Odes 2

           

1a ᾠδή-N1--NSF *μωυσῆς-N3--GSM ἐν-P ὁ- A--DSN *δευτερονόμιον-N2N-DSN

1 προςἔχω-V1--PAD2S οὐρανός-N2--VSM καί-C λαλέω-VF--FAI1S καί-C ἀκούω-V1--PAD3S γῆ-N1--NSF ῥῆμα-N3M-APN ἐκ-P στόμα-N3M-GSN ἐγώ- P--GS

2 προςδοκάω-V3--PMD3S ὡς-C ὑετός-N2--NSM ὁ- A--ASN ἀπόφθεγμα-N3M-ASN ἐγώ- P--GS καί-C καταβαίνω-VZ--AAD3S ὡς-C δρόσος-N2--NSF ὁ- A--APN ῥῆμα-N3M-APN ἐγώ- P--GS ὡσεί-X ὄμβρος-N2--NSM ἐπί-P ἄγρωστις-N3I-ASF καί-C ὡσεί-X νιφετός-N2--NSM ἐπί-P χόρτος-N2--ASM

3 ὅτι-C ὄνομα-N3M-ASN κύριος-N2--GSM καλέω-VAI-AAI1S δίδωμι-VO--AAD2P μεγαλωσύνη-N1--ASF ὁ- A--DSM θεός-N2--DSM ἐγώ- P--GP

4 θεός-N2--NSM ἀληθινός-A1--NPN ὁ- A--NPN ἔργον-N2N-NPN αὐτός- D--GSM καί-C πᾶς-A1S-NPF ὁ- A--NPF ὁδός-N2--NPF αὐτός- D--GSM κρίσις-N3I-NSF θεός-N2--NSM πιστός-A1--NSM καί-C οὐ-D εἰμί-V9--PAI3S ἀδικία-N1A-NSF δίκαιος-A1A-NSM καί-C ὅσιος-A1A-NSM κύριος-N2--NSM

5 ἁμαρτάνω-VBI-AAI3P οὐ-D αὐτός- D--DSM τέκνον-N2N-NPN μωμητός-A1--NPN γενεά-N1A-NSF σκολιός-A1A-NSF καί-C διαστρέφω-VP--XMPNSF

6 οὗτος- D--APN κύριος-N2--DSM ἀντι ἀποδίδωμι-V8--PAI2P οὕτως-D λαός-N2--NSM μωρός-A1A-NSM καί-C οὐ-D σοφός-A1--NSM οὐ-D αὐτός- D--NSM οὗτος- D--NSM σύ- P--GS πατήρ-N3--NSM κτάομαι-VAI-AMI3S σύ- P--AS καί-C ποιέω-VAI-AAI3S σύ- P--AS καί-C κτίζω-VAI-AAI3S σύ- P--AS

7 μιμνήσκω-VS--APS2P ἡμέρα-N1A-APF αἰών-N3W-GSM συνετός-A1--VSM ἔτος-N3E-APN γενεά-N1A-GSF γενεά-N1A-GPF ἐπιἐρωτάω-VA--AAD2S ὁ- A--ASM πατήρ-N3--ASM σύ- P--GS καί-C ἀναἀγγέλλω-VF2-FAI3S σύ- P--DS ὁ- A--APM πρεσβύτερος-N2--APM σύ- P--GS καί-C εἶπον-VF2-FAI3P σύ- P--DS

8 ὅτε-D διαμερίζω-V1I-IAI3S ὁ- A--NSM ὕψιστος-A1--NSM ἔθνος-N3E-APN ὡς-C διασπείρω-VAI-AAI3S υἱός-N2--APM *αδαμ-N---GSM ἵστημι-VAI-AAI3S ὅριον-N2N-APN ἔθνος-N3E-GPN κατά-P ἀριθμός-N2--ASM ἄγγελος-N2--GPM θεός-N2--GSM

9 καί-C γίγνομαι-VCI-API3S μερίς-N3D-NSF κύριος-N2--GSM λαός-N2--NSM αὐτός- D--GSM *ἰακώβ-N---NSM σχοίνισμα-N3M-NSN κληρονομία-N1A-GSF αὐτός- D--GSM *ἰσραήλ-N---NSM

10 αὐταρκέω-VA--AAI3S αὐτός- D--ASM ἐν-P ὁ- A--DSF ἔρημος-N2--DSF ἐν-P δίψος-N3E-DSN καῦμα-N3M-GSN ἐν-P ἄνυδρος-A1B-DSN κυκλόω-VAI-AAI3S αὐτός- D--ASM καί-C παιδεύω-VAI-AAI3S αὐτός- D--ASM καί-C διαφυλάσσω-VAI-AAI3S αὐτός- D--ASM ὡς-C κόρη-N1--ASF ὀφθαλμός-N2--GSM

11 ὡς-C ἀετός-N2--NSM σκεπάζω-VA--AAN νοσσιά-N1A-ASF αὐτός- D--GSM καί-C ἐπί-P ὁ- A--DPM νεοσσός-N2--DPM αὐτός- D--GSM πείθω-VMI-XMI3S διαἵημι-VZ--APPNSM ὁ- A--APF πτέρυξ-N3G-APF αὐτός- D--GSM δέχομαι-VAI-AMI3S αὐτός- D--APM καί-C ἀναλαμβάνω-VBI-AAI3S αὐτός- D--APM ἐπί-P ὁ- A--GPN μετάφρενον-N2N-GPN αὐτός- D--GSM

12 κύριος-N2--NSM μόνος-A1--NSM ἄγω-V1I-IAI3S αὐτός- D--APM καί-C οὐ-D εἰμί-V9--IAI3S μετά-P αὐτός- D--GPM θεός-N2--NSM ἀλλότριος-A1A-NSM

13 ἀναβιβάζω-VAI-AAI3S αὐτός- D--APM ἐπί-P ὁ- A--ASF ἰσχύς-N3--ASF ὁ- A--GSF γῆ-N1--GSF ψωμίζω-VAI-AAI3S αὐτός- D--APM γένημα-N3M-APN ἀγρός-N2--GPM θηλάζω-VAI-AAI3P μέλι-N3T-NSN ἐκ-P πέτρα-N1A-GSF καί-C ἔλαιον-N2N-NSN ἐκ-P στερεός-A1A-GSF πέτρα-N1A-GSF

14 βούτυρον-N2N-NSN βοῦς-N3--GPM καί-C γάλα-N3--NSN πρόβατον-N2N-GPN μετά-P στέαρ-N3T-GSN ἀρνός-N3--GPM καί-C κριός-N2--GPM υἱός-N2--GPM ταῦρος-N2--GPM καί-C τράγος-N2--GPM μετά-P στέαρ-N3T-GSN νεφρός-N2--GPM πυρός-N2--GSM καί-C αἷμα-N3M-NSN σταφυλή-N1--GSF πίνω-VBI-AAI3P οἶνος-N2--ASM

15 καί-C ἐσθίω-VBI-AAI3S *ἰακώβ-N---NSM καί-C ἐνπίμπλημι-VSI-API3S καί-C ἀπολακτίζω-VAI-AAI3S ὁ- A--NSM ἀγαπάω-VMI-XMPNSM λιπαίνω-VCI-API3S παχύνω-VCI-API3S πλατύνω-VCI-API3S καί-C ἐν καταλείπω-VBI-AAI3S θεός-N2--ASM ὁ- A--ASM ποιέω-VA--AAPASM αὐτός- D--ASM καί-C ἀποἵστημι-VHI-AAI3S ἀπό-P θεός-N2--GSM σωτήρ-N3H-GSM αὐτός- D--GSM

16 παραὀξύνω-VAI-AAI3P ἐγώ- P--AS ἐπί-P ἀλλότριος-A1A-DPM ἐν-P βδέλυγμα-N3M-DPN αὐτός- D--GPM ἐκ ἐπικραίνω-VZI-AAI3P ἐγώ- P--AS

17 θύω-VAI-AAI3P δαιμόνιον-N2N-DPN καί-C οὐ-D θεός-N2--DSM θεός-N2--DPM ὅς- --DPM οὐ-D οἶδα-VXI-XAI3P καινός-A1--NPM καί-C πρόσφατος-N2--NPM ἥκω-V1--PAI3P ὅς- --APM οὐ-D οἶδα-VXI-XAI3P ὁ- A--NPM πατήρ-N3--NPM αὐτός- D--GPM

18 θεός-N2--ASM ὁ- A--ASM γεννάω-VA--AAPASM σύ- P--AS ἐν καταλείπω-VBI-AAI2S καί-C ἐπιλανθάνω-VBI-AMI2S θεός-N2--GSM ὁ- A--GSM τρέφω-V1--PAPGSM σύ- P--AS

19 καί-C ὁράω-VBI-AAI3S κύριος-N2--NSM καί-C ζηλόω-VAI-AAI3S καί-C παραὀξύνω-VCI-API3S διά-P ὀργή-N1--ASF υἱός-N2--GPM αὐτός- D--GSM καί-C θυγάτηρ-N3--GPF

20 καί-C εἶπον-VBI-AAI3S ἀποστρέφω-VF--FAI1S ὁ- A--ASN πρόσωπον-N2N-ASN ἐγώ- P--GS ἀπό-P αὐτός- D--GPM καί-C δεικνύω-VF--FAI1S τίς- I--ASN εἰμί-VF--FMI3S αὐτός- D--DPM ἐπί-P ἔσχατος-A1--GPM ὅτι-C γενεά-N1A-NSF ἐκστρέφω-VP--XMPNSF εἰμί-V9--PAI3S υἱός-N2--NPM ὅς- --DPM οὐ-D εἰμί-V9--PAI3S πίστις-N3I-NSF ἐν-P αὐτός- D--DPM

21 αὐτός- D--NPM παραζηλόω-VAI-AAI3P ἐγώ- P--AS ἐπί-P οὐ-D θεός-N2--DSM παραὀργίζω-VZ--AAI3P ἐγώ- P--AS ἐν-P ὁ- A--DPN εἴδωλον-N2N-DPN αὐτός- D--GPM καΐἐγώ-C+ PNS παραζηλόω-VA--AAS1S αὐτός- D--APM ἐπί-P οὐ-D ἔθνος-N3E-DSN ἐπί-P ἔθνος-N3E-DSN ἀσύνετος-A1B-DSN παραὀργίζω-VF2-FAI2S αὐτός- D--APM

22 ὅτι-C πῦρ-N3--NSN ἐκκαίω-VM--XPI3S ἐκ-P ὁ- A--GSM θυμός-N2--GSM ἐγώ- P--GS καίω-VC--FPI3S ἕως-P ᾅδης-N1M-GSM κάτω-D καταἐσθίω-VF--FMI3S γῆ-N1--ASF καί-C ὁ- A--APN γένημα-N3M-APN αὐτός- D--GSF φλέγω-VF--FAI3S θεμέλιον-N2N-APN ὄρος-N3E-GPN

23 συνἄγω-VF--FAI1S εἰς-P αὐτός- D--APM κακός-A1--APN καί-C ὁ- A--APN βέλος-N3E-APN ἐγώ- P--GS συντελέω-VF--FAI1S εἰς-P αὐτός- D--APM

24 τήκω-V1--PMPNPM λιμός-N2--DSM καί-C βρῶσις-N3I-DSF ὄρνις-N3I-GPM καί-C ὀπισθότονος-A1B-NSM ἀνίατος-A1B-NSM ὀδούς-N3--APM θηρίον-N2N-GPN ἐκ ἀποστέλλω-VF2-FAI1S εἰς-P αὐτός- D--APM μετά-P θυμός-N2--GSM σύρω-V1--PAPNPM ἐπί-P γῆ-N1--GSF

25 ἔξωθεν-D ἀτεκνόω-VF--FAI3S αὐτός- D--APM μάχαιρα-N1A-NSF καί-C ἐκ-P ὁ- A--GPN ταμιεῖον-N2N-GPN φόβος-N2--NSM νεανίσκος-N2--NSM σύν-P παρθένος-N2--DSF θηλάζω-V1--PAPNSM μετά-P καταἵστημι-VXI-XAPGSM πρεσβύτερος-N2--GSM

26 εἶπον-VAI-AAI1S διασπείρω-VF2-FAI1S αὐτός- D--APM παύω-VF--FAI1S δή-X ἐκ-P ἄνθρωπος-N2--GPM ὁ- A--ASN μνημόσυνον-N2N-ASN αὐτός- D--GPM

27 εἰ-C μή-D διά-P ὀργή-N1--ASF ἐχθρός-N2--GPM ἵνα-C μή-D μακροχρονίζω-VA--AAS3P καί-C ἵνα-C μή-D συν ἐπιτίθημι-VE--AMS3P ὁ- A--NPM ὑπεναντίος-A1A-NPM μή-D εἶπον-VB--AAS3P ὁ- A--NSF χείρ-N3--NSF ἐγώ- P--GP ὑψηλός-A1--NSF καί-C οὐ-D κύριος-N2--NSM ποιέω-VAI-AAI3S οὗτος- D--APN πᾶς-A3--APN

28 ὅτι-C ἔθνος-N3E-NSN ἀποὀλλύω-VX--XAPNSN βουλή-N1--ASF εἰμί-V9--PAI3S καί-C οὐ-D εἰμί-V9--PAI3S ἐν-P αὐτός- D--DPM ἐπιστήμη-N1--NSF

29 οὐ-D φρονέω-VAI-AAI3P συνἵημι-VH--AAN οὗτος- D--APN καταδέχομαι-VA--AMD3P εἰς-P ὁ- A--ASM πίνω-VXI-XAPASM χρόνος-N2--ASM

30 πῶς-D διώκω-VF--FMI3S εἷς-A3--NSM χίλιοι-A1A-APM καί-C δύο-M μετακινέω-VF--FAI3P μυριάς-N3D-APF εἰ-C μή-D ὁ- A--NSM θεός-N2--NSM ἀποδίδωμι-VOI-AMI3S αὐτός- D--APM καί-C ὁ- A--NSM κύριος-N2--NSM παραδίδωμι-VAI-AAI3S αὐτός- D--APM

31 οὐ-D γάρ-X εἰμί-V9--PAI3P ὁ- A--NPM θεός-N2--NPM αὐτός- D--GPM ὡς-C ὁ- A--NSM θεός-N2--NSM ἐγώ- P--GP ὁ- A--NPM δέ-X ἐχθρός-N2--NPM ἐγώ- P--GP ἀνόητος-A1B-NPM

32 ἐκ-P γάρ-X ἄμπελος-N2--GSF *σοδομων-N---GSF ὁ- A--NSF ἄμπελος-N2--NSF αὐτός- D--GPM καί-C ὁ- A--NSF κληματίς-N3D-NSF αὐτός- D--GPM ἐκ-P *γομορρα-N---GSF ὁ- A--NSF σταφυλή-N1--NSF αὐτός- D--GPM σταφυλή-N1--NSF χολή-N1--GSF βότρυς-N3U-NSM πικρία-N1A-GSF αὐτός- D--DPM

33 θυμός-N2--NSM δράκων-N3--GPM ὁ- A--NSM οἶνος-N2--NSM αὐτός- D--GPM καί-C θυμός-N2--NSM ἀσπίς-N3D-GPF ἀνίατος-A1B-NSM

34 οὐ-D ἰδού-I οὗτος- D--NPN πᾶς-A3--NPN συνἄγω-VK--XMI3S παρά-P ἐγώ- P--DS καί-C σφραγίζω-VXI-XMI3S ἐν-P ὁ- A--DPM θησαυρός-N2--DPM ἐγώ- P--GS

35 ἐν-P ἡμέρα-N1A-DSF ἐκδίκησις-N3I-GSF ἀντι ἀποδίδωμι-VF--FAI1S ἐν-P καιρός-N2--DSM ὅταν-D σφάλλω-VA--AAS3S ὁ- A--NSM πούς-N3D-NSM αὐτός- D--GPM ὅτι-C ἐγγύς-D ἡμέρα-N1A-NSF ἀπώλεια-N1A-GSF αὐτός- D--GPM καί-C παραεἰμί-V9--PAI3S ἕτοιμος-A1--APN σύ- P--DP

36 ὅτι-C κρίνω-VF2-FAI3S κύριος-N2--NSM ὁ- A--ASM λαός-N2--ASM αὐτός- D--GSM καί-C ἐπί-P ὁ- A--DPM δοῦλος-N2--DPM αὐτός- D--GSM παρακαλέω-VC--FPI3S ὁράω-VBI-AAI3S γάρ-X αὐτός- D--APM παραλύω-VM--XMPAPM καί-C ἐκλείπω-VX--XAPAPM ἐν-P ἐπαγωγή-N1--DSF καί-C παραἵημι-VM--XMPAPM

37 καί-C εἶπον-VBI-AAI3S κύριος-N2--NSM ποῦ-D εἰμί-V9--PAI3P ὁ- A--NPM θεός-N2--NPM αὐτός- D--GPM ἐπί-P ὅς- --DPM πείθω-VXI-YAI3P ἐπί-P αὐτός- D--DPM

38 ὅς- --GPM ὁ- A--ASN στέαρ-N3--ASN ὁ- A--GPF θυσία-N1A-GPF αὐτός- D--GPM ἐσθίω-V1I-IAI2P καί-C πίνω-V1I-IAI2P ὁ- A--ASM οἶνος-N2--ASM ὁ- A--GPF σπονδή-N1--GPF αὐτός- D--GPM ἀναἵστημι-VH--AAD3P καί-C βοηθέω-VA--AAD3P σύ- P--DP καί-C γίγνομαι-VC--APD3P σύ- P--DP σκεπαστής-N1M-NPM

39 ὁράω-VB--AAD2P ὁράω-VB--AAD2P ὅτι-C ἐγώ- P--NS εἰμί-V9--PAI1S καί-C οὐ-D εἰμί-V9--PAI3S θεός-N2--NSM πλήν-D ἐγώ- P--GS ἐγώ- P--NS ἀποκτείνω-VF2-FAI1S καί-C ζάω-V3--PAN ποιέω-VA--AAS1S πατάσσω-VF--FAI1S καΐἐγώ-C+ PNS ἰάομαι-VF--FAI1S καί-C οὐ-D εἰμί-V9--PAI3S ὅς- --NSM ἐκαἱρέω-VF2-FMI3S ἐκ-P ὁ- A--GPF χείρ-N3--GPF ἐγώ- P--GS

40 ὅτι-C αἴρω-VF2-FAI1S εἰς-P ὁ- A--ASM οὐρανός-N2--ASM ὁ- A--ASF χείρ-N3--ASF ἐγώ- P--GS καί-C ὄμνυμι-VF2-FMI1S ὁ- A--DSF δεξιός-A1A-DSF ἐγώ- P--GS καί-C εἶπον-VF2-FAI1S ζάω-V3--PAI1S ἐγώ- P--NS εἰς-P ὁ- A--ASM αἰών-N3W-ASM

41 ὅτι-C παραὀξύνω-VA--AAS1S ὡς-C ἀστραπή-N1--ASF ὁ- A--ASF μάχαιρα-N1A-ASF ἐγώ- P--GS καί-C ἀντιἔχω-VF--FMI3S κρίμα-N3M-GSN ὁ- A--NSF χείρ-N3--NSF ἐγώ- P--GS καί-C ἀντι ἀποδίδωμι-VF--FAI1S δίκη-N1--ASF ὁ- A--DPM ἐχθρός-N2--DPM καί-C ὁ- A--DPM μισέω-V2--PAI3P ἐγώ- P--AS ἀντι ἀποδίδωμι-VF--FAI1S

42 μεθύω-VF2-FAI1S ὁ- A--APN βέλος-N3E-APN ἐγώ- P--GS ἀπό-P αἷμα-N3M-GSN καί-C ὁ- A--NSF μάχαιρα-N1A-NSF ἐγώ- P--GS καταἐσθίω-VF--FMI3S κρέας-N3--APN ἀπό-P αἷμα-N3M-GSN τραυματίας-N1T-GPM καί-C αἰχμαλωσία-N1A-GSF ἀπό-P κεφαλή-N1--GSF ἄρχων-N3--GPM ἔθνος-N3E-GPN

43 εὐφραίνω-VC--APD2P οὐρανός-N2--NPM ἅμα-D αὐτός- D--DSM καί-C προςκυνέω-VA--AAD3P αὐτός- D--DSM πᾶς-A3--NPM ὁ- A--NPM ἄγγελος-N2--NPM θεός-N2--GSM εὐφραίνω-VC--APD2P ἔθνος-N3E-NPN μετά-P ὁ- A--GSM λαός-N2--GSM αὐτός- D--GSM καί-C ἐνἰσχύω-VA--AAD3P αὐτός- D--DSM πᾶς-A3--NPM υἱός-N2--NPM θεός-N2--GSM ὅτι-C ὁ- A--ASN αἷμα-N3M-ASN ὁ- A--GPM υἱός-N2--GPM αὐτός- D--GSM ἐκδικέω-V2--PMI3S καί-C ἐκδικέω-VF--FAI3S καί-C ἀντι ἀποδίδωμι-VF--FAI3S δίκη-N1--ASF ὁ- A--DPM ἐχθρός-N2--DPM καί-C ὁ- A--DPM μισέω-V2--PAI3P ἀντι ἀποδίδωμι-VF--FAI3S καί-C ἐκκαθαρίζω-VF2-FAI3S κύριος-N2--NSM ὁ- A--ASF γῆ-N1--ASF ὁ- A--GSM λαός-N2--GSM αὐτός- D--GSM

  

Přeložit: