DSN ζηλοω-VA--AAN ζηλος-N2--ASM λαμβανω-VBI-AAI3S διαθηκη-N1--ASF ιερωσυνη-N1--GSF αιωνιος-A1A-GSF

55 *ιησους-N---NSM εν-P ο- A--DSN πληροω-VA--AAN λογος-N2--ASM γιγνομαι-VBI-AMI3S κριτης-N1M-NSM εν-P *ισραηλ-N---GSM

56 *χαλεβ-N---NSM εν-P ο- A--DSN μαρτυρεω-VC--APN εν-P ο- A--DSF εκκλησια-N1A-DSF λαμβανω-VBI-AAI3S γη-N1--GSF κληρονομια-N1A-ASF

57 *δαυιδ-N---NSM εν-P ο- A--DSN ελεος-N3E-DSN αυτος- D--GSM κληρονομεω-VAI-AAI3S θρονος-N2--ASM βασιλεια-N1A-GSF εις-P αιων-N3W-APM

58 *ηλιας-N---NSM εν-P ο- A--DSN ζηλοω-VA--AAN ζηλος-N2--ASM νομος-N2--GSM αναλαμβανω-VVI-API3S εις-P ο- A--ASM ουρανος-N2--ASM

59 *ανανιας-N---NSM *αζαριας-N---NSM *μισαηλ-N---NSM πιστευω-VA--AAPNPM σωζω-VCI-API3P εκ-P φλοξ-N3G-GSF

60 *δανιηλ-N---NSM εν-P ο- A--DSF απλοτης-N3T-DSF αυτος- D--GSM ερυω-VC--API3S εκ-P στομα-N3M-GSN λεων-N3--GPM

61 και-C ουτως-D εννοεω-VC--APS2P κατα-P γενεα-N1A-ASF και-C γενεα-N1A-ASF οτι-C πας-A3--NPM ο- A--NPM ελπιζω-V1--PAPNPM επι-P αυτος- D--ASM ου-D ασθενεω-VF--FAI3P

62 και-C απο-P λογος-N2--GPM ανηρ-N3--GSM αμαρτωλος-A1B-GSM μη-D φοβεω-VC--APS2P οτι-C ο- A--NSF δοξα-N1S-NSF αυτος- D--GSM εις-P κοπριον-N2N-APN και-C εις-P σκωληξ-N3K-APM

63 σημερον-D επιαιρω-VC--FPI3S και-C αυριον-D ου-D μη-D ευρισκω-VC--APS3S οτι-C επιστρεφω-VAI-AAI3S εις-P ο- A--ASM χους-N3--ASM αυτος- D--GSM και-C ο- A--NSM διαλογισμος-N2--NSM αυτος- D--GSM αποολλυω-VF2-FMI3S

64 τεκνον-N2N-VPN ανδριζομαι-V1--PMD2P και-C ισχυω-VA--AAD2P εν-P ο- A--DSM νομος-N2--DSM οτι-C εν-P αυτος- D--DSM δοξαζω-VS--FPI2P

65 και-C ιδου-I *συμεων-N---NSM ο- A--NSM αδελφος-N2--NSM συ- P--GP οιδα-VX--XAI1S οτι-C ανηρ-N3--NSM βουλη-N1--GSF ειμι-V9--PAI3S αυτος- D--GSM ακουω-V1--PAI2P πας-A1S-APF ο- A--APF ημερα-N1A-APF αυτος- D--NSM ειμι-VF--FMI3S συ- P--GP πατηρ-N3--NSM

66 και-C *ιουδας-N1T-NSM *μακκαβαιος-N2--NSM ισχυρος-A1A-NSM δυναμις-N3I-DSF εκ-P νεοτης-N3T-GSF αυτος- D--GSM αυτος- D--NSM ειμι-VF--FMI3S συ- P--DP αρχων-N3--NSM στρατια-N1A-GSF και-C πολεμεω-VF--FAI3S πολεμος-N2--ASM λαος-N2--GPM

67 και-C συ- P--NP προςαγω-VF--FAI2P προς-P συ- P--AP πας-A3--APM ο- A--APM ποιητης-N1M-APM ο- A--GSM νομος-N2--GSM και-C εκδικαω-VA--AAD2P εκδικησις-N3I-ASF ο- A--GSM λαος-N2--GSM συ- P--GP

68 αντι αποδιδωμι-VO--AAD2P ανταποδομα-N3T-APN ο- A--DPN εθνος-N3E-DPN και-C προςεχω-V1--PAI2P εις-P προσταγμα-N3M-ASN ο- A--GSM νομος-N2--GSM

69 και-C ευλογεω-VA--AAI3S αυτος- D--APM και-C προςτιθημι-VCI-API3S προς-P ο- A--APM πατηρ-N3--APM αυτος- D--GSM

70 και-C αποθνησκω-VBI-AAI3S εν-P ο- A--DSN εκτος-A1--DSN και-C τεσσαρακοστος-A1--DSN και-C εκατοστος-A1--DSN ετος-N3E-DSN και-C θαπτω-VDI-API3S εν-P ταφος-N2--DPM πατηρ-N3--GPM αυτος- D--GSM εν-P *μωδειν-N---DSF και-C κοπτω-VAI-AMI3P αυτος- D--ASM πας-A3--NSM *ισραηλ-N---NSM κοπετος-N2--ASM μεγας-A1P-ASM

  


Přeložit: