1 Maccabees 10

           

1 και-C εν-P ετος-N3E-DSN εξηκοστος-A1--DSN και-C εκατοστος-A1--DSN αναβαινω-VZI-AAI3S *αλεξανδρος-N2--NSM ο- A--NSM ο- A--GSM *αντιοχος-N2--GSM ο- A--NSM *επιφανης-N1M-NSM και-C καταλαμβανω-VBI-AMI3S *πτολεμαις-N3D-ASF και-C επιδεχομαι-VAI-AMI3P αυτος- D--ASM και-C βασιλευω-VAI-AAI3S εκει-D

2 και-C ακουω-VAI-AAI3S *δημητριος-N2--NSM ο- A--NSM βασιλευς-N3V-NSM και-C συναγω-VBI-AAI3S δυναμις-N3I-APF πολυς-A1--APF σφοδρα-D και-C εκερχομαι-VBI-AAI3S εις-P συναντησις-N3I-ASF αυτος- D--DSM εις-P πολεμος-N2--ASM

3 και-C αποστελλω-VAI-AAI3S *δημητριος-N2--NSM προς-P *ιωναθαν-N---ASM επιστολη-N1--APF λογος-N2--DPM ειρηνικος-A1--DPM ωστε-C μεγαλυνω-VA--AAN αυτος- D--ASM

4 ειπον-VBI-AAI3S γαρ-X προφθανω-VA--AAS1P ο- A--GSN ειρηνη-N1--ASF τιθημι-VE--AAN μετα-P αυτος- D--GPM πριν-D η-C τιθημι-VE--AAN αυτος- D--ASM μετα-P *αλεξανδρος-N2--GSM κατα-P εγω- P--GP

5 μιμνησκω-VS--FPI3S γαρ-X πας-A3--GPN ο- A--GPN κακος-A1--GPN ος- --GPN συντελεω-VAI-AAI1P προς-P αυτος- D--ASM και-C εις-P ο- A--APM αδελφος-N2--APM αυτος- D--GSM και-C εις-P ο- A--ASN εθνος-N3E-ASN

6 και-C διδωμι-VAI-AAI3S αυτος- D--DSM εξουσια-N1A-ASF συναγω-VB--AAN δυναμις-N3I-APF και-C κατασκευαζω-V1--PAN οπλον-N2N-APN και-C ειμι-V9--PAN αυτος- D--ASM συμμαχος-N2--ASM αυτος- D--GSM και-C ο- A--APN ομηρος-A1B-APN ο- A--APN εν-P ο- A--DSF ακρα-N1A-DSF ειπον-VBI-AAI3S παραδιδωμι-VO--AAN αυτος- D--DSM

7 και-C ερχομαι-VBI-AAI3S *ιωναθαν-N---NSM εις-P *ιερουσαλημ-N---DSF και-C αναγιγνωσκω-VZI-AAI3S ο- A--APF επιστολη-N1--APF εις-P ο- A--APN ους-N3T-APN πας-A3--GSM ο- A--GSM λαος-N2--GSM και-C ο- A--GPM εκ-P ο- A--GSF ακρα-N1A-GSF

8 και-C φοβεω-VCI-API3P φοβος-N2--ASM μεγας-A1P-ASM οτε-D ακουω-VAI-AAI3P οτι-C διδωμι-VAI-AAI3S αυτος- D--DSM ο- A--NSM βασιλευς-N3V-NSM εξουσια-N1A-ASF συναγω-VB--AAN δυναμις-N3I-ASF

9 και-C παραδιδωμι-VAI-AAI3P ο- A--NPM εκ-P ο- A--GSF ακρα-N1A-GSF *ιωναθαν-N---DSM ο- A--APN ομηρος-A1B-APN και-C αποδιδωμι-VAI-AAI3S αυτος- D--APM ο- A--DPM γονευς-N3V-DPM αυτος- D--GPM

10 και-C οικεω-VAI-AAI3S *ιωναθαν-N---NSM εν-P *ιερουσαλημ-N---DSF και-C αρχω-VAI-AMI3S οικοδομεω-V2--PAN και-C καινιζω-V1--PAN ο- A--ASF πολις-N3I-ASF

11 και-C ειπον-VBI-AAI3S προς-P ο- A--APM ποιεω-V2--PAPAPM ο- A--APN εργον-N2N-APN οικοδομεω-V2--PAN ο- A--APN τειχος-N3E-APN και-C ο- A--ASN ορος-N3E-ASN *σιων-N---GS κυκλοθεν-D εκ-P λιθος-N2--GPM τετραποδος-A1B-GPM εις-P οχυρωσις-N3I-ASF και-C ποιεω-VAI-AAI3P ουτως-D

12 και-C φευγω-VBI-AAI3P ο- A--NPM αλλογενης-A3H-NPM ο- A--NPM ειμι-V9--PAPNPM εν-P ο- A--DPN οχυρωμα-N3M-DPN ος- --DPN οικοδομεω-VAI-AAI3S *βακχιδης-N1M-NSM

13 και-C καταλειπω-VBI-AAI3S εκαστος-A1--NSM ο- A--ASM τοπος-N2--ASM αυτος- D--GSM και-C αποερχομαι-VBI-AAI3S εις-P ο- A--ASF γη-N1--ASF αυτος- D--GSM

14 πλην-D εν-P *βαιθσουρα-N---DP υπολειπω-VVI-API3P τις- I--NPM ο- A--GPM καταλειπω-VB--AAPGPM ο- A--ASM νομος-N2--ASM και-C ο- A--APN προσταγμα-N3M-APN ειμι-V9--IAI3S γαρ-X εις-P φυγαδευτηριον-N2N-ASN

15 και-C ακουω-VAI-AAI3S *αλεξανδρος-N2--NSM ο- A--NSM βασιλευς-N3V-NSM ο- A--APF επαγγελια-N1A-APF οσος-A1--APF αποστελλω-VAI-AAI3S *δημητριος-N2--NSM ο- A--DSM *ιωναθαν-N---DSM και-C διαηγεομαι-VAI-AMI3P αυτος- D--DSM ο- A--APM πολεμος-N2--APM και-C ο- A--APF ανδραγαθια-N1A-APF ος- --APF ποιεω-VAI-AAI3S αυτος- D--NSM και-C ο- A--NPM αδελφος-N2--NPM αυτος- D--GSM και-C ο- A--APM κοπος-N2--APM ος- --APM εχω-VBI-AAI3P

16 και-C ειπον-VBI-AAI3S μη-D ευρισκω-VF--FAI1P ανηρ-N3--ASM τοιουτος-A1--ASM εις-A3--ASM και-C νυν-D ποιεω-VF--FAI1P αυτος- D--ASM φιλος-A1--ASM και-C συμμαχος-N2--ASM εγω- P--GP

17 και-C γραφω-VAI-AAI3S επιστολη-N1--APF και-C αποστελλω-VAI-AAI3S αυτος- D--DSM κατα-P ο- A--APM λογος-N2--APM ουτος- D--APM λεγω-V1--PAPNSM

18 βασιλευς-N3V-NSM *αλεξανδρος-N2--NSM ο- A--DSM αδελφος-N2--DSM *ιωναθαν-N---DSM χαιρω-V1--PAN

19 ακουω-VX--XAI1P περι-P συ- P--GS οτι-C ανηρ-N3--NSM δυνατος-A1--NSM ισχυς-N3U-DSF και-C επιτηδειος-A1A-NSM ειμι-V9--PAI2S ο- A--GSN ειμι-V9--PAN εγω- P--GP φιλος-A1--NSM

20 και-C νυν-D καταιστημι-VXI-XAI1P συ- P--AS σημερον-D αρχιερευς-N3V-ASM ο- A--GSN εθνος-N3E-GSN συ- P--GS και-C φιλος-A1--ASM βασιλευς-N3V-GSM καλεω-V2--PMN συ- P--AS και-C αποστελλω-VAI-AAI3S αυτος- D--DSM πορφυρα-N1A-ASF και-C στεφανος-N2--ASM χρυσους-A1C-ASM και-C φρονεω-V2--PAN ο- A--APN εγω- P--GP και-C συντηρεω-V2--PAN φιλια-N1A-GSF προς-P εγω- P--AP

21 και-C ενδυω-VAI-AMI3S *ιωναθαν-N---NSM ο- A--ASF αγιος-A1A-ASF στολη-N1--ASF ο- A--DSM εβδομος-A1--DSM μην-N3--DSM ετος-N3E-GSN εξηκοστος-A1--GSN και-C εκατοστος-A1--GSN εν-P εορτη-N1--DSF σκηνοπηγια-N1A-GSF και-C συναγω-VBI-AAI3S δυναμις-N3I-NPF και-C κατασκευαζω-VAI-AAI3S οπλον-N2N-APN πολυς-A1--APN

22 και-C ακουω-VAI-AAI3S *δημητριος-N2--NSM ο- A--APM λογος-N2--APM ουτος- D--APM και-C λυπεω-VCI-API3S και-C ειπον-VBI-AAI3S

23 τι- I--ASN ουτος- D--ASN ποιεω-VAI-AAI1P οτι-C προφθανω-VX--XAI3S εγω- P--AP *αλεξανδρος-N2--NSM ο- A--GSM φιλια-N1A-ASF καταλαμβανω-VB--AMN ο- A--DPM *ιουδαιος-N2--DPM εις-P στηριγμα-N2M-ASN

24 γραφω-VF--FAI1S αυτος- D--DPM καιεγω-C+ PNS λογος-N2--APM παρακλησις-N3I-GSF και-C υψος-N3E-GSN και-C δομα-N3M-GPN οπως-C ους-N3T-DPN συν-P εγω- P--DS εις-P βοηθεια-N1A-ASF

25 και-C αποστελλω-VAI-AAI3S αυτος- D--DPM κατα-P ο- A--APM λογος-N2--APM ουτος- D--APM βασιλευς-N3V-NSM *δημητριος-N2--NSM ο- A--DSN εθνος-N3E-DSN ο- A--GPM *ιουδαιος-N2--GPM χαιρω-V1--PAN

26 επει-C συντηρεω-VAI-AAI2P ο- A--APF προς-P εγω- P--AP συνθηκη-N1--APF και-C ενμενω-VAI-AAI2P ο- A--DSF φιλια-N1A-DSF εγω- P--GP και-C ου-D προςχωρεω-VAI-AAI2P ο- A--DPM εχθρος-A1A-DPM εγω- P--GP ακουω-VAI-AAI1P και-C χαιρω-VDI-API1P

27 και-C νυν-D ενμενω-VA--AAD2P ετι-D ο- A--GSN συντηρεω-VA--AAN προς-P εγω- P--AP πιστις-N3I-ASF και-C αντι αποδιδωμι-VF--FAI1P συ- P--DP αγαθος-A1--APN αντι-P ος- --GPM ποιεω-V2--PAI2P μετα-P εγω- P--GP

28 και-C αποιημι-VF--FAI1P συ- P--DP αφεμα-N3M-APN πολυς-A1--APN και-C διδωμι-VF--FAI1P συ- P--DP δομα-N3M-APN

29 και-C νυν-D απολυω-V1--PAI1S συ- P--AP και-C αποιημι-V7--PAI1S πας-A3--APM ο- A--APM *ιουδαιος-N2--APM απο-P ο- A--GPF φορος-N2--GPM και-C ο- A--GSF τιμη-N1--GSF ο- A--GSM αλς-N3--GSM και-C απο-P ο- A--GPM στεφανος-N2--GPM

30 και-C αντι-P ο- A--GSM τριτος-A1--GSM ο- A--GSF σπορα-N1A-GSF και-C αντι-P ο- A--GSM ημισυς-A3U-GSM ο- A--GSM καρπος-N2--GSM ο- A--GSM ξυλινος-A1--GSM ο- A--GSM επιβαλλω-V1--PAPGSM εγω- P--DS λαμβανω-VB--AAN αποιημι-V7--PAI1S απο-P ο- A--GSF σημερον-D και-C επεκεινα-D ο- A--GSN λαμβανω-VB--AAN απο-P γη-N1--GSF *ιουδα-N---GSM και-C απο-P ο- A--GPF τρεις-A3--GPF νομη-N1--GPF ο- A--GPF προςτιθημι-V7--PMPGPF αυτος- D--DSF απο-P ο- A--GSF *σαμαριτις-N3D-GSF και-C *γαλιλαια-N1A-GSF απο-P ο- A--GSF σημερον-D ημερα-N1A-GSF και-C εις-P ο- A--ASM απας-A3--ASM χρονος-N2--ASM

31 και-C *ιερουσαλημ-N---NSF ειμι-V9--PAD3S αγιος-A1A-NSF και-C αποιημι-VM--XMPNSF και-C ο- A--NPN οριον-N2N-NPN αυτος- D--GSF ο- A--NPF δεκατος-A1--NPF και-C ο- A--NPN τελος-N3E-NPN

32 αποιημι-V7--PAI1S και-D ο- A--ASF εξουσια-N1A-ASF ο- A--GSF ακρα-N1A-GSF ο- A--GSF εν-P *ιερουσαλημ-N---DSF και-C διδωμι-V8--PAI1S ο- A--DSM αρχιερευς-N3V-DSM οπως-C αν-X καταιστημι-VA--AAS3S εν-P αυτος- D--DSF ανηρ-N3--APM ος- --APM αν-X αυτος- D--NSM εκλεγω-VA--AMS3S ο- A--GSN φυλασσω-V1--PAN αυτος- D--ASF

33 και-C πας-A1S-ASF ψυχη-N1--ASF *ιουδαιος-N2--GPM ο- A--ASF αιχμαλωτιζω-VS--APPASF απο-P γη-N1--GSF *ιουδα-N---GSM εις-P πας-A1S-ASF βασιλεια-N1A-ASF εγω- P--GS αποιημι-V7--PAI1S ελευθερος-A1A-ASF δωρεα-N1A-ASF και-C πας-A3--NPM αποιημι-VZ--AAD3P ο- A--APM φορος-N2--APM και-C ο- A--GPN κτηνος-N3E-GPN αυτος- D--GPM

34 και-C πας-A1S-NPF ο- A--NPF εορτη-N1--NPF και-C ο- A--NPN σαββατον-N2N-NPN και-C νεομηνια-N1A-NPF και-C ημερα-N1A-NPF αποδεικνυω-VK--XMPNPF και-C τρεις-A3--NPF ημερα-N1A-NPF προ-P εορτη-N1--GSF και-C τρεις-A3--NPF μετα-P εορτη-N1--ASF ειμι-V9--PAD3P πας-A1S-NPF ημερα-N1A-NPF ατελεια-N1A-GSF και-C αφεσις-N3I-GSF πας-A3--DPM ο- A--DPM *ιουδαιος-N2--DPM ο- A--DPM ειμι-V9--PAPDPM εν-P ο- A--DSF βασιλεια-N1A-DSF εγω- P--GS

35 και-C ου-D εχω-VF--FAI3S εξουσια-N1A-ASF ουδεις-A3--NSM πρασσω-V1--PAN και-C παρα ενοχλεω-V2--PAN τις- I--ASM αυτος- D--GPM περι-P πας-A3--GSN πραγμα-N3M-GSN

36 και-C προγραφω-VD--APD3P ο- A--GPM *ιουδαιος-N2--GPM εις-P ο- A--APF δυναμις-N3I-APF ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM εις-P τριακοντα-M χιλιας-N3D-APF ανηρ-N3--GPM και-C διδωμι-VC--FPI3S αυτος- D--DPM ξενιον-N2N-APN ως-C καταηκω-V1--PAI3S πας-A1S-DPF ο- A--DPF δυναμις-N3I-DPF ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM

37 και-C καταιστημι-VC--FPI3S εκ-P αυτος- D--GPM εν-P ο- A--DPN οχυρωμα-N3M-DPN ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM ο- A--DPM μεγας-A1--DPM και-C εκ-P ουτος- D--GPM καταιστημι-VC--FPI3P επι-P χρεια-N1A-GPF ο- A--GSF βασιλεια-N1A-GSF ο- A--GPF ειμι-V9--PAPGPF εις-P πιστις-N3I-ASF και-C ο- A--NPM επι-P αυτος- D--GPM και-C ο- A--NPM αρχων-N3--NPM ειμι-V9--PAD3P εκ-P αυτος- D--GPM και-C πορευομαι-V1--PMD3P ο- A--DPM νομος-N2--DPM αυτος- D--GPM καθος- --APN και-C προςτασσω-VAI-AAI3S ο- A--NSM βασιλευς-N3V-NSM εν-P γη-N1--DSF *ιουδα-N---GSM

38 και-C ο- A--APM τρεις-A3--APM νομος-N2--APM ο- A--APM προςτιθημι-VC--APPAPM ο- A--DSF *ιουδαια-N1A-DSF απο-P ο- A--GSF χωρα-N1A-GSF *σαμαρεια-N1A-GSF προςτιθημι-VC--APD3S ο- A--DSF *ιουδαια-N1A-DSF προς-P ο- A--ASN λογιζομαι-VS--APN ο- A--GSN γιγνομαι-VB--AMN υπο-P εις-A3--ASM ο- A--GSN μη-D υποακουω-VA--AAN αλλος- D--GSF εξουσια-N1A-GSF αλλα-C η-C ο- A--GSM αρχιερευς-N3V-GSM

39 *πτολεμαις-N3D-ASF και-C ο- A--ASF προςκυροω-V4--PAPASF αυτος- D--DSF διδωμι-VX--XAI1S δομα-N3M-ASN ο- A--DPM αγιος-A1A-DPM ο- A--DPM εν-P *ιερουσαλημ-N---DSF εις-P ο- A--ASF καταηκω-V1--PAPASF δαπανη-N1--ASF ο- A--DPM αγιος-A1A-DPM

40 καιεγω-C+ PNS διδωμι-V8--PAI1S κατα-P ενιαυτος-N2--ASM δεκα-M πεντε-M χιλιας-N3D-APF σικλος-N2--GPM αργυριον-N2N-GSN απο-P ο- A--GPM λογος-N2--GPM ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM απο-P ο- A--GPM τοπος-N2--GPM ο- A--GPM αναηκω-V1--PAPGPM

41 και-C πας-A3--ASN ο- A--ASN πλεοναζω-V1--PAPASN ος- --ASN ου-D αποδιδωμι-V8I-IAI3P απο-P ο- A--GPF χρεια-N1A-GPF ως-C εν-P ο- A--DPN πρωτος-A1--DPNS ετος-N3E-DPN απο-P ο- A--GSM νυν-D διδωμι-VF--FAI3P εις-P ο- A--APN εργον-N2N-APN ο- A--GSM οικος-N2--GSM

42 και-C επι-P ουτος- D--DPM πεντακισχιλιοι-A1A-APM σικλος-N2--APM αργυριον-N2N-GSN ος- --APM λαμβανω-V1I-IAI3P απο-P ο- A--GPF χρεια-N1A-GPF ο- A--GSM αγιος-A1A-GSM απο-P ο- A--GSM λογος-N2--GSM κατα-P ενιαυτος-N2--ASM και-C ουτος- D--APN αποιημι-V7--PPI3S δια-P ο- A--ASN αναηκω-V1--PAN αυτος- D--APN ο- A--DPM ιερευς-N3V-DPM ο- A--DPM λειτουργεω-V2--PAI3P

43 και-C οσος-A1--NPM εαν-C φευγω-VB--AAS3P εις-P ο- A--ASN ιερον-N2N-ASN ο- A--ASN εν-P *ιεροσολυμα-N---DP και-C εν-P πας-A3--DPN ο- A--DPN οριον-N2N-DPN αυτος- D--GSM οφειλω-V1--PAPNSM βασιλικος-A1--APN και-C πας-A3--NSN πραγμα-N3M-NSN απολυω-VM--XPD3P και-C πας-A3--NPN οσος-A1--NPN ειμι-V9--PAI3S αυτος- D--DPM εν-P ο- A--DSF βασιλεια-N1A-DSF εγω- P--GS

44 και-C ο- A--GSN οικοδομεω-VC--APN και-C επικαινιζω-VC--APN ο- A--APN εργον-N2N-APN ο- A--GPM αγιος-A1A-GPM και-C ο- A--NSF δαπανη-N1--NSF διδωμι-VC--FPI3S εκ-P ο- A--GSM λογος-N2--GSM ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM

45 και-C ο- A--GSN οικοδομεω-VC--APN ο- A--APN τειχος-N3E-APN *ιερουσαλημ-N---GSF και-C οχυροω-VA--AAN κυκλοθεν-D και-C ο- A--NSF δαπανη-N1--NSF διδωμι-VC--FPI3S εκ-P ο- A--GSM λογος-N2--GSM ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM και-C ο- A--GSN οικοδομεω-VC--APN ο- A--APN τειχος-N3E-APN εν-P ο- A--DSF *ιουδαια-N1A-DSF

46 ως-C δε-X ακουω-VAI-AAI3S *ιωναθαν-N---NSM και-C ο- A--NSM λαος-N2--NSM ο- A--APM λογος-N2--APM ουτος- D--APM ου-D πιστευω-VAI-AAI3P αυτος- D--DPM ουδε-C επιδεχομαι-VAI-AMI3P οτι-C επιμιμνησκω-VSI-API3P ο- A--GSF κακια-N1A-GSF ο- A--GSF μεγας-A1--GSF ος- --GSF ποιεω-VAI-AAI3S εν-P *ισραηλ-N---DS και-C θλιβω-VAI-AAI3S αυτος- D--APM σφοδρα-D

47 και-C ευδοκεω-VA--AAI3P εν-P *αλεξανδρος-N2--DSM οτι-C αυτος- D--NSM γιγνομαι-VBI-AMI3S αυτος- D--DPM αρχηγος-N2--NSM λογος-N2--GPM ειρηνικος-A1--GPM και-C συμμαχεω-V2I-IAI3P αυτος- D--DSM πας-A1S-APF ο- A--APF ημερα-N1A-APF

48 και-C συναγω-VBI-AAI3S *αλεξανδρος-N2--NSM ο- A--NSM βασιλευς-N3V-NSM δυναμις-N3I-APF μεγας-A1--APF και-C παρα ενβαλλω-VBI-AAI3S εκ-P εναντιος-A1A-GSF *δημητριος-N2--GSM

49 και-C συναπτω-VAI-AAI3P πολεμος-N2--ASM ο- A--NPM δυο-M βασιλευς-N3V-NPM και-C φευγω-VBI-AAI3S ο- A--NSF παρεμβολη-N1--NSF *δημητριος-N2--GSM και-C διωκω-VAI-AAI3S αυτος- D--ASM ο- A--NSM *αλεξανδρος-N2--NSM και-C ισχυω-VAI-AAI3S επι-P αυτος- D--APM

50 και-C στερεοω-VAI-AAI3S ο- A--ASM πολεμος-N2--ASM σφοδρα-D εως-C δυω-VBI-AAI3S ο- A--NSM ηλιος-N2--NSM και-C πιπτω-VAI-AAI3S ο- A--NSM *δημητριος-N2--NSM εν-P ο- A--DSF ημερα-N1A-DSF εκεινος- D--DSF

51 και-C αποστελλω-VAI-AAI3S *αλεξανδρος-N2--NSM προς-P *πτολεμαιος-N2--ASM βασιλευς-N3V-ASM *αιγυπτος-N2--GSF πρεσβυς-N3U-NPM κατα-P ο- A--APM λογος-N2--APM ουτος- D--APM λεγω-V1--PAPNSM

52 επει-C αναστρεφω-VAI-AAI1S εις-P ο- A--ASF βασιλεια-N1A-ASF εγω- P--GS και-C εν καταιζω-VAI-AAI1S επι-P θρονος-N2--GSM πατηρ-N3--GPM εγω- P--GS και-C κρατεω-VAI-AAI1S ο- A--GSF αρχη-N1--GSF και-C συντριβω-VAI-AAI1S ο- A--ASM *δημητριος-N2--ASM και-C επικρατεω-VAI-AAI1S ο- A--GSF χωρα-N1A-GSF εγω- P--GP

53 και-C συναπτω-VAI-AAI1S προς-P αυτος- D--ASM μαχη-N1--ASF και-C συντριβω-VDI-API3S αυτος- D--NSM και-C ο- A--NSF παρεμβολη-N1--NSF αυτος- D--GSM υπο-P εγω- P--GP και-C καταιζω-VAI-AAI1P επι-P θρονος-N2--GSM βασιλεια-N1A-GSF αυτος- D--GSM

54 και-C νυν-D ιστημι-VA--AAS1P προς-P εαυτου- D--APM φιλια-N1A-ASF και-C νυν-D διδωμι-VO--AAD2S εγω- P--DS ο- A--ASF θυγατηρ-N3--ASF συ- P--GS εις-P γυνη-N3K-ASF και-C επιγαμβρευω-VF--FAI1S συ- P--DS και-C διδωμι-VF--FAI1S συ- P--DS δομα-N3M-APN και-C αυτος- D--DSF αξιος-A1A-NSF συ- P--GS

55 και-C αποκρινω-VCI-API3S *πτολεμαιος-N2--NSM ο- A--NSM βασιλευς-N3V-NSM λεγω-V1--PAPNSM αγαθος-A1--NSF ημερα-N1A-NSF εν-P ος- --DSF επιστρεφω-VAI-AAI2S εις-P γη-N1--ASF πατηρ-N3--GPM συ- P--GS και-C καταιζω-VAI-AAI2S επι-P θρονος-N2--GSM βασιλεια-N1A-GSF αυτος- D--GPM

56 και-C νυν-D ποιεω-VF--FAI1S συ- P--DS ος- --APN γραφω-VAI-AAI2S αλλα-C αποανταω-VA--AAD2S εις-P *πτολεμαις-N3D-ASF οπως-C οραω-VB--AAS1P αλληλω- D--APM και-C επιγαμβρευω-VF--FAI1S συ- P--DS καθως-D ειπον-VX--XAI2S

57 και-C εκερχομαι-VBI-AAI3S *πτολεμαιος-N2--NSM εκ-P *αιγυπτος-N2--GSF αυτος- D--NSM και-C *κλεοπατρα-N1A-NSF ο- A--NSF θυγατηρ-N3--NSF αυτος- D--GSM και-C ερχομαι-VBI-AAI3S εις-P *πτολεμαις-N3D-ASF ετος-N3E-GSN δευτερος-A1A-GSN και-C εξηκοστος-A1--GSN και-C εκατοστος-A1--GSN

58 και-C αποανταω-VAI-AAI3S αυτος- D--DSM *αλεξανδρος-N2--NSM ο- A--NSM βασιλευς-N3V-NSM και-C εκδιδωμι-V8I-IMI3S αυτος- D--DSM *κλεοπατρα-N1A-ASF ο- A--ASF θυγατηρ-N3--ASF αυτος- D--GSM και-C ποιεω-VAI-AAI3S ο- A--ASM γαμος-N2--ASM αυτος- D--GSF εν-P *πτολεμαις-N3D-DSF καθως-D ο- A--NPM βασιλευς-N3V-NPM εν-P δοξα-N1S-DSF μεγας-A1--DSF

59 και-C γραφω-VAI-AAI3S *αλεξανδρος-N2--NSM ο- A--NSM βασιλευς-N3V-NSM *ιωναθαν-N---DSM ερχομαι-VB--AAN εις-P συναντησις-N3I-ASF αυτος- D--DSM

60 και-C πορευομαι-VCI-API3S μετα-P δοξα-N1S-GSF εις-P *πτολεμαις-N3D-ASF και-C αποανταω-VAI-AAI3S ο- A--DPM δυο-M---DP βασιλευς-N3V-DPM και-C διδωμι-VAI-AAI3S αυτος- D--DPM αργυριον-N2N-ASN και-C χρυσιον-N2N-ASN και-C ο- A--DPM φιλος-A1--DPM αυτος- D--GPM και-C δομα-N3M-APN πολυς-A1--APN και-C ευρισκω-VB--AAI3S χαρις-N3--ASF ενωπιον-P αυτος- D--GPM

61 και-C επι συναγω-VQI-API3P επι-P αυτος- D--ASM ανηρ-N3--NPM λοιμος-A1--NPM εκ-P *ισραηλ-N---GSM ανηρ-N3--NPM παρανομος-A1B-NPM εντυγχανω-VB--AAN κατα-P αυτος- D--GSM και-C ου-D προςεχω-VBI-AAI3S αυτος- D--DPM ο- A--NSM βασιλευς-N3V-NSM

62 και-C προςτασσω-VAI-AAI3S ο- A--NSM βασιλευς-N3V-NSM και-C εκδυω-VAI-AAI3P *ιωναθαν-N---ASM ο- A--APN ιματιον-N2N-APN αυτος- D--GSM και-C ενδυω-VAI-AAI3P αυτος- D--ASM πορφυρα-N1A-ASF και-C ποιεω-VAI-AAI3P ουτως-D

63 και-C καταιζω-VAI-AAI3S αυτος- D--ASM ο- A--NSM βασιλευς-N3V-NSM μετα-P αυτος- D--GSM και-C ειπον-VBI-AAI3S ο- A--DPM αρχων-N3--DPM αυτος- D--GSM εκερχομαι-VB--AAD2P μετα-P αυτος- D--GSM εις-P μεσος-A1--ASM ο- A--GSF πολις-N3I-GSF και-C κηρυσσω-VA--AAD2P ο- A--GSN μηδεις-A3--ASM εντυγχανω-V1--PAN κατα-P αυτος- D--GSM περι-P μηδεις-A3--GSN πραγμα-N3M-GSN και-C μηδεις-A3P-NSM αυτος- D--DSM παρα ενοχλεω-V2--PAD3S περι-P πας-A3--GSM λογος-N2--GSM

64 και-C γιγνομαι-VBI-AMI3S ως-C οραω-VBI-AAI3P ο- A--NPM εντυγχανω-V1--PAPNPM ο- A--ASF δοξα-N1S-ASF αυτος- D--GSM καθως-D κηρυσσω-VAI-AAI3S και-C περιβαλλω-VM--XMPASM αυτος- D--ASM πορφυρα-N1A-ASF και-C φευγω-VBI-AAI3P πας-A3--NPM

65 και-C δοξαζω-VAI-AAI3S αυτος- D--ASM ο- A--NSM βασιλευς-N3V-NSM και-C γραφω-VAI-AAI3S αυτος- D--ASM ο- A--GPM πρωτος-A1--GPMS φιλος-A1--GPM και-C τιθημι-VEI-AMI3S αυτος- D--ASM στρατηγος-N2--ASM και-C μεριδαρχη-N1--ASF

66 και-C επιστρεφω-VAI-AAI3S *ιωναθαν-N---NSM εις-P *ιερουσαλημ-N---ASF μετα-P ειρηνη-N1--GSF και-C ευφροσυνη-N1--GSF

67 και-C εν-P ετος-N3E-DSN πεμπτος-A1--DSN και-C εξηκοστος-A1--DSN και-C εκατοστος-A1--DSN ερχομαι-VBI-AAI3S *δημητριος-N2--NSM υιος-N2--NSM *δημητριος-N2--GSM εκ-P *κρητη-N1--GSF εις-P ο- A--ASF γη-N1--ASF ο- A--GPM πατηρ-N3--GPM αυτος- D--GSM

68 και-C ακουω-VAI-AAI3S *αλεξανδρος-N2--NSM ο- A--NSM βασιλευς-N3V-NSM και-C λυπεω-VCI-API3S σφοδρα-D και-C υποστρεφω-VAI-AAI3S εις-P *αντιοχεια-N1A-ASF

69 και-C καταιστημι-VHI-AAI3S *δημητριος-N2--NSM *απολλωνιος-N2--ASM ο- A--ASM ειμι-V9--PAPASM επι-P *κοιλη-N1--GSF *συρια-N1A-GSF και-C συναγω-VBI-AAI3S δυναμις-N3I-ASF μεγας-A1--ASF και-C παρα ενβαλλω-VBI-AAI3S επι-P *ιαμνεια-N1A-ASF και-C αποστελλω-VAI-AAI3S προς-P *ιωναθαν-N---ASM ο- A--ASM αρχιερευς-N3V-ASM λεγω-V1--PAPNSM

70 συ- P--NS μονος-A1--NSMS επιαιρω-V1--PAS3S επι-P εγω- P--AP εγω- P--NS δε-X γιγνομαι-VCI-API1S εις-P καταγελως-N3--ASM και-C εις-P ονειδισμος-N2--ASM δια-P συ- P--AS και-C δια-P τις- I--ASN συ- P--NS εξουσιαζω-V1--PMI2S επι-P εγω- P--AP εν-P ο- A--DPN ορος-N3E-DPN

71 νυν-D ουν-X ει-C πειθω-VX--XAI2S επι-P ο- A--DPF δυναμις-N3I-DPF συ- P--GS καταβαινω-VZ--AAD2S προς-P εγω- P--AP εις-P ο- A--ASN πεδιον-N2N-ASN και-C συνκρινω-VC--APS1P εαυτου- D--DPM εκει-D οτι-C μετα-P εγω- P--GS ειμι-V9--PAI3S δυναμις-N3I-NSF ο- A--GPF πολις-N3I-GPF

72 ερωταω-VA--AAD2S και-C μανθανω-VB--AAD2S τις- I--NSM ειμι-V9--PAI1S και-C ο- A--NPM λοιπος-A1--NPM ο- A--NPM βοηθεω-V2--PAPNPM εγω- P--DP και-C λεγω-V1--PAI3P ου-D ειμι-V9--PAI3S συ- P--DP στασις-N3I-NSF πους-N3D-GSM κατα-P προσωπον-N2N-ASN εγω- P--GP οτι-C δις-D τροποω-VCI-API3P ο- A--NPM πατηρ-N3--NPM συ- P--GS εν-P ο- A--DSF γη-N1--DSF αυτος- D--GPM

73 και-C νυν-D ου-D δυναμαι-VF--FMI2S υποιστημι-VH--AAN ο- A--ASF ιππος-N2--ASF και-C δυναμις-N3I-ASF τοιουτος-A1--ASF εν-P ο- A--DSN πεδιον-N2N-DSN οπου-D ου-D ειμι-V9--PAI3S λιθος-N2--NSM ουδε-C κοχλαξ-N3K-NSM ουδε-C τοπος-N2--NSM ο- A--GSN φευγω-VB--AAN

74 ως-C δε-X ακουω-VAI-AAI3S *ιωναθαν-N---NSM ο- A--GPM λογος-N2--GPM *απολλωνιος-N2--GSM κινεω-VCI-API3S ο- A--DSF διανοια-N1A-DSF και-C επιλεγω-VAI-AAI3S δεκα-M χιλιας-N3D-APF ανηρ-N3--GPM και-C εκερχομαι-VBI-AAI3S εκ-P *ιερουσαλημ-N---GSF και-C συνανταω-VAI-AAI3S αυτος- D--DSM *σιμων-N3N-NSM ο- A--NSM αδελφος-N2--NSM αυτος- D--GSM επι-P βοηθεια-N1A-ASF αυτος- D--DSM

75 και-C παρα ενβαλλω-VBI-AAI3S επι-P *ιοππη-N1--ASF και-C αποκλειω-VAI-AAI3P αυτος- D--ASF ο- A--NPM εκ-P ο- A--GSF πολις-N3I-GSF οτι-C φρουρα-N1A-NSF *απολλωνιος-N2--GSM εν-P *ιοππη-N1--DSF και-C πολεμεω-VAI-AAI3P αυτος- D--ASF

76 και-C φοβεω-VC--APPNPM αναοιγω-VAI-AAI3P ο- A--NPM εκ-P ο- A--GSF πολις-N3I-GSF και-C κυριευω-VAI-AAI3S *ιωναθαν-N---NSM *ιοππη-N1--GSF

77 και-C ακουω-VAI-AAI3S *απολλωνιος-N2--NSM και-C παρα ενβαλλω-VBI-AAI3S τρισχιλιος-A1A-ASF ιππος-N2--ASF και-C δυναμις-N3I-ASF πολυς-A1--ASF και-C πορευομαι-VCI-API3S εις-P *αζωτος-N2--ASF ως-C διαοδευω-V1--PAPNSM και-C αμα-D προαγω-V1I-IAI3S εις-P ο- A--ASN πεδιον-N2N-ASN δια-P ο- A--ASN εχω-V1--PAN αυτος- D--ASM πληθος-N3E-ASN ιππος-N2--GSF και-C πειθω-VX--XAN επι-P αυτος- D--DSF

78 και-C καταδιωκω-VAI-AAI3S οπισω-D αυτος- D--GSM εις-P *αζωτος-N2--ASF και-C συναπτω-VAI-AAI3P ο- A--NPF παρεμβολη-N1--NPF εις-P πολεμος-N2--ASM

79 και-C απολειπω-VBI-AAI3S *απολλωνιος-N2--NSM χιλιος-A1A-ASF ιππος-N2--ASF κρυπτως-D κατοπισθεν-D αυτος- D--GPM

80 και-C γιγνωσκω-VZI-AAI3S *ιωναθαν-N---NSM οτι-C ειμι-V9--PAI3S ενεδρον-N2--ASN κατοπισθεν-D αυτος- D--GSM και-C κυκλοω-VAI-AAI3P αυτος- D--GSM ο- A--ASF παρεμβολη-N1--ASF και-C εκτινασσω-VAI-AAI3P ο- A--APF σχιζα-N1A-APF εις-P ο- A--ASM λαος-N2--ASM εκ-P πρωιθεν-D εως-D δειλος-A1--GSF

81 ο- A--NSM δε-X λαος-N2--NSM ιστημι-VXI-YAI3S καθως-D επιτασσω-VAI-AAI3S *ιωναθαν-N---NSM και-C κοπιαω-V3I-AAI3P ο- A--NPM ιππος-N2--NPM αυτος- D--GPM

82 και-C ελκω-VAI-AAI3S *σιμων-N3N-NSM ο- A--ASF δυναμις-N3I-ASF αυτος- D--GSM και-C συναπτω-VAI-AAI3S προς-P ο- A--ASF φαλαγξ-N3G-ASF ο- A--NSF γαρ-X ιππος-N2--NSF εκλυω-VCI-API3S και-C συντριβω-VDI-API3P υπο-P αυτος- D--GSM και-C φευγω-VBI-AAI3P

83 και-C ο- A--NSF ιππος-N2--NSF σκορπιζω-VCI-API3S εν-P ο- A--DSN πεδιον-N2N-DSN και-C φευγω-VBI-AAI3P εις-P *αζωτος-N2--ASF και-C ειςερχομαι-VBI-AAI3P εις-P *βηθδαγων-N---AS ο- A--ASN ειδωλιον-N2N-ASN αυτος- D--GPM ο- A--GSN σωζω-VC--APN

84 και-C ενπυριζω-VAI-AAI3S *ιωναθαν-N---NSM ο- A--ASF *αζωτος-N2--ASF και-C ο- A--APF πολις-N3I-APF ο- A--APF κυκλος-N2--DSM αυτος- D--GSF και-C λαμβανω-VBI-AAI3S ο- A--APN σκυλον-N2N-APN αυτος- D--GPM και-C ο- A--ASN ιερον-N2N-ASN *δαγων-N---GS και-C ο- A--APM συνφευγω-VB--AAPAPM εις-P αυτος- D--ASN ενπυριζω-VAI-AAI3S πυρ-N3--DSN

85 και-C γιγνομαι-VBI-AMI3P ο- A--NPM πιπτω-VX--XAPNPM μαχαιρα-N1A-DSF συν-P ο- A--DPM ενπυριζω-VC--APPDPM εις-P ανηρ-N3--APM οκτακισχιλιοι-A1A-APM

86 και-C αποαιρω-VAI-AAI3S εκειθεν-D *ιωναθαν-N---NSM και-C παρα ενβαλλω-VBI-AAI3S επι-P *ασκαλων-N3N-AS και-C εκερχομαι-VBI-AAI3P ο- A--NPM εκ-P ο- A--GSF πολις-N3I-GSF εις-P συναντησις-N3I-ASF αυτος- D--DSM εν-P δοξα-N1S-DSF μεγας-A1--DSF

87 και-C επιστρεφω-VAI-AAI3S *ιωναθαν-N---NSM εις-P *ιερουσαλημ-N---ASF συν-P ο- A--DPM παρα-P αυτος- D--GSM εχω-V1--PAPNPM σκυλον-N2N-APN πολυς-A1--APN

88 και-C γιγνομαι-VBI-AMI3S ως-C ακουω-VAI-AAI3S *αλεξανδρος-N2--NSM ο- A--NSM βασιλευς-N3V-NSM ο- A--APM λογος-N2--APM ουτος- D--APM και-C προςτιθημι-VEI-AMI3S ετι-D δοξαζω-VA--AAN ο- A--ASM *ιωναθαν-N---ASM

89 και-C αποστελλω-VAI-AAI3S αυτος- D--DSM πορπη-N1--ASF χρυσους-A1C-ASF ως-C εθος-N3E-ASN ειμι-V9--PAI3S διδωμι-V8--PMN ο- A--DPM συγγενης-A3H-DPM ο- A--GPM βασιλευς-N3V-GPM και-C διδωμι-VAI-AAI3S αυτος- D--DSM ο- A--ASF *ακκαρων-N---ASF και-C πας-A3--APN ο- A--APN οριον-N2N-APN αυτος- D--GSF εις-P κληροδοσια-N1A-ASF

  


Přeložit: